Ako to funguje?

Najnovší model Bioquant LED obsahuje 4 aplikátory: červený, modrý, zelený a infra.

Elektromagnetické vlny 810nm ( NIR teda blízkoinfračervené vlny) a  660nm ( červené svetlo ) prenikajú do tkaniva a jeho zložiek (bunky a ich vnútorné štruktúry) v nosovej sliznici. Prenikajú cez steny kapilár do nervových buniek ako aj do krvi prúdiacej v kapilárach v sliznici. Keď dôjde k interakcii elektromagnetickej vlny s určitou molekulou, elektromagnetické vlny pôsobia svojou energiou ako fotón.  Elektromagnetické vlny pôsobiace ako fotóny spôsobujú následné fotochemické zmeny.

Očami môžeme pozorovať iba fotóny červeného svetla. Nemôžeme pozorovať svetelné fotóny NIR, pretože 810 nm patrí k neviditeľnej vlnovej dĺžke, ale dá sa na ňu pozerať pomocou infračervenej kamery.

Tiež nemôžeme pozorovať žiadne elektromagnetické vlny, pokiaľ nie sú apsorbované tkanivovými chromofórmi a iba fotochemické zmeny môžeme vidieť, cítiť alebo pozorovať, či už v sietnici očí alebo iných tkanivách tela.

Funguje to na princípe fotobiomodulácie, ale prístroj bol navrhnutý na naplňanie svojho účelu určenia a to predovšetkým moduláciu mozgových vĺn a zlepšenie cirkulácie a mikrocirkulácie krvi, lebo to je to, čo potrebuje mozog na perfektný výkon svojej funkcie za použitia frekvencií ako mávajú mozgové vlny na EEG.

Pravidelnosť aplikácií prináša výsledky

Každá aplikácia prístroja má dočasný účinok.

Pri opakovaných aplikáciách sa kumulujú účinky, a tak od aplikácie ku aplikácii sa trvácnosť účinkov predlžuje.

Taktiež účinky sa posúvajú z lokálneho účinku prvých aplikácií k systémovým účinkom neskorších aplikácií. 

Možnosť opakovania aplikácií je hlavnou výhodou intranazálnych aplikácií, ktorá je daná bezpečným, jednoduchým, neinvazívnym použitím v domácom prostredí.

Bioquant LED prístroj je unikátny nasledovným riešením:

Svetlo z nosového aplikátora prechádza filtrom v nosovom adaptéri - nástavci, čo spôsobuje, že elektromagnetické vlny sú polarizované a tiež sa vytvára rotácia elektromagnetických vĺn v nosovom adaptéri na formovanie takzvanej kruhovej / eliptickej polarizácie elektromagnetických vĺn. Takéto vlny môžu reagovať s molekulami, pričom interakcie nezávisia od polohy alebo orientácie antény, teda orientácie fotoakceptórnej molekuly, pretože každý prijímač alebo každá molekula prijímajúca fotón (známa tiež ako foto porfyrín) funguje ako malá anténa. To je hlavná výhoda kruhovej polarizácie.

Okrem toho, telo ju vníma omnoho komfortnejšie ako obyčajné svetlo alebo svetlo s inými druhmi polarizácie. 

Séria mnohých testov preukázala pozitívny vplyv aplikácií kruhovo / elipticky polarizovaného svetla na biopole používateľov a taktiež na moduláciu mozgových vĺn.

Série testov na vlastnosti krvi na biologickom mikroskope preukázali veľmi dobrý účinok na krv a jej vlastnosti teda na viskozitu, reológiu a  cirkuláciu alebo mikrocirkuláciu krvi.

LED diódy v prístroji Bioquant LED

Používanie LED diód malo zaistiť bezpečnosť zariadenia v porovnaní s laserom, bez vedľajších účinkov alebo kontraindikácií pre aplikáciu intranazálneho LED svetla / EM vĺn.

Používame špeciálne veľmi úzkopásmové diody, ktoré majú šírku spektra  nesmierne úzku okolo hlavnej vlnovej dĺžky. Také vlny môžme označiť ako takmer monochromatické vlny alebo kvázimonochromatické. 

Konečné účinky zariadenia sú v dobrom pocite používateľov a podpore ich wellness úsilia.

Účel použitia 

Tento prístroj  je určené na podporu celkového zdravotného stavu pomocou fyzikálnej aplikácie svetla generovaného LED a  LED elektromagnetických vĺn cez nosovú dutinu na moduláciu mozgových vĺn a na podporu zámerného úsilia o zlepšenie zdravia ( Wellness úsilie so zámerom dosiahnutia Wellbeing teda pohody, komfortu a zdravia fyzického či mentálneho).

Stimulácia mozgu

Kľúčové slová: stimulácia mozgu alebo nervov, fotobiomodulácia mozgu alebo nervov, strhávanie mozgových vĺn, synchronizácia mozgu, modulácia mozgových vĺn, fotobiomodulácia, fotostimulácia, LLLT, ožarovanie svetlom