Lasery proti bolesti

Lasery proti bolesti

Chronická bolesť je definovaná ako bolesť pretrvávajúca dlhšie ako 12 týždňov. Chronická bolesť nás dokáže vyradiť z každodenného života a zhoršiť kvalitu nášho života.

Laserová terapia je ošetrenie, kedy dochádza k ožiareniu tkanív, orgánov, alebo bolestivého miesta laserom určitých vlastností. 


Bioquant NS a športový výkon

Bioquant NS a športový výkon

Laserové ožarovanie krvi zlepšuje vlastnosti krvi z hľadiska jej schopnosti prúdiť ľahko a bez prekážok cievami, umožňuje cez dobrú viskozitu krvi dobré prekrvenie, cez dobrú reológiu krvi ešte ďalšie zlepšenia mikrocirkulácie krvi tkanivami a teda vytvára priaznivé predpoklady pre lepšiu silu a vytrvalosť, čo je potvrdené aj štúdiami.

Drop of blood zvyšuje silu a vytrvalosť
Drop of blood urýchľuje regeneráciu po cvičení


Účinky Bioquantu v skratke

Účinky Bioquantu v skratke

Prekyslenie organizmu je živná pôda pre mikroorganizmy. V dôsledku nesprávneho životného štýlu trpíme na starecké choroby ako demencia, Alzheimerova a Parkinsonova choroba, vznikajú srdcovocievne problémy, výrazne sa zhoršuje stav našej krvi, v našich orgánoch sa vyčerpávajú zásoby komponentov potrebných na kompenzáciu prekyslenia, až nakoniec naše telo začína byť kyslé.

✔️ zlepšenie vlastností krvi ✔️  zlepšenie viskozity a reolgie krvi ✔️  zlepšenie elasticity a deformovateľnosti červených krviniek ✔️ zlepšenie cirkulácie a mikrocirkulácie krvi v tele ✔️ celkové zlepšenie zdravotného stavu ✔️  zlepšenie okysličenia tkaniv