Kontraindikácie - kto nesmie prístroj Bioquant NS používať?

  • stavy spojené s krvácaním (hemoragické stavy),
  • aktívne nádorové ochorenia v procese onkologickej liečby,
  • tehotenstvo,
  • znížená zrážanlivosť krvi.

Intolerancia na Bioquant NS

Niektorí používatelia sú citlivejší na laserové svetlo. Táto citlivosť môže byť spôsobená liekmi alebo geneticky. Osoby, ktoré majú zvýšenú citlivosť na svetlo spôsobenú liekmi alebo genetickú predispozíciu, musia používať prístroj s krátkymi časmi aplikácie a nízkym výkonom. Pri prvej aplikácii odporúčame použiť program P5 so spojitým svetlom na overenie citlivosti používateľa na svetlo z prístroja. V prípade výskytu negatívnych reakcií musí byť používanie prístroja zastavené.