Ateroskleróza

Na obrázku môžete vidieť plak z vnútornej strany cievy, ktorý zúžil cievu, tým poškodzuje endotel a zvyšuje krvný tlak, lebo srdce musí vynaložiť väčšie úsilie na pumpovanie krvi cez zúžené miesta.

Popis

Ateroskleróza je ochorenie tepien, pri ktorom sa do poškodenej cievnej steny ukladajú tukové látky, napríklad LDL cholesterol. Prietok krvi cievou sa tým zužuje, čo môže spôsobiť vznik ďalších ochorení ako hypertenzia - vysoký krvný tlak.

Dlhodobou konzumáciou nevhodnej stravy dochádza k poškodzovaniu endotelu (vnútornej strany tepny), čím dochádza k tvorbe zápalu, hromadeniu nánosov, k zúženiu a môže to vyústiť aj do stavu upchatia cievy, infarktu, porážky, trombózy, embólie atď.

Odporúčanie

Bioquant je zdravotnícka pomôcka, ktorá upravuje vlastností krvi, pomáha rozpúšťať nánosy na cievach a zlepšuje stav endotelu. Napravuje príčinu ochorenia aterosklerózy - čo je plak nanesený na cievach.

Bioquant aminokomplex je doplnok výživy, ktorý je určený na vazodilatáciu ciev, teda pomáha rozťahovať cievy, aby krv ľahšie prúdila.

Nattokináza je enzým, ktorý takisto podporuje rozpúšťanie plakov.