Certifikát platný do roku 2024

Vážení zákazníci,

Spoločnosť Yalong Trade s.r.o sa venuje výskumu a výrobe laserových prístrojov BIOquant od roku 2007. Máme viacero patentov, absolvujeme kongresy, výstavy a venujeme sa problematike.

Medicínske CE spoločnosti na prístroj BIOquant NS je pre Vás zárukou :

  • Kvality
  • Bezpečnosti
  • Minimálnych rizík
  • Liečivého účinku
  • Výkonnnostných parametrov
  • Overovania spokojnosti zákazníkov

Získať medicínske CE je náročnou a drahou záležitosťou, musí sa previesť množstvo testov, vypracovať technická dokumentácia k produktu a musí sa udržiavať systém riadenia kvality. Každý rok podliehame prísnym auditom.

Preto medicínske CE podľa smernice 93/42 EHS, ale predovšetkým registrácia výrobcu a prístroja Bioquant NS v Štátnom ústave pre kontrolu liečív v SR(ŠUKL) je zárukou, že Váš prístroj spĺňa všetky požiadavky kladené na zdravotnícke pomôcky.

Niektorí predajcovia lákajú zákazníkov na kúpu prístroja Bioquant a pritom však zákazník obdrží úplne iný produkt, ktorý nie je zdravotníckou pomôckou. Sú aj takí, ktorí predávajú prístroje bez akýchkoľvek certifikátov. Jedine BIOquant NS má platný medicínsky certifikát. Dajte si pred kúpou záležať na tom, aby ste vedeli čo kupujete a či CE na daný prístroj je platné.

Ing.František Kokoš (generálny riaditeľ spoločnosti Yalong Trade s.r.o.)