Všeobecné informácie o prístroji Bioquant NS

Účel určenia Bioquantu

Táto zdravotnícka pomôcka je určená na fyzikálne ožarovanie krvi laserom s vlnovou dĺžkou svetla 650 nm cez nosovú dutinu s cieľom zlepšenia reologických vlastností krvi.

Charakteristika modelu BIOquant NS

BIOquant® NS je zdravotnícka pomôcka, vyvinutá a patentovaná firmou Yalong Trade, s.r.o.

BIOquant® NS má patentovaný nosový aplikátor, ktorý využíva optimálne navrhnutý zdroj laserového svetla a správne nastavené rozmery optického vlákna.

 • Prístroj produkuje 650 nm laserového svetla z polovodičovej laserovej diódy.
 • Certifikovaná zdravotnícka pomôcka podľa smernice 93/42 EHS.
 • Založená na červenom laserovom svetle.
 • Ožaruje nosovú dutinu.
 • Ožaruje krv cirkulujúcu v cievach v ožarovanej oblasti.
 • Ožaruje všetky bunky aj nervové zakončenia v tejto oblasti.
 • Vhodný aj pre domáce použitie.

  Balenie obsahuje

  • prístroj Bioquant NS,
  • laserový káblik alebo 2 laserové kábliky (väčšie množstvo si môžete dokúpiť v eshope extra, každý káblik musí byť nakalibrovaný spolu s prístrojom),
  • nosové nástavce,
  • nosové klipsy,
  • nabíjačku,
  • návod na použitie.

  Hlavný účel použitia

  Zlepšenie reológie krvi, t. j. elasticity (pružnosti) a deformovateľnosti červených krviniek a viskozity.

  Vnútronosová metóda

  Nosový aplikátor produkujúci elektromagnetické vlny laserového červeného svetla sa vkladá do nosovej dutiny, kde svetlo vstupuje do nosovej sliznice. Sliznica nosovej dutiny má početné krvné cievy s bohatým a relatívne pomalým prietokom krvi. Svetlo z prístroja ožaruje  počas  aplikácie krv pretekajúcu v cievnom riečisti ožarovanej sliznice.

  Liečebný mechanizmus

  Liečebný mechanizmus je založený na ožarovaní krvi laserovým svetlom, ktorá má svoju absorbčnú charakteristiku. Krv a jej komponenty pohlcujú energiu fotónov.

  Komplexný účinok

  Ožarovanie krvi laserom s nízkou intenzitou má vplyv na krvné bunky a všetky krvné zložky.  Krv so zlepšenými vlastnosťami ovplyvňuje tkanivá všetkých telesných orgánov a celé systémy človeka. Pôsobí celotelovo a komplexne. Pohlcovanie fotónov ovplyvňuje chemické reakcie na  fyzikálnom princípe absorpcie, regulačné, biologické funkcie a ich vzájomné vzťahy.

  Fyzikálny účinok

  Mechanizmus hlavného účinku je fyzikálny a je založený na pohltení fotónov v ožarovanej nosovej sliznicii a krvi tečúcej v tejto sliznici.

  Mechanizmus vyvoláva fyzikálne ale aj fotochemické zmeny. Vo všeobecnosti v bunkách narastá množstvo energie vo forme ATP, ktorá bunky poháňa a udržiava pri živote. Umožňuje to zlepšenie regenerácie buniek a tkanív. Mechanizmus spôsobuje zlepšenie fyzikálnych parametrov krvi ako krvnej reológie a viskozity krvi čím sa zlepšuje prietok krvi tkanivami, mikrocirkulácia a okysličenie tkanív.

  Tento proces absorbcie – pohltenia energie fotónov sa nazýva fotobiomodulácia. Komplexnosť účinkov fotobiomodulácie je popísaná v odbornej literatúre na rôzne tkanivá vrátane krvi ako aj presná definícia tohto pojmu. Vyjadruje fakt, že fotóny v interakciách s biologickými tkanivami majú modulujúce účinky normalizačného charakteru.  

  Príklady ďalších efektov pozorovaných zo sveta počas a po ukončení aplikácií laserového ožarovania krvi (Zdroj: Weber)

  • normalizácia imunity, pokles CRP, nárast imunoglobulínov, zlepšenie interferónov a TNF alfa,
  • zlepšenie ozdravných, opravných a regeneračných procesov,
  • zlepšenie funkcií endokrinného systému,
  • spazmolytický účinok,
  • antitrombotický účinok,
  • anti-aging účinok (spomalenie starnutia),
  • detoxikačný účinok,
  • prevencia proti rôznym ochoreniam, napríklad proti vírusovým a bakteriálnym infekciám,
  • vplyvy na rast fyzických a psychických síl a zlepšenia zdravotného stavu,
  • pozitívny vplyv na blaho a dobré pocity u  človeka ( wellness) z hľadiska zdravia.

  Laserové ožarovanie krvi cez nosovú dutinu v pohodlí domova  prístrojom Bioquant je neinvazívne, jednoduché a nesmierne účinné a prospešné pre celkové zdravie.

   Účinky Bioquantu v skratke

   Účinky Bioquantu v skratke

   Prekyslenie organizmu je živná pôda pre mikroorganizmy. V dôsledku nesprávneho životného štýlu trpíme na starecké choroby ako demencia, Alzheimerova a Parkinsonova choroba, vznikajú srdcovocievne problémy, výrazne sa zhoršuje stav našej krvi, v našich orgánoch sa vyčerpávajú zásoby komponentov potrebných na kompenzáciu prekyslenia, až nakoniec naše telo začína byť kyslé.

   ✔️ zlepšenie vlastností krvi ✔️  zlepšenie viskozity a reolgie krvi ✔️  zlepšenie elasticity a deformovateľnosti červených krviniek ✔️ zlepšenie cirkulácie a mikrocirkulácie krvi v tele ✔️ celkové zlepšenie zdravotného stavu ✔️  zlepšenie okysličenia tkaniv