Prístroj BEWIT LIGHT model BWL 01, bol vyvinutý a je vyrábaný spoločnosťou Bewit Natural Medicine s.r.o.. BWL prístroj obsahuje nosový aplikátor, overený množstvom testov, ktorý využíva optimálne navrhnuté svetelné zdroje s bezpečným svetlom alebo elektromagnetickými vlnami. Produkt nie je invazívny, nie je implantovaný a nepredstavuje žiadne riziko pre bezpečnosť používateľov a iných osôb pri jeho používaní, ak postupujú podľa tohto návodu na použitie.