Čo ste o Bioquante vôbec netušili?

 • Bioquant už pomáha približne 50 000 ľuďom.
 • Výrobcom je Slovenská spoločnosť Yalong Trade s.r.o.
 • Je to jediný laserový prístroj na ožarovanie krvi cez nosovú dutinu certifikovaný ako zdravotnícka pomôcka. 
 • Jeho vývoj a certifikácia trvala niekoľko rokov.
 • Je registrovaný v Štátnom Ústave pre kontrolu liečiv v SR a ČR.
 • Pomáha systémovo, pretože upravuje krv a krv pôsobí na každý orgán, každé tkanivo, každú bunku. 
 • Niektoré zdroje uvádzajú, že laserové ožarovanie krvi pôsobí pozitívne pri viac ako stovke diagnóz tým, že zlepšuje vlastnosti krvi a napomáha celkovému zlepšeniu zdravia.
 • Bioquant TM je registrovaná ochranná známka.
 • Bioquant má patentovaný aplikátor, ktorý bol navrhnutý tak, aby bol bezpečný a aby bol vysoko účinný. 
 • Spolupracujeme s EEG inštitútmi v Nemecku, v Česku a v Poľsku, ktoré preukázali počas ich vlastných testovaní Bioquant prístrojov výrazné zlepšenie mikrocirkulácie krvi, okysličenia krvi, ovplyvňovanie mozgových vĺn a významný vplyv na  zlepšenie fungovania mozgu, ktoré sú predmetom pokračujúceho skúmania.
 • Spolupracujeme pri hľadaní využitia na pokovidové stavy ľudí, lebo Covid-19 zhoršuje viskozitu krvi, zhoršuje jej reológiu, zvyšuje riziko tvorby mikrotrombov a trombov a s tým je spojené zvýšené riziko rôznych príhod, ale aj následky po vyliečení z Covidu-19 sa môžu prejaviť ako závažné. Predovšetkým mozog veľmi trpí počas závažnejšieho priebehu Covid-19 a tak následky ako zabúdanie, zhoršenie krátkodobej pamäte alebo riziko príhod sa ukazujú ako reálny možný následok po vyliečení z Covid-19. Je potrebné hľadať riešenia pre ľudí v takomto závažnejšom stave po vyliečení z koronavírusu. Bioquant má potenciál efektívne pomáť týmto ľuďom a tak to intenzívne skúmame.
Porovnanie Bioquant NS a Bioquant LED - prípadová štúdia a jej zhrnutie

Porovnanie Bioquant NS a Bioquant LED - prípadová štúdia a jej zhrnutie

Výskum prebiehal na rovnakom kmeni probandov pri rovnakej metodike, ako pri prvom výskumu na prístroj LED. Tento výskum na NS prístroj bol doplnený o pacientov s covid diagnouzou, pacientov s degeneratívnym ochorením mozgu a športovcov. Výhody spočívali v tom, že pôvodný kmeň probandov (20) mohol aj subjektívne posúdiť účinky LED / NS v porovnateľných typoch tréningov.