bioquant_banner_YT.jpg

Štúdie

 

BIOquant LED a COVID-19

Použitie prístroja Bioquant LED pri liečbe COVID-19 u pacienta z Českej republiky. 

BIOquant NS a COVID-19

Použitie prstroja Bioquant NS pri liečbe COVID-19 u pacienta z Českej republiky. 

Štúdia: BIOquant testovaný v Prahe u 20 osôb.

BIOQUANT LED posúdenia a kvantifikácia výsledkov fotobiomodulacie pomocou kvalitattívnej elektroencefalografie EEG a kvantitatívnej elektroencefalografie QEEG.

Bioquant modré svetlo a Tinnitus

Použitie prístroja Bioquant s modrým aplikátorom - prípadová štúdia na Tinnitus. 

 

Rozdiel medzi Bioquant NS a Bioquant LED

Bioquant NS je zdravotnícka pomôcka určená na laserové ožarovanie krvi cez nosovú dutinu s účinkami na zlepšenie viskozity a reológie krvi, deformovateľnosti a elasticity červených krviniek. Pri použití frekvencií sa dosahuje aj jemná modulácia mozgových vĺn popri laserovom ožarovaní krvi. U spojitého svetla ide o silnú, rýchlo zaberajúcu a efektívnu  aplikáciu upravujúcu a zlepšujúcu fyzikálne vlastnosti krvi. K uvedenej problematike,  teda účinkom na krv a jej fyzikálne vlastnosti existuje rozsiahly výskum vo svete. Prístroj používa červené laserové svetlo 650nm. Prvé účinky na krv sa dostavujú po 4-6 minútach aplikácie.


U LED svetiel taký termín ako LED ožarovanie krvi neexistuje, ani výskum ako taký na úrovni klinických štúdií nebol prevedený. Iba lasermi sa dá prevádzať laserové ožarovanie krvi.  LED svetlá v nosovej dutine fungujú slabšie ako lasery a preto aby sme vytvorili svetlo približujúce sa laseru, používame polarizované svetlo resp. elektromagnetické vlny. 


Bioquant LED je elektrický wellness prístroj určený na efektívnu moduláciu mozgových vĺn.  Sprivodným javom pri použití  je zlepšenie cirkulácie a mikrocirkulácie krvi. K uvedenému sme realizovali štúdiu v EEG inštitúte Praha, ktorá preukázala efektívnosť nášho prístroja, ktorý je v porovnaní s AVS prístrojmi veľmi efektívny. Na túto aplikáciu používa prístroj  červené polarizované svetlo 660nm s dobrými účinkami na krv a druhý aplikátor generuje neviditeľné infračervené vlny 810nm, ktoré sú taktiež polarizované. Vyššie účinky na krv má červené polarizované a spojité svetlo a účinky sa dosahujú po 6-8 minútach aplikácie, vyššie účinky na moduláciu mozgových vĺn majú NIR neviditeľné polarizované vlny s 810nm, ktoré účinne stimulujú všetky ožarované nervové zakončenia a signály sa prenášajú do mozgu a modulujú mozgové vlny. 


Tým že oba prístroje (Bioquant NS, Bioquant LED) umožňujú dennodené opakovanie aplikácií 2x denne sa ich účinky kumulujú a v konečnom dôsledku opakovanie aplikácií po určitej dobe napríklad po mesiaci prináša vyrovnanie účinkov oboch prístrojov. U laserového prístroja Bioquant NS sa modulácia mozgových vĺn dosahuje pomalšie, ale účinky na krv sú rýchle a silné, a u LED prístroja Bioquant LED sa účinky na krv a jej zlepšania tiež dosahujú pomalšie, ale účinky na moduláciu mozgových vĺn sú rýchle a efektívne.


Nakoľko každé zlepšenie má svoju hornú hranicu nad ktorú sa nedá ísť, po jej dosiahnutí sa už stav na tejto hranici používaním prístrojov udržiava. Napríklad prefektnú viskozitu už nemôžte urobiť "perfektnejšou", telo to totiž kontroluje a riadi systémami homeotázy a hemostázy. Ale v stave zlej krvi tieto systémy nefungovali efektívne a tak trebalo telu pomôcť zlepšením stavu krvi. Ak sa toto udeje telo si už ďalej kontroluje parametre a pomery, koncetrácie, tlaky, prietoky, teploty, metabolizmus, koncetrácie, atď úplne samo. Ale každá aplikácia mu pomáha.  Ak by ste prístroje vysadili z používania, stav sa môže vrátiť k východiskovému stavu pred používaním prístrojov. Ale po dosiahnutí cieľov, spokojnosti s výsledkami sa môže používanie prístroja zredukovať. Avšak dennodenné používanie podľa návodu na použitie u oboch prístrojov je úplne bezpečné a každá aplikácia pomáha telu podľa účelu, teda podľa toho,  načo je prístroj určený.

00421 907 173 910

Prevádzkovateľ: Yalong Trade s.r.o., Ružová 728/2, 050 01 Revúca, IČO: 36 789 348,  DIČ: 2022391239,  IČ DPH: SK2022391239

  • Facebook
  • YouTube