Vyhledat
  • Ing. František Kokoš

Prečo prístroj Bioquant sa aplikuje použitím laserového svetla cez nosovú dutinu?

Stalo sa mi raz, že mi zavolal jeden pán, že počul, že vraj dávame svetlo do nosa a čo je to za hlúposť. Snažil som sa mu niečo vysvetliť a nakoniec to pochopil.Tak by somtochcel vysvetliť, prečo práve nosová dutina.


Nosová sliznica je bohato prekrvená a v nej veľká sieť kapilár. Veď, keď si poraníme nos a začne krvácať, tak to chvíľu trvá, kým sa to krvácanie zastaví.


Pokožka obsahuje melanín a tak svetlo by pri prechode pokožkou stratilo svoje vlastnosti významnejšie ako pri aplikácii v nosovej dutine.


Reakcia na aplikáciu v nosovej dutine je veľmi rýchla a už po štyroch minútach je možné na mikroskope pri analýze živej krvi pozorovať zmeny viskozity a reológie. Závisí to však od východiskového stavu užívateľa. Relatívne zdravé osoby reagujú veľmi rýchlo a ľudia so závažnejšími zmenami v organizme reagujú pomalšie a potrebujú viacej aplikácií. Opakovanými aplikáciami účinky v tele ostávajú dlhšie sa a rozvíjajú sa z lokálnych do systémových. A postupne sa symptómy ochorenia zlepšujú.


Ďalšou výhodou nosovej dutiny je množstvo nervových zakončení patriacich k šiestim meridiánom a červené svetlo tak stimuluje aj akupunktúrne body patriace k týmto meridiánom. Počas aplikácie sa ožaruje aj čuchový epitel a máme prípad navrátenia čuchu jednej pani, ktorá stratila čuch na niekoľko rokov a lekári jej roky nevedeli pomôcť.


Kedže červené svetlo čo symbolizuje jeho červená farba energizuje, celá ožarovaná oblasť včítane očného pozadia má z aplikácie veľký úžitok. Tento sa nedá dosiahnuť aplikáciou na iných častiach tela. Je množstvo odbornej literatúry k téme nazývanej "fotobiomodulácia" a sú podrobne popísané všetky jej efekty včítane červeného svetla.


Citujem hypotézu prof. Liu: There are six meridians inside/around nose, stomach meridian of foot yang-ming, du meridian , yin-jiao meridian , yang-jiaomeridian, large intestine meridian of hand yang-jiao , and small intestine meridian of hand tai-yang . These six meridians can be irradiated by intranasal LIL through intranasal multiple reflex. They are supposed to mediate some of the therapeutic effects of ILILT. This is called the meridian mediated ILILT hypothesis (MIH). (Liu et all)


Záver


Nosová dutina je ideálne miesto na aplikovanie lasera na úpravu krvnej reológie. Existujú aj ďalšie spôsoby ako napríklad intravenózna aplikácia, ktorá aplikuje laser priamo do žily, avšak tieto aplikácie sú ivnazívne a limitované počtom. Ďalšou aplikáciou je transkutánna aplikácia, ktorej účinnok svetla sa stráca prechodom cez pokožku. Preto nosová dutina je považovaná za najefketívnejšiu metódu, ktorá je neinvazívna, ktorá neožaruje len krv v tejto oblasti, ale aj nervové zakončenia a meridiány.


115 zobrazení
 

Bioquant NS

00421 907 173 910

Yalong Trade s.r.o., Ružová 728/2, 050 01 Revúca, IČO: 36 789 348,  DIČ: 2022391239,  IČ DPH: SK2022391239, 
Zápis v registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu okresný súd Banská Bystrica, oddiel: sro, vložka číslo 13190/S

©2019 by bioquant.sk. Proudly created with Wix.com