Indikácie - aký je účel určenia prístroja Bioquant NS?

Bioquant NS je určený pre ľudí, ktorí chcú zlepšiť reologické vlastnosti krvi alebo ich udržiavať v blízkosti optimálnnych hodnôt. 

Účel určenia: Táto zdravotnícka pomôcka je určená na fyzikálne ožarovanie krvi laserom s vlnovou dĺžkou svetla 650 nm cez nosovú dutinu s cieľom zlepšenia reologických vlastností krvi.

Používatelia prístroja BIOquant NS majú rôzne diagnózy a môžu ho používať podľa návodu na použitie, okrem prípadov kontraindikácií k používaniu prístroja.