Porovnanie Bioquant NS a Bioquant  LED - prípadová štúdia a jej zhrnutie

Porovnanie Bioquant NS a Bioquant LED - prípadová štúdia a jej zhrnutie

Výskum prebiehal na rovnakom kmeni probandov pri rovnakej metodike, ako pri prvom výskumu na prístroj LED. Tento výskum na NS prístroj bol doplnený o pacientov s covid diagnouzou, pacientov s degeneratívnym ochorením mozgu a športovcov. Výhody spočívali v tom, že pôvodný kmeň probandov (20) mohol aj subjektívne posúdiť účinky LED / NS v porovnateľných typoch tréningov.


Prípadová štúdia: BIOquant modré svetlo, Tinnitus

Prípadová štúdia: BIOquant modré svetlo, Tinnitus

Pacient nástup účinkov stimulácie pociťoval už v priebehu 6 minút s tým, že mu odoznela bolesť hlavy a subjektívne došlo vždy ku zníženiu tlaku v hlave, ktorý štandardne predtým pociťoval. Došlo i ku zníženiu úzkosti a k zníženiu hlasitosti vnútorného šumu subjektívne o cca. 15%. Pacient naďalej používa Bioquant podľa rozpisu. 

Bioquant pomohol nasledovne:

✔️  redukcia hučania ✔️  redukcia migrén ✔️  zníženie úzkosti ✔️ zlepšenie kvality života


Štúdia: BIOquant testovaný v Prahe u 20 osôb.

Štúdia: BIOquant testovaný v Prahe u 20 osôb.

Predmetom štúdie bolo vyšetrenie mozgovej aktivity EEG a QEEG u 20 osôb (ďalej probandov) pred i po 30 stimuláciách prístrojom BIOQUANT LED v časovom období od marca do júla 2020.

Štúdia s Bioquant LED preukázala: ✔️ optimalizácia mozgovej činnosti ✔️ redukcia migrén a šumenia v ušiach ✔️ zvýšenie mentálnej sily ✔️ zlepšenie psychického stavu ✔️ zlepšenie motoriky u pacientov s neuro-degeneratívnymi ochoreniami ✔️  zníženie tlaku ✔️zníženie tepovej frekvencie ✔️  zvýšenie saturácie SpO2 kyslíkom