Smiling Senior Couple

Časté otázky a odpovede

 

Čo je Bioquant NS?

Jedná sa o laserový terapeutický prístroj s polovodičovými diódami generujúci laserové svetlo červenej farby s vlnovou dĺžkou 650 nm.

Ako sa Bioquant používa?

Používa sa na intranazálnu laserovú terapiu svetlom.

Načo je Bioquant určený?

Prístroj je určený na zlepšenie reologických vlastností krvi.

Aké efekty (účinky) môžete pozorovať?

Pozoruje sa niekoľko primárnych účinkov, ako je zlepšenie reológie krvi, tj. viskozita krvi, deformovateľnosť a elasticita červených krviniek. Sekundárne sa rozvíjajú zlepšenia zdravotného stavu v oblastiach, v ktorých sa zlepšili podmienky prekrvenia, čo sa prejaví na celkovom zlepšení zdravotného stavu.

Aký je hlavný efekt, ktorý docielite?

Prístroj prináša všeobecné zlepšenie zdravotného stavu.

Aké má prístroj indikácie?

Také ako sme uviedli - zlepšenie fyzikálnych vlastností krvi a červených krviniek. Ale kupujú si ho ľudia s rôznymi diagnózami a používajú tento prístroj, pretože výhody dobrej reológie krvi sú pre všetkých ľudí zrejmé a sú dôležité pre zlepšenie zdravia. Zdraví ľudia to používajú ako preventívny nástroj a chorí ľudia ako podporu celkového zdravotného stavu zlepšovaním reológie krvi a jej viskozity popri liečbe indikovanej lekármi.

Čo sa považuje za hlavnú príčinu mnohých ochorení?

Mnoho chorôb sa vo vedeckej literatúre považuje za dôsledok zhoršenej reológie a viskozity krvi. Ale na druhej strane, veľa faktorov, napríklad infekcie, vírusy, baktérie alebo stres môžu tiež spôsobiť zhoršenie reológie krvi. Najhoršie je, ak sa viacero faktorov spojí dohromady už s nejakou rozvinutou chorobou, stav sa môže zhoršovať závažnejšie.

Ako súvisí reológia krvi s cukrovkou?

Cukrovka je to metabolické ochorenie, ktoré spôsobuje zhoršenú reológiu krvi. Všetci vedia, že spôsobuje diabetické komplikácie ovplyvňujúce oči, nervy, obličky alebo dolné končatiny, ktoré trpia zlou mikrocirkuláciou. Tieto stavy sa nazývajú diabetická retinopatia, neuropatia, nefropatia a angiopatia. Zvyšuje sa tiež riziko tvorby trombov, embolických problémov, upchatia ciev, infarktu mozgu alebo srdca, trombózy atď. To znamená, že základné ochorenie spôsobuje v spojení so zhoršením  reológie a viskozity krvi ďalšie komplikácie. V takýchto prípadoch  zlepšenie viskozity a reológie môže pomôcť pôsobiť proti vzniku diabetických komplikácií.

Prečo je krv dôležitá?

Krv je možno považovať za jeden z najdôležitejších orgánov v tele človeka. Krv prináša výživu všetkým bunkám a odoberá všetko, čo sa z metabolizmu buniek musí odstrániť. Krv je v  spojení s každou bunkou tela. Bunky uvoľňujú a vytláčajú metabolické produkty a krv ich absorbuje a privádza do pečene, obličiek, pľúc alebo pokožky, aby sa odstránili metabolity („odpad“) z tela. Zvýšená koncentrácia metabolitov nastáva pri stavoch nedokrvenia pričom vzniká ischémia ( nedokysličenie teda nedostatok kyslíka) preto sa rozvíja acidóza (prekyslenie teda nadbytok oxidu uhličitého, ktorý tvorí kyselinu uhličitú) a s ním ide ruka v ruke oxidačný stres, čo dohromady vedie k poškodzovaniu alebo odumieraniu buniek.

Môže zhoršená krvná reológia narúšať duševné zdravie?

Áno, môže. Jedna tretina krvi preteká mozgom. Nervové bunky majú najsilnejší metabolizmus zo všetkých buniek v tele. Produkujú veľa metabolitov a vela oxidu uhličitého, ktorý je kyslý pri zhoršenom prekrvení v malom objeme mozgu. Ak sa zhoršia  podmienky (hovorí sa, že krv je hustá) a je tu veľa metabolitov, krv ich nedokáže odstrániť, vtedy sa časť z nich musí ukladať v oblastiach v okolí buniek  alebo v samotných bunkách. Všetci vieme, že mnohé neurologické ochorenia sa spájajú so skládkami odpadov v určitých častiach mozgu tzv. beta amyloid proteínov.
Iba krv s dobrou viskozitou a reológiou dokáže absorbovať všetok „odpad“ a presúvať ho ďalej. Cítime sa tak,  dobre alebo zle, ako sa majú naše neuróny. A tie sa majú odpovedajúc podmienkam, aké im vytvárame. Ak ich atakujú kyseliny a voľné radikály a nemajú dostatok kyslíka a odpady sa neodsúvajú, tak trpia a môžu sa poškodzovať.

Ako krvná viskozita a množstvo červených krviniek spolu súvisí?

Sú to spojené nádoby. Čím viac červených krviniek sa v krvi nachádza, tým  výraznejšie stúpa je viskozita krvi (stúpa tzv. HTC – hematocrit a krivky sú dostupné v literatúre). Ale vyšší počet červených krviniek telo vyrobilo preto, lebo v podmienkach hustejšej krvi už krv nestačila spĺňať svoje funkcie. Je to začarovaný kruh, že zo zlého je ešte horšie. Naopak zlepšenie viskozity a reológie krvi navodené napríklad prístrojom Bioquant  postupne umožňuje, že telo počet červených krviniek pomaly znižuje až sa stav opäť normalizuje. A to je žiadúce.

Ktoré faktory ovplyvňujú krvnú reológiu?

Pohlavie, nadmorská výška, alkohol, fajčenie, obezita, genetické choroby, predispozície, životný štýl, behaviorálne reakcie, emócie, spôsob myslenia, hydratácia, strava, zamestnanie, cvičenie, vírusy, baktérie, toxíny, infekcie, zápaly, stres, popáleniny, prechladnutie, zranenie, intenzita a pravidelnosť cvičenia, pohlavie atď. Niektoré ovplyvňujú krv krátkodobo, iné dlhodobo. Udržiavanie dobrej viskozity krvi a reológie je však dôležitou podmienkou pre zotavenie sa z akejkoľvek choroby a udržiavanie dobrých podmienok zdravia.

Ako súvisí prístroj a športovanie?

Napríklad mnohí si myslia, že šport je zdravý. Áno je, ale len za toho predpokladu, že do námahy ide telo postupne a najprv rozpumpujeme srdce a pľúca, a zahrejeme svaly.  Ak ideme do aktivity náhle, srdce reaguje síce rýchlo, ale metabolity zaplavia mozog, ak podávame náhly výkon bez prípravy. Ten totiž zhoršuje viskozitu a reológiu krvi. Je to silný stres pre organizmus a najsilnejšie pôsobí v mozgu. A keďže športovci športujú pravidelne, ak to nerobia správne, ľahko si rozvinú práve neurologické ochorenie. Ale pravidelné kardio cvičenie prevádzané rozumne je zdravé a telo si zvyká na námahu a stáva sa tak odolnejším, pružnejším a naučí sa lepšie a rýchlejšie reagovať na zmeny, záťaž a to pomáha telu, ale hlavne mozgu. Aplikácia prístroja Bioquant pred výkonom napomáha cez dobrú viskozitu a reológiu nárastu sily a vytrvalosti a po výkone zase dobrá viskozita a reológia napomáha regenerácii a odbúravaniu kyseliny mliečnej.

Ako udržiavať krvnú reológiu v dobrom stave?

Bioquant prístroj vám pomôže zlepšiť a udržať dobrú viskozitu krvi a reológiu. Udržujte zdravý životný štýl a vynakladajte náležité wellness úsilie, aby ste svoje telo usmerňovali všetkými prostriedkami smerom ku zdraviu a pohode.

Ako súvisú viskozita, reológia a tep?

Čím dlhšie máte zhoršenú reológiu a viskozitu krvi, tým väčší  vplyv je na cievny systém, krvný tlak, srdcový sval, steny ciev a srdcovú frekvenciu, teda tep alebo pulz. Čím dlhšie to trvá, tým ťažšie je priviesť telo späť k hodnotám, aké dosahovalo v mladosti. Mali by sme prijať skutočnosť, že už nie sme takí ako pre 10timi rokmi. Mali by sme urobiť niečo pre to, aby sme čo najviac potlačili pokojový srdcový rytmus na nižšie hodnoty. Čím nižší je pokojový srdcový rytmus, tým menšie je riziko rôznych príhod, takže sa môže predĺžiť očakávaná dĺžka života. Prístroj Bioquant je vhodným prostriedkom pre všetkých ľudí so zvýšenou tepovou frekvenciou. Pomocou tohto prístroja môžete rýchlejšie dosiahnuť svoje ciele v oblasti zdravia.
So zlepšením viskozity reológie sa zlepšuje tekutosť krvi, redukuje sa tlak krvi a klesá tepová frekvencia, lebo klesá aj námaha srdca aj ciev. Niekedy však samotný prístroj nestačí, ak užívate lieky treba v tom pokračovať, až kým sa stav zásadne nezlepší, ale treba  pridať aj ďalšie opatrenia do života, ktoré vidíte na plagátoch v čakárňach každej kardiológie.

Ako často mám používať Bioquant NS po adaptačnej fáze?

Adaptačná fáza je doba, aby si systémy  tela mohli postupne zvyknúť, že opäť budete mať krv ako za mlada.  A je aj preto, aby sme sa na začiatku vyhli silnému „detoxu“, aby sa telo prispôsobilo zmenám viskozity krvi a reológii pomaly, aby sme sa vyhli možným vedľajším účinkom. Po adaptácii sa odporúča používať prístroj dvakrát denne, kým nedosiahnete to, po čom túžite, stav blízky hodnotám, ktoré boli dané ako cieľ. Ak sa výsledky a zdravotný stav už nezlepšujú, môžete pokračovať v užívaní jedenkrát alebo dvakrát denne podľa svojich potrieb a pocitov. Ak prístroj prestanete používať, výsledky a pocity sa môžu vrátiť do pôvodného stavu ako boli pred používaním prístroja. Vylepšenia pri pravidelnom používaní prístroja a strata vylepšení, keď bolo používanie na určité obdobie zastavené, je vlastne potvrdením, ktoré vám oznámi, že prístroj funguje, a pripomenie svoje užitočné účinky. Iba zdraví ľudia nemôžu cítiť vplyv, lebo u nich zmena viskozity krvi je minimálna. Neznamená to však, že prístroj  nič nerobí, pretože im pomáha udržiavať pohodu. Dobrá krv podporuje napríklad výkon, vytrvalosť alebo aj kognitívne schopnosti, alebo regeneráciu po námahe, či po fyzickej, alebo mentálnej a psychickej.

Aký má súvis krvná reológia a viskozita s koaguláciou krvi?

Hustá krv - krv so zhoršenou reológiou a vysokou viskozitou sa pomerne ťažko  „hýbe a presúva“. Je to ako odpor proti prietoku, a ak je odpor krvi proti prúdeniu vysoký, povedie to k podráždeniu buniek endotelu (vnútorná výstelka ciev) a môže to viesť k zvýšeniu faktorov zrážania krvi. Ak sa viskozita zníži, dráždenie endotelu poklesne, môže nastať úľava. Trombocyty v stave dráždenia endotelu pri hustej krvi sa vytláčajú k stenám ciev a pri zápale endotelu sa môže vytvárať trombus. Obvykle postihnuté sú následne pľúca, srdce, mozog alebo žily v nohách, kde trombus môže blokovať prietok krvi s vážnymi následkami.  Tam, kde nie je prietok krvi, bunky alebo tkanivá odumierajú. Najrýchlejšie sa to deje v mozgu kvôli obrovskému metabolizmu nervových buniek. Takže zvýšená viskozita a reológia spôsobuje aj nárast koagulácie krvi. Sú to spojené nádoby.

Prečo má Bioquant NS nižší a obmedzený výkon?

Výkon je obmedzený, aby bol bezpečný, pokiaľ ide o oči, a tiež čo sa týka vplyvu na krv. Prístroje s vyšším výkonom by počas adaptácie prinieslo používateľovi viac vedľajších účinkov a príliš vysoký  výkon ( niekoľkonásobok výkonu Bioquant prístroja)  testovaný v klinických štúdiách  prináša až nežiadúce efekty. Je zakázané skúšať akékoľvek červené svetlo s vysokým výkonom alebo vyššou hustotou výkonu, ktoré sa dáva do nosa, napríklad laserové ukazovátka (energia sa koncentruje na jednom mieste s vysokou hustotou výkonu). Účinok môže byť škodlivý alebo zničujúci na bunky v závislosti od prístroja, ktoré budete používať či už na tkanivá sliznice alebo krvné bunky, ak výkon a energia ( mW/cm2 a J/cm2) prekročia určité hranice. Bioquant poskytuje dobre rozptýlené svetlo s vysokou divergenciou, aby sa ožiarilo čo najviac buniek s nízkym výkonom.

Čo znamená prestimulovanie?

Z hľadiska teórie, ale potvrdené praxou, existuje Arnd Schulzov zákon, ktorý hovorí o tom, že nízke dávky nerobia nič, stredné niečo,  optimálne stimulujú najlepšie a príliš vysoké spôsobujú útlm a depresiu až negatívne efekty. Optimum je teda len pri určitej dávke, či energii obvykle v J/cm2.
Prístroj je určené na každodenné použitie. Mnoho starších ľudí s mnohými diagnózami prístroj potrebuje pre dlhší a lepší život, čo je spojené s krvnou reológiou a viskozitou krvi, čo dosahujú pravidelnými aplikáciami. V súčasnosti ho mnoho našich zákazníkov používa už viac ako 10 rokov. Niektorí naši zákazníci používajú prístroj každý deň, iní iba vtedy, keď sa cítia horšie. Odporúčame ho používať podľa Návodu na použitie, aby ste sa vyhli nadmernej stimulácii. Vtedy prestimulovanie nemôže nastať. Nadmernú stimuláciu možno cítiť tak, že sa necítite pohodlne. Pri optimálne nastavených aplikáciách podľa návodu na použitie sa postupne budete cítite komfortne.

Sú krvné vlastnosti ako tekutosť, viskozita, reológia dôležité pre pocit pohody?

Áno, spomenuli sme to. Krv vytvára podmienky. Život je kontrola biochemických reakcií. A pre chemické reakcie sú podmienky také dôležité, ako si ani nedokážete predstaviť. Základné podmienky chemických reakcií vytvárajú krv a jej viskozita, reológia, pH, ORP.  Krv sa usiluje udržať všetky parametre podľa potreby, ale zmenené stavy spôsobené vyššie uvedenými rôznymi faktormi ovplyvňujú viskozitu a reológiu krvi, takže ovplyvňujú základné podmienky a nakoniec biochemické reakcie. Každá bunka v tele musí reagovať na zmeny v krvi a každá bunka je v spojení s krvou.  Aké podmienky vytvárame našim bunkám a hlavne neurónom, tak sa aj cítime. Takže odpoveď znie áno, viskozita a reológia krvi sú dôležité a ovplyvňujú to, ako sa cítime.

Môže Bioquant NS pomôcť zlepšiť mentálny a fyzický výkon?

Áno, oboje. Z fyzickej stránky tela sa zvyšuje sila a vytrvalosť, ak je krv dokonalá. Z mentálnej stránky, keď je reológia krvi v dobrom stave, sú mozgové bunky šťastné, pretože dostanú všetko, čo potrebujú. Môžu pracovať naplno. Oba typy buniek, aj neurové aj svalové však okrem kyslíka potrebujú aj množstvo paliva napr. glukózy, aby bolo z čoho výkon podávať. Všetko sa doručuje krvou a tak je najlepšie ak je v stave dobrej tekutosti a nachádza sa v nej všetko potrebné k podávaniu výkonu.

Môžu všetci užívatelia cítiť zmeny?

Zdraví ľudia nepociťujú zmeny, ale to neznamená, že im prístroj nepomáha. Chorí ľudia zmeny pocítia mierne, silenejšie alebo silne v závislosti od toho v akom východiskovom stave je ich viskozita a reológia krvi. Zlepšenie mikrocirkulácie je veľmi ľahké cítiť. Vedľajšie účinky, ktoré niektorí pociťujú sú dôsledkom zmeny, pretože sme začali zlepšovať krv, ale všetky systémy tela sa musia prispôsobiť zlepšenému stavu, čo si vyžaduje viac času, ako nastáva zmena  fyzikálnych vlastností krvi aplikáciou prístroja, lebo táto zmena je veľmi rýchla a nastupuje už od štyroch do šiestich minút. Ale zmeny v organizme postupujú v malých krôčikoch pomaly od aplikácie ku aplikácii a ich rozvoj trvá týždne až mesiace.

Aké dôležité sú vlastnosti červených krviniek?

Agregácia RBC sa považuje za dôležitú pri nízkych šmykových rýchlostiach a deformovateľnosť pri vysokých šmykových rýchlostiach a ich zhoršené hodnoty sú vždy spojené so zvýšenou viskozitou a reológiou. Zvýšená viskozita zvyšuje prácu srdca, srdcovú frekvenciu, odpor prietoku krvi. Telo používa kompenzačné mechanizmy, ako je vazodilatácia pri hustej krvi, teda cievy sa uvoľňujú a zväčšujú svoj priemer, čo je veľmi silný regulačný mechanizmus, má však svoje hranice. Taktiež zvyšuje tepovú frekvenciu, aby prekonalo odpor proti prúdeniu, čo zvyšuje námahu srdca. Aj to má svoje hranice a keď už sa srdce vyčerpe a nevládze, jeho tepová frekvencia začína klesať. A to už je prípad pre kardiostimulátor. Ak je nárast viskozity príliš veľký a niektoré cievy už nemôžu reagovať, vzniká ischemický stav, lebo tkanivo už nie je dostatočne prekrvené. Vyskytuje sa lokálna ischemia a pri Covid-19 vzniká dokonca celotelová ischémia. Regulačné systémy prekrvenia už sú za hranicou svojich možností, ak je SPO2 veľmi nízke. Bioquant znížuje agregáciu červených krviniek a zlepšujú sa vlastnosti ich membrán, čo sa prejavuje zlepšením pružnosti a deformovateľnosti červených krviniek. Tieto vlastnosti sú dôležité pre uľahčenie prúdenia krviniek v cievach a aplikácia Bioquantu tomu napomáha.

Čo má vplyv na agregabilitu a deformovateľnosť červených krviniek?

Kľúčovú úlohu zohrávajú vlastnosti membrány červených krviniek a vrstvy na povrchu membrán.
Existujú lepivé látky, ktoré môžu spôsobiť, že povrch membrán bude pôsobiť ako lepivý. Takými látkami sú LDL, VLDL, TG, (t.j. zlý cholesterol a tuky), niektoré plazmatické lipoproteíny, reaktívne proteíny alebo faktory zrážania krvi prítomné v plazme.
Prítomnosť týchto povrchových vrstiev môže mať vplyv na to, ako sa lepia červené krvinky do retiazok, a tým sa mení viskozita so šmykovou rýchlosťou. Môže to spôsobiť zvýšené spájanie sa červených krviniek a zvýšiť ich tuhosť. Krv s vyššou agregáciou a nižšou deformovateľnosťou červených krviniek má vyššiu viskozitu krvi a naopak.
Laserové svetlo navodzuje podmienky, že membrány červených krviniek  sú nelepivé, pružné a elastické.

Čo môže ovplyvniť krvnú reológiu a viskozitu?

Oba môžu ovplyvňovať periférny odpor, prácu srdca, srdcový tep, prekrvenie tkanív, mikrocirkuláciu krvi, hladinu O2, CO2, acidózu tkanív, výživu buniek, okysličenie tkanív, odstraňovanie metabolitov atď. Krv vytvára podmienky a podmienky sú všetko. Napríklad u chorých s Covid-19, každá aplikácia ako aj celá séria aplikácií zlepšuje hodnoty SPO2,  teda okysličenia tkanív, znižuje sa tep, ako aj systolický aj diastolický tlak krvi.

Ako súvisí tep srdca s dĺžkou života?

Existuje veľká štúdia, ktorá spája srdcovú frekvenciu teda tep a dlhovekosť vs. riziko komplikácií v súvislosti so srdcovou frekvenciou.
Ak máte tep 100, riziko výskytu príhody je viac ako 3x vyššie oproti stavu, ak by ste mali tep 50. Tep 50 dosahujú nielen športovci, ale aj dlhoroční používatelia Bioquantu, ktorí žiju zdravo a hoci aj nešportujú, ich kľudový tep môže dosahovať nízke hodnoty.

Sú biele krvinky aktivované počas aplikácie?

Áno sú. Mitochondriálne dýchacie reťazce bielych krviniek absorbujú červené fotóny a produkcia ATP a dostupnosť ATP môžu rásť, môžu mať dostatok energie, ako je to potrebné pre ich činnosť. Teda sa vlastne energizujú, keď absorbujú fotóny zo svetla z prístroja. Ale účinok na imunitu je podľa literatúry normalizačný, čo znamená že oslabená imunita sa pomaly zlepšuje a autoimunita sa môže pomaličky brzdiť v prehnanej aktivite ( napr. alergické reakcie, astma...)

Je Bioquant NS certifikované zariadenie?

Áno, má platné medicínske CE podľa. MDD 93 / 42 EHS.

Aké testy má prístroj?

Áno, testy bezpečnosti, EMC, biokompatibility.

Čo to znamená testy bezpečnosti?

Bezpečnosť laserového svetla a elektrická bezpečnosť.

Do ktorej rizikovej triedy patrí laserové svetlo Bioquant NS?

Trieda 2, s varovaním: „Vyvarujte sa priamemu vystaveniu očí.

Class IIa

Aké účinky sú pozorované po laserovom ožarovaní krvi?

Literatúra ukazuje veľmi veľa účinkov. My sa obmedzujeme na tie najzákladnejšie a to viskozita a reológia krvi, ktoré umožňujú normalizačnými mechanizmami rozvoj ďalších efektov.  Čo sa rozvíja normalizačne, to je individuálne.

Ako môžete potvrdiť zlepšenie krvnej reológie a viskozity?

V oblasti hemoreológie existujú odborníci a špecialisti a je to lekárska veda.

Špecializovaný journal je: Haemorheology and microcirculation. Je to lekárska špecializácia.

Úloha a dôležitosť rastie s poznatkami ľudí a veľa článkov uznáva skutočný význam dobrej krvi.

Testovali sme naše prístroje a svetlá na analýze živej krvi na mikroskope Olympus CX31 rôznymi osobami, aby sme potvrdili účinky na reológiu a viskozitu krvi. Existujú zreteľne pozorované zlepšenia oboch fyzikálnych parametrov.

https://www.youtube.com/channel/UCXalcuki2s4eNnMLdv8C6jQ?view_as=subscriber

Čo znamená biokompatibilita a fotobiokompatibilita?

Testy potvrdzujúce, že tkanivo v kontakte s časťami prístroja, ako je pokožka a tkanivo, nemá negatívnu interakciu z hľadiska použitých materiálov. Druhá časť testov sa týkala interakcií svetlo-krv, kde svetlo musí byť navrhnuté tak, aby nepoškodzovalo tkanivá u tohto typu fotobiomodulačného prístroja.

Čo je krvná reológia?

Čo je reológia?

   Reológia (grécky rhei = prúdenie) je vedecký odbor zaoberajúci sa deformačnými a tekutými vlastnosťami kvapalných látok.

  

   Čo je to reológia krvi?

   Hemorológia - reológia krvi študujúca prietok krvi a deformačné vlastnosti krvi

prvky (napríklad krvná plazma, červené krvinky, biele krvinky, krvné doštičky).

   

   Čo je to viskozita krvi?

   Odolnosť kvapaliny proti prúdeniu alebo zmene tvaru. Viskozita krvi je dôležitým faktorom prietoku krvi krvnými cievami a srdcom; zvýšená viskozita môže zhoršiť krvný obeh a mikrocirkuláciu. Viskozita závisí od zloženia plazmy, množstva a veľkosti krviniek a ich reologických vlastností. Jednoducho povedané, je to odpor proti prúdeniu.

 

Podrobnejšie vysvetlenie

Zákazník, ktorý sa sťažuje, že používa Bioquant 6 mesiacov, a necíti žiadnu zmenu.

Naše vysvetlenie:


Ak je zdravý a v dobrej kondícii, nemôže cítiť vplyv prístroja Bioquant.


Ak je vo veľmi zlom zdravotnom stave, tiež nemusí cítiť jeho účinky. Zákazník k produktu Bioquant by mal ešte niečo pridať a robiť niečo, aby podporil jeho účinky. Pretože negatívne veci a procesy v jeho tele môžu byť silnejšie ako Bioquant a preto ho Bioquant k zlepšeniam neposúva dostatočne.


Zmenu zo samostatného Bioquantu pociťujú ľudia nachádzajúci sa medzi dvoma extrémami z dvoch skupín horeuvedených typov zákazníkov.


Predstavte si, že používate Bioquant a dostanete Covid-19. Prirodzene, budú existovať silné negatívne vplyvy koronavírusu, ale všetko bude s Bioquantom jednoduchšie, rýchlejšie a škody v tele budú oveľa nižšie ako bez Bioquantu.

Ak je človek v dobrom zdravotnom stave, nepocíti následky alebo len mierne. Čím horší je zdravotný stav človeka, tým horšie sú jeho pocity a horšie následky koronavírusu, ale zmena nastane, ak pridá k liečbe Bioquant - na našich štúdiách je vidieť, že Bioquant pomáha. Pomôcť človeku s Covidom s relatívne dobrým zdravotným stavom je jednoduchšie, ale pomôcť človeku s Covidom  s veľmi zlým zdravotným stavom je zložité.

Ale Bioquant by pomáhal v obidvoch prípadoch a ani v jednom by to zákazník nemusel chápať, že rýchlejšie zlepšenia nastávajú pod vplyvom Bioquantu.


Teda existujú zákazníci, ktorí účinok nepociťujú, lebo to pripisujú inému svojmu úsiliu.

Na stránke ste uviedli základné podmienky zdravia. Mohli by ste to jednoduchšie vysvetliť?

Existujú 3 (vs. 4) základné podmienky zdravia:

1, viskozita krvi a reológia,

2, Ph

3, ORP

4, Hydratácia


Správna hydratácia ovplyvňuje pozitívne všetky 3 hodnoty, nesprávna hydratácia ovplyvňuje záporne všetky 3 hodnoty, takže by sa dala považovať za 4.podmienku zdravia)


Všetky prvé tri podmienky sú spojené. Vylepšenie jednej podmienky zlepšuje ďalšie dve podmienky. Zhoršenie jednej podmienky zhoršuje ďalšie dva stavy.


Bioquant sa snaží zlepšiť podmienku (1), ale ak sú ďalšie 2 podmienky veľmi zlé, Bioquant to nedokáže posunúť do lepšieho stavu. Treba urobiť opatrenia aj v bode (2,3 a 4). 


Hydratácia (4) ovplyvňuje všetky 3 podmienky. Povedzme, že človek nepije dosť, môže dokonca zomrieť.  Bioquant v týchto podmienkach nemôže pomôcť. Bioquant sa snaží pomôcť, ale dehydratácia, ak je silnejšia, môže človeka zabiť. Ak človek nepije dostatok vody, takže pH klesne a automaticky stúpne oxidačný stres, krv bude hustejšia a bude mať vyššiu viskozitu a po prekročení určitej hranice človek zomiera.


PH krvi (2) je 7,4. Je to vyvážený stav. Osoba musí skontrolovať pH moču a nastaviť ho na typické hodnoty medzi 7,4 +/- 0,4 až 7,4 +/- 1,0.


ORP (3) predstavuje oxidačný redukčný potenciál a musí ho udržiavať na úrovni záporných milivoltov. V takom prípade má jeho telo dostatok antioxidačného potenciálu. Takže oxidačný stres poškodí bunky menej.


Na kontrolu (2 a 3) sa používa pH + ORP meter a skontroluje pH a ORP moču.


Na riadenie ph doporučujeme minerálne zmesi napr. zmes Dr. Tepperwein naozaj dobrá na rýchle zvýšenie pH. Sú v nej  4 minerály vo forme uhličitanov a hydrogénuhličitanov,  K, Ca, Mg, Na. Používa sa a kontroluje spätnú väzba z merania pH moču.


Na riadenie (3) vitamín C je veľmi rýchly antioxidant, ktorého výhodou sú malé molekuly. Pomôže udržiavať antioxidačné podmienky tela a udržiavať negatívne ORP. Používa sa a kontroluje spätnú väzba z merania ORP moču.ph a ORP sú vzájomne prepojené hodnoty, čím vyššia hodnota pH, tým nižšia je hodnota ORP a opačne, čím nižšie pH, tým vyššia hodnota ORP. Druhý prípad znamená, že ióny H + útočia na bunky a molekuly, takže môžu byť produkované voľné kyslíkové radikály, napríklad H2O2, ktoré môžu na bunky útočiť. Ak je antioxidačný systém tela slabý, čo sa ešte môže stať? Mnoho buniek je poškodených alebo odumiera a musia byť nahradené novými. Pričasté nahrádzanie buniek poškodzuje teleméry až nakoniec sa poškodí DNA a môže vzniknúť rakovina. Pričasto sa to deje vtedy, ak v tele nie sú správne podmienky (1-4).


Život ľudského tela je kyslý a produkuje kyseliny. Každý pohyb, každá myšlienka, emócia produkuje kyseliny, v najjednoduchšom prípade CO2 ( s H2O tvorí H2CO3), ale aj iné kyseliny. Telo musí byť preto mierne zásadité, aby tieto kyseliny viazalo a neutralizovalo. Preto ph krvi je 7,4.


Ak nastavíme  podmienky (1-4) na normálne, telo si túto hladinu určitý čas udrží aj samo, kým ho nevychýli ďalší nový stresový podnet alebo naše nedodržiavanie podmienok (1-4) a vychýlenie niektorej z nich.


Bioquant je dôležitou súčasťou komplexných terapeutických opatrení a dodržiavania podmienok.


Nie je však všemocný a niekedy treba siahnuť k viacerým pákam napríklad riadiť podmienky 2-4 aby ste dosiahli pocity pohody a zdravie. Nazýva sa to "laverage efekt", je lepšie robiť viac vecí dobre a správne, lebo tým dosahujeme synergický efekt pôsobenia jednotlivých efektov z opatrení, ktoré robíme.

 

Bioquant NS

00421 907 173 910

Yalong Trade s.r.o., Ružová 728/2, 050 01 Revúca, IČO: 36 789 348,  DIČ: 2022391239,  IČ DPH: SK2022391239, 
Zápis v registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu okresný súd Banská Bystrica, oddiel: sro, vložka číslo 13190/S

©2019 by bioquant.sk. Proudly created with Wix.com