Certifikáty a duševné vlastníctvo Bioquant NS

  • CE pre zdravotnícku pomôcku
  • Registrácia výrobcu Yalong Trade s.r.o. v ŠUKL
  • Registrovaná medzinárodná ochranná známka Bioquant TM
  • Úžitkový vzor na laserový aplikátor
  • Registrácia zdravotníckej pomôcky v databáze ZP ŠUKL
  • Patent na vykonávanie stimulácie mozgu špeciálnym svetlom