Červené svetlo

Červené svetlo stimuluje posledný enzým mitochondrií a ich dýchacieho reťazca Cytochróm C oxidáza. Je veľmi účinným a rýchlym nástrojom na nápravu vlastností krvi k normálnemu stavu aký majú obvykle mladí a zdraví ľudia. 

Modré svetlo

Modré svetlo stimuluje prvý enzým v dýchacom reťazci NADH. Má protizápalový účinok, podporuje produkciu NO, aktivuje telomerázy ( účinky proti starnutiu). Zvyšuje aktivitu fibroblastických buniek optimalizuje procesy hojenia rán a využitia kyslíka v tkanive a navodzuje vazodilatáciu teda uvoľnenie a relaxáciu cievnych stien. Okrem toho má dostatok energie aby aktivovalo voľnoradikálové procesy v baktériách, vírusoch a má antimikrobiálne účinky. Aktivuje aj rôzne cirkulujúce látky v sére ak ich absorbčná charakteristika vytvára interakcie s fotónmi modrého svetla. U Bioquant LED pracujeme s vlnovými dĺžkami 450-500nm s vrcholom na 465nm. 

Zelené svetlo

Zelené svetlo sa viaže na hemoglobín, zlepšuje funkcie červených krviniek a okysličenie tkanív, elasticitu červených krviniek, zlepšenie afinity na kyslík,  zlepšenie viskozity krvi, aktivácia reparačných procesov, stimuluje komplex III dýchania mitochondrií – cytochróm C reduktáza.

Infra

Neviditeľné pre ľudské oko. Má účinok na stimuláciu mozgu.