Spoznaj Bioquant NS

Všeobecné informácie

Účel určenia: Táto zdravotnícka pomôcka je určená na fyzikálne ožarovanie krvi laserom s vlnovou dĺžkou svetla 650 nm cez nosovú dutinu s cieľom zlepšenia reologických vlastností krvi.

Smiling Senior Couple
 
bioquant ns zdravotnicka pomocka.jpg

Charakteristika model BIOquant NS

BIOquant® NS je zdravotnícka pomôcka, vyvinutá a patentovaná firmou Yalong Trade, s.r.o.


BIOquant® NS má patentovaný nosový aplikátor, ktorý využíva optimálne navrhnutý zdroj laserového svetla a správne nastavené rozmery optického vlákna.


Prístroj produkuje 650 nm laserového svetla z polovodičovej laserovej diódy.

 • Certifikovaná zdravotnícka pomôcka podľa smernice 93/42 EHS.

 • Založené na červenom laserovom svetle

 • Ožaruje nosovú dutinu

 • Ožaruje krv cirkulujúcu v cievach v tejto oblasti

 • Ožaruje nervové zakončenia v tejto oblasti

 • Vhodné aj pre domáce použitie

Balenie obsahuje prístroj Bioquant NS, laserový káblik, nosové nástavce, nosové klipsy, nabíjačku, návod na použitie.

 

Hlavný účel použitia:

Zlepšenie reológie krvi, t. j. elasticity (pružnosti) a deformovateľnosti červených krviniek a viskozity.

Vnútronosová metóda

Sliznica nosovej dutiny má početné krvné cievy s bohatým a relatívne pomalým prietokom krvi. Svetlo zo zariadenia ožaruje  počas  aplikácie krv pretekajúcu ožarovanou sliznicou.

Liečebný mechanizmus

 Liečebný mechanizmus je založený na ožarovaní krvi laserovým svetlom, ktorá má svoju absorbčnú charakteristiku a hemoglobín aj v okysličenej aj neokysličenej krvi pohlcuje energiu fotónov.

Komplexný účinok

Ožarovanie krvi laserom s nízkou intenzitou má vplyv na krvné bunky a všetky krvné zložky.  Krv so zlepšenými vlastnosťami ovplyvňuje tkanivá všetkých telesných orgánov a celé systémy človeka. Pôsobí celotelovo a komplexne. Pohlcovanie fotónov ovplyvňuje chemické reakcie na  fyzikálnom princípe absorpcie, regulačné, biologické funkcie a ich vzájomné vzťahy.

Fyzikálny účinok

Mechanizmus hlavného účinku je fyzikálny a je založený na pohltení fotónov v ožarovanej nosovej sliznicii a krvi tečúcej v tejto sliznici.

Mechanizmus vyvoláva fotochemické zmeny v bunkách čím narastá množstvo energie ATP v bunkách, ktorá bunky poháňa a udržiava pri živote. Fotochemické zmeny spôsobujú aj zlepšenie krvnej reológie a viskozity krvi čím sa zlepšuje prietok krvi tkanivami, mikrocirkulácia, okysličenie tkanív a nastáva energizácia, zlepšuje sa  regenerácia buniek a tkanív. Tento proces apsorbcie – pohltenia energie fotónov sa nazýva fotobiomodulácia a je to rozhodujúci proces preskúmaný množstvom klinických štúdií na rôzne tkanivá človeka. Bez apsorbcie – pohltenia fotónov niet efektov.

Príklady ďalších efektov pozorovaných zo sveta počas a po ukončení aplikácií laserového ožarovania krvi

 • normalizácia imunity, pokles CRP, nárast imunoglobulínov, zlepšenie interferónov a TNF alfa

 • zlepšenie ozdravných, opravných a regeneračných procesov

 • zlepšenie funkcií endokrinného systému

 • spazmolytický účinok antitrombotický účinok

 • anti-aging účinok (spomalenie starnutia)

 • detoxikačný účinok

 • prevencia proti rôznym ochoreniam, napríklad proti vírusovým a bakteriálnym infekciám atď.

 • vplyvy na rast fyzických a psychických síl a zlepšenia zdravotného stavu

 • pozitívny vplyv na blaho a dobré pocity u  človeka ( wellness) z hľadiska zdravia

 
Romantic Picnic Couple

“Laserové ožarovanie krvi cez nosovú dutinu v pohodlí domova  prístrojom Bioquant je neinvazívne, jednoduché a nesmierne účinné a prospešné pre celkové zdravie.”

 

Indikácie

Bioquant NS je určený pre ľudí so zhoršenými reologickými vlastnosťami krvi. 

Účel určenia: Táto zdravotnícka pomôcka je určená na fyzikálne ožarovanie krvi laserom s vlnovou dĺžkou svetla 650 nm cez nosovú dutinu s cieľom zlepšenia reologických vlastností krvi.

BIOquant NS užívatelia majú rôzne diagnózy: 

Kardiovaskulárne ochorenia

Cerebrovaskulárne ochorenia.

Neurologické a neurovývojové ochorenia.

Iné ochorenia, ktoré súvisia so zhoršením reologie krvi

 

Kontraindikácie pre prístroj Bioquant NS

Stavy spojené s krvácaním (hemoragické stavy)

Aktívne nádorové ochorenia v procese onkologickej liečby

Tehotenstvo

Znížená zrážanlivosť krvi

 

Intolerancie pre prístroj Bioquant NS

Niektorí používatelia sú citlivejší na laserové svetlo. Táto citlivosť môže byť spôsobená liekmi alebo geneticky. Osoby, ktoré majú zvýšenú citlivosť na svetlo spôsobenú liekmi alebo genetickú predispozíciu, musia používať prístroj s krátkymi časmi aplikácie a nízkym výkonom. Pri prvej aplikácii odporúčame použiť program P5 so spojitým svetlom na overenie citlivosti používateľa na svetlo z prístroja. V prípade výskytu negatívnych reakcií musí byť používanie prístroja zastavené.

 

Komplexné celotelové pôsobenie

Rozsiahly výskum v oblasti svetla a pozitívne výsledky ľudstvu umožnili posunúť sa v oblasti riešenia zdravotných komplikácii. Fototerapia sa stáva nesmierne populárnou a metodika laserového ožarovania krvi prináša stále viac a viac možností mnohým ľuďom, ktorí už nevedia, ako si pomôcť. Ľudia prichádzajú za nami s rôznymi zdravotnými problémami. Prečo? Pretože Bioquant funguje na telo komplexne. Keď sa pôsobí na krv, procesy v tele sa normalizujú a sami zisťujú, ako sa ovplyvňovaním krvi telo vyrovnáva a harmonizuje a celkovo posúva ku lepšemu zdravotnému stavu. S odstupom času s údivom zisťujú, že výsledky od lekára sa zlepšujú a cítia sa vitálnejšie. 

A to je komplexné celotelové pôsobenie tejto formy fototerapie. Laserové ožarovanie krvi cez nosovú dutinu v pohodlí domova  prístrojom Bioquant je neinvazívne, jednoduché a nesmierne účinné a prospešné pre celkové zdravie.

Všetky bunky, tkanivá okrem nervovej siete prepája druhá sieť a to sú cievy, ktorými prúdi krv. Prvá sieť prenáša informácie, druhá je zdrojom kyslíka, energie, stavebných látok a odnáša odpady do detoxikačných orgánov.

Zdravotnícka pomôcka Bioquant NS s patentovaným nosovým aplikátorom.

Bioquant NS je jediný prístroj vo svete, ktorý má platný medicínsky certifikát. Platný do roku 2024. Bioquant NS - Jediná zdravotnícka pomôcka s účelom laserového ožarovania krvi v pohodlí domova vo svete!

Diagnózy všeobecne

Bioquant NS môže byť indikovaný ako terapia podľa účelu určenia a indikácie na zlepšenie reologických vlastností krvi. Zhoršené reologické vlastnosti krvi doprevádzajú množstvo ochorení. Pokiaľ sú tieto rozvinuté do tej miery, že už je indikovaná lekármi medikamentózna liečba, táto má byť užívateľmi rešpektovaná, udržiavaná a Bioquant slúži ako doplnková liečba. Zlepšenie reologických vlastností krvi vždy pomáha a vedie k zlepšeniu celkového zdravotného stavu človeka.

Ischemická choroba srdca

Platí to, čo u hypertenzie. Aplikácie môžu navyše prečistiť plaky v cievach srdca, zlepšiť mikrocirkuláciu krvi srdcom. Ak navyše krv so zlepšenými tokovými vlastnosťami preteká prečistenými cievami v tele, pokles odporu proti prúdeniu krvi a nižšia námaha na jej pumpovanie môže prispieť k celkovej regenerácii srdcového svalu a poklesu jeho namáhania.

Trombóza

Je to tvorba krvných zrazenín na stenách ciev. Je spojená s nedokrvením v prípade artérií, opuchmi v prípade žilnej trombózy a po uvoľnení trombu v cievach vzniká embólia so všetkými dôsledkami podľa toho, kde dôjde k zástave prietoku krvi. Tvorba trombov je dôsledkom dlhodobejšie zhoršenej viskozity a reologie krvi teda tekutosti krvi, v spojení so zvýšenou zrážanlivosťou krvi (porušenie hemostázy). Zhoršená tekutosť vytláča trombocyty k stenám ciev kde prilipnú a mechanizmus tvorby trombu sa tak spustí. Bioquant cez dobré tokové vlastnosti krvi pôsobí proti mechanizmu tvorby trombov. Z literatúry aj z analýz živej krvi vidieť že sa aktivuje proces fibrinolýzy a normalizuje sa aktivita  komponentu, ktorý prispieva k tvorbe trombov. Krv po aplikáciách sa normalizuje a riziko tvorby trombov klesá. Pri trombózach však vždy existuje riziko uvoľnenia trombu, preto je najlepšie tomuto procesu prchádzať.  Aby bol proces zrážania krvi obmedzený len na miesto, kde je potrebný a krv sa nezrážala v cievach, slúži systém prirodzených inhibítorov koagulácie. Udržanie tekutosti krvi pri súčasnej schopnosti vytvoriť zrazeninu v prípade potreby je jemne vyvážený proces. Narušenie rovnováhy vedie buď k trombóze, alebo naopak k zvýšenej krvácavosti. Pravidelné aplikácie Bioquantu pôsobia normalizačne pri týchto procesoch.

Kľudová tepová frekvencia

Existuje viacero štúdií preukazujúcich, že srdcový tep a predpokladaná dĺžka života navzájom súvisia. Riziko vzniku akejkoľvek príhody cievneho pôvodu má súvis s tepovou frekvenciou. Jednoducho povedané, ak je tepová frekvencia 50 úderov za minútu, je možné očakávať priemernú dĺžku života 100 rokov a naopak, ak je tepová frekvencia 100 úderov za minútu, tak očakávaná dĺžka života je 50 rokov. BIOquant, viskozita a reológia krvi, ľahšie prúdenie krvi, zníženie odporu proti prúdeniu krvi, vazodilatácia a možné odstránenie plakov u cievnych stien, môžu napomôcť k zníženiu tepovej frekvencie a tým sa výrazne znižuje rizioko príhod. Ak tepová frekvencia 50 je považovaná za 100 percent, tak tepová frekvencia nad 90 znamená zvýšenie rizika kardiovaskulárnych príhod až na úroveň vyše 300 percent. Preto riadenie tepovej frekvencie prostredníctvom používania prístroja Bioquant môže viesť k predĺženiu očakávanej dĺžky života. Zjednodušene povedané, tepová frekvencia je vysoká vtedy, keď sú cievy zanesené, zúžené, a krv je "hustá". S Bioquantom postupne malými krokmi sa dá dosiahnúť zlepšenie stavu, avšak len do takej miery ako to je u jednotlivých užívateľov možné. 

Demencia, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba

Dlhým hľadaním zdrojov a štúdiom literatúry sme zistili viacero faktov. Ľudia s neurodegeneratívnymi ochoreniami majú zvýšený obsah určitých odpadových látok v medzibunkovom priestore mozgu a aj samotných bunkách. Je len logické, že musí existovať spojitosť medzi odpadmi  a vlastnosťami krvi predovšetkým v tých tkanivách, ktoré nie sú schopné žiadneho phybu a nevedia cvičiť a detoxikovať sa tak ako všetky ostatné bunky tela. Takže spojenie medzi vlastnosťami krvi a kognitívnymi schpnosťami mozgu súvisí. Preto zlepšenia vlastností krvi  môže napomôcť spomaleniu stareckých ochorení mozgu. Taktiež sa zistilo, že pri týchto ochoreniach niektoré frekvencie aktivujú gliové bunky, ktoré čista mozog od odpadových proteínov, je to akoby akýsi trénig týchto buniek, aby sa rozhýbali k vyššej aktivite. Overené boli vo svete frekvencie 40-60Hz, ktoré sú súčasťou prístroja Bioquant.

ADHD

Podstata ochorenia súvisí s mozgom, neurónmi, prejavujúcimi sa správaním jednotlivca. Z našich skúseností toto ochorenie doprevádza zhoršená viskozita a reológia krvi. Bioquant pomôže zlepšiť krvnú reológiu a dochádza k rýchlejšeje regenerácii nervových buniek. Dodatočnou aplikáciou sú frekvencie v Bioquante, ktoré môžu modulovať aj mozgové vlny okrem hlavnej terapeutickej aplikácie svetla na zlepšenie reológie a viskozity krvi. Bioquant pomôže zlepšiť krvnú reológiou a dochádza k rýchlejšej regenerácii tráviacich mechanizmov, ktoré majú ADHD užívatelia poškodené. Dobrá krvná reológia je pre trávanie a mozog nesmierne dôležitá. V takom prípade sa odporúča sa aj špeciálna diéta bez cukrov a škrobov. Frekvencie v Bioquante stimulujú mozog a keďže užívatelia ADHD majú dominante frekvencie v mozgu v nižších hladinách, mozog sa učí pracovať aj vo vyšších frekvenciách, čo pomáha znížiť hyperaktivitu a impulzívnosť a zlepšiť kognitívne funkcie.

Vysoký krvný tlak

Krv s lepšou viskozitou a reológiou má zlepšenú schopnosť odstaňovať z cievnych stien plaky, ktoré sa tam vytvorili v dobe keď mala krv zhoršenú viskozitu, reológiu a teda bola “hustá”. Ak sa spojí efekt odstránenia plakov s dobrými tokovými vlastnosťami krvi - ”dobrá tekutosť krvi”, vytvára sa predpoklad pre zlepšenie krvného tlaku alebo jeho stabilizáciu. 

Cukrovka

Všetci cukrovkári, predovšetkým tí, ktorí si neregulujú hladiny glukózy vedia, že v takom prípade cukrovku doprevádza rozvoj sprievodných ochorení diabetu a to očí, obličiek, dolných končatín a nervového systému. Všetky sa však rozvíjajú zo zhoršenej viskozity a reológie krvi, ktoré vedú k zhoršenej mikrocirkulácii tkanivami, ako priameho následku zvýšenej glukózy v krvi. Preto Bioquant svojimi účinkami cez tekutosť a viskozitu krvi pomáha redukovať riziko výskytu takýchto ochorení. Taktiež sa vďaka zlepšeniu mikrocirkulácie krvi pankreasom môže zlepšiť jeho schopnosť produkovať inzulín ak ochorenie netrvá pridlho a príliš sa nerozvinulo. Regenerácia pankreasu totiž vyžaduje živé funkčné bunky produkujúce inzulín. Dobrá viskozita a reologia krvi prispieva k zlepšeniu priepustnosti bunkových membrán našich buniek a tak sa metabolizmus glukózy môže zlepšiť celotelovo.

 

Reológia krvi

Bioquant je zdravotnícka pomôcka určená na ožarovanie krvi v pohodlí domova vyrábaná slovenskou firmou Yalong Trade s.r.o.. 


Neinvazívnym spôsobom krv môže byť ožarovaná laserovým aplikátorom cez nosovú dutinu. Laserové ožarovanie krvi zlepšuje reologické vlastnosti krvi. Jednoducho povedané zlepšuje cirkuláciu krvi telom, mikrocirkuláciu v tkanivách, čo dohromady prináša zlepšenie výživy a okysličenia tkanív, odnášania odpadových látok a kysličníka uhličitého z buniek. Hovorí sa, že mikrocirkulácia krvi je druhé srdce, lebo ovplyvňuje každú živú bunku, dodáva výživu, kyslík a aj odvádza odpady.


Zlepšením reologických vlastností krvi zlepšíte vaše celkové zdravie a pôsobite proti rozvoju ochorení, ktoré sa rozvíjajú zo zlých reologických vlastností krvi a zlepšujete priebeh všetkých ochorení, ktoré majú za následok zhoršenie reologických vlastností krvi.  


Dobrá krv vedie k dlhovekosti, pevnému zdraviu, vyššej výkonnosti a pocitom pohody.

Bioquant NS účinky: zlepšenie reológie krvi, t. j. elasticity (pružnosti) a deformovateľnosti červených krviniek a viskozity.

 

Úprava krvnej reológie

Analýza kvapky krvi na mikroskope

BIOquant predávame od roku 2007, najnovšíBIOquant NS model od roku 2016. Predali sme vyše 30,000ks a urobili sme viac ako 1,000 analýz kvapky krvi pred a po aplikácii užívateľov. 

Keď sú monochromatické, koherentné, polarizované fotóny s nízkou intenzitou vypudené do krvi cez nosnú dutinu, ovplyvňuje sa krv a krvné zložky. Zmeny v krvi je možné pozorovať použitím mikroskopu, ako ukazujú obrázky.

Zhoršená krvná reológia

Veľa ľudí má červené krvinky (erytrocyty) pospájané, ako to vidíte na prvom obrázku. Tento stav sa nazýva zhlukovanie, stĺpčekovanie, retiazkovanie, agregácia červených krviniek atď. Tento jav zvyšuje viskozitu krvi.  V spojení s nízkou elasticitou erytrocytov, je príčinou sťaženého prietoku krvi  od hrubých ciev až po najtenšie kapiláry. Srdce musí vynaložiť vyšší výkon, aby malo telo dostatok kyslíka a dostatčný odvod kysličníka uhličitého. Ak je stav zhoršený závažnejšie,  srdce a cievy to nezvládajú a môže to spôsobiť nedostatočné okysličenie a bolesti v menej prekrvených oblastiach tela.  Na mikroskope pokiaľ je agregácia čerevných krviniek výrazná, obvykle elasticita krviniek je tiež zhoršená – celkovo sa to nazýva reologia krvi – konrétne najvýznamnejšia je práve u červených krviniek, lebo ich je v krvi najviac. Ak telo dodatočne zvýši hematokrit ( podiel červených krviniek na objeme krvi), viskozita sa zhorší ešte viac a telo pracuje v oblasti kladnej spätnej väzby a zhoršenie stavu. 
vyvoláva ešte ďalšie dodatočné zhoršenie stavu.

Zlepšená krvná reológia

Po ožarovaní BIOquantom sa krv a jej vlastnosti počas aplikácie postupne zlepšia. Opakovaním aplikácií sa posun k zlepšenému stavu postupne stabilizuje až zlepšený stav sa stane bežným stavom organizmu. Vytvoria sa v tele optimálne podmienky pre jeho fungovanie a regeneráciu do takej miery do akej je náprava ešte možná. Pri dlhodobých zdravotných problémoch k náprave dochádza pomalšie.  Po dosiahnutí zlepšenia vysadenie Bioquantu môže spôsobiť návrat k východiskovému stavu a preto občasné užívanie je len pozitívne pre celkové zdravie, nakoľko každá aplikácia je malým krôčikom k vytváraniu optimálnych podmienok z hľadiska viskozity, reológie krvi, mikrocirkulácie krvi. Po zlepšení stavu krvi ostáva pred užívateľmi úloha zaistiť, aby krv prinášala a obsahovala všetky potrebné  komponenty.

Dlhoročný užívateľ prístroja BIOquant

Pravidení užívatelia Bioquantu, pokiaľ frekvencia používania je v súlade s ich zdravotným stavom majú viskozitu a reológiu  dobrú. Ak používanie nie je dostatočne prevádzané podľa návodu na použitie, efekty prístroja sa znižujú a nemusia byť dostatočné. Čím viac je človek vystavený faktorom ako sú vírusy, baktérie, nedostatočná hydratácia,  popáleniny, chlad, zranenia, stres, fajčenie,  sedavé zamestnanie, obezita, diabetes, zvýšená zrážanlivosť krvi, rakovina, kosáčikovitá anémia.. O to pravidelnejšie by sa mal prístroj používať pre dosiahnutie zmiernenia uvedenia negatívnych faktorov. Adekvátna liečba by mala doprevádzať riešenie uvedených problémov, pretože prístroj a jeho svetlo nemusia stačiť na prekonanie vplyvov týchto faktorov.

 

METÓDY LASEROVÉHO OŽAROVANIA KRVI

Existujú 3 hlavné metódy laserového ožarovania krvi

Intravazálne laserové ožarovanie krvi

Invazívna metóda.

Ožarovanie krvi priamo vložením optického vlákna do žily. Táto metóda je invazívna a musí byť aplikovaná odborníkmi. Počet aplikácií je preto obmedzený a používa sa len krátkodobo.

Hlavnou nevýhodou je, že počet aplikácií je limitovaný a pacient obvykle preruší liečbu skôr ako sa rozvinú efekty. Vôbec nie je takto možné pôsobiť na krv dlhodobo a systematicky.

Transkutánne laserové ožarovanie krvi

Znížený účinok cez pokožku. 

Prenikanie laserového svetla do krvi cez pokožku, ktorá však absorbuje časť svetla melanínom a samotnou pokožkou, a tým sa menia všetky vlastnosti svetla. A práve vlastnosti laserového svetla sú také dôležité pri ožarovaní krvi. Dosahuje sa tak nižší efekt na krv pri ožarovaní cez pokožku a pri vyšších potrebných intenzitách - napr. pri 20-50mW

Intranazálne laserové ožarovanie krvi

Neinvazívna metóda s maximálnym účinkom na krv (Bioquant NS)

 Ožarovanie krvi cez nosovú dutinu, vložením nosového aplikátora. Laserový zdroj v nose je najbližšie možné spojenie zdroja s krvou s najlepšími laserovými vlastnosťami svetla zo zdroja. Zdá sa, že nosová dutina je ideálne miesto. Táto metóda je neinvazívna a môže byť používaná v pohodlí domova a zároveň môže byť používaná dlhodobo - každý deň, až kým nedôjde k zlepšeniu zdravotného stavu.

 
bioquant led.jpg

NOVINKA: BIOquant LED

Rozdiely medzi BIOquant NS a BIOquant LED (POROVNANIE)

Bioquant NS je zdravotnícka pomôcka určená na laserové ožarovanie krvi cez nosovú dutinu s účinkami na zlepšenie viskozity a reológie krvi, deformovateľnosti a elasticity červených krviniek. Pri použití frekvencií sa dosahuje aj jemná modulácia mozgových vĺn popri laserovom ožarovaní krvi. U spojitého svetla ide o silnú, rýchlo zaberajúcu a efektívnu  aplikáciu upravujúcu a zlepšujúcu fyzikálne vlastnosti krvi. K uvedenej problematike,  teda účinkom na krv a jej fyzikálne vlastnosti existuje rozsiahly výskum vo svete. Prístroj používa červené laserové svetlo 650nm. Prvé účinky na krv sa dostavujú po 4-6 minútach aplikácie.


U LED svetiel taký termín ako LED ožarovanie krvi neexistuje, ani výskum ako taký na úrovni klinických štúdií nebol prevedený. Iba lasermi sa dá prevádzať laserové ožarovanie krvi.  LED svetlá v nosovej dutine fungujú slabšie ako lasery a preto aby sme vytvorili svetlo približujúce sa laseru, používame polarizované svetlo resp. elektromagnetické vlny. 


Bioquant LED je elektrický wellness prístroj určený na efektívnu moduláciu mozgových vĺn.  Sprivodným javom pri použití  je zlepšenie cirkulácie a mikrocirkulácie krvi. K uvedenému sme realizovali štúdiu v EEG inštitúte Praha, ktorá preukázala efektívnosť nášho prístroja, ktorý je v porovnaní s AVS prístrojmi veľmi efektívny. Na túto aplikáciu používa prístroj  červené polarizované svetlo 660nm s dobrými účinkami na krv a druhý aplikátor generuje neviditeľné infračervené vlny 810nm, ktoré sú taktiež polarizované. Vyššie účinky na krv má červené polarizované a spojité svetlo a účinky sa dosahujú po 6-8 minútach aplikácie, vyššie účinky na moduláciu mozgových vĺn majú NIR neviditeľné polarizované vlny s 810nm, ktoré účinne stimulujú všetky ožarované nervové zakončenia a signály sa prenášajú do mozgu a modulujú mozgové vlny. 


Tým že oba prístroje (Bioquant NS, Bioquant LED) umožňujú dennodené opakovanie aplikácií 2x denne sa ich účinky kumulujú a v konečnom dôsledku opakovanie aplikácií po určitej dobe napríklad po mesiaci prináša vyrovnanie účinkov oboch prístrojov. U laserového prístroja Bioquant NS sa modulácia mozgových vĺn dosahuje pomalšie, ale účinky na krv sú rýchle a silné, a u LED prístroja Bioquant LED sa účinky na krv a jej zlepšania tiež dosahujú pomalšie, ale účinky na moduláciu mozgových vĺn sú rýchle a efektívne.


Nakoľko každé zlepšenie má svoju hornú hranicu nad ktorú sa nedá ísť, po jej dosiahnutí sa už stav na tejto hranici používaním prístrojov udržiava. Napríklad prefektnú viskozitu už nemôžte urobiť "perfektnejšou", telo to totiž kontroluje a riadi systémami homeotázy a hemostázy. Ale v stave zlej krvi tieto systémy nefungovali efektívne a tak trebalo telu pomôcť zlepšením stavu krvi. Ak sa toto udeje telo si už ďalej kontroluje parametre a pomery, koncetrácie, tlaky, prietoky, teploty, metabolizmus, koncetrácie, atď úplne samo. Ale každá aplikácia mu pomáha.  Ak by ste prístroje vysadili z používania, stav sa môže vrátiť k východiskovému stavu pred používaním prístrojov. Ale po dosiahnutí cieľov, spokojnosti s výsledkami sa môže používanie prístroja zredukovať. Avšak dennodenné používanie podľa návodu na použitie u oboch prístrojov je úplne bezpečné a každá aplikácia pomáha telu podľa účelu, teda podľa toho,  načo je prístroj určený.

 
bioquant ns foto 1.jpg

Kúpiť BIOquant

Budete presmerovaný na eshop nášho predajcu.

 
 

Bioquant NS

00421 907 173 910

Yalong Trade s.r.o., Ružová 728/2, 050 01 Revúca, IČO: 36 789 348,  DIČ: 2022391239,  IČ DPH: SK2022391239, 
Zápis v registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu okresný súd Banská Bystrica, oddiel: sro, vložka číslo 13190/S

©2019 by bioquant.sk. Proudly created with Wix.com