Vyhledat
  • Ing. František Kokoš

Voda je liek

Aktualizace: úno 11

Voda je najfantastickejší a najdokonalejší materiál na tejto planéte. Pokrýva zhruba toľko percent povrchu zeme, koľko jej máme aj v tele. Jej vzorec je H2O. Kyslík je v spojení s vodíkom silnejší a tak si priťahuje elektróny viac k sebe. Preto má znamienko mínus a na vodíkoch je znamienko plus. To spôsobuje viacero zvláštnych vlastností vody.


Z odbornejšieho hľadiska


Voda je kyselina aj zásada súčasne. Ak sa z nej odoberie zásaditá zložka, stáva sa kyselinou a naopak. Je to preto, že jej kvapalná podoba obsahuje ióny H+ a OH- súčasne. Ak sú v rovnováhe, hovoríme o pH7.


pH je potenciál vodíkových kladných iónov, ktorý je logaritmickou funkciou ich koncentrácie. Iony H+ sú kyslou zložkou a pH znamená potential of Hydrogen, tj. potenciál vodíka. Ak sa z vody odoberú iony OH-, vznikne kyselina s pH0. Vodu vieme ionizovať a oddeliť na kyslú a zásaditú zložku. Ak vstupná voda do ionizátora má pH7, potom jedna zložka môže mať pH2 a druhá pH12.


Voda je však slabá kyselina. Aj H2CO3 je slabá kyselina. Je to kyselina uhličitá alebo sóda, ktorú bežne pijeme. HCl alebo H2SO4 sú silné kyseliny. Pre definíciu sily kyseliny bol zavedený pojem ORP. Ten vyjadruje oxidačno redukčný potenciál látky. pH a ORP súvisia matematicky a je to lineárna závislosť. Kyseliny sa obvykle riedia vodou, ktorá môže mať rôzne pH, preto vlastnosti kyseliny vo vode závisia od vlastností vody aj kyseliny. Kyseliny sa delia na slabé a silné, preto aj ich roztoky vo vode sú slabšie alebo silnejšie a líšia sa ORP. ORP vyjadruje silu a schopnosť oxidovať. Kyseliny spôsobujú oxidáciu iných látok. Zásady naopak ich redukciu. Kyseliny elektróny odoberajú a tak leptajú alebo oxidujú, zásady elektróny odovzdávajú a tak redukujú.


Ionizovanie vody - kyslá a zásaditá voda


Ak ionizujeme vodu na kladnú a zápornú, záporná voda je zásaditá - má vysoké pH a záporný ORP, napríklad -600mV (milivoltov) a má teda veľa elektrónov. Má schopnosť odovzdávať elektróny a tak má redukčné vlastnosti. Táto voda sa pije. Všetky zásady majú schopnosť odovzdávať elektróny, ak ich o ne nepripravíme.


Kyslá voda z druhého pólu ionizátora má kladný ORP, napr. +600mV, má nedostatok elektrónov a má nízke pH. Napr. sóda môže mať pH2. Má schopnosť brať si elektróny z iných látok ako aj z atómov živých stvorení, ako sú baktérie. Má oxidačné vlastnosti. Atakuje tie atómy, ktoré chcú odovzdávať elektróny. Prijímaním elektrónov sa baktérie ničia a voda si tak znižuje svoj ORP.


Voda z ionizátorov je preto energizovaná zásaditá voda, prináša do tela energiu, ktorá je schopná konať prácu a pomáhať nám. Ak by sme pili kyslú vodu, oberala by nás o elektróny a ničila nás zvýšeným oxidačným stresom.


Zásaditosť a jeho význam pre organizmus


Kľúčovým faktorom dobrého trávenia je zásadité pH v tenkom čreve, preto sa musíme alkalizovať a nie prekysľovať. Nemali by sme sa alkalizovať po bielkovinovom jedle, ale zrána na lačný žalúdok.


Voda a jej pH a ORP ovplyvňuje všetky reakcie v nás


Zvýšením množstva vody, ktorú pijeme, znižujeme koncentrácie zásad a kyselín v nás, obmedzením kyselinotvornej stravy posúvame pH smerom hore. Stávame sa zásaditými.

Dôvodom vzniku cyst a kalcifikátov v tele nie je fakt, že konzumujeme priveľa zásad, ale to, že málo pijeme a koncentrácie sú príliš vysoké, tak sa musia usádzať a kryštalizovať. Na vznik choroby nikdy nestačí len jeden faktor, obvykle je to kombinácia viacero faktorov. Primálo pijeme, priveľa jeme, primálo sa pohybujeme, priveľa sa stresujeme, primálo sa staráme o skladbu potravín a tekutín, primálo sa staráme o stav našej krvi, ktorá nás už vopred varuje pri analýze na mikroskope.


Ako nás ničia kyseliny?


Ničia nás viac, keď málo pijeme a sú koncentrované. Kyseliny nás oberajú o elektróny a tak poškodzujú naše bunky. Preto vzniká aj voľno radikálový kyslík a peroxidy, lebo v tele nie je dostatok elektrónov. Niektoré voľné radikály sú ešte agresívnejšie ako niektoré kyseliny. V tele normálne reagujú kyseliny a zásady a vznikajú soli a vody. Soli vylúčime obličkami. Ak sú kyseliny dlhodobo v prevahe, musia odoberať elektróny našim bunkám a trpíme oxidačným stresom. Naše erytrocyty strácajú z povrchu svoje elektróny a začínajú sa lepiť dokopy aj elektricky, nielen kvôli LDL, ktorý je v kyslom prostredí lepivý. Keďže príčinou straty elektrónov boli kyseliny, telo na reparáciu poškodení produkuje viac cholesterolu. Pláta poškodené miesta a ak proces poškodzovania pokračuje, lepí telo záplatu na záplatu. Tak vzniká plak na našich cievach a bunkách, nemôžu dýchať a umierajú. Preto pochopme veci a zastavme tento proces. Ak máte zvýšený LDL, ľudovo povedané zlý cholesterol, ste prekyslení. Už vám to niekedy povedal váš lekár?


Musíme upraviť pH tela a dať telu dostatok elektrónov a telo sa pokúsi opraviť sa samo, ak poškodenia nie sú príliš veľké. Za rakovinu si z 99% prípadov zrejme môžeme sami.


Záver


Voda je kyselina a zásada súčasne, pitím zásaditej zložky vieme kompenzovať nadbytok kyselín v tele a súčasne pridávame do tela aj elektróny. Dostatočnou hydratáciou riedime kyseliny a tak ich oslabujeme a zároveň sa ich aj lepšie zbavujeme.


Voda je liek. Treba piť veľa vody, treba piť upravenú vodu, lebo to je liek, aj keď zaň mnohými nie je považovaný. Po úprave pomerov do normálu, čo však môže trvať aj niekoľko mesiacov, sa náš stav zlepší. Ak je voda ešte aj správne mineralizovaná zásadotvornými minerálmi, ešte lepšie. Upravená ionizovaná voda má menšie klustre, teda zhluky molekúl, ktoré nie sú stabilné, ale majú svoju typickú veľkosť. Zatiaľ sa nevie, prečo je tomu tak. Moje vysvetlenie je, že je to spôsobené nadbytkom elektrónov. Tak ako sa aj erytrocyty navzájom odpudzujú, ak majú dostatok elektrónov. Ak majú málo elektrónov, zoskupujú sa a začínajú tvoriť najprv retiazky, potom zhluky, a ak stratia náboj úplne, tvoria veľké bloky – klustre. Rovnako je to aj s vodou. Nadbytok elektrónov prináša energiu na lepšie odpudzovanie sa molekúl vody. Preto nadbytok elektrónov v našom tele zníži oxidačný stres a urýchli procesy rozpúšťania všetkých v nás usadených odpadov. O to sa snaží aj BIOquant®. Odkysľuje zlepšeným odvodom CO2 z tela, ale zásady do tela pridať nevie. Preto kontrola pH ranného moču a alkalizácia je vo vašich rukách.


Príslušenstvo na tvorbu alkalickej vody (džbány, tyčinky do vody, poháre, ionizátory) nájdete tu.


Doplnky na odkyslenie nájdete tu.


Prístroje na meranie ORP a pH vody nájdete tu.


František Kokoš, 16. 3. 2011


24 zobrazení
 

Bioquant NS, zdravotnícka pomôcka

00421 907 173 910

Yalong Trade s.r.o., Ružová 728/2, 050 01 Revúca, IČO: 36 789 348,  DIČ: 2022391239,  IČ DPH: SK2022391239, 

Zápis v registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu okresný súd Banská Bystrica, oddiel: sro, vložka číslo 13190/S

Naše ďalšie stránky:    www.laserprezivot.sk   www.hyaluron.sk

  • YouTube

©2019 by bioquant.sk. Proudly created with Wix.com