Mozog a ochorenia mozgu

Mozog a ochorenia mozgu

Mozog spotrebuje najviac energie v tele až 20 percent celkovej spotreby. Najnovší výskum ukazuje, že dve tretiny tejto energie sa spotrebujú na prenos a spracovanie signálov a jedna tretina na upratovanie priestoru, v ktorom nervové bunky pracujú. Efektívnosť upratovacích aktivít má väzbu na krv a jej vlastnosti a jej schopnosť odnášať odpadové látky z upratovaného priestoru. V mozgu sa nachádza približne 100 biliónov neurónov. 


O krvi ako ste o nej nepočuli

O krvi ako ste o nej nepočuli

Ak idete k lekárovi a niekde už cítite problém, častokrát sa stáva, že krv máte v poriadku, podľa krvného obrazu Vám nič nie je. Ale nemusí tomu tak byť. Už sa začal proces zhoršovania stavu, a pretože lekár nevie vyšetriť pri prvom kontakte s pacientom orgán, pošle pacienta domov alebo naordinuje ďalšie vyšetrenia. Tie len preukážu, že problém naozaj existuje. Nikto však neskúma príčinu, liečia sa následky. 


Ako zlepšiť zdravie a posiľniť imunitu?

Ako zlepšiť zdravie a posiľniť imunitu?

Článok je veľmi odborný a je v ňom opísaný proces fungovania tela cez chémiu a fyziku. Telo funguje na báze chemických a fyzikálnych procesov, ktoré vysvetľujú ako potravu trávime, ako funguje metabolizmus, ako sa v tele hromadia odpady pri nedostatku hydratácie.


Čo sú enzýmy a ako fungujú?

Čo sú enzýmy a ako fungujú?

Keď sme začali s lasermi na ožarovanie krvi, bolo mi po preštudovaní detailov vo svete jasné, čo robia v tomto smere lasery. Aktivujú enzýmy. Tie, čo máte v sebe. A enzýmy vás chránia pred oxidačným stresom a predčasným starnutím, pred poškodzovaním buniek, tkanív, orgánov a chránia pred poškodeniami, ktoré vedú k rakovine. Enzýmy aj BIOquant® pomáhajú spolu s dostatočným preplachovaním organizmu a aj buniek k vyplavovaniu odpadov, plakov, starých blokov a tkanív z chronických či akútnych zápalov, vo forme rôznych fibróznych tkanív, imunokomplexov, odpadov bakteriálnej aktivity a boja imunitného systému s chorobami.


BIOquant a srdcovocievne ochorenia

BIOquant a srdcovocievne ochorenia

Srdcovocievne ochorenia sú označované ako civilizačné ochorenia, čo znamená, že sú to choroby životného štýlu. Za mlada máme perfektnú krv, lebo organizmus rastie a z potravy si berie všetko, čo potrebuje. Keď vyrastieme a dlhé roky sme pod vplyvom negatívnych faktorov, začínajú procesy ukladania odpadov v organizme. Ak sa ich človek nezbavuje dostatočne, pretože krv musí byť perfektná, odpady sa kumulujú v tele - usádzajú sa. Ak to trvá pridlho, zmeny sa prejavia v orgánoch a potom aj na samotnej krvi.