Primárna hypertenzia (vysoký krvný tlak)

Popis

Arteriálna hypertenzia  je ochorenie, pri ktorom je dlhodobo zvýšený tlak v artériach (tepnách) telového krvného obehu. Je to významný rizikový faktor pre vznik Ischemickej choroby srdca, Infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody. Tieto choroby patria k najčastejším príčinám smrti vo vyspelých krajinách. Artériovú hypertenziu je možné považovať za jedno z civilizačných ochorení, ktoré sú v týchto krajinách príčinou množstva úmrtí.

Hypertenzia vzniká ako následok aterosklerózy, teda zúženia zkôrnatených ciev. Zkôrnatené cievy sú neelastické z dôsledku nahromadených nánosov na vnútornej strane ciev.

Odporúčania - prvá pomoc pri vysokom krvnom tlaku

Bioquant NS pomáha rozpúšťať plaky a nánosy na vnútornej strane ciev, čím uľahčuje srdcu prácu pumpovania krvi. Okrem toho zlepšuje vlastnosti krvi.

Bioquant Nattokináza je enzým, ktorý takisto pomáha rozpúšťať plaky na cievach.

Bioquant aminokomplex podporuje relaxáciu svalov vrátane ciev, čím spôsobuje vazodilatáciu ciev.