-39%

Biolampa BIOgene III so stojanom, s vysokým výkonom, polohovateľná, 2 farby. Tento prístroj používa špeciálne úzko-pásmové LED diódy, ktoré vyžarujú svetlo koncentrované v úzkej oblasti okolo hlavnej vlnovej dĺžky u modrého svetla a vlnové dĺžky u červeného svetla v rozsahu 630-660nm, ktoré sú považované za najpriaznivejšie z hľadiska účinkov na bunky. viac

Kód produktu: P00024Doprava a platba

Biolampa BIOgene III so stojanom, s vysokým výkonom, polohovateľná, 2 farby. Tento prístroj používa špeciálne úzko-pásmové LED diódy, ktoré vyžarujú svetlo koncentrované v úzkej oblasti okolo hlavnej vlnovej dĺžky u modrého svetla a vlnové dĺžky u červeného svetla v rozsahu 630-660nm, ktoré sú považované za najpriaznivejšie z hľadiska účinkov na bunky.

Výhody prístroja, špeciálna technológia Biolampy:

 • Úzkopásmovosť svetla.
 • 2 rôzne farby s odlišnými účinkami súčasne.
 • Vysoký výkon a silné účinky svetla.
 • Polohovateľný a pojazdný stojan.

Polarizácia: 

Biogene používa polarizáciu svetla, ktorá sa vo výskume preukázala ako najefektívnejšia na ožarovanie mäkkých tkanív tela.

Spojitý tok svetla: 

Prístroj je vybavený spojitým tokom svetla, kedy sa dosahuje maximálny výstup energie.

Komfort: 

Prístroj je vybavený jednoduchou obsluhou pozostávajúcou len z jedného spínača a možnosťou napolohovania smeru svetla u hľadiska výšky a uhlov smerom o ožarovanému tkaninu.

Úspora času: 

Veľmi vysoký výkon svetla skracuje potrebnú dobu ožarovania a tak sa dosahuje úspora času pri ošetreniach a vysoký efekt. Avšak práve preto si zbytočne nesvieťte do očí svetlom z blízkej vzdialenosti a používajte ochranné okuliare pri ožarovaní plôch v blízkostí očí a vyvarujte sa aj odrazenému svetlu.

Zdroj svetla:

Tento prístroj používa špeciálne úzko-pásmové LED diódy, ktoré vyžarujú svetlo koncentrované v úzkej oblasti okolo hlavnej vlnovej dĺžky u modrého svetla a vlnové dĺžky u červeného svetla v rozsahu 630-660nm, ktoré sú považované za najpriaznivejšie z hľadiska účinkov na bunky.

BIOgene III účinky:

Je to svetlo, ako energia, ktorá je neinvazívna, nízko-úrovňová, viditeľná, netermálna energia, teda je to energia s malou premenou svetla na tepelnú energiu s minimálnym ohrevom tkaniva.

Aktivuje bunky a vnútrobunkové komponenty ako mitochondrie (sú to časti buniek, ktoré vyrábajú energiu pre životné procesy), aktivuje fibroblastické bunky (tie sú zdopovedné za produkciu kolagénu a prispievajú k pružnosti pokožky), rozťahuje cievy krvného obehu a lymfatického systému pokožke ako aj bunky a komponenty prítomné v ožarovanej oblasti a má množstvo ďalších účinkov.

Fototerapia:

Fototerapia (terapia polarizovaným svetlom) je už dnes, pre svoju jedinečnosť – schopnosť prirodzene aktivovať samoliečebnú schopnosť ľudského organizmu, všeobecne uznávanou fyzikálno-biologickou preventívnou metódou. Jej účinky sú spojené so zvýšeným metabolizmom, zvyšujú tvorbu kolagénu a podporujú tvorbu transmiterov.

Fototerapia v medicíne:

Veľkým úspechom medicíny posledných rokov je využívanie účinkov polarizovaného svetla. Polarizácia vyjadruje pohyb svetla v paralelných, súbežných rovinách v tom najjednoduchšom prípade. Takto usporiadané svetlo pôsobí viac organizovane. Polarizované svetlo má schopnosť cieleného prieniku do hlbších štruktúr tkanív pri zachovaní organizovanosti, preto nepôsobí len ako zdroj povrchového tepla. Svetelná energia pri prieniku do tkaniva vyvoláva veľmi významné fotochemické zmeny. Fotochemické zmeny môžu nastať, len ak sa fotóny absorbujú v tkanive. Svetlo môže v tkanive aktivovať špecifické fyziologické procesy, ako napríklad procesy získavania energie alebo aktivovať regeneráciu tkanív s poškodeniami rôzneho pôvodu.

Farby:

Každá farba spektra sa vyznačuje svojimi účinkami v závislosti od toho, ktorými komponentami v tkanive sa absorbuje. Hovorí sa tomu absorbčná charakteristika. Napríklad červenú farbu zachytávajú komponenty v tkanive, ktoré ovplyvňujú tvorbu energie v bunkách.

Od farby svetla závisí aj hĺbka prieniku svetla do ľudského tela. Hĺbka prieniku závisí aj od vlastností pokožky, jednak od obsahu melanínu, tuku, vody a oboch druhov hemoglobínu v ožarovanej oblasti. Najmenšiu hĺbku prieniku cez pokožku má modré svetlo, hlbšie prenikajú zelené a žlté svetlo a najhlbšie do tkanív preniká svetlo červené. Je to preto, že každý komponent má svoju vlastnú absorbčnú charakteristiku.

Modré svetlo (vlnová dĺžka 460 nm):

Používa sa na dezinfekciu, na podporu liečby akné, otvorených rán a pod. Toto použitie súvisí s jeho schopnosťou zabíjať niektoré baktérie prostredníctvom voľných radikálov, ktoré sa uvoľnia v ich štruktúre, nakoľko baktérie sa vyznačujú slabou ochranou voči voľným radikálom.

Tento druh svetla sa uplatňuje najmä v kozmetike, kde pomáha pri redukcii akné vďaka svojim dezinfekčným účinkom a znižuje tiež množstvo mazu na pokožke. Modré svetlo stimuluje uvoľňovanie NO v bunkách a v cievach to vedie i vazodilatácii – uvoľneniu ciev.

Červené svetlo (vlnová dĺžka 630-660 nm):

Tento druh viditeľného svetla preniká najhlbšie, ožaruje veľký objem buniek v oblasti jeho aplikácie a dodáva bunkám energiu, absorbciou v komponentoch v bunkách, ktoré sú zodpovedné za výrobu energie . Princípom je absorpcia červeného svetla v enzýme cytochróm C oxidáza, čím sa aktivuje zvýšená tvorba energie v bunkách uložená vo väzbách ATP molekúl.

Tento druh svetla napomáha zvyšovaniu produkcie kolagénu v pokožke, aktivuje opravné mechanizmy, stimuluje bunky fibroblastov a rast buniek. Znižuje tiež priľnavosť krvných doštičiek (trombocytov) a ich agregáciu, uvoľňuje erytrocyty zo zhlukov, čím je umožnená väzba väčšieho počtu molekúl kyslíka na ich povrchu, aktivuje tvorbu T-lymfocytov, čím sa podieľa na normalizácii imunity.

Účinky aplikácie polarizovaného svetla biolampy:

Polarizované svetlo je energia, ktorá je neinvazívna, nízko-úrovňová, viditeľná a netermálna. Je známe, že ľudský organizmus premieňa svetlo na elektrochemickú energiu, ktorá aktivuje celý rad biochemických procesov vo vnútri bunky, čím podporuje metabolizmus a posilňuje imunitu.

Vedecké práce dokázali, že polarizované svetlo má na ľudský organizmus efekt:

 • stimulačný;
 • protizápalový;
 • protibolestivý.

Takéto svetlo stimuluje pokožku a sliznice, čím dochádza ku zvýšenému deleniu buniek, k optimalizácii látkovej výmeny, celkovému zvýšeniu bunkovej energie a produkcii proteínov, čo je možné preukázať urýchlením hojenia zapálených kožných afekcií.

Rozšírením krvných ciev sa zvyšuje aktivita buniek podieľajúcich sa na likvidácii zápalu. Polarizované svetlo pôsobí priamo na membránu tkanivových buniek, vrátane bielych krviniek, ktoré sú rozhodujúcimi činiteľmi pri obrannej reakcii nášho imunitného systému. Polarizované svetlo účinkuje v celom spektre zápalových symptómov: proti opuchu, bolesti, začervenaniu a zahriatiu. V porovnaní s doterajšími fyzioterapeutickými aplikáciami má fototerapia významnú prednosť v tom, že sa pri jej pôsobení neuplatňuje termický (tepelný) faktor. Vplyv polarizovaného monochromatického svetla červenej farby na zápalové zmeny spočíva najmä v stimulácii hormonálnej obrany a v aktivácii imunologickej obrany organizmu.

Bolesť je zaznamenávaná nervovými receptormi, tzv.nocireceptormi, ktoré reagujú na zmeny priepustnosti senzorickej membrány. Takto získané informácie sú nervovými vláknami prenášané do miechy, kde sa prepájajú na vzostupné systémy vedúce bolestivé informácie do mozgu. Dráždením nervových zakončení polarizovaným svetlom dochádza k zníženiu citlivosti nervových vlákien.

Oblasti použitia fototerapie:

Farebné svetlá biolampy odporúčame používať ako komplementárnu (doplnkovú) aplikáciu na:

 • zlepšenie mikrocirkulácie;
 • harmonizáciu metabolických procesov;
 • zmiernenie bolesti alebo jej intenzity;
 • posilnenie imunitného systému;
 • stimuláciu regenerácie poškodených tkanív;
 • ožarovanie akupunktúrnych bodov;
 • ožarovanie pri nadmernom obsahu pigmentu alebo bilirubínu v pokožke;
 • potlačenie bolestivosti svalov po preťažení;
 • podporu liečby depresívnych stavov a s nimi súvisiaci nedostatok spánku.

Špecifikácia:

Typ: LED fototerapeutická biolampa.

Svetlo: LED svetlo 2 rozličných diód (modrá, červená) s polarizáciou svetla.

Nabíjanie a zdroj napätia: sieťové napatie 240V.

Veľkosť: 80x20x45cm.

Hmotnosť: 7,8kg.

Vstupné napätie: 100-240V 50/60Hz.

Vlnové dĺžky hlavíc a optický výkon svetla na úrovni čela prístroja v základnom prevedení prístroja( bez nasadených optických prvkov na čele prístroja):

 • Modrá farba svetla: 460nm, 3000 mW pred polarizáciou.
 • Červená farba svetla: 623-660nm, 9000 mW pred polarizáciou.
 • Výstupný výkon po polarizácii je 6000mW.