Porovnanie Bioquant NS a Bioquant LED

  Bioquant NS Bioquant LED
Typ

Zdravotnícka pomôcka triedy IIa.

REGISTROVANÁ V ŠUKL SR A V ŠUKL CZ.

Znamená to, že prešiel testami na elektrickú bezpečnosť, EMC, laserovú bezpečnosť a testy biokompatibility. Tie pozostávali z testov interakcií materiálov, ktoré sú v kontakte s človekom a svetla, ktoré je v interakcii s tkanivami, ale hlavne krvou človeka.

Elektrický fototerapeutický prístroj, absolvoval testy podľa príslušných štandardov.

Prístroj absolvoval aj testy ako zdravotnícka pomôcka a cez všetky testy prešiel úspešne. Testy boli rozšírené  aj o testy na zdravotnícke pomôcky z dôvodu, aby bola overená a zaručená bezpečnosť používateľov aj z hlľadiska týchto štandardov.

Účel určenia

Ožarovanie krvi cez nosovú dutinu za účelom zlepšenia vlastností krvi, zlepšenia viskozity a deformability červených krviniek.

Prístroj pri použití frekvencií vyvoláva jemnú moduláciu mozgových vĺn, ktorá nemení účel určenia, len umožňuje vytvárať efektívne aj efekty dosahované moduláciou mozgových vĺn.

Stimulácia mozgu dosahovaná elektomagnetickými vlnami, ktoré nepenetrujú do mozgu nie je medicínskou aplikáciou, ale laserové ožarovanie krvi je medicínska aplikácia. 

Stimulácia mozgu cez nosovú dutinu na báze fotónov a frekvencií za účelom zlepšenia kognitívnych funkcií, zlepšenia pamäte a koncentrácie a ďalších efektov.

Zároveň sekundárne dochádza aj k zlepšeniu reologických vlastností krvi, k zlepšeniu cirkulácie a mikrocirkulácie krvi.

Účel určenia je modulácia mozgových vĺn, ktorá sa efektívne vykonáva NIR vlnami a je podporovaná aj vlnami červeného svetla.

Patentované aplikátory

Áno, laserový aplikátor bol patentovaný v niektorých krajinách, laser triedy 2 s varovaním že ide o túto triedu lasera.

Laserový aplikátor má veľkú divergenciu svetla, aby sa ožiarila veľká oblasť a dosiahol sa dobrý rozptyl svetla v tkanive.

Zároveň optika v aplikátore bola zvolelná tak, aby si laserové svetlo zachovalo čo najviac svoje vlastnosti. 

Áno,  aplikátor bol patentovaný, žiadne riziko očiam z hľadiska svetla nehrozí ( nie je to laserové svetlo).

Prístroj je vyrábaný v súlade s patentom na "Stimuláciu mozgu kruhovopolarizovaným alebo elipticky polarizovaným svetlom", registrovaným vo viacero krajinách sveta.

Výrobca Yalong Trade s.r.o. Yalong Trade s.r.o.

Porovnanie Bioquant NS a Bioquant  LED - prípadová štúdia a jej zhrnutie

Porovnanie Bioquant NS a Bioquant LED - prípadová štúdia a jej zhrnutie

Výskum prebiehal na rovnakom kmeni probandov pri rovnakej metodike, ako pri prvom výskumu na prístroj LED. Tento výskum na NS prístroj bol doplnený o pacientov s covid diagnouzou, pacientov s degeneratívnym ochorením mozgu a športovcov. Výhody spočívali v tom, že pôvodný kmeň probandov (20) mohol aj subjektívne posúdiť účinky LED / NS v porovnateľných typoch tréningov.