Vyhledat
  • Ing. František Kokoš

Čo sa deje v tele, keď máte koronavírus?

Aktualizace: 7. kvě 2020


V tomto článku sa dozviete, ktoré bežiace v procesy v tele ovplyvňuje COVID-19, prečo práve starší ľudia zomierajú, ako nás všetkých mladých aj starých môže táto infekcia poznačiť na celý život a čo robiť, aby sme diagnostikované ochorenie prekonali bez závažných následkov.


Ako Covid-19 zhoršuje okysličenie, viskozitu a reológiu krvi a ako to vzájomne súvisí


Podľa svetových štatistík WHO Covid-19, štatistiky ukazujú, aké následky má nedokysličenie tela. Kyslík SpO2 u pacientov s Covid-19 klesá pod 90%, niekedy je to 80-90%. Normálne hodnoty kyslíka SpO2 u zdravých ľudí sú cca. 98-100%, vždy však nad 95%. Pri nízkom kyslíku počas infekcie Covid-19 nastáva stav nedokysličenia tela, ktorý spôsobuje, že krv “hustne”.

Samotná infekcia primárne už na začiatku spôsobuje rast reaktívnych a zápalových proteínov v tele alebo rast sedimentácie erytrocytov a to spôsobuje primárne zhoršenie viskozity a reológie.


Postupne vzniká ischémia v orgánoch nazývaná ako lokálna ischémia a ak zasiahne celé telo hovoríme o celotelovej ischémii. Nedokysličenie teda nízka koncentrácia kyslíka spôsobuje, že koncentrácia oxidu uhličitého musí byť vyššia a v dôsledku vysokej viskozity je odvod CO2 výrazne zhoršený a následne nastáva acidóza, ktorá znova vedie k zhoršeniu viskozity a reológie krvi. Nasleduje oxidačný stres a ten rovnako vedie k zhoršeniu viskozity a reológie. Je to začarovaný kruh.

Vysvetlivky k termínom v článku, aby ste mu porozumeli:


· nízka viskozita: krv tečie ľahšie a je “tekutá” (želaný stav)

· vysoká viskozita: krv tečie ťažšie a je “hustá” (neželaný stav)


· Viskozita je odpor tekutiny proti prúdeniu, čím je vyššia, tým je vyšší odpor proti prúdeniu.

· Krvná reológia pojednáva o deformačných vlastnostiach krvi a jej elementov. Elasticita alebo pružnosť elementov znižuje viskozitu a naopak rigidita alebo tuhosť elementov zvyšuje viskozitu.


· ORP – oxidačno-redukčný potenciál meria sa v milivoltoch. Kladné hodnoty svedčia o existencii voľných kyslíkových radikálov, ktoré môžu poškodzovať bunky a ich komponenty. Cielený oxidačný stres však môže zabíjať vírusy, baktérie a nádorové bunky a zdravým ľudským bunkám neublíži.


SpO2 hodnoty:

· normálna hladina kyslíka na oximetre SpO2: 98-100% (želaný stav)

· nižšie hodnoty SpO2, ktoré vyžadujú ostražitosť a kontroly: pod 95%

· hodnoty, kedy treba vyhľadať lekára: pod 90%

· kritické hodnoty: pod 80%

Nízka saturácia hemoglobínu kyslíkom


Výsledkom všetkých týchto faktorov pod vplyvom Covid-19 je, že krv je tak hustá, že je len obmedzene schopná plniť svoje funkcie a teda vstrebávať, viazať a roznášať kyslík v pľúcach a odnášať oxid uhličitý. Preto kyslík klesá pod 90%, čo sa deje u pacientov s Covid-19, ktorí majú pneumóniu (zápal pľúc). Niektorým klesá kyslík aj na cca. 80%, čo je život ohrozujúci stav. Všetci však riešia len navyšovanie obsahu kyslíka a parciálneho tlaku kyslíka v pľúcach, ale nikto nerieši druhú stranu pľúc a to “tekutinu”, ktorá má kyslík viazať a roznášať po tele a odoberať z tela odpadový oxid uhličitý a odnášať ho do pľúc. A práve o tej druhej strane pľúc – o krvi je tento článok.


Prekyslenie organizmu (acidóza)


Prekyslenie organizmu - mnohí lekári sa vyjadrujú na túto temu kontroverzne a hovoria, že telo si procesy samo reguluje, aby sme neboli prekyslení. Prečo mnohí ľudia majú obličkové kamene alebo bolesti kĺbov? Prečo sa to zhoršuje, keď užívajú jablčný ocot? Pretože telo musí vynaložiť oveľa väčšie úsilie na regulovanie pH a keď sme relatívne zásadití, tak to úsilie je minimálne. Acidózou trpí obrovské množstvo ľudí. A je možné tomu predchádzať, ale o tom sme písali v predchádzajúcich článkoch.


Život sú chemické reakcie ako napríklad spaľovacie reakcie a oxidačné reakcie, kde palivo oxiduje, s tým, že vzniká energia a vzniká oxid uhličitý s vodou teda kyselina uhličitá. A práve tá spôsobuje acidózu ( okrem ďalších kyselín ). Lenže v stave hustej krvi teda jej zlého prúdenia je acidóza oveľa vyššia ako by bola v zdravom organizme s dobrým prúdením krvi. Následkom acidózy je oxidačný stres, lebo nízke pH sa vždy spája s vysokým ORP ( v mV ).

Trombóza a COVID-19


Všetky faktory dohromady spomenuté hore spôsobia taký stav, že keď je krv veľmi hustá s vysokou viskozitou a zhoršenou reológiou, tak v takom stave trombocyty sú vytláčané k stenám ciev a všetky faktory spôsobujú, že podmienky v tele sú tkz. “lepivé”. V stave acidózy pečeň produkuje viac LDL cholesterolu a reaktívne zápalové proteíny. LDL v kyslých a oxidačných podmienkach je lepivý a v konečnom dôsledku sa začína proces formovania plakov. To znamená, že červené krvinky vytvárajú ruličky. Beží aj proces formovania trombov. Trombocyty sa zhlukujú a ľahko sa formujú fibrínové vlákna, lebo všetky faktory, ktoré sme spomínali ovplyvňujú aj zrážanlivosť krvi a tendencia k tvorbe trombov je veľmi vysoká. A to je dôvod, prečo aj mladí ľudia dostávajú infarkty a mozgové príhody a majú aj zvýšené riziko embólie. Pravdepodobnosť tvorby trombov je veľmi vysoká pri nízkych hodnotách SpO2.


Hromadenie odpadov


Pri veľmi nízkych hodnotách kyslíka, čo navyše nastáva je aj poškodzovanie mitochondrií - palivových článkov našich buniek. V stave, keď v tele je nedostatok kyslíka, hoci je aj dostatok paliva, tak spaľovanie beží veľmi zle. Produkuje sa veľa odpadov. Všetky faktory, ktoré som spomínal ako acidóza, teda prekyslenie, oxidačný stres atď. poškodzujú aj DNA buniek. Vyliečení pacienti, ktorí ktorí boli v stave dlhodobej ischémie môžu mať poškodené DNA bunky alebo mitochondrie. Všetci viete, ako vyzerajú starí ľudia s mitochondriálnou nedostatočnosťou. Týmto poškodením sa pravdepodobne dĺžka života skracuje a zároveň pravdepodobnosť výskytu mnohých ochorení stúpa, pretože počas dlhotrvajúcich stavov hustej krvi telo ukladá odpady a nedokáže ich efektívne odstraňovať. Keď je krv hustá, obličkám a pečeni sa ťažko pracuje a ťažko sa im odstraňujú odpady z krvi. Je to úplný opak oproti stavu, ak by bola krv dobre tekutá, teda ak by bola splnená podmienka perfektnej viskozity a reológie.


Vlastnosti krvi


Na obrázku máte možnosť vidieť krv v dobrej tekutej forme.

Krv potrebuje byť v dobre tekutej forme preto, aby v pľúcach dobre odoberala kyslík, aby sa dobre filtrovala v obličkách, aby sa vylúčili všetky odpady a kyseliny. A taktiež aby dobre odovzdávala v pľúcach pri príchode oxid uhličitý, ktorý sa prenáša rozdielom parciálnych tlakov alebo koncentrácií do pľúc tak, aby sa kyslík, ktorý je vo vyššom parciálnom tlaku v pľúcach zase vtlačil do kapilár, ktoré obklopujú každú alveolu v pľúcach a naviazal sa na červené krvinky.


Pľúca a krvná sieť


Pľúca majú dve strany. Jedna strana je vzduch, poprípade obohatený vzduch kyslíkom. Druhá strana je krv a medzi tým je stena alveol a stena kapilár. Steny sú veľmi tenké, a aj keď tá stena alveol je v dôsledku pneumónie obalená povlakom a je zhoršený prestup, prestup je na druhej strane oveľa viac zhoršený zlými vlastnosťami krvi. Ak by v stave pneumónie bola krv perfektná a tekutá, predsa len pravdepodobnosť vytlačenia oxida uhličitého z krvi do pľúc a šanca nasatia kyslíka z pľúc do krvi by bola oveľa vyššia. Tak by ľudia nemuseli upadať do stavov ischémie až pod SpO2 80%, ale mohla by to byť pravdepodobne úroveň 92% a viac.


Odporúčanie pre užívateľov Bioquantu


Doporučujeme všetkým užívateľom Bioquantu, aby používali Bioquant ako prevenciu, lebo len v stave tekutej krvi imunita dokáže perfektne fungovať. V stave hustej krvi ani imunita nefunguje tak ako má, pretože aj biele krvinky sú v hustej, acidickej krvi, plnej voľnoradikálových foriem kyslíka, paralyzované - do výraznej miery.


Rozpúšťanie odpadov


Život sú chemické reakcie. Podmienky sú všetko. Acidóza posúva podmienky chemických reakcií zásadným spôsobom ku chorobám. U ľudí v acidických podmienkach nebežia chemické reakcie a enzymatické reakcie správne. Tieto faktory komplikujú chorobu Covid-19. Mnohí, ktorí sú vyliečení a museli byť na pľúcnej ventilácií môžu mať zdravotné následky. Na druhej strane je dôležité ako rýchlo upravia svoju viskozitu a reológiu krvi po vyliečení. Čerstvé odpady, ktoré vznikli v priebehu 2-3 týždňov choroby sa rozpúšťajú veľmi ľahko, keď je krv čo najskôr v dobrom stave a je tekutá, s nízkou viskozitou a dobrou reológiou. Ak však krv nie je v dobrom stave po prekonaní choroby, tak odpady v tele zostávajú a môžu neskôr spôsobovať ochorenia a komplikácie. Najťažšie sa rozpúšťajú staré odpady a sedimenty. Všetci viete, ako to je, keď niečo sedimentuje dlhé roky. Tie vrchné vrstvy sú vždy krehké a dajú sa rozbiť a odstrániť ľahšie. Tie spodné sú hutné, pospájané, vytvárajú sa tam fyzikálne aj chemické väzby. Staré odpady je ťažké odstrániť.


Pokiaľ sa všetci vyliečení začnú starať o svoju krv, aby vytvárala dobré podmienky, aby bola tekutá, začnú si kontrolovať výstupy moču ako pH a ORP, tak plaky z ciev, alebo iné depozity v medzibunkovom priestore sa dajú ešte odstrániť. Ak krv má nízku viskozitu a dobrú reológiu, tak aktivita bielych krviniek stúpa a dochádza k odstraňovaniu a rozpúšťaniu odpadov. V prípade, že po chorobe ostáva krv v zlom stave, tak odpady v tele ostávajú a poškodenia DNA či mitochondrií môžu ovplyvňovať následný život človeka.


Mechanizmy zhoršenia stavu zdravia v bežnom životeSpomenuté informácie v tomto článku sú podložené literatúrou a štúdiami. Mechanizmy vzniku srdcovocievnych ochorení, alebo aj trombózy sú popísané v literatúre, napríklad aj v literatúre o hemodynamike a hemoreológii. Sú to preskúmané vedné disciplíny, ktoré sa venujú štúdiu o krvnej reológií a viskozite a ich súvislosti s mnohými ochoreniami. Sú preskúmané aj sekundárne prejavy rôznych ochorení a ich vplyv na krv a krvnú reológiu.


Tento mechanizmus, ktorý je tu opísaný sa deje v každom človeku od mlada, približne od veku 15-20 rokov. V určitom období života nám diagnostikujú nejaké ochorenie ako napríklad hypertenziu, obezitu, cukrovku atď. Spôsobueje si to sami. Všetky tieto procesy si kazíme sami a robíme to v malých dávkach opakovane a vždy tam je ten mechanizmus, ktorý som opísal cez viskozitu a reológiu. Stačí ak sa niektoré obdobia v živote nehydratujeme správne a už to je faktor zhoršujúci viskozitu a reológiu a spôsobujúci acidózu a oxidačný stres a zápaly endotelu. A už sa to rozvíja potichu, pomaly. Covid 19 keďže trvá v tele krátko nevytvára až také množstvá odpadov, aké si môžeme vytvoriť za 50 rokov života. Ale poškodenia sú o to silnejšie, lebo kyslík klesá príliš nízko.


Odpady, ktoré sa počas liečby vytvoria, ak si neudržujeme v tele dobrú viskozitu a reológiu odstránime pomerne ľahko v prípade, že si po liečbe nastavíme a udržujeme dobrú viskozitu a reológiu krvi. Ale poškodení DNA a mitochondrií a ich DNA sa asi nezbavíme už nikdy a budeme s tým musieť žiť. Ak sme počas liečby dostali aj nejakú srdcovocievnu príhodu alebo trombózu, aj tieto zanechajú trvalú stopu v našom tele.


Homeostáza a jej porušenia za hranicami regulačných schopností tela


Zabudol som spomenúť jeden mechanizmus a to je to, že keď je krv hustá, erytrocyty sú rigidné, teda tuhé a neelastické (pretože každú minútu preteká celý objem krvi cez krvné riečište, ktoré má dĺžku cca. 100 000km, pričom najdlhšiu dĺžku má endotel kapilár a erytrocyty sa cezeň predierajú a trú sa o vnútornú výstelku) a vytvára sa tam trenie a poškodzovanie endotelu. Vytvára sa zápal endotelu a zo zápalu endotelu stúpajú zápalové proteíny a opäť sa zhoršuje viskozita a reológia. To je posledný faktor, ktorý som zatiaľ nevysvetlil v celej tejto skladačke. Teda ľudia s určitými rozvinutými ochoreniami môžu trpieť na Covid-19 oveľa viac ako mladí a zdraví ľudia a predovšetkým sú to starší ľudia, ktorých h prvotná viskozita a reológia v dobe, keď vírusové ochorenie dostali bola zhoršená. To ovplyvňuje stav ich imunity a preto ich schopnosť brániť sa vírusu je týmto faktorom výrazne znížená. Okrem toho aj určité lieky zvyšujú citlivosť ľudí na tento vírus, mechanizmy už sú známe.


Ak sme prekročili magickú hranicu homeostázy, tak tam, kde už nie je možná vazodilatácia a v tkanive je ischémia, no tak samozrejme v tele začínajú sa hromadiť veci, ktoré telo nevie regulovať.


Telo sa snaží zvyšovať hematokrit, ale to je faktor, ktorý funguje ako regulačný len v stave malých odchýlok od normálnej viskozity. V horeuvedenom stave funguje ako faktor, ktorý zvyšuje viskozitu a tým funguje ako kladná spätná väzba a viskozita sa zhoršuje. Telo nie je schopné svojimi reguláciami zvládnuť výrazné odchýlky od normálnej viskozity a reológie. Ak máte so stúpajúcim vekom stúpajúci hematokrit, je to jasný signál, že sa vo vás zhoršuje viskozita a reológia krvi. Ak ich napravíte, telo hematokrit zníži. Môžu tom pozorovať všetci používatelia prístroja Bioquant.


Je normálne, že v tom tkanive, kde sa rozvíja lokálna ischémia bežia horepísané procesy. Najkritickejší orgán začína trpieť väčšou a väčšou ischémiou, nasleduje acidóza, následne oxidačný stres, nasledujú zápalové procesy v tele. Vytvárajú sa zápalové proteíny, ktoré zhoršujú viskozitu krvi ešte viac.


Oximeter ako diagnostická pomôcka


Kingray Oximeter Profi meria tepovú frekvenciu, index perfúzie a kyslík SpO2.


Termíny sú dobre vysvetlené a definované v (1).


Kyslík SpO2: Saturácia kyslíkom označovaná ako SpO2, je definovaná ako pomer oxyhemoglobínu k celkovej koncentrácii oxy- a deoxy-hemoglobínu prítomného v arteriálnej krvi. Arteriálna saturácia kyslíkom, SpO2 (parameter meraný oximetrom) sa zvyčajne vyjadruje v percentách. Za normálnych fyziologických podmienok je arteriálna saturácia kyslíkom 95-100 %. Ak si pri nízkom SpO2 nasadíte Bioquant , zlepšenia viskozity a reológie krvi skôr či neskôr prinesú nárast SpO2 smerom k normálu, čo je 95-100% Ak ste dlhodobý používateľ a neviete dosiahnuť 98-100% doporučujeme zvýšiť príjem železa v strave, aby sa zvýšila kvalita hemoglobínu, lebo červené krvinky sa produkujú neustále, každú jednu sekundu sa vyrába 2 milióny červených krviniek. Ich výroba trvá dva dni. Životnosť je 4 mesiace a ich vlastnosti a ich membrány sú kľúčové pre transport kyslíka, čo sa dá ovplyvniť prístrojom Bioquant.


Perfúzny index: Perfúzny index alebo PI sa označuje ako pulz index alebo index perfúzie. Je to pomer pulzujúceho krvného toku k pulznému statickému krvnému toku v periférii tkaniva u pacienta, ako napríklad prsta. Perfúzny index je indikácia sily impulzu v mieste senzora. Hodnoty PI sa pohybujú od 0,02% pre veľmi slabý pulz do 25% pre extrémne silný pulz. Index perfúzie sa líši v závislosti na pacientoch, fyziologických podmienkach a monitorovacích miestach. Kvôli tejto variabilite by si mal každý pacient vytvoriť svoj vlastný “normálny” index perfúzie pre dané miesto a použiť ho pre monitorovacie účely. Vysoké PI znamená tiež, že pulzná vlna od srdca sa šíri k periferiam dobre, že tok krvi v cievach je laminárny a kapilarita miesta, v ktorom sa meria je dobrá a tak pulzná vlna dosahuje veľkú amplitúdu, čo znamená dobré prekrvenie všetkých orgánov tela a nielen danej periférie, teda napríklad končeka prsta.


Srdcová frekvencia (tepová frekvencia): Aj keď existuje široká škála normálnych podmienok, nezvyčajne vysoká alebo nízka srdcová frekvencia môže naznačovať závažný problém. Poraďte sa so svojím lekárom, ak je vaša pokojová srdcová frekvencia neustále nad 100 úderov za minútu (tachykardia) alebo ak nie ste športovec a pokojová srdcová frekvencia je pod 50-60 úderov za minútu (bradykardia) - najmä ak máte iné príznaky alebo príznaky ako sú mdloby, závraty alebo dýchavičnosť.


Dlhodobí užívatelia Bioquantu majú srdcovú frekvenciu od 50-60 úderov, pretože ich srdce je silné a v dobrom stave, cievy sú čisté a krv s dobrou viskozitou a reológiou ľahko prúdi cievami až k perifériám. Vtedy homeostáza aj hemostáza fungujú tak, ako treba a telo si reguluje hravo podmienky v ktoromkoľvek orgáne a tkanive. Variabilita srdcového pulzu takýchto ľudí je veľmi vysoká a srdce okamžite reaguje na každý pohyb človeka, na meniacu sa potrebu krvi v ktoromkoľvek orgáne.


Avšak aj mnohí chorí majú 50-60 úderov za minútu, ale to preto, že ich krv je hustá, srdce vyčerpané a slabé. Variabilita ich srdcového pulzu je slabá. Srdce nevládze reagovať na meniace sa potreby tela a orgánov. Také srdce musí najprv zosilnieť, jeho variabilita pulzu sa musí zvýšiť, tepová frekvencia najprv rastie, tak ako sa zlepšuje stav srdca a stav krvi a až potom je šanca na pokles tepovej frekvencie ako sme uviedli v predchádzajúcom prípade. Nie u každého sa však dá stav zlepšiť, lebo stav ciev a stav oslabenia srdca tu hrá významnú úlohu.


Ako funguje index perfúzie


Každý človek je zostavený z množstva článkov. Je to jedna reťaz, v ktorej sú všetky orgány, systémy a tkanivá samostatnými článkami reťaze. Keď ju budeme napínať, vždy povolí len jeden článok. Ak zoberiem 100 rovnakých reťazí ( reprezentujú 100 ľudí )a budeme ich napínať, vždy povolí iný článok a nie vždy len ten istý. A tak je to aj u všetkých ľudí a to je tá príčina rozdielu, prečo sa u ľudí rozvíjajú rôzne ochorenia. Dokonca každý náš prst má inú kapilaritu.


Ak si zoberiete oximeter, ktorý meria index perfúzie a dáte si ho na rôzne prsty, zistíte, že na každom inom prste je index perfúzie rôzny. Vypovedá to o tom, ako sa pulzná vlna od srdca šíri ku koncu prstov. Prvá časť ciev pozdĺž ruky je spoločná, ale mení sa to, keď sa začne systém rozvetvovať do ciev do každého prsta a cez arterioly až po kapiláry…. Prst s najhoršou kapilaritou nám v chlade bude chladnúť najrýchlejšie a jeho PI je najnižšie pri porovnávaní prstov.

Oximetre, ktoré ukazujú hodnoty - saturácia kyslíka SpO2, tep a index perfúzie teda pulznú vlnu už máme v e-shope a pripravujeme ďalšie.


Prístroj je vhodný nato, aby človek vedel hodnotiť svoju viskozitu a reológiu krvi počas používania Bioquantu, aby videl, že laserový prístroj Bioquant naozaj funguje. Napríklad použijete laser Bioquant, dáte si ho do nosa, máte veľmi nízky pulz index. Pulz/Perfusion index keď počas aplikácie stúpa, viskozita a reológia sa postupne zlepšuje. Najprv PI narastie a potom, keď už je viskozita a reológia optimálna tak vtedy nastáva jav, že organizmus preberá kontrolu a začína vazokonstrikciu a pulz index sa vracia do normálu. Ak ste však zdravý a máte optimálnu viskozitu a reológiu krvi vo svojom tele, nezaznamenali by ste takmer žiadnu zmenu. Vaše telo je optimálne nastavené a funguje správne.

Po zlepšení viskozity a reológie prístrojom Bioquant sa reťaz článkov - orgánov a tkanív - zlepší. Zlepší sa prekrvenie, ale to čo už by bolo prekrvené viac ako treba, tak tam sa začína redukovať prietok krvi a keď sa zredukuje, tak pulz index zase ide naspäť buď k pôvodným hodnotám, alebo niečo vyšším hodnotám ako pred aplikáciou. Tým vlastne nastane ten jav, že sa zníži prietok krvi, pretože krv je už tekutá a ľahko prúdi. Ľahko sa srdcu pumpuje, ľahko prúdi celým telom a orgány, ktoré sú prekrvené viacej uberú prietok krvi a orgány, ktoré boli neprekrvené pred aplikáciou, tak ich prekrvenie sa zlepší. Práca srdca celkom logicky najprv stúpa, lebo stúpa celotelovo perfúzia tkanív a teda aj objem krvi pumpovanej srdcom a po ustálení klesá a môže byť nižšia ako pred aplikáciou. Ak máte napríklad ložiská v mozgu po mozgovej príhode, aplikácia Bioquantu spôsobí, že problémové oblasti sa prekrvia najviac.


V tom je krása úpravy viskozity a reológie, že upravuje sa to, čo je v najhoršom stave. To, čo je v dobrom stave nepotrebuje žiadnu nápravu a ani žiadnu reálne nedostane. Riešite vždy len problémy, pretože ste zlepšili viskozitu a reológiu krvi. Riešite a staráte sa o najslabšie články reťaze Vášho tela. Krv sa postará o najviac problémové miesta vo vašom tele, postará sa o to, že sú dobre prekrvené, že majú dostatok kyslíka, že spaľovacie procesy bežia správne.


Spaľovanie paliva

S tým spaľovaním je to takto. Ak spaľujete karbohydráty napríklad glukózu, dostávate oxid uhličitý, vodu a energiu. Ak v tele priškrtíme kyslík, čo sa deje pri Covid-19, tak spaľovanie sa začne meniť. Namiesto čistých médií energie ATP a H2CO3 a energie, vzniká iba málo energie a metabolity, ktoré sú ťažko odstrániteľné z tela. Je to úplne iné spaľovanie, spaľovanie v redukovanom kyslíkovom režime, kde sa tvorí málo energie a veľa odpadov. Ale aby ste vytvorili energie toľko koľko treba, spotrebujete oveľa viac paliva a produkujete ešte oveľa viac odpadov. Tie odpady treba odstrániť, ale ako sa to dá, keď krv je hustá s vysokou viskozitou a zlou reológiou? Fakticky to nie je možné. Tu som na tomto príklade jednoducho vysvetlil, ako to vlastne funguje, keď spaľovanie nebeží tak ako treba. Krv prináša palivo. Každá bunka je palivový článok. K tomu palivu prináša kyslík. Tie pomery sú presne nastavené a regulované. Ak je kyslíka málo a krv ho nedodáva dosť, procesy nebežia optimálnou cestou a jednoznačne to ničí naše telá.


Ak teda máte Bioquant a už máte diagnostikovaný Covid-19 tak Bioquant vám len pomôže. Počas liečby, aj počas rekonvalescencie. Urobte opatrenia, aby vaša viskozita a reológia krvi boli čo najlepšie. Potrebujete ich mať optimálne, aby sa odstraňovali odpady z tela, a aby regenerácia tela po chorobe prebehla čo najlepšie a aby sa odpady odstránili v počiatočným štádiách a aby sa neusádzali.


Na tomto linku nájdete skúsenosť pacienta deň po dni, ktorý pochádza z Čiech, má 89 rokov a diagnostikovaný COVID-19, pričom počas liečby používal Bioquant LED 3xdenne pod dohľadom členov rodiny: "Pacient vo veku 89 rokov s diagnózou COVID-19 a priebeh jeho liečby za 6 dní"


Ing.František Kokoš


Zdroje:

1, https://www.youtube.com/watch?time_continue=200&v=2v3rae-73jc&feature=emb_logo

2, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200301-sitrep-41-covid-19.pdf?sfvrsn=6768306d_2

3, https://www.who.int/publications-detail/oxygen-sources-and-distribution-for-covid-19-treatment-centres

4, https://www.medscape.com/answers/2500122-197477/how-is-severe-or-critical-coronavirus-disease-2019-covid-19-managed

5,https://www.livescience.com/silent-hypoxia-killing-covid-19-coronavirus-patients.html


1, Clinical Hemorheology and Microcirculation 54 (2013) 287–296 DOI:10.3233/CH-131734 IOS Press

Rheological blood behavior is not only influenced by cardiovascular risk factors but also by aging itself. Research into 927 healthy Spanish Mediterranean subjects


AmparoVaya, Rafael Alis , Marco Romagnoli, Rafael Perez, Daniel Bautista, Ricardo Alonso and Begona Laiza


2, Ter Arkh. 2001;73(11):7-11.

Microcirculation, hemostasis, and hemorheology in influenza and acute respiratory viral infections in patients with hypertension.

Bogomolov BPDeviatkin AVEfimov LLMitiushina SA.3, Clinical Hemorheology and Microcirculation 37 (2007) 143–147 IOS Press


Aging and endothelial dysfunction


Francesco Cosentino and Elena Ostob


4, Journal of Geriatric Cardiology (2013) 10: 291301 ©2013 JGC All rights reserved; www.jgc301.com


Review


Blood rheology and aging


Michael J. Simmonds, Herbert J. Meiselman, Oguz K. Baskurt5, Clinical Hemorheology and Microcirculation 37 (2007) 309–318 IOS Press


Fibrinogen, plasma viscosity and blood viscosity in obesity. Relationship with insulin resistance


E. Solá, A. Vayá,, M. Simó, A. Hernández-Mijares, C. Morillas, F. España,


A. Estellés c and D. Corellad6, Blood coronary rheology heart in pathogenesis diseases*


Leopold Dintenfass, Hemorheology


Ph.D., M.Sc., F.R.A.C.I.7, HANDBOOK OF HEMORHEOLOGY AND HEMODYNAMICS


Edited by


Oguz K. Baskurt, M.D., Ph.D.

Max R. Hardeman, Ph.D.

Michael W. Rampling, Ph.D.

Herbert J. Meiselman, Sc.D.


IOS PRESS Amsterdam • Berlin • Oxford • Tokyo • Washington, DC


8, Blood Rheology and Hemodynamics


Oguz K. Baskurt, M.D., Ph.D., Herbert J. Meiselman, Sc.D.9, The cinical sigInifcance ofv wole blood viscosity in (cardio)vascular


medicine


G.A.M. Pop, D.J. Duncker, M. Gardien, P. Vranckx, S. Versluis, D. Hasan, C.J. Slager10, Blood Rheology, Cardiovascular Risk Factors, and Cardiovascular Disease:


The West of Scotland Coronary Prevention Study


Gordon Lowe, Ann Rumley, John Norrie, Ian Ford, James Shepherd, Stuart Cobbe, Peter Macfarlane, Christopher Packard11, Cardiovasc Drugs Ther (2012) 26:339–348 DOI 10.1007/s10557-012-6402-4


Importance of Blood Rheology in the Pathophysiology of Atherothrombosis


Aimee Q. Cowan & Daniel J. Cho & Robert S. Rosenson12, Clinical Implications of Blood Rheology Studies


HERBERT J. MEISELMAN, Sc.D., AND EDwARD W. MERRILL, Sc.D.13, Therapeutic Advances in Cardiovascular Disease


The distribution of whole blood viscosity, its determinants and relationship with arterial blood pressure in the community: cross-sectional analysis from the Gutenberg Health Study


Tommaso Gori, Philipp S. Wild, Renate Schnabel, Andreas Schulz, Norbert Pfeiffer, Maria Blettner, Manfred E. Beutel, Sandro Forconi, Friedrich Jung, Karl J. Lackner, Stefan Blankenberg and Thomas Münzel


14, British Journal of Haematology, 1997, 96, 168–173


Blood viscosity and risk of cardiovascular events: the Edinburgh Artery Study


G. D. O. L OWE , A. J. L EE , 2 A. RUMLEY, J. F. P RICE AND F. G. R. F OWKES


15, Fibrinogen Concentration and Risk of Ischemic Stroke and Acute Coronary Events in 5113 Patients With Transient Ischemic Attack and Minor Ischemic Stroke


Peter M. Rothwell, FRCP; Sally C. Howard, DPhil; Dermot A. Power, MRCP; Sergei A. Gutnikov, DPhil; Ale Algra, MD; Jan van Gijn, FRCP; Tanne G. Clark, DPhil; Michael F.G. Murphy, MD; Charles P. Warlow, FRCP; for the Cerebrovascular Cohort Studies Collaboration


16, Atherosclerosis 161 (2002) 433–439


www.elsevier.com/locate/atherosclerosis


Hypertriglyceridemia is associated with an elevated blood viscosity Rosenson: triglycerides and blood viscosity


Robert S. Rosenson, Susan Shott, Christine C. Tangney17, Acidosis Induced by Lactate, Pyruvate, or HCl Increases Blood Viscosity


Walter H. Reinhart, Roman Gaudenz, and Roland Walter18, Effects of acidosis, alkalosis, hyperthermia and hypothermia on haemostasis: results of point of care testing with the thromboelastography analyser


Albert J.D.W.R. Ramakera , Peter Meyera , Jan van der Meerb , Michel M.R.F. Struysa , Ton Lismanc , Wim van Oeveren c,d and Herman G.D. Hendriksa19, BIOMICROFLUIDICS 8, 051501 (2014)


Biomechanical properties of red blood cells in health and disease towards microfluidics


Giovanna Tomaiuoloa20, Clinical Hemorheology and Microcirculation 69 (2018) 545–550 DOI 10.3233/CH-189205 IOS Press


Erythrocyte deformability and eryptosis during inflammation, and impaired blood rheology


E. Pretorius


21, Clinical Hemorheology and Microcirculation 69 (2018) 339–342 DOI 10.3233/CH-170348 IOS Press


Obesity, blood rheology and angiogenesis


Maciej Wiewiora, Albert Krzak, Maciej Twardzik and Jerzy Piecucha22, Clinical Hemorheology and Microcirculation 69 (2018) 101–114 DOI 10.3233/CH-189104 IOS Press


Blood rheology during normal pregnancy


Panagiotis Tsikouras, Barbara Niesigk, Georg-Friedrich von Tempelhoff, Werner Rath, Olga Schelkunov, Peter Darag´o and Roland Csorbab,23, Clinical Hemorheology and Microcirculation 69 (2018) 239–265 DOI 10.3233/CH-189124 IOS Press


Blood rheology as a mirror of endocrine and metabolic homeostasis in health and disease


Jean-Frédéric Brun,Emmanuelle Varlet-Marie,Marlène Richou

Eric Raynaud de Mauverger

24, Clinical Hemorheology and Microcirculation 64 (2016) 575–585 DOI 10.3233/CH-168032 IOS Press


The optimum hematocrit


Walter H. Reinhart25, Clinical Hemorheology and Microcirculation 64 (2016) 635–644 DOI 10.3233/CH-168037 IOS Press


Interrelation of blood coagulation and hemorheology in cancer


Irina Tikhomirova, Elena Petrochenko, Yulia Malysheva, Mihail Ryabov and Nikolay Kislov26, Clinical implications of impaired microcirculation and hemodynamics in acute respiratory viral infections and their pharmacological correction

Bogomol'tsev BP, Deviatkin AV

Klinicheskaia Meditsina, 01 Jan 2003, 81(5):9-15Language:rus PMID: 12856561 


27, Clinical Hemorheology and Microcirculation 60 (2015) 171–178 DOI 10.3233/CH-131715 IOS Press


Rheological properties of young and aged erythrocytes in chronic venous disease patients with varicose veins


Karolina Słoczynska, Mariusz Kozka and Henryk Marona
28, Clinical Hemorheology and Microcirculation 59 (2015) 107–114 DOI 10.3233/CH-131751 IOS Press


Red blood cell distribution width and erythrocyte deformability in patients with acute myocardial infarction

Amparo Vaya, Leonor Rivera, Rafael de la Espriella, Fernando Sanchez, Marta Suescun, Jose Luis Hernandez and Lorenzo Facila29, Clinical Hemorheology and Microcirculation 58 (2014) 403–413 DOI 10.3233/CH-131796 IOS Press


The evaluation of plasma viscosity and endothelial dysfunction in smoking individuals


Fatma Ates Alkan, Gulfidan Cakmak, Denizhan Karis, Zuhal Aydan Saglam , Tayyibe Saler, Levent Umit Temiz, Mustafa Yenigun d and Meltem Ercana30, Clinical Hemorheology and Microcirculation 55 (2013) 313–320 DOI 10.3233/CH-2012-1637 IOS Press


Plasma viscosity levels in pulmonary thromboembolism


Atilla Guven Atici, Servet Kayhan, Davut Aydin and Yasemin Ari Yilmaz31, Clinical Hemorheology and Microcirculation 55 (2013) 271–276 DOI 10.3233/CH-2012-1633 IOS Press


Alterations of haemorheological parameters in patients with Peripheral Arterial Disease


I. Ricci, F. Sofi, A. Alessandrello Liotta, S. Fedi, C. Macchi, G. Pratesi, R. Pulli


C. Pratesi d, R. Abbate a,band L. Manninib


32, Clinical Hemorheology and Microcirculation 53 (2013) 3–10 DOI 10.3233/CH-2012-1571 IOS Press


Endothelium and hemorheology


Sandro Forconi and Tommaso Gori,33, Clinical Hemorheology and Microcirculation 53 (2013) 11–21 DOI 10.3233/CH-2012-1572 IOS Press


Molecular basis of erythrocyte adhesion to endothelial cells in diseases


Jean-Luc Wautier and Marie-Paule Wautierb34, Clinical Hemorheology and Microcirculation 53 (2013) 23–37 DOI 10.3233/CH-2012-1573 IOS Press


Erythrocyte aggregation: Basic aspects and clinical importance


Oguz K. Baskurt and Herbert J. Meiselmanb35, Clinical Hemorheology and Microcirculation 53 (2013) 39–44 DOI 10.3233/CH-2012-1574 IOS Press


Fibrinogen interaction with the red blood cell membrane


Carlota Saldanha36, Clinical Hemorheology and Microcirculation 53 (2013) 131–141 DOI 10.3233/CH-2012-1581 IOS Press


Hemorheological parameters as independent predictors of venous thromboembolism


Amparo Vaya and Marta Suescun


37, Clinical Hemorheology and Microcirculation 49 (2011) 261–269 DOI 10.3233/CH-2011-1476 IOS Press


Peripheral hemorheological and vascular correlates of coronary blood flow


Ana Damaske, Selina Muxel, Federica Fasola, Marie Christine Radmacher, Sarina Schaefer, Alexander Jabs, D¨orte Orphal, Philipp Wild, John D. Parker, Massimo Fineschi, Thomas Munzel, Sandro Forconi and Tommaso Gori


38, Clinical Hemorheology and Microcirculation 46 (2010) 57–68 DOI 10.3233/CH-2010-1333 IOS Press


Heart rate variability is related to impaired haemorheology in older women with type 2 diabetes


Michael J. Simmonds, Surendran Sabapathy, Gregory C. Gass, Sonya M. Marshall-Gradisnik, Luke J. Haseler, Rhys M. Christyc and Clare L. Minahan39, Clinical Hemorheology and Microcirculation 45 (2010) 109–115 DOI 10.3233/CH-2010-1288 IOS Press


Endothelial functions: Translating theory into clinical application


Selina Muxel, Federica Fasola, Marie-Christine Radmacher, Alexander Jabs, Thomas Muenzel and Tommaso Gori40, Clinical Hemorheology and Microcirculation 44 (2010) 167–176 DOI 10.3233/CH-2010-1271 IOS Press


Role of plasma proteins in whole blood viscosity: A brief clinical review


Hau C. Kwaan41, Clinical Hemorheology and Microcirculation 44 (2010) 63–74 DOI 10.3233/CH-2010-1253 IOS Press


An overview about erythrocyte membrane


Sofia de Oliveira and Carlota Saldanha42, Clinical Hemorheology and Microcirculation 42 (2009) 37–46 DOI 10.3233/CH-2009-1184 IOS Press


The importance of rheological parameters in the therapy of microcirculatory disorders


M. Bláha, E. Rencová, V. Bláha, , R. Malý, M. Blažek, J. Studnicka, C. Andrýs,


I. Fátorová, S. Filip, M. Kašparová, R. Procházková, J. Malý, R. Zimová a and H. Langrová43, Clinical Hemorheology and Microcirculation 40 (2008) 289–294 DOI 10.3233/CH-2008-1139 IOS Press


Erythrocyte membrane composition in patients with primary hypercholesterolemia


A. Vayá, M. Martínez Triguero, E. Réganon, V. Vila, V. Martínez Sales, E. Solác and A. Hernández Mijares


44, Clinical Hemorheology and Microcirculation 39 (2008) 33–41 DOI 10.3233/CH-2008-1065 IOS Press


Haemorheological parameters in young patients with acute myocardial infarction


Esther Zorio, Julián Murado, David Arizo, Joaquín Rueda, Dolores Corella, María Simó and Amparo Vayá


45, Clinical Hemorheology and Microcirculation 39 (2008) 303–310 DOI 10.3233/CH-2008-1109 IOS Press


Red cell aggregation as a factor influencing margination and adhesion of leukocytes and platelets


Gerard B. Nash, Tim Watts, Colin Thornton and Mostafa Barigou


46, Clinical Hemorheology and Microcirculation 38 (2008) 257–265 IOS Press


Hemorheology and heart rate variability: Is there a relationship?


Philippe Connes, Olivier Hue, Marie-Dominique Hardy-Dessources, John H. Boucher, Vincent Pichot and Jean-Claude Barthélémy


47, Clinical Hemorheology and Microcirculation 35 (2006) 89–98 IOS Press


Hemorheological parameters and aging


Gergely Feher, Katalin Koltai, Gabor Kesmarky, Laszlo Szapary, Istvan Juricskay  and Kalman Totha


48, Clinical Hemorheology and Microcirculation 35 (2006) 307–310 IOS Press


Hemorheological disorders in patients with type 1 or 2 diabetes mellitus and foot gangrene


Maia Mantskava, Nana Momtselidze, Nugzar Pargalav band George Mchedlishvili


49, Clinical Hemorheology and Microcirculation 31 (2004) 129–138 IOS Press


About spread of local cerebral hemorheological disorders to whole body in critical care patients


G. Mchedlishvili, I. Lobjanidze, N. Momtselidze, N. Bolokadze, M. Varazashvili and


R. Shakarishvili


50, Clinical Hemorheology and Microcirculation 30 (2004) 181–184 IOS Press


Erythrocytes and platelet adhesion to endothelium are mediated by specialized molecules


Jean-Luc Wautier and Marie-Paule Wautier


51, Clinical Hemorheology and Microcirculation 69 (2018) 545–550 DOI 10.3233/CH-189205 IOS Press


Erythrocyte deformability and eryptosis during inflammation, and impaired blood rheology


E. Pretorius


52, Clinical Hemorheology and Microcirculation 69 (2018) 339–342 DOI 10.3233/CH-170348 IOS Press


Obesity, blood rheology and angiogenesis


Maciej Wiewiora, Albert Krzak, Maciej Twardzik and Jerzy Piecucha


53, Clinical Hemorheology and Microcirculation 30 (2004) 301–305 IOS Press


Effects of dietary triglycerides on rheological properties of human red blood cells


Cicha, Y. Suzuki, N. Tateishi and N. Maedab


54, Clinical Hemorheology and Microcirculation 69 (2018) 239–265 DOI 10.3233/CH-189124 IOS Press


Blood rheology as a mirror of endocrine and metabolic homeostasis in health and disease1


Jean-Fr´ed´eric Brun, Emmanuelle Varlet-Marie, Marlene Richou, Jacques Mercier and Eric Raynaud de Mauverger55, Clinical Hemorheology and Microcirculation 30 (2004) 423–425 IOS Press


Influence of plasmatic lipids on the hemorheological profile in healthy adults


Teresa Contreras, Amparo Vayá, Sarai Palanca , Eva Solá, Dolores Corella and Justo Aznar


56, ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING Volume 26, Number 13, 2017 Mary Ann Liebert, Inc.


DOI: 10.1089/ars.2016.6954


Red Blood Cell Function and Dysfunction: Redox Regulation, Nitric Oxide Metabolism, Anemia


Viktoria Kuhn, Lukas Diederich, T.C. Stevenson Keller IV, Christian M. Kramer, Wiebke Luckstadt, Christina Panknin, Tatsiana Suvorava, Brant E. Isakson, Malte Kelm, and Miriam M. Cortese-Krott


57, Blood Rheology, Blood Flow and Human Health


Philippe Connes, Stephane Dufour, Aurelien Pichon and Fabrice Favret58, Blood Rheology and Hemodynamics


Oguz K. Baskurt, M.D., Ph.D. and Herbert J. Meiselman, Sc.D.59, journal homepage: www.elsevier.de/ijleo


Influence on mice micro circulation and blood serum spectrum characteristic induced by light sources of different type and power


Lei Ji, Zhimin Zhao, Lingbin Shen, Jihua Zhang


60, Low-Level Light Therapy Protects Red Blood Cells Against Oxidative Stress and Hemolysis During Extracorporeal Circulation


Tomasz Walski, Anna Drohomirecka, Jolanta Bujok, Albert Czerski, Grzegorz Waz, Natalia Trochanowska-Pauk, Michał Gorczykowski, Romuald Cichon and Małgorzata Komorowska


61,62, Chinese scince bulletin: June 2012 Vol.57 No.16: 1946  1952 doi: 10.1007/s11434-012-5165-4


Regulation of blood viscosity in disease prevention and treatment


CHEN Gan, ZHAO Lian, LIU YaoWen, LIAO FuLong, HAN Dong & ZHOU Hong


63, DOI 10.1515/plm-2012-0037


Photon Lasers Med 2013; 2(1): 19–26


Timon Cheng-Yi Liu*, Xing-Er Li and Song-Hao Liu


Photobiomodulation – The Chinese approaches and advances in clinical application


64, British Journal ofOphthalmology, 1983, 67,137-142


Abnormal blood viscosity and haemostasis in long-standing retinal vein occlusion


GRAHAM E. TROPE, GORDON D. 0. LOWE, BRENDA M. McARDLE,


JESSIE T. DOUGLAS, CHARLES D. FORBES, COLIN M. PRENTICE, AND


WALLACE S. FOULDS


65, The Journal of International Medical Research


2009; 37: 308 – 317


Impaired Blood Rheology and Elevated Remnant-like Lipoprotein Particle Cholesterol in Hypercholesterolaemic Subjects


M NARA, H SUMINO, M NARA , T MACHIDA , H AMAGAI , K NAKAJIMA AND


M MURAKAMI


66, Hindawi Autoimmune Diseases Volume 2017, Article ID 3529214, 5 pages https://doi.org/10.1155/2017/3529214


Research Article Increased Whole Blood Viscosity Is Associated with the Presence of Digital Ulcers in Systemic Sclerosis: Results from a Cross-Sectional Pilot Study


Peter Korsten, Timothy B. Niewold, Michael Zeisberg, Tammy O. Utset, Daniel Cho, Lawrence S. Zachary, Nadera J. Sweiss, and Suncica Volkov


67, REVIEW ARTICLE


The cinical sigInifcance of wole blood viscosity in (cardio)vascular medicine


G.A.M. Pop, D.J. Duncker, M. Gardien, P. Vranckx, S. Versluis, D. Hasan, C.J. Slager


68, Hindawi Publishing Corporation International Journal of Photoenergy Volume 2012, Article ID 489713, 5 pages doi:10.1155/2012/489713


Research Article Randomized, Double-Blind, and Placebo-Controlled Clinic Report of Intranasal Low-Intensity Laser Therapy on Vascular Diseases


Timon Cheng-Yi Liu, Lei Cheng, Wen-Juan Su, Yi-Wen Zhang, Yun Shi, Ai-Hong Liu, Li-Li Zhang, and Zhuo-Ya Qian


69, Rheological alterations of whole blood and hemoglobin derivatives in patients suffered from secondary osteoarthritis after exposure to soft laser irradiation


Samir W.Aziz; Sherif Moussa Abdelmotaleb; Fatma A.Ibrahim;Noha A.Abdellatif; M.M.A. ATEF


2,116 zobrazení0 komentář
 

00421 907 173 910

Prevádzkovateľ: Yalong Trade s.r.o., Ružová 728/2, 050 01 Revúca, IČO: 36 789 348,  DIČ: 2022391239,  IČ DPH: SK2022391239

  • Facebook
  • YouTube