tinnitus.jpg

Prípadová štúdia: BIOquant modré svetlo, Tinnitus

9/10 2020 

BIOQUANT MODRÉ SVĚTLO NOSÁLNĚ OBOUSTRANNĚ ( TINNITUS)


Pacient ve věku 42 let, bez medikace, muž, pravák , optimální BMI index, nekuřák, věnuje se rekreačně denně jízdě na kole, sportovní typ. Neprodělal žádné operace , ani jiné vážnější nemoci. Trpí lehkou formou tinnitu, který se projevuje bolestí hlavy a dále formou spontánního zvukového signálu „falešného šumu“.


Tyto dva faktory negativně ovlivňují výkonnost, spánkovou činnost, focus, schopnost relaxace , kolísavá nálada, únava.


QEEG prokázala vysokou míru úzkosti, která se projevila zvýšenou činností beta pásem vysokých frekvencí Beta 1 a Beta 2 narůstajích z prefrontální do týlní oblasti negativně ovlivňující činnost mozkových vln spektra Alfa. Byla naměřena také marginální Alfa v týlní oblasti v poměru oči zavřené a otevřené. Schopnost relaxace je potlačena.


Dále byl zaznamenán zvýšený výskyt pomalých vln Theta i Delta ve vysokých amplitudách v předčele a čele.

 

Popis priebehu

Prvý deň

Silné bolesti hlavy , nízky focus, vysoká míra únavy zejména v odpoledních hodinách, špatná spánková činnost, snížený kognitivní výkon, nervozita, podráždění, vysoká míra „falešného šumu“. nízká míra relaxace, zhoršené emoce a nálada.

Stimulace polarizované modré světlo levá i pravá nosní dírka , frekvence 40 Hz, čas 15 min, výkon 5 mW dvakrát denně - 8:00 ráno, 13:00 odpoledne . Frekvence 13 Hz, čas 15 min , 19:00 večer, výkon 5 mW.

Tlak 120/75/57 před stimulací, po stimulaci 110/70/51 (měření v 9.00 hod )

SpO2 95 před stimulací, SpO2 98 po stimulaci (měřeno v 9:00 hod)

IRelax před stimulací 59 % - po stimualaci 64% (měřeno ráno v 9,00 hod)

Druhý deň

Silné bolesti hlavy , nízky focus, vysoká míra únavy, zejména v odpoledních hodinách, špatná spánková činnost, snížený kognitivní výkon, nervozita, podráždění, vysoká míra „falešného šumu“, nízká míra relaxace, zhoršené emoce a nálada.

Stimulace polarizované modré světlo levá i pravá nosní dírka , frekvence 40 Hz, čas 15 min, výkon 5 mW dvakrát denně - 8:00 ráno, 13:00 odpoledne . Frekvence 13 Hz, čas 15 min , 19:00 večer, výkon 5 mW.

Tlak 121/73/56 před stimulací, po stimulaci 111/71/52 (měření v 9.00 hod )

SpO2 95 před stimulací, SpO2 98 po stimulaci (měřeno v 9:00 hod)

IRelax před stimulací 63 % - po stimualaci 67% (měřeno ráno v 9,00 hod)

Tretí deň

Silné bolesti hlavy , nízky focus, vysoká míra únavy v odpoledních hodinách, špatná spánková činnost, snížený kognitivní výkon, nervozita, podráždění, vysoká míra „falešného šumu“, zlepšení schopnosti relaxace po večerním tréniku 13 Hz, subjektivně zlepšující se nálada.

Stimulace polarizované modré světlo levá i pravá nosní dírka , frekvence 40 Hz, čas 15 min, výkon 5 mW dvakrát denně - 8:00 ráno, 13:00 odpoledne . Frekvence 13 Hz, čas 15 min , 19:00 večer, výkon 5 mW.

Tlak 121/74/55 před stimulací, po stimulaci 111/71/51 (měření v 9.00 hod )

SpO2 95 před stimulací, SpO2 98 po stimulaci (měřeno v 9:00 hod)

IRelax před stimulací 63 % - po stimualaci 67% (měřeno ráno v 9,00 hod)

​Štvrtý deň

Diskrétní snížení bolesti hlavy , nízky focus, snížení míry únavy zejména v odpoledních hodinách, špatná spánková činnost, mírně zlepšený kognitivní výkon, mírné snížení nervozity a podráždění, vysoká míra „falešného šumu“, zlepšení schopnosti relaxace po večerním tréniku 13 Hz, subjektivně lepší nálada.

Stimulace polarizované modré světlo levá i pravá nosní dírka , frekvence 40 Hz, čas 15 min, výkon 5 mW dvakrát denně - 8:00 ráno, 13:00 odpoledne . Frekvence 13 Hz, čas 15 min , 19:00 večer, výkon 5 mW.

Tlak 121/73/55 před stimulací, po stimulaci 111/71/52 (měření v 9.00 hod )

SpO2 95 před stimulací, SpO2 98 po stimulaci (měřeno v 9:00 hod)

IRelax před stimulací 64 % - po stimualaci 69% (měřeno ráno v 9,00 hod)

Piaty deň

Citelné snížení bolesti hlavy , zlepšený focus, snížení míry únavy , špatná spánková činnost, mírně zlepšený kognitivní výkon, snížení nervozity , nižší míra podráždění, subjektivně nižší míra „falešného šumu“, zlepšení schopnosti relaxace po večerním tréniku 13 Hz, lepší nálada.

Stimulace polarizované modré světlo levá i pravá nosní dírka , frekvence 40 Hz, čas 15 min, výkon 5 mW dvakrát denně - 8:00 ráno, 13:00 odpoledne . Frekvence 13 Hz, čas 15 min , 19:00 večer, výkon 5 mW.

Tlak 120/72/54 před stimulací, po stimulaci 109/69/51 (měření v 9.00 hod )

SpO2 96 před stimulací, SpO2 98 po stimulaci (měřeno v 9:00 hod)

IRelax před stimulací 69 % - po stimualaci 73% (měřeno ráno v 9,00 hod)

Šiesty deň

Další snížení bolesti hlavy , zlepšený focus, menší míra únavy , mírně zlepšená spánková činnost, zlepšený kognitivní výkon, malá nervozity, selektivní podráždění, subjektivně ještě nižší míra „falešného šumu“, zlepšení schopnosti relaxace po večerním tréniku 13 Hz, dobrá nálada.

Stimulace polarizované modré světlo levá i pravá nosní dírka , frekvence 40 Hz, čas 15 min, výkon 5 mW dvakrát denně - 8:00 ráno, 13:00 odpoledne . Frekvence 13 Hz, čas 15 min , 19:00 večer, výkon 5 mW.

Tlak 119/72/53 před stimulací, po stimulaci 108/69/51 (měření v 9.00 hod )

SpO2 96 před stimulací, SpO2 98 po stimulaci (měřeno v 9:00 hod)

IRelax před stimulací 70 % - po stimualaci 74% (měřeno ráno v 9,00 hod)

Siedmy deň

Odeznívající selektivní bolesti hlavy , zvýšený focus, selektivní únava , další optimalizace spánkové činnosti, prodloužený kognitivní výkon, bez nervozity, bez podráždění, subjektivně o cca10% nižší míra „falešného šumu“, zlepšená relaxace po večerním tréniku 13 Hz, trvale lepší nálada v důsledku vyšších výkonů při pracovní činnosti , zlepšené relaxace i šumu.

Stimulace polarizované modré světlo levá i pravá nosní dírka , frekvence 40 Hz, čas 15 min, výkon 5 mW dvakrát denně - 8:00 ráno, 13:00 odpoledne . Frekvence 13 Hz, čas 15 min , 19:00 večer, výkon 5 mW.

Tlak 118/74/53 před stimulací, po stimulaci 110/70/51 (měření v 9.00 hod )

SpO2 97 před stimulací, SpO2 98 po stimulaci (měřeno v 9:00 hod)

IRelax před stimulací 75 % - po stimualaci 79 % (měřeno ráno v 9,00 hod)

Osmý den

Ojedinělé bolesti hlavy , zvýšený focus, bez únavy , prohloubení spánkové činnosti (délka i kvalita spánku), standardní kognitivní výkon, bez nervozity, bez podráždění, subjektivně o cca10% nižší míra „falešného šumu“, zlepšená relaxace po večerním tréniku 13 Hz, dále lepší nálada v důsledku vyšších výkonů při pracovní činnosti , zlepšené relaxace i šumu.

Stimulace polarizované modré světlo levá i pravá nosní dírka , frekvence 40 Hz, čas 15 min, výkon 5 mW dvakrát denně - 8:00 ráno, 13:00 odpoledne . Frekvence 13 Hz, čas 15 min , 19:00 večer, výkon 5 mW.

Tlak 117/73/53 před stimulací, po stimulaci 108/71/51 (měření v 9.00 hod )

SpO2 97 před stimulací, SpO2 98 po stimulaci (měřeno v 9:00 hod)

IRelax před stimulací 76 % - po stimualaci 80 % (měřeno ráno v 9,00 hod)

Devátý den

Ojedinělé bolesti hlavy , zvýšený focus, bez únavy , prohloubení spánkové činnosti (délka i kvalita spánku), standardní kognitivní výkon, bez nervozity, bez podráždění, subjektivně o cca10% nižší míra „falešného šumu“, zlepšená relaxace po večerním tréniku 13 Hz, lepší nálada v důsledku dosažení cílů vyššího výkonů při sportu i pracovní činnosti , zlepšené relaxace i šumu.

Stimulace polarizované modré světlo levá i pravá nosní dírka , frekvence 40 Hz, čas 15 min, výkon 5 mW dvakrát denně - 8:00 ráno, 13:00 odpoledne . Frekvence 13 Hz, čas 15 min , 19:00 večer, výkon 5 mW.

Tlak 115/72/53 před stimulací, po stimulaci 108/70/51 (měření v 9.00 hod )

SpO2 97 před stimulací, SpO2 98 po stimulaci (měřeno v 9:00 hod)

IRelax před stimulací 77 % - po stimualaci 82 % (měřeno ráno v 9,00 hod)

Desátý den

Zmenšené selektivní bolesti hlavy , zvýšený focusu, bez únavy , prohloubení spánkové činnosti (délka i kvalita spánku), standardní kognitivní výkon, bez nervozity, bez podráždění, subjektivně o cca10% nižší míra „falešného šumu“, zlepšená relaxace po večerním tréniku 13 Hz, trvale lepší nálada v důsledku vyšších výkonů při pracovní činnosti , zlepšené relaxace i šumu. Zlom v hodnocení subjektivních pocitů z tréninků zlepšení psychiky a motivace.

Stimulace polarizované modré světlo levá i pravá nosní dírka , frekvence 40 Hz, čas 15 min, výkon 5 mW dvakrát denně - 8:00 ráno, 13:00 odpoledne . Frekvence 13 Hz, čas 15 min , 19:00 večer, výkon 5 mW.

Tlak 117/73/53 před stimulací, po stimulaci 108/71/51 (měření v 9.00 hod )

SpO2 97 před stimulací, SpO2 98 po stimulaci (měřeno v 9:00 hod)

IRelax před stimulací 78 % - po stimualaci 84 % (měřeno ráno v 9,00 hod)

Jedenáctý den

Bez bolesti hlavy , optimálni focus, bez únavy , optimalizovaná spánková činnosti (délka i kvalita spánku), nadstandardní kognitivní výkon, zlepšení krátkodobé I dlouhodobé paměti, subjektivně o cca15% nižší míra „falešného šumu“, zlepšená relaxace po večerním tréniku 13 Hz, trvale výborná nálada a emoce. Zlepšení sportovního výkonu , rychlosti , času zátěže, periferního vidění , zrychlení reakcí při jízdě na kole a řízení auta.

Stimulace polarizované modré světlo levá i pravá nosní dírka , frekvence 40 Hz, čas 15 min, výkon 5 mW dvakrát denně - 8:00 ráno, 13:00 odpoledne . Frekvence 13 Hz, čas 15 min , 19:00 večer, výkon 5 mW.

Tlak 116/73/55 před stimulací, po stimulaci 108/71/53 (měření v 9.00 hod )

SpO2 97 před stimulací, SpO2 99 po stimulaci (měřeno v 9:00 hod)

IRelax před stimulací 79 % - po stimualaci 85% (měřeno ráno v 9,00 hod)

Dvanáctý den

Bez bolesti hlavy , zvýšený focus, zvýšený výkon , prohloubení spánkové činnosti (délka i kvalita spánku), standardní kognitivní výkon, bez nervozity, bez podráždění, subjektivně o cca15% nižší míra „falešného šumu“, zlepšená relaxace po večerním tréniku 13 Hz, stabilizovaná nálada a emoce. Zlepšení sportovních výkonu, periferního vidění a reakcí při jízdě na kole a řízení auta.

Stimulace polarizované modré světlo levá i pravá nosní dírka , frekvence 40 Hz, čas 15 min, výkon 5 mW dvakrát denně - 8:00 ráno, 13:00 odpoledne . Frekvence 13 Hz, čas 15 min , 19:00 večer, výkon 5 mW.

Tlak 118/72/54 před stimulací, po stimulaci 109/71/52 (měření v 9.00 hod )

SpO2 97 před stimulací, SpO2 99 po stimulaci (měřeno v 9:00 hod)

IRelax před stimulací 80 % - po stimualaci 87 % (měřeno ráno v 9,00 hod)

 

Záver

Celkově pacient hodnotil stimulaci modrým světlem, jako vysoce účinnou. Nástup účinku stimulace pociťoval již v průběhu 6.minuty s tím, že mu odezněla bolest hlavy a subjektivně došlo vždy ke snižení tlaku v hlavě, který standardně předtím pociťoval. Došlo i ke snížení úzkosti , zvýšení výkonosti a k snížení hlasitosti vnitřního šumu subjektivně cca o 15%. Pacient dále pracuje na zařízení BIOQUANT a provádí denní stimulace dle rozpisu. Snížení míry úzkosti je také dokumentováno denně měřením na IRelax přístroji. Bude provedena i další QEEG v dalším období po dokončení 30 dní stimulací.. Současný stav pacienta je popsán po 36 stimulacích modrým světlem.

 

Bioquant NS

00421 907 173 910

Yalong Trade s.r.o., Ružová 728/2, 050 01 Revúca, IČO: 36 789 348,  DIČ: 2022391239,  IČ DPH: SK2022391239, 
Zápis v registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu okresný súd Banská Bystrica, oddiel: sro, vložka číslo 13190/S

©2019 by bioquant.sk. Proudly created with Wix.com