Tento prístroj je určený na podporu celkového zdravotného stavu prostredníctvom fyzikálnej aplikácie elektromagnetických vĺn resp. svetla z aplikátorov v nosovej dutine na moduláciu mozgových vĺn a na podporu wellness úsilia.

Metóda je vnútronosová založená na pôsobení svetla vo vnútri nosovej dutiny a jej priľahlých tkanív.

Mechanizmus účinku je fyzikálny. Je založený na vibráciách pulzujúcich elektromagnetických vĺn a ich interakciách s nervovými bunkami.

Vzruchy sa prenášajú nervovými dráhami do mozgu, čím vzniká reálna modulácia mozgových vĺn. Prebieha fotobiomodulácia ožarovaných tkanív, pretože absorpcia fotónov je hnacím mechanizmom fotochemických zmien v bunkách.

Hlavným účinkom je modulácia mozgových vĺn, ktorá vplýva na pozitívnu zmenu správania, nálady, spolu so znížením alebo odstránením niektorých miernych psychických ťažkostí. Každá aplikácia je tréningom adaptačných schopností. Aplikácia predstavuje vonkajší podnet vyvolávajúci zmeny, na ktorý telo reaguje svojou adaptáciou.

Modulácia mozgových vĺn prerušovaným svetlom môže zlepšiť duševnú ostrosť, koncentráciu, riešenie problémov, rozhodovanie, logiku, rozpoznávanie a koordináciu očí a rúk. Modulácia mozgových vĺn môže pomôcť udržiavať fyzickú kondíciu, ako fyzickú vytrvalosť, silu a fyzickú koordináciu. Aplikácie svetla predstavujú stimulačné tréningy pre mozog.

Každá stimulácia je podnetom k jeho adaptácii ako i ďalších systémov tela, ktoré na stimuláciu reagujú. Fotobiomodulácia vyvoláva rast energie ATP buniek, pôsobí proti bolesti a zápalu a zlepšuje sa prekrvenie ožarovaných tkanív.