Čo je Bioquant NS?

Jedná sa o laserový terapeutický prístroj s polovodičovými diódami generujúci laserové svetlo červenej farby s vlnovou dĺžkou 650 nm.

Ako sa Bioquant používa?

Používa sa na intranazálnu laserovú terapiu svetlom.

Načo je Bioquant určený?

Prístroj je určený na zlepšenie reologických vlastností krvi.

Aké efekty (účinky) môžete pozorovať?

Pozoruje sa niekoľko primárnych účinkov, ako je zlepšenie reológie krvi, tj. viskozita krvi, deformovateľnosť a elasticita červených krviniek. Sekundárne sa rozvíjajú zlepšenia zdravotného stavu v oblastiach, v ktorých sa zlepšili podmienky prekrvenia, čo sa prejaví na celkovom zlepšení zdravotného stavu.

Aký je hlavný efekt, ktorý docielite?

Prístroj prináša všeobecné zlepšenie zdravotného stavu.

Aké má prístroj indikácie?

Také ako sme uviedli - zlepšenie fyzikálnych vlastností krvi a červených krviniek. Ale kupujú si ho ľudia s rôznymi diagnózami a používajú tento prístroj, pretože výhody dobrej reológie krvi sú pre všetkých ľudí zrejmé a sú dôležité pre zlepšenie zdravia. Zdraví ľudia to používajú ako preventívny prostriedok. Chorí ľudia ako podporu celkového zdravotného stavu zlepšovaním reológie krvi a jej viskozity popri liečbe indikovanej lekármi.

Čo sa považuje za hlavnú príčinu mnohých ochorení?

Mnoho chorôb sa vo vedeckej literatúre považuje za dôsledok zhoršenej reológie a viskozity krvi. Ale na druhej strane, veľa faktorov, napríklad infekcie, vírusy, baktérie alebo stres môžu tiež spôsobiť zhoršenie reológie krvi. Najhoršie je, ak sa viacero faktorov spojí dohromady už s nejakou rozvinutou chorobou, stav sa môže zhoršovať závažnejšie a rýchlejšie.

Ako súvisí reológia krvi s cukrovkou?

Cukrovka je metabolické ochorenie, ktoré spôsobuje zhoršenú reológiu krvi. Všetci vedia, že spôsobuje diabetické komplikácie ovplyvňujúce oči, nervy, obličky alebo dolné končatiny, ktoré trpia zlou mikrocirkuláciou. Tieto stavy sa nazývajú diabetická retinopatia, neuropatia, nefropatia a angiopatia. Zvyšuje sa tiež riziko tvorby trombov, embolických problémov, upchatia ciev, infarktu srdca alebo porážky, trombózy atď. To znamená, že základné ochorenie spôsobuje v spojení so zhoršením  reológie a viskozity krvi ďalšie komplikácie. V takýchto prípadoch  zlepšenie viskozity a reológie môže pomôcť pôsobiť proti vzniku diabetických komplikácií.

Prečo je krv dôležitá?

Krv je možno považovať za jeden z najdôležitejších orgánov v tele človeka. Krv prináša výživu všetkým bunkám a odoberá všetko, čo sa z metabolizmu buniek musí odstrániť. Krv je v  spojení s každou bunkou tela. Bunky uvoľňujú a vytláčajú metabolické produkty a krv ich absorbuje a privádza do pečene, obličiek, pľúc alebo pokožky, aby sa odstránili metabolity („odpad“) z tela.

Zvýšená koncentrácia metabolitov nastáva pri stavoch nedokrvenia, pričom vzniká ischémia (nedokysličenie teda nedostatok kyslíka) a preto sa rozvíja acidóza (prekyslenie, teda nadbytok oxidu uhličitého a iných metabolických kyselín, ktoré tvoria kyselinu uhličitú alebo mliečnu a i.). S tým ide ruka v ruke oxidačný stres (vznik voľných radikálov z nadbytku H+ iónov, ako H2O2 teda peroxid vodíka a i.). Toto všetko dohromady vedie k poškodzovaniu alebo odumieraniu buniek, poškodzovaniu mitochondrií (rozvíja sa mitochondriálna nedostatočnosť), poškodzovaniu DNA atď. Je to začarovaný kruh ďalšieho a neustáleho zhoršovania viskozity a reológie krvi.

Kladné spätné väzby spôsobia rozkmitanie systému a môžu viesť k jeho zrúteniu. Je to logický dôsledok z teórie riadenia zložitých systémov, homeostázy a hemostázy, ktoré telo mimo regulovateľného rozsahu nezvláda a dostáva sa do nekontrolovateľného stavu vývoja. Rozkmitaný systém vychýlený na stranu nie je jednoduché vrátiť do stability. Je to začarovaný kruh zhoršovania stavu a podmienok v organizme, ktorý treba preseknúť. Dá sa to prudkým zlepšením viskozity a reológie krvi. Ak sa to udeje, homeostáza sa postará sama o nápravu podmienok a ureguluje procesy, lebo to čo potrebujú naše regulácie je práve dobrá viskozita reológia krvi. Preto aplikácie Bioquantu, ktoré dostanú kyslík do normy aspoň nad 95% sú to, čo človeku pomôže rozseknúť začarovaný kruh.

Čím skôr sa v takomto stave Bioquant prístroji začne používať, tým budú dopady nízkeho kyslíka v organizme menšie. Lebo lieky na riedenie krvi  pôsobia  ako prevencia proti tvorbe zrazenín ale kyslík nezvyšujú. Asi ste pochopili, že je to mechanizmus ako sa napr. aj Covid-19 rozvíja a že všetci tí, čo dostatok kyslíka do svojho tela nedostanú a ostávajú doma trpia týmito mechanizmami a ich následkami.

Môže zhoršená krvná reológia narúšať duševné zdravie?

Áno, môže. Jedna tretina krvi preteká mozgom. Nervové bunky v mozgu majú najsilnejší metabolizmus zo všetkých buniek v tele. Produkujú veľa metabolitov a veľa oxidu uhličitého, ktorý je kyslý pri zhoršenom prekrvení v malom objeme mozgu. Ak sa zhoršia podmienky v tele, (hovorí sa, že krv je hustá) a je tu veľa metabolitov a krv ich nedokáže odstrániť, vtedy sa časť z nich musí ukladať v oblastiach v okolí buniek, alebo v samotných bunkách. Všetci vieme, že mnohé neurologické ochorenia sa spájajú so skládkami odpadov v určitých častiach mozgu tzv. beta amyloid proteínov.

Iba krv s dobrou viskozitou a reológiou dokáže absorbovať všetok „odpad“ a presúvať ho ďalej. Cítime sa tak dobre alebo zle, ako sa majú naše neuróny. A tie sa majú odpovedajúc podmienkam, aké im vytvárame. Ak ich atakujú kyseliny a voľné radikály a nemajú dostatok kyslíka a odpady sa nedstraňujú, ale práve naopak ukladajú, tak trpia a môžu sa poškodzovať. Vtedy sa necítite dobre a môžete trpieť nespavosťou a nervozitou. 

Ak pri Covid-19 máte na konci prsta SpO2 nízke hodnoty, v mozgu môžu byť ešte nižšie, lebo metabolizmus mozgu sa nedá porovnať s metabolizmom ruky a prstov z hľadiska výkonu, spaľovaného množstva glukózy a spotreby kyslíka na metabolizmus a fungovanie tohto orgánu. Mozog trpí najviac pri akomkoľvek ischemickom probléme v organizme, aj keď sa snaží zvládať to a reguluje telo tak, aby mozog  dostal to, čo potrebuje. Ale pri Covid-19 ischémií to nie je možné. Dôsledky v mozgu u závažne chorých pacientov s Covid-19 zrejme budú závažnejšie ako sa očakáva. To ukáže blízka budúcnosť.

Ako krvná viskozita a množstvo červených krviniek spolu súvisí s prietokmi krvi?

Sú to spojené nádoby. Čím viac červených krviniek sa v krvi nachádza, tým výraznejšie stúpa viskozita krvi (lebo stúpa tzv. HTC – hematocrit - krivky sú dostupné v literatúre). Ale vyšší počet červených krviniek telo vyrobilo preto, lebo v podmienkach hustejšej krvi už krv nestačila spĺňať svoje funkcie a zásobiť telo dostatkom kyslíka.  Homeostáza bola oklamaná podmienkami v tele a myslí si že telo potrebuje viac červených krviniek lebo okysličenie ne je dostatočné. Je to začarovaný kruh, že zo zlého je ešte horšie.  ( Pozitívna  alebo kladná spätná väzba ).  Naopak zlepšenie viskozity a reológie krvi navodené napríklad prístrojom Bioquant  postupne umožňuje, že telo počet červených krviniek pomaly znižuje až sa stav opäť normalizuje a homeostáza sa dostáva do rámca kde je schopná telo riadiť a udržiavať v rovnováhe. A to je žiadúce.

Lekári vedia, že s pribúdajúcim vekom sa prietoky krvi zhoršujú a považuje sa to za normálny stav. Nedávno jedna pani, ktorá používa Bioquant vo veku 65 rokov bola na angio vyšetrení a prietoky mala 114 a žije bez akýchkoľvek liekov. Akurát, že  je cca 12 ročná používateľka prístroja Bioquant. Lekárka sa čudovala, ako je to možné, veď v jej veku mávajú ľudia prietoky do 70. To sa považuje za normálne. Čo si myslíte Vy? Je normálne,  že starší ľudia majú nízke prietoky, zvýšený hematokryt, zhoršenú viskozitu a reoógiu krvi? Je to predpoklad dlhého života a zdravia alebo len signál že komplikácie sa budú rozvíjať?

Ktoré faktory ovplyvňujú krvnú reológiu?

Pohlavie, nadmorská výška, alkohol, fajčenie, obezita, genetické choroby, predispozície, životný štýl, behaviorálne reakcie, emócie, spôsob myslenia, hydratácia, strava, zamestnanie, cvičenie, vírusy, baktérie, toxíny, infekcie, zápaly, stres, popáleniny, prechladnutie, zranenia, intenzita a pravidelnosť cvičenia, pohlavie atď. Niektoré ovplyvňujú krv krátkodobo, iné dlhodobo. Udržiavanie dobrej viskozity krvi a reológie je však dôležitou podmienkou pre zotavenie sa z akejkoľvek choroby a udržiavanie dobrých podmienok zdravia. Ľudia so zhoršenou viskozitou a reológiou krvi nemajú predpoklad dožiť sa takého veku ako opačná skupina s perfektnou viskozitou a reológiou krvi. Zatiaľ sa zistilo, že dlhovekosť súvisí s tepom v obrovskej štúdii. Ale tep predsa súvisí s viskozitou a reológiou krvi či nie? Všetci s Covid, ak zlepšia viskozitu a rológiu krvi,  tep im klesá, klesá aj tlak krvi a zlepšuje sa SpO2. Opäť vieme,  že je to logické a tak to ozaj aj funguje.

Som toho názoru, že každé pochybenie v našom živote, ktoré ma dopad na zdravie a zanecháva v tele trvalé zmeny sa započítava do sumáru. Tak napríklad každé závažnejšie zhoršenie viskozity reológie sa tiež započítava. A skracuje dĺžku života na ktorú je ľudské telo nastavené. Mnohí umierajú už v 30-tke, ďalší trocha  neskôr a prevažná vačšina po 50-tke ale len pár ľudí po 100-vke. Vraj sme nastavení na 140 rokov. To čo si zo 140 rokov ukrojíme o to kratšie žijeme,  je to naša vlastná práca. Dlhovekosť a tep a teda fyzikálne tokové vlastnosti sú podľa môjho náziru kľúčom k dlhovekosti. Ak telo stratí schopnosť regulovať a udržiavať tieto vlastnosti v norme a pri optime je odsúdené na rozvoj chorôb alebo na smrť.  Preto by sme mu mali pomáhať ako sa len dá. Všetky doteraz popísané zhoršenia ak sa opakujú a vytvárajú poškodnia buniek a tkanív tak sa musia spočítavať. Po mnohých opakovaniach ak si zničíme prevažnú časť mitochondrií tak samozrejme nemôžme vládať. Strácame schopnosť byť zdravý a bojovať s patogénmi. Tak vyčerpané telo musí pod vplyvom vonkajšieho útoku, napr. vírusu zomrieť. Telo s plne funkčnými bunkami to zvládne a prežije aj keď aj v ňom ostanú stopy po ochorení ale zotaví sa z toho. Bolo by vhodné vediť hodnotiť mieru mitochondriálnej nedostatočnosti v tele človeka,  ale taká technika zatiaľ neexistuje. Ak by toto začali ľudia riadiť vládali by aj vo vysokom veku. A cesta k tomu vedie len cez krv, jej tokové vlastnosti, teda cez viskozitu a reológiu a podmienky chemických reakcií v ľudskom tele. Ak by existovali analyzátory na meranie rýchto dvoch veličín aj to by bol ohromný progres v smere k zdraviu ľudí. Zatiaľ ale nexistujú, lebo ľudia nechápu význam dobrej krvi a vôbec sa o jej vlastnosti počas života nestarajú. A keď sa rozvinie choroba tak sa čudujú, prečo sa to stalo. Lebo sa nerešpektujú princípy smerujúce k zdraviu.

Ako súvisí prístroj a športovanie?

Napríklad mnohí si myslia, že šport je zdravý. Áno je, ale len za toho predpokladu, že do námahy ide telo postupne a najprv rozpumpujeme srdce a pľúca, a zahrejeme svaly.  Ak ideme do aktivity náhle, srdce reaguje síce rýchlo, ale metabolity zaplavia mozog, ak podávame náhly výkon bez prípravy. Ten totiž zhoršuje viskozitu a reológiu krvi. Je to silný stres pre organizmus a najsilnejšie pôsobí v mozgu. A keďže športovci športujú pravidelne, ak to nerobia správne, ľahko sa môže rozvinúť neurologické ochorenie. Ale pravidelné kardio-cvičenie prevádzané rozumne je zdravé a telo si zvyká na námahu a stáva sa tak odolnejším, pružnejším a naučí sa lepšie a rýchlejšie reagovať na zmeny  záťaže a to pomáha telu, a aj mozgu. Aplikácia prístroja Bioquant pred výkonom napomáha cez dobrú viskozitu a reológiu nárastu sily a vytrvalosti a po výkone zase dobrá viskozita a reológia napomáha regenerácii a odbúravaniu kyseliny mliečnej. Aj špičkový šport môže zanechávať  dopady na zdravie športovca ak jeho športový výkon  sa nespája s perfektnými tokovými vlastnosťami krvi pred športovým výkonom ale aj po ňom aby sa bunky tela dobre detoxikovali a regenerovali. Je dôležité nenechať telo dlhodobo pracovať v režime s nedostatkom kyslíka lebo taký šport škodí. Nesmieme zadržiavať dych ale musíme neustále dýchať, či to je hokej alebo jóga. Dýchanie nesmie byť plytké, ale musí umožňovať výmenu plynov v pľúcach a k tomu vedú práve dlhšie nádychy a výdychy. Práca s pľúcami je dôležitá na cest k dlhovekosti a zdraviu. Naučte sa dýchať, aby Vaše telo nepracovalo v podmienkach ischémie, lebo jej negatívne následky som už popísal. Mnohé chytré hodinky už majú v sebe aj trénovací program na správne dýchanie. Postupne sa to dá osvojiť.

Ako udržiavať krvnú reológiu v dobrom stave?

Bioquant prístroj vám pomôže zlepšiť a udržať dobrú viskozitu krvi a reológiu. Udržujte zdravý životný štýl a vynakladajte náležité wellness úsilie, aby ste svoje telo usmerňovali všetkými prostriedkami smerom ku zdraviu a pohode.

Ako súvisú viskozita, reológia a tep?

Čím dlhšie máte zhoršenú reológiu a viskozitu krvi, tým väčší  vplyv je na cievny systém, krvný tlak, srdcový sval, steny ciev a srdcovú frekvenciu, teda tep alebo pulz. Čím dlhšie to trvá, tým ťažšie je priviesť telo späť k hodnotám, aké dosahovalo v mladosti. Mali by sme prijať skutočnosť, že už nie sme takí ako pre 10-timi rokmi. Mali by sme urobiť niečo pre to, aby sme čo najviac tlačili kľudový srdcový rytmus na čo najnižšie hodnoty. Čím nižší je pokojový srdcový rytmus, tým menšie je riziko rôznych príhod, takže sa môže predĺžiť očakávaná dĺžka života. Prístroj Bioquant je vhodným prostriedkom pre všetkých ľudí so zvýšenou tepovou frekvenciou. Pomocou tohto prístroja môžete rýchlejšie dosiahnuť svoje ciele v oblasti zdravia.

So zlepšením viskozity reológie sa zlepšuje tekutosť krvi, redukuje sa tlak krvi a klesá tepová frekvencia, lebo klesá aj námaha srdca aj ciev. Niekedy však samotný prístroj nestačí, ak užívate lieky treba v tom pokračovať, až kým sa stav zásadne nezlepší, ale treba  pridať aj ďalšie opatrenia do života, ktoré vidíte na plagátoch v čakárňach každej kardiológie. Nie sú to výmysly ale efektívne nástroje ako môžete ovplyvniť ako dlho budete žiť, alebo či nedostanete zbytočne nejakú cievnu príhodu.

Ako často mám používať Bioquant NS po adaptačnej fáze?

Adaptačná fáza je doba, aby si systémy  tela mohli postupne zvyknúť, že opäť budete mať krv ako za mlada.  A je aj preto, aby sme sa na začiatku vyhli silnému „detoxu“, aby sa telo prispôsobilo zmenám viskozity krvi a reológii pomaly, aby sme sa vyhli možným vedľajším účinkom. NIe sú nebezpečné ale prečo sa nemáme cítiť od začiatku používania komfortne? To je cieľ adaptácie, ktorú sme vytvorili po skúsenostiach u prvých pár tisíc používateľov. Niktor iný ich u laserových prístrojov a leserovom ožarovaní krvi nepoužíva. Veď napríklad laserové ožarovanie v žile umoťňuje len pár aplikácií tak tam nie je čas hrať sa s adaptáciou. Alebo trvá maximálne 3 dni a už sa ide na plný výkon. U Bioquantu sme ju nastavili na 42 dní aby aj ľudia s rozvinutými ochoreniami a vo vyššom veku sa cítili počas privykania si na prístroj dobre a komfortne.

Po adaptácii sa odporúča používať prístroj dvakrát denne, kým nedosiahnete to, po čom túžite, stav blízky hodnotám, ktoré boli dané ako cieľ. Ak sa výsledky a zdravotný stav už nezlepšujú, môžete pokračovať v užívaní jedenkrát alebo dvakrát denne podľa svojich potrieb a pocitov.

Ak prístroj prestanete používať, výsledky a pocity sa môžu vrátiť do pôvodného stavu ako boli pred používaním prístroja. Vylepšenia pri pravidelnom používaní prístroja a strata vylepšení, keď bolo používanie na určité obdobie zastavené, je vlastne potvrdením, ktoré vám oznámi, že prístroj funguje, a pripomenie svoje užitočné účinky. Iba zdraví ľudia nemôžu cítiť vplyv, lebo u nich zmena viskozity krvi je minimálna. Neznamená to však, že prístroj  nič nerobí, pretože im pomáha udržiavať pohodu. Dobrá krv podporuje napríklad výkon, vytrvalosť alebo aj kognitívne schopnosti, alebo regeneráciu po námahe, či po fyzickej, alebo mentálnej a psychickej. Pri Covide ale negatívne dopady ochorenia sú tak závažné a život ohrozujúce, že nie je čas hrať s adaptáciou na prístroj. Preto treba procesy v tele riadiť a to kontrolovať SpO2 a Bioquant používať tak, aby som zmiernil dopady ochorenia na môj organizmus a SpO2 musím sa snažiť dostať hore a držať na čo najvyšších hodnotách čo najrýchlejšie. Len krv s dobrou viskozitou a reológiou dokáže aborbovať z pľúc maximum kyslíka, a len v dobre okysličenom tele môže fungovať imunita a iné systémy človeka správne. V takom prípade je vhodné každú aplikáciu prevádzať tak, že súčasne s aplikáciou svetla z prístroja meriame SpO2 a aplikáciu prevádzame dovtedy kým SpO2 rastie. Ak sa rast zastaví alebo začne klesať, prístroj odstavím. Nepoužívam však v jednej aplikácii dlhšie ako 30 minút, podľa programov v prístroji. V takom príade 2-3 aplikádie denne sú chorému s nízkym kylíkom ( COVID, syndróm vyhorenia, nadváha, zadýchavanie sa, bolestivosť v namáhaných tkanivách napríklad pri chôdzi v dolných končatinách, zahmlievanie v očiach, bolesti hlavy a iné prejavy ischémie ako tlak v hrudi-varovný signál infarktu, extrémne vysoký tep, signál možného uvoľnenia sa trombu amnoho iných signálov  ....) len na úžitok.

Aký má súvis krvná reológia a viskozita s koaguláciou krvi?

Hustá krv - krv so zhoršenou reológiou a vysokou viskozitou sa pomerne ťažko  „hýbe a presúva“. Je to ako odpor proti prietoku, a ak je odpor krvi proti prúdeniu privysoký, povedie to k podráždeniu buniek endotelu (vnútorná výstelka ciev) a môže to viesť k zvýšeniu faktorov zrážania krvi. Ak je dráždenie endotelu ešte v norme len napomáha vazodilatácii, ak tá dosiahne svoje limity a dráždenie pokračuje už je to stav smerujúci k zápalu endotelu, čo ešte viac zhorší vlastnosti krvi cez zápalové proteíny v krvnej plazme. Ak sa viskozita zníži, dráždenie endotelu poklesne, môže nastať úľava. Trombocyty v stave dráždenia endotelu pri hustej krvi sa vytláčajú k stenám ciev a pri zápale endotelu sa môže vytvárať trombus na namáhanej a roztianutej cievnej stene. Teda hemostáza je posunutá k rýchlejšej koagulácii krvi. Obvykle postihnuté sú následne pľúca, srdce, mozog alebo žily v nohách, kde trombus môže blokovať prietok krvi s vážnymi následkami.  Tam, kde zastane  prietok krvi, bunky alebo tkanivá odumierajú. Vzniká zóna nekrózy. Najzávažnejšie dopady sú v mozgu kvôli obrovskému metabolizmu nervových buniek je zóna nekrózy veľká. Alebo v srdci pri ischemickej príhode alebo v pľúcach pri embólii.

Takže zvýšená viskozita a reológia spôsobuje aj nárast koagulácie krvi. Sú to spojené nádoby. Vychýlená homeostáza posúva na stranu aj hemostázu a tomu odpovedajú  následky. Je bežne vidieť na biologickom mikroskope, že ak sú červené krvinky pospájané a tvoria retiazky, nehýbu sa na sklíčku že tam finbrínové vlákna vystupujú ako pavučina vo veľmi krátkom čase v priebehu pár minút a sú pripravené formovať tromby. U zdravých ľudí s dobrou viskozitou a reológiou tento jav nenastáva a sérum na sklíčku je bez fibrínových vlákien aj po niekoľkých hodinách. 

Prečo má Bioquant NS nižší a obmedzený výkon?

Výkon je obmedzený, aby bol bezpečný, pokiaľ ide o oči, a tiež čo sa týka vplyvu na krv. Prístroje s vyšším výkonom by počas adaptácie priniesli používateľovi viac vedľajších účinkov a príliš vysoký  výkon ( niekoľkonásobok výkonu Bioquant prístroja)  testovaný v klinických štúdiách  prináša až nežiadúce efekty. Je zakázané skúšať akékoľvek červené svetlo s vysokým výkonom alebo vyššou hustotou výkonu, ktoré sa môže strčiť do nosa, napríklad laserové ukazovátka (energia sa koncentruje na jednom mieste s vysokou hustotou výkonu). Účinok môže byť škodlivý alebo zničujúci na bunky v závislosti od prístroja, ktoré budete používať či už na tkanivá sliznice alebo krvné bunky, ak výkon a energia ( mW/cm2 a J/cm2) prekročia určité hranice. Takéto lasery dokážu aj rezať tkanivá. Bioquant poskytuje dobre rozptýlené svetlo s vysokou divergenciou, aby sa ožiarilo čo najviac buniek s nízkym výkonom a energia sa rozptýlila do veľkého objemu tkaniva aby zaťaženie membrán buniek bolo minimálne.

Čo znamená prestimulovanie?

Z hľadiska teórie, ale potvrdené praxou, existuje Arnd Schulzov zákon, ktorý hovorí o tom, že nízke dávky nerobia nič, stredné niečo,  optimálne stimulujú najlepšie a príliš vysoké spôsobujú útlm a depresiu až negatívne efekty. Optimum je teda len pri určitej energii obvykle v J/cm2.
Prístroj je určený na každodenné použitie. Mnoho starších ľudí s mnohými diagnózami prístroj potrebuje pre dlhší a lepší život, čo je spojené s krvnou reológiou a viskozitou krvi, čo dosahujú pravidelnými aplikáciami. V súčasnosti ho mnoho našich zákazníkov používa už viac ako 10 rokov. Niektorí naši zákazníci používajú prístroj každý deň, iní iba vtedy, keď sa cítia horšie. Odporúčame ho používať podľa Návodu na použitie, aby ste sa vyhli nadmernej stimulácii. Vtedy prestimulovanie nemôže nastať. Nadmernú stimuláciu možno cítiť tak, že sa necítite pohodlne alebo pociťujete nepokoj, nesústredenosť akoby niečo nebolo v poriadku. Môže to byť z rôznych dôvodov ale aj prestimulovanie svetlom k nim patrí. Pri optimálne nastavených aplikáciách podľa návodu na použitie sa postupne budete cítite komfortne. Ale v období extrémnych situácií ako je chrípka, infekcie, trauma.. je možné používať prístroj aj 3x denne, dočasne bez obáv, kým riziko pominie a zdravotný stav sa zlepší. Červené svetlo niekdy nevie ľudksým bunkám ublížiť. Vie len vyvolávať fotobiomoduláciu ožarovaných tkanív. 

Sú krvné vlastnosti ako tekutosť, viskozita, reológia dôležité pre pocit pohody?

Áno, spomenuli sme to. Krv vytvára podmienky. Život je kontrola biochemických reakcií. A pre chemické reakcie sú podmienky tak dôležité, ako si to ani nedokážete predstaviť. Základné podmienky chemických reakcií vytvárajú krv a jej viskozita, reológia, pH, ORP.  Krv sa usiluje udržať všetky parametre podľa potreby, ale zmenené stavy spôsobené vyššie uvedenými rôznymi faktormi ovplyvňujú viskozitu a reológiu krvi, takže ovplyvňujú základné podmienky a nakoniec biochemické reakcie. Každá bunka v tele musí reagovať na zmeny v krvi a každá bunka je v spojení s krvou.  Aké podmienky vytvárame našim bunkám a hlavne neurónom, tak sa aj cítime. Takže odpoveď znie áno, viskozita a reológia krvi sú dôležité a ovplyvňujú to, ako sa cítime. Pri dobrej viskozite a reológii sa naše kognitívne schopnosti zlepšujú, a naopak,  ak sa dobre napapáme a telo začne tráviť nejaké ťažké jedlo, vtedy je ťažké udržať aj oči otvorené sa viečka nám padajú. Vtedy klesá aj SpO2 v krvi, sme nedokysličení a telo je zaťažené potrevou, ktorá sa vlieva do krvi z okolia tenkého čreva. Smozrejme,  že to ovlyvňuje aj vlastnosti membrán červených krviniek. Takže v takej situácii radšej nešoférujte. Ak to odznie môžte v jazde pokračovať. Teda aj to sú veci súvisiace s viskozitou a reológiou krvi. To som uviedol len na vysvelenie, že ak idem šoférovať,  mal by som sa vyhnúť ťažkému jedlu. Aby som neohrozil seba či iných. Vtedy riziko mikrospánku mnohonásobne stúpa. Bioquant by v takom stave mohol pomôcť,  nie je však nekonečne silný a na príliš ťažké jedlo nemusí stačiť. Vtedy ozaj potrebujeme pauzu a počkať kým sa koncentácie lipidoprotéínov v krvi znížia,  kým mentálne opať budeme fit a pocit únavy odznie.

Môže Bioquant NS pomôcť zlepšiť mentálny a fyzický výkon?

Áno, oboje. Z fyzickej stránky tela sa zvyšuje sila a vytrvalosť, ak je krv dokonalá a má optimálnu viskozitu a rológiu. Z mentálnej stránky, keď je reológia krvi v dobrom stave, sú mozgové bunky šťastné, pretože dostanú všetko, čo potrebujú. Môžu pracovať naplno. Oba typy buniek, aj neurové aj svalové však okrem kyslíka potrebujú aj množstvo paliva napr. glukózy, aby bolo z čoho výkon podávať. Všetko sa doručuje na miesta spotreby krvou, k membránam buniek  a tak je najlepšie ak je krv v stave dobrej tekutosti a nachádza sa v nej všetko potrebné k podávaniu výkonu a ak membrány všetkých buniek nielen červených krviniek sú dobre priepustné aby metabolické reakcie mohli bežať optimálne.

Môžu všetci užívatelia cítiť zmeny?

Zdraví ľudia nepociťujú zmeny, ale to neznamená, že im prístroj nepomáha. Chorí ľudia zmeny pocítia mierne, silenejšie alebo silne v závislosti od toho v akom východiskovom stave je ich viskozita a reológia krvi. Zlepšenie mikrocirkulácie je veľmi ľahké cítiť. Vedľajšie účinky, ktoré niektorí pociťujú sú dôsledkom zmeny, pretože sme začali zlepšovať krv, ale všetky systémy tela sa musia prispôsobiť zlepšenému stavu, čo si vyžaduje viac času, ako nastáva zmena  fyzikálnych vlastností krvi aplikáciou prístroja, lebo táto zmena je veľmi rýchla a nastupuje už od štyroch do šiestich minút. Ale zmeny v organizme postupujú v malých krôčikoch pomaly od aplikácie ku aplikácii a ich rozvoj trvá týždne až mesiace.

Nedávno pani s Covid z Prievidze mala SpO2 84% do nemocnice sa nedostala a veľmi ťažko sa jej dýchalo. Je ďalšie deti, ktoré boli s ňou nevedeli čo robiť. Vzala si  Acylpirin 500mg kým sa jej syn s Biquantom vráti aby sa vyvolal aspoň antitrombotický efekt, lebo stavy SpO2 s nízkym kyslíkom majú vysoké riziko tvorby trombov. Jej syn pribehol autom pre Bioquant a keď jej dal prvú aplikáciu zavolal. Funguje to. Kyslík jej prvou aplikáciou stúpol na 94%. Takže pani pocítila zázračnú zmenu aká sa dá pocítiť len vtedy, ak sa ochorenie rozvinulo rýchlo, má závažné následky, ale ak sa tie dajú rýchlo riešiť a telo sa odvďačí rýchlejším zotavením sa z ochorenia. Zdravý človek, ak by použil Bioquant by jeho účinok na sebe nezbadal, hoci aj u neho funguje len efekty nevidieť a necítiť lebo jeho systémy fungujú správne a tak ako je potrebné. A chorí ľudia, ktorí si rozvíjali problémy desaťročia tiež musia byť s Bioquantom trpezliví, lebo v  náprava v nich potrvá dlho. ALe ľudské telo je schopné regenrácie, veď bunky sa obmieňajú neustále za nové bunky, len je dôležité v akých prodmienkach v tele regenácia beží. Či v podmienkach hustej krvi, nesprávneho pH a ORP alebo naopak v stave perfektnej krvi a perfektných podmienok pre regeneráciu a obnovu tela.

Aké dôležité sú vlastnosti červených krviniek?

Agregácia RBC sa považuje za dôležitú pri nízkych šmykových rýchlostiach a deformovateľnosť pri vysokých šmykových rýchlostiach a ich zhoršené hodnoty sú vždy spojené so zvýšenou viskozitou a reológiou. Zvýšená viskozita zvyšuje prácu srdca, srdcovú frekvenciu, odpor v cievach proti prietoku krvi. Telo používa kompenzačné mechanizmy, ako je vazodilatácia pri hustej krvi, teda cievy sa uvoľňujú a zväčšujú svoj priemer, čo je veľmi silný regulačný mechanizmus, má však svoje hranice. Taktiež zvyšuje tepovú frekvenciu, aby prekonalo odpor proti prúdeniu a dokázalo napumpovať všade to čo treba, čo zvyšuje prácu a námahu srdca. Aj to má svoje hranice a keď už sa srdce vyčerpe a nevládze, čo rýchlejšie nastáva v stave hustej krvi, jeho tepová frekvencia začína klesať. A to už sa pomaličky blíži k prípadu pre kardiostimulátor. Ak je nárast viskozity príliš veľký a niektoré cievy už nemôžu reagovať, vzniká ischemický stav, lebo tkanivo už nie je dostatočne prekrvené. Vyskytuje sa lokálna ischemia a pri Covid-19 vzniká dokonca celotelová ischémia. Regulačné systémy prekrvenia už sú za hranicou svojich možností, ak je SpO2 veľmi nízke. Bioquant znížuje agregáciu červených krviniek a zlepšujú sa vlastnosti ich membrán, čo sa prejavuje zlepšením pružnosti a deformovateľnosti červených krviniek. Tieto vlastnosti sú dôležité pre uľahčenie prúdenia krviniek v cievach a aplikácia Bioquantu tomu napomáha. Takéto krvinky sú schopné lepšie viazať kyslík,  ako červené krvinky s vrstvamil ipidov a proteínov na ich povrchu, tzv, "lipidoproteínové vrstvy". Tie znižujú priepustnosť membrán nielen červených krviniek ale celotelovo. Teda ak sú červené krvinky ma mikroskope pospájané, lebo majú na povrchu lepivé vrstvy naše bunky v tele majú tiež zanesené membrány. A tak neveia dobre dýchať ani červené krvinky a nasávať kyslík ale ani naše bunky, lebo ich membrány majú podobné povrchové vrstvy ako červené krvinky. A tak agregácia červených krviniek je signálom - halo pozor,  trpia bunky v mojom tele a nemajú optimálne podmienky.

Čo má vplyv na agregabilitu a deformovateľnosť červených krviniek?

Kľúčovú úlohu zohrávajú vlastnosti membrány červených krviniek a vrstvy na povrchu membrán.

Existujú lepivé látky, ktoré môžu spôsobiť, že povrch membrán bude pôsobiť ako lepivý. Takými látkami sú LDL, VLDL, TG, (t.j. zlý cholesterol a tuky), niektoré plazmatické lipoproteíny, reaktívne proteíny alebo faktory zrážania krvi prítomné v plazme.

Prítomnosť týchto povrchových vrstiev môže mať vplyv na to, ako sa lepia červené krvinky do retiazok, a tým sa mení viskozita so šmykovou rýchlosťou. Môže to spôsobiť zvýšené spájanie sa červených krviniek a zvýšiť ich tuhosť. Krv s vyššou agregáciou a nižšou deformovateľnosťou červených krviniek má vyššiu viskozitu krvi a naopak.
Laserové svetlo navodzuje podmienky, že membrány červených krviniek  sú nelepivé, pružné a elastické.

Čo môže ovplyvniť krvná reológia a viskozita?

Oba môžu ovplyvňovať periférny odpor, prácu srdca, srdcový tep, prekrvenie tkanív, mikrocirkuláciu krvi, hladinu O2, CO2, acidózu tkanív, výživu buniek, okysličenie tkanív, odstraňovanie metabolitov, oxidačný stres, atď. Krv vytvára podmienky a podmienky sú všetko. Napríklad u chorých s Covid-19, každá aplikácia ako aj celá séria aplikácií zlepšuje hodnoty SPO2,  teda okysličenia tkanív, znižuje sa tep, ako aj systolický aj diastolický tlak krvi. Je to veľmi rýchla reakcia, aká sa dá dosiahnuť obťažne inými prostriedkami.

Ako súvisí tep srdca s dĺžkou života?

Existuje veľká štúdia, ktorá spája srdcovú frekvenciu teda tep a dlhovekosť vs. riziko komplikácií v súvislosti so srdcovou frekvenciou.
Ak máte tep 100, riziko výskytu príhody je viac ako 3,4x vyššie oproti stavu, ak by ste mali tep 50. Tep 50 dosahujú nielen športovci, ale aj dlhoroční používatelia Bioquantu, ktorí žiju zdravo a hoci aj nešportujú, ich kľudový tep môže dosahovať nízke hodnoty. Je to dôsledok aj vaskularity v tkanivách, laserové ožarovanie stimuluje angiogenézu tam,  kde to je potrebné a tak užívatelia prístroja aj keď nie sú aktívni športovci majú na svoj spôsob života primeranú vaskulárnu sieť prekrvujúcu tkanivá správnym spôsobom.

Sú biele krvinky aktivované počas aplikácie?

Áno sú. Mitochondriálne dýchacie reťazce bielych krviniek absorbujú červené fotóny a produkcia ATP a dostupnosť ATP môžu rásť, môžu mať dostatok energie, ako je to potrebné pre ich činnosť. Teda sa vlastne energizujú, keď absorbujú fotóny zo svetla z prístroja. Ale účinok na imunitu je podľa literatúry normalizačný, čo znamená že oslabená imunita sa pomaly zlepšuje a autoimunita sa môže pomaličky brzdiť v prehnanej aktivite ( napr. alergické reakcie, astma...) Imunita reaguje na laserové aplikácie len veľmi pomaly a vyžaduje si množstvo aplikácií kým sa jej stav znormalizuje do tej miery ako sa to ešte dá u daného človeka.

Je Bioquant NS certifikované zariadenie?

Áno, má platné medicínske CE podľa. MDD 93 / 42 EHS.

Aké testy má prístroj?

Áno, testy bezpečnosti, EMC, biokompatibility.

Čo to znamená testy bezpečnosti?

Bezpečnosť laserového svetla, aby sa prijali opatrenia podľa druhu svetla, aby neboli ohrození užívatelia alebo osoby v okolí  a elektrická bezpečnosť.

Do ktorej rizikovej triedy patrí laserové svetlo Bioquant NS?

Trieda 2, s varovaním: „Vyvarujte sa priamemu ožiareniu očí.

​Z hľadiska bezpečnosti zdravotníckej pomúcka je to prístroj triedy IIa.

Aké účinky sú pozorované po laserovom ožarovaní krvi?

Literatúra ukazuje veľmi veľa účinkov. My sa obmedzujeme na tie najzákladnejšie a to viskozita a reológia krvi, ktoré umožňujú normalizačnými mechanizmami rozvoj ďalších efektov.  Čo sa rozvíja normalizačne, to je individuálne.

Viď napr. Článok Weber, ktorý sme uverejnili s prekladom do slovenčiny.

Ako môžete potvrdiť zlepšenie krvnej reológie a viskozity?

V oblasti hemoreológie existujú odborníci a špecialisti a je to lekárska veda.

Špecializovaný journal je: Haemorheology and microcirculation. Je to lekárska špecializácia.

Úloha a dôležitosť hemoreológie rastie s poznatkami ľudí a veľa článkov uznáva skutočný význam dobrej krvi.

Testovali sme naše prístroje a svetlá na analýze živej krvi na mikroskope Olympus CX31 rôznymi osobami, aby sme potvrdili účinky na reológiu a viskozitu krvi. Existujú zreteľne pozorované zlepšenia oboch fyzikálnych parametrov.

https://www.youtube.com/channel/UCXalcuki2s4eNnMLdv8C6jQ?view_as=subscriber

Čo znamená biokompatibilita a fotobiokompatibilita?

Testy potvrdzujúce, že tkanivo v kontakte s časťami prístroja, ako je pokožka a tkanivo, nemá negatívnu interakciu z hľadiska použitých materiálov. Druhá časť testov sa týkala interakcií svetlo-krv, kde svetlo musí byť navrhnuté tak, aby nepoškodzovalo tkanivá u tohto typu fotobiomodulačného prístroja. Prístroj Bioquant NS vyhovel vo všetkých testoch.

Čo je reológia?

Reológia (grécky rhei = prúdenie) je vedecký odbor zaoberajúci sa deformačnými a tekutými vlastnosťami kvapalných látok.

Čo je to reológia krvi?

Hemorológia - reológia krvi študujúca prietok krvi a deformačné vlastnosti krvi

prvky (napríklad krvná plazma, červené krvinky, biele krvinky, krvné doštičky).

Čo je to viskozita krvi?

Odolnosť kvapaliny proti prúdeniu alebo zmene tvaru. Viskozita krvi je dôležitým faktorom prietoku krvi krvnými cievami a srdcom; zvýšená viskozita môže zhoršiť krvný obeh a mikrocirkuláciu. Viskozita závisí od zloženia plazmy, množstva a veľkosti krviniek a ich reologických vlastností.

Jednoducho povedané, je to odpor proti prúdeniu.

Čo je to hemostáza a homeostáza?

Hemostáza je veľmi jemný regulačný mechanizmus, ktorý kontroluje zrážanlivosť krvi aby sme pri poranení nevykrvácali.

V podmienkach zhoršenej viskozity a reológie čo ľudovo znamená hustá krv, takáto krv aj rýchlejšie koaguluje a aj v tele ľahko vznikajú tromby. Stačí malý tromb a človek môže zomrieť ak zasiahne a upchá citlivú oblasť v tele a zastaví prietok krvi.

Homeostáza je regulačný mechanizmus, ktorý sa stará o rovnovážne podmienky pre všetky orgány tkanivá ale všetky jednotlivé bunky v tele. Zaisťuje,  ak funguje správne, že bunky majú okolo seba všetko čo potrebujú dostupné v sére a červené krvinky im prinášajú kyslík a tiež zaisťuje, že sa metabolity odnášajú sérom do hlavných detoxikačných orgánov -  pľuca, pečeň, obličky.

Všetky regulácie na svete majú svoj regulačný rozsah kde fungujú správne. Využívajú záporné spätné väzby aby sa procesy ustaľovali na želaných hodnotách. Po ich vychýlení podmienok mimo regulačný rozsah už nepracujú správne. K vychýleniu vedú faktory pôsobiace s kladnými spätnými väzbami a tie spôsobjujú že zo zlého je ešte horšie a je to začarovaný kruh. Ak sa špirála nerozsekne systém sa zrúti.

Podrobnejšie vysvetlenie

Zákazník, ktorý sa sťažuje, že používa Bioquant 6 mesiacov, a necíti žiadnu zmenu.

Naše vysvetlenie:

Ak je zdravý a v dobrej kondícii, nemôže cítiť vplyv prístroja Bioquant.

Ak je vo veľmi zlom zdravotnom stave, tiež nemusí cítiť jeho účinky. Takýto  zákazník k produktu Bioquant by mal ešte niečo pridať a robiť niečo, aby podporil jeho účinky. Pretože negatívne veci a procesy v jeho tele môžu byť silnejšie ako Bioquant a preto ho Bioquant k zlepšeniam neposúva dostatočne.

Zmenu zo samostatného Bioquantu pociťujú ľudia nachádzajúci sa medzi dvoma skupinami  horeuvedených typov zákazníkov.

Predstavte si, že používate Bioquant a dostanete Covid-19. Prirodzene, budú existovať silné negatívne vplyvy koronavírusu, ale všetko bude s Bioquantom jednoduchšie, rýchlejšie a škody v tele budú oveľa nižšie ako bez Bioquantu.

Ak je človek v dobrom zdravotnom stave, nepocíti následky ochorenia alebo len mierne. Čím horší je zdravotný stav človeka, tým horšie sú jeho pocity a horšie následky vírusu, ale zmena nastane, ak by pridal k liečbe Bioquant  a na našich štúdiách je vidieť, že Bioquant pomáha. Pomôcť človeku s ochorením a s relatívne dobrým zdravotným stavom je jednoduchšie, ale pomôcť človeku s veľmi zlým zdravotným stavom, to je zložité a niekedy nemožné. 

Bioquant  pomáha vkaždom  prípade a ani v jednom by to zákazník nemusel chápať, že rýchlejšie zlepšenia nastávajú pod vplyvom Bioquantu.

Taktiež existujú zákazníci, ktorí účinok nepociťujú, lebo to pripisujú inému svojmu úsiliu.

Na stránke ste uviedli základné podmienky zdravia. Mohli by ste to jednoduchšie vysvetliť?

Existujú 3 (vs. 4) základné podmienky zdravia:

  1. viskozita krvi a reológia,
  2. Ph
  3. ORP
  4. Hydratácia

Správna hydratácia ovplyvňuje pozitívne všetky 3 hodnoty, nesprávna hydratácia ovplyvňuje záporne všetky 3 hodnoty, takže by sa dala považovať za 4.podmienku zdravia)

Všetky prvé tri podmienky sú spojené. Vylepšenie jednej podmienky zlepšuje ďalšie dva stavy. Zhoršenie jednej podmienky zhoršuje ďalšie dva stavy.

Bioquant sa snaží zlepšiť podmienku (1), ale ak sú ďalšie 2 podmienky veľmi zlé, Bioquant to nedokáže posunúť do lepšieho stavu. Treba urobiť opatrenia aj v bode (2,3 a 4). 

Hydratácia (4) ovplyvňuje všetky 3 podmienky. Povedzme, že človek nepije dosť, môže dokonca zomrieť.  Bioquant v týchto podmienkach nemôže pomôcť. Bioquant sa snaží pomôcť, ale dehydratácia, ak je silnejšia, môže človeka zabiť. Ak človek nepije dostatok vody, takže pH klesne a automaticky stúpne oxidačný stres, krv bude hustejšia a bude mať vyššiu viskozitu a po prekročení určitej hranice človek zomiera.

PH krvi (2) je 7,4. Je to vyvážený stav. Osoba musí skontrolovať pH moču a nastaviť ho na typické rovnovážne hodnoty aké má mať krv, čo je 7,4 ale u moču máme väčšiu možnosť variability, lebo sa mení od množstva faktorov ale určite je žiadúce udržiavať toto pH  medzi 7,4 +/- 0,4 až 7,4 +/- 1,0. Telo vie regulovať pH obličkami a pľúcami vo veľkom rozsahu ale pri zlej viskozite a reológii aj tento mechanizmus zlyháva a tak krv na kompenáciu kyselín si požičiava minerály z tela od pokožky až po kosti.

ORP (3) predstavuje oxidačný redukčný potenciál a musí ho udržiavať na úrovni záporných milivoltov. V takom prípade má jeho telo dostatok antioxidačného potenciálu. Takže oxidačný stres poškodí bunky menej alebo nemá šancu na vytváranie poškodení v tele.

Na kontrolu (2 a 3) sa používa pH + ORP meter a kontroluje sa pH a ORP moču.

Na riadenie pH doporučujeme minerálne zmesi napr. zmes Dr. Tepperwein naozaj dobrá na rýchle zvýšenie pH. Sú v nej  4 minerály vo forme uhličitanov a hydrogénuhličitanov,  K, Ca, Mg, Na. Používa sa a kontroluje spätnú väzba z merania pH moču.

Na riadenie (3) vitamín C je veľmi rýchly antioxidant, ktorého výhodou sú malé molekuly. Pomôže udržiavať antioxidačné podmienky tela a udržiavať negatívne ORP. Používa sa a kontroluje spätnú väzba z merania ORP moču. ALe aj samotná alkalizácia spôsobuje dostatok antioxidačného potenciálu a ak máme pH moču 7,4 tak sme takmer určite v záporných hodnotách ORP. Alkalizácia pridáva elektr=ony do tela a život je transfer elektrónov.

ph a ORP sú vzájomne prepojené hodnoty, čím vyššia hodnota pH, tým nižšia je hodnota ORP a opačne, čím nižšie pH, tým vyššia hodnota ORP. Druhý prípad znamená, že ióny H + útočia na bunky a molekuly, takže môžu byť produkované voľné kyslíkové radikály, napríklad H2O2, ktoré môžu na bunky útočiť. Ak je antioxidačný systém tela slabý, čo sa ešte môže stať? Mnoho buniek je poškodených alebo odumiera a musia byť nahradené novými. Pričasté nahrádzanie buniek poškodzuje teleméry až nakoniec sa poškodí DNA a môže vzniknúť rakovina. Pričasto sa to deje vtedy, ak v tele nie sú správne podmienky (1-4).

Život ľudského tela je kyslý a produkuje kyseliny. Každý pohyb, každá myšlienka, emócia produkuje kyseliny, v najjednoduchšom prípade CO2 ( s H2O tvorí H2CO3), ale aj iné kyseliny. Telo musí byť preto mierne zásadité, aby tieto kyseliny viazalo a neutralizovalo. Preto ph krvi je 7,4.

Ak nastavíme  podmienky (1-4) na normálne, telo si túto hladinu určitý čas udrží aj samo, kým ho nevychýli ďalší nový stresový podnet alebo naše nedodržiavanie podmienok (1-4) a vychýlenie niektorej z nich.

Bioquant je dôležitou súčasťou komplexných terapeutických opatrení a dodržiavania podmienok.

Nie je však všemocný a niekedy treba siahnuť k viacerým pákam napríklad riadiť podmienky 2-4 aby ste dosiahli pocity pohody a zdravie. Nazýva sa to "laverage efekt", je lepšie robiť viac vecí dobre a správne, lebo tým dosahujeme synergický efekt pôsobenia jednotlivých efektov z opatrení, ktoré robíme.

Na začiatku procesu alkalizácie sa zdá mnohým nemožné dosiahnuť pH 7,4 ale ke%d sa to dosiahne telo už v rámci homeostázy doplní aj zásoby minerálov, ktoré si požičalo v obdobiach prekyslenia a pomery sa zastabilizujú a kým to zase nejako závaťne nevychýlime tak naše telo to hravo zvládne.

Záver

Záverom dúfam, že tieto otázky a odpovede aspoň trocha priblížili problematiku zdravia človeka  a vidíte že je to komplexná tema spájajúca množstvo faktorov. Krv, hydratácia, správne podmienky chemických reakcií v tele nastavením vhodného pH a ORP, výživa, fyzická aktivita....  Ale práve o krv sa naša generácia nestará takmer vôbec a potom sa ľudia čudujú, prečo 60% umiera na srdcovocievne ochorenia. Je to ozaj záležitosť životného štýlu, wellness úsilia a dá žiť dlho, spokojne, komfortne a choroby sa dajú odsunúť na neskoršie obdobie. Naučme sa riadiť vlastnosti krvi, SpO2 už vedia merať aj fitnes hodinky, viete si nimi merať tep, tlak a aplikácie Vám evidujú výsledky. Tak ich začnite riadiť. Kým nemáte kyslík nad 98 tak niečo robte a nebuďte spokojní mysliac si, veď ja som zdravý. Možno si myslíte, že ste zdravý, ale  keď kyslík nízky, dlho zdravý nebudete. Dajte si za cieľ min. 98%.  Držím Vám vo Vašom úsilí byť zdravý palce. Tento článok je kompiláciou množstva materiálov a štúdií, ktoré som zbieral a študoval celé roky, preto ich ani neuvádzam lebo ich je tak veľa. Používam aj svoje vedomosti z fyziky, termodynamiky, teórie riade systémov a to čo som naštudoval z oblasti zdravia v posledných 12 tich rokoch ako nadstavby k všetkému čím som v živote musel prejsť. Ak tieto otázky a odpovede  pomôžu zlepšiť kvalitu života čo i len jednému človeku aj to mi bude stačiť. Ale verím a cítim,  že tých ľudí bude oveľa viac. 

Váš František Kokoš

Yalong Trade s.r.o.