Ako byť zdravý? Musíte poznať základné podmienky zdravia.

Nikto mi nikdy nepovedal ani dokonca ani na vysokej škole, aké sú základné podmienky zdravia, aby som mohol byť dlho zdravý a výkonný. Hľadal som spôsoby celý môj život.

Hľadal som to nielen pre seba, ale nato, aby som to ľuďom vedel povedať. Čo majú robiť, aby tak rýchlo nestarli, skoro neumierali, aby sa im skoro nezhoršoval zdravotný stav.

Hypertenzia

Nevedel som pochopiť, prečo sa u mňa s pribúdajúcim vekom zhoršuje hypertenzia a prečo mi lekár nevie povedať dôvody a zahmlieva to termínom esenciálna hypertezia. Prišiel som nato nešťastnou náhodou, keď mojej setre zistili ložiská v mozgu a oslepla na jedno oko. Zistili sme, že má problém s S-proteínom, ktorý zle ovplyvňuje koaguláciu krvi. Urobili testy aj mne a boli pozitívne. A zistilo sa to aj u jej dvoch detí z troch.

Ja som dopadol lepšie ako moja sestra, len s jednou prekonanou tromboflebitídou a rozvinutou hypertenziou.

Už na vysokej škole som nevedel udržať na prednáškach otvorené oči a keď som sa učil na skúšky tak som sa učil z poznámok spolužiakov lebo svoje som nevedel prečítať lebo som zaspával na prednáškach. Už vtedy som mal problém, len som nevedel aký a ani ako ho riešiť. Takže mal som po celý svoj život mal problém, hypertenzia sa postupne začala rozvíjať a skončil som na 5tich liekoch denne a môj tlak bol napriek tomu stále vysoký, nič nepomáhalo.

Tromboflebitída

Tromboflebitída bola pokračovaním v roku 2005 následne mi strašne napúchala noha, dokedy som nemal prvý Bioquant a nezačal som si riediť svoju krv a upravovať jej viskozitu a reológiu

Potom som začal robiť projekt BIOquant a vyvíjať prístroj tak, aby fungoval lepšie aj na mňa, lebo mnohé modely to nedokázali a boli na môj stav boli slabé.

Súčasný model Bioquant NS to už robí perfektne a aj u mňa s mojim s S proteínom, účinkuje tak, že oddeľuje krvinky a upravuje viskozitu a reológiu krvi aj u mňa, čo predtým bol značne obmedzené. 

Tiež som chcel vedieť, prečo mnohí ľudia s pribúdajúcim vekom začali krívať, prečo ich bolí každý pohyb, prečo dostávajú diabetes, prečo im musia amputovať končatiny, prečo ľudia dostávajú rakovinu, a množstvo iných ochorení, infarkty, trombózy, embólie, Alzheimera, Parkinsona, demenciu teda dostávajú sa do stavov, ktoré za mlada nemali. Prečo je toľko ochorení vo vyššom veku a nikto tým ľuďom nepovedal a nepovie, kde robia chybu, alebo čo majú robiť aby ten stav tak skoro nenastal. Všetci sme postavení možno na 130 rokov života a keď umierame v polovici tejto doby, je to len naša chyba lebo nevieme, čo robíme zle.

A tak ďalej platí, "čím starší človek, tým viac problémov", dostávame sa do stavu, ktorý sme za mlada nemali a vyrobili si ho postupne sami, len preto, že nevedeli, čo robíme nesprávne a ako by sme to mali robiť správne. Berieme 20 liekov, máme 10 diagnóz a všetko sme si vyrobili my sami. Veď keď sme boli mladí tak sme boli zdraví. Kde sa to všetko nabralo?

Tento článok je úplne o najzásadnejších otázkach Vášho zdravia.

Nikto nám proste nevysvetlil aké sú základné podmienky zdravia. Ako to urobiť, aby sme vládal boli zdraví a zbytočne rýchlo nestarli.

Ľudia analyzujú milión faktorov dlhovekosti, robia tisícky štúdií a pritom im uniká podstata. Preto Vám tu podstatu prinášam.

Podmienky zdravia dlhovekosti sú tri: viskozita a reológia krvi, pH tela a ORP tela

Podmienka číslo 1: Viskozita a reológia krvi.

Len krv v perfektnom stave dokáže dať telu to, čo potrebuje kompletne všetkým tkanivám a odniesť všetko, čo tam vzniká do detoxikačných orgánov. Viskozitu a reológiu viete ovplyvňovať napríklad prístrojom Bioquant NS. Ak je krv perfektná, narastá Vám PI – perfusion index, ktorý sa meria prístrojom na prste - opakované kontroly vykonávajte na tom istom prste, lebo kapilarita každého prsta je iná a tak index perfúzie sa medzi prstami líši. Hustá krv a zanesené cievy znamenajú nízky index perfúzie ( prekrvenia ) a čisté otvorené cievy v kombinácii s viskóznou krvou znamenajú vysoký index perfúzie, lebo každý jeden sťah srdca a jeho pulzná vlna sa perfektne prenáša až na konček prsta, kde si budete merať príslušné hodnoty. PI znamená aký podiel krvi v končeku prsta je z pulznej vlny.

Viskozitu krvi a reológiu krvi si viete odmerať špeciálnym prístrojom. Čoskoro ich nájdete v ponuke na našej stránke.

Podmienka číslo 2: Ph krvi ( meraná cez pH moču)

Všetci vieme, že krv musí byť zásaditá. Krv je "potvora" a musí plniť túto svoju funkciu. Ak by nemala byť zásaditá, tak vtedy si berie alkálie z tela- z pokožky, kostí, hemoglobínu, ciev, svalov, odkadiaľ sa len rýchlo dá, lebo proste platí, že musí byť zásaditá, aby mohla tiecť, aby nekoagulovala v dôsledku kyselín a aby telo fungovalo. Popritom sa krv snaží odnášať do vylučovania nadbytočných kyselín do obličiek a pľúc. Ak ste silne prekyslení, ešte aj keď sa spotíte vtedy sa vylučujú kyseliny aj potom ten pot je kyslý. Zotrite si ho z čela dajte na špičku jazyka, Ak je kyslý ste v závažnom probléme-v silnom prekyslení.

Byť kyslý znamená nebyť pripravený na akúkoľvek aktivitu, intenzívnu prácu mozgu, lebo aktivita znamená produkovať kyseliny vo forme CO2 a H2O, čo je vlastne kyselina uhličitá. Vtedy prekyslenie znamená zhoršenie viskozity krvi, to prináša ďalšie prekyslenie a s tým ide dohromady oxidačný stres. Bunky sú poškodzované aj H+ iónmi z kyselín aj oxidačným stresom z chýbajúcich elektrónov v tele. Ničíte svoje bunky a nedávate im to, čo potrebujú. Ničíte ich DNA a máte v tele podmienky na diabetes, rakovinu a čokoľvek iné. Hocičo sa rozvinie ak ste kyslí.

Podmienka číslo 3: ORP krvi ( merané cez ORP moču)

Pre mnohých je ORP neznámy pojem, ale vyjadruje stav krvi a jej schopnosť redukovať oxidačný stres. Oxidačný stres je horší ako prekyslenie, ale je s ním spojený ruka v ruke. Ak ste kyslý, trpíte aj oxidačným stresom a oxidačný stres atakuje Vaše bunky a zabíja ich. Ale to nerobí ten stres, ale Vy sami lebo len neviete, že podmienky v tele nie sú také ako treba.

Ak ste zásaditý, v princípe by ste nemali trpieť oxidačným stresom , ale môžete.

Normálne podmienky v tele by mali trvať dlhšiu dobu a všetko sa ustáli. A oxidačný stres pominie. ORP sa meria v mV - milivoltoch a jeho záporné hodnoty sú to, čo telo potrebuje. Znamená to, že máte v tele nadbytok elektrónov a telo nie je poškodzované lebo voľné kyslíkové radikály sú redukované nadbytkom elektrónov.

Mnohí merajú pH a ORP na vstupe do tela, teda merajú pH a ORP vody, ktorú pijú, ale podstata je merať a riadiť výstup z tela a teda pH a ORP moču aj viackrát denne, kým si nenastavíme v tele správne pomery. Pitie len zásaditej vody nepovažujem za neustále potrebné, občas potrebujeme aj kojeneckú vodu s nízkou mineralizáciou a nízkym pH okolo 7, aby sme telo aj detoxikovali. Ak všetko správne nastavíte a neskôr upravíte stravu budete dostávať alkalizáciu bio mineralizáciou z rastlinných minerálov. K tomu však inokedy.

Pravidlá ako riadiť podmienky chemických reakcií vo vašom tele a teda viskozitu a reológiu krvi, pH a ORP:

Základné pravidlo číslo 1: Všetky 3 podmienky sú v krvi spojené do jednej. Ak jedno zhoršíte zhoršia sa ďalšie dve, ak jedno zlepšíte zlepšia sa ďalšie dve.

Pravidlo číslo 2: Ak viskozitu a reológiu držíme perfektnú, dobre sa zbavujeme kyselín pľúcami aj obličkami a redukujeme tak účinok potencionálne možnej respiračnej a metabolickej acidózy. Pľúca aj obličky sa tešia, ak je krv viskózna ak sa ľahko filtruje a ľahko okysličuje. Hustá krv tieto vlastnosti nemôže mať veď len ledva prúdi a to, že je hustá v podstate znamená že je plná látok ktorých sa nevie zbaviť.

Pravidlo číslo 3: Ak sa alkalizujeme a držíme pH vyššie ako je neutrálna hodnota u vody, čo je 7 a približujeme sa k pH krvi, kde je neutrálna hodnota u krvi 7,4 tak to má pozitívny účinok na všetky orgány a tkanivá, vyhýbame sa možnej lokálnej acidóze, zhoršovaniu viskozity a reológie krvi a znižujeme oxidačný stres. Alkalizácia pôsobí ako antioxidant. Znižuje sa riziko zápalov endotelu a vzniku kladnej spätnej väzby ktorá pôsobí tak, že zo zlého horšie, z horšieho ešte horšie a tak sa zhoršuje náš zdravotný stav aj to ako sa cítime.

Pravidlo číslo 4: Ak používame antioxidanty, znižujeme zničujúce dopady oxidačného stresu na tkanivá. Ak sme prekyslení, potrebujeme vysoké dávky antioxidantov, ak sme už zásaditý, len mierne dávky postačujú, alebo postačujú tie antioxidanty, ktoré máme v strave.

A nakoniec ako to riadiť?

Riadiť znamená merať, hodnotiť a prijímať opatrenia, aby merané veličiny boli v súlade s požiadavkami.

Udržujte viskozitu a reológiu svojej krvi perfektnú napríklad prístroj Bioquant, ktorý je bez vedľajších účinkov. Používajte ho pravidelne dovtedy, kým PI index teda index perfúzie, ktorý si môžete zapisovať, nedosiahne svoje maximum a bude vysoký, či už pred aplikáciou alebo po aplikácii Bioquantu. Ja mávam 20-26 po aplikácii, pred aplikáciou rôzne. Ak mám vysoký, Bioquant nemusím nevyhnutne použiť, ale ak sa zníži musím ho použiť lebo viem, že moja krv hustne a to je niečo čo ide proti môjmu zdraviu. Moja krv hustne v dôsledku S proteínu a preto u mňa je vplyv aplikácie Bioquantu či na PI ale dokonca aj na tlak krvi a tiež na tepovú frekvenciu veľmi silný. Všetky parametre sa mi aplikáciou zlepšujú. U ľudí bez mojej diagnózy sú zmeny nižšie. PI si môžete vysvetliť ako index prekrvenia tkaniva alebo aj silu pulzu, ktorý sa meria na končeku prsta. Keď sa tok krvi aplikáciou BIOQUANT stane laminárny, lebo sa zlepší viskozita a reológia krvi, keď zrelaxujú cievy, sila pulzu a prekrvenie na končeku prsta narastá.

Touto kontrolou sa presvedčíte o účinkoch Bioquantu. PI index počas aplikácie stúpa a obvykle dosahuje maximum v druhej polovičke aplikácie. Po aplikácii by jeho stredná hodnota mala byť vyššia ako pred aplikáciou. Ak už nie je a Váš PI index je napríklad pred aj po aplikácii okolo 20, používanie prístroja už môžete redukovať, lebo vaša viskozita a reológia sa už výraznejšie aplikáciou nemení. Ak je však jeho hodnota nízka, je jedno z akých dôvodov, aplikácia prístroja je prospešná a PI vzrastie vďaka aplikácii.

Navyše merajte pH a ORP svojho moču a nastavte telo, aby malo také podmienky, aby pH moču bolo 7,4 alebo mierne viac a ORP záporné.

Príklady:

Ak mi neveríte, tak si overte napríklad pitie sladených nápojov a výsledok bude veľmi skoro strašný až devastujúci na organizmus. Robia to mnohí a nevedia, ako si škodia. Telo má byť zásadité a nie kyslé, to je životný princíp. Ak ste starší človek, od kyselín začne bolieť celé telo a všetky kĺby. Sám som si to skúsil. Moje vrásky sa prehĺbili, rozboleli ma bedrové kĺby a kolená a nevládal som. Kyslý človek proste nemôže vládať. Postavte sa na bežiaci pás, keď ste kyslý a zistíte, že ste hotový, ale ako kyslý sa fyzickou námahou ešte viac zakysľujete. Kyselina močová je v takých podmienkach kryštalická a derie kĺby ako brúsny papier.

A teraz urobte zmenu. Nastavte svoje telo na pH moču 7,4-8 a uvidíte ten rozdiel. Krv a telo sú pripravené na námahu, dobre viažu kyseliny a vydržíte na tom páse veľmi dlho bez problémov a extrémnej námahy a hlavne neničíte si tak kĺby ako v prvom prípade.

Prevažná časť populácie je prekyslená a s tým súvisia všetky srdcovo a mozgovo cievne ochorenia, diabetes, ochorenia pohybového aparátu, rakovina….. okrem genetických ochorení, tie sú proste dané a s prekyslením človeka nesúvisia. Ale aj o genetických ochoreniach by som trocha diskutoval, lebo ako som uviedol podmienky sú všetko a ak podmienky v tele matky počas vývoja plodu boli kyslé a v oxidačnom strese, tak aj tam môže vzniknúť poškodenie, ktoré ovplyvní DNA plodu a dieťaťa.

Problém je jediný. matka s vyvíjajúcim sa plodom nevie o tom, že má riadiť a kontrolovať podmienky chemických reakcií vo svojom tele. Nikto jej to nepovedal a nikto ju to nenaučil.

A doteraz som o tom nevedel ani ja. Prišiel som nato len nedávno vo veku takmer 60 rokov a nemôžme viniť nikoho. Tak sa teda poučme. Podmienky sú všetko. Platí to o brušku matky ale aj o tom kto sa z nás v živote stane. Ovplyvňujú to podmienky v ktorých sa vyvíjame, v ktorých rastieme a zdravie súvisí s tým ako riadime podmienky chemických reakcií nášho tela. To ovplyvňuje kto sme, akí sme vo veku 50 rokov ale aj 100 rokov ale aj 130 rokov. Podmienky sú všetko.

Ako zmeniť podmienky v tele:

No nie je to jednoduché a môže to trvať mesiace. Hlavne preto, že sa budete báť silnejšie alkalizovať, piť veľa minerálov a len sa budete sťažovať, že pH je stale 5 a ORP je kladné.

Tak začnete brat napríklad lipozomálny vitamín C, urobíte si aspoň ORP záporné, aby ste sa nadbytočne neničili a potom budete pokračovať v úsilí dvihnúť pH.

Alkalizujte sa ráno nalačno a až po 15 minútach si dajte prvé jedlo.

Alkalizácia musí byť vždy robená na lačno, látky majú vtiecť cez črevo do tela a keď už ich telo nebude akceptovať, dostanete hnačku a potom už treba alkálie redukovať. Ale kontrolovať pH a ORP. Sami zistíte, že ako stúpa pH, ORP samo od seba klesá a telo začína zvládať lepšie procesy.

Prečítajte si knihu ak chcete OMLADZUJŮCE ODKYSLENIE či inú literatúru, študujte DR. Teperviena a Dr. Younga. Zmes od Teperveina rýchlo upravuje pH a ORP, prináša 4 minerály Ca, Na, K, Mg vo forme uhličitanov a hydrogén uhličitanov, takže je to veľmi perfektné. Ak doplníte zásoby minerálov telu, ostiam, ono si už potom samo drží správne pH a ORP normálnou stravou.

Nízke pH potrvá len do toho času, kým deficit minerálov vyrovnáte. Potom už tú zmes nebudete potrebovať, potom pochopíte, že pH a ORP viete hravo regulovať skladačkou stravy, kde je určitý podiel čerstvých prírodných minerálov.

Podstatné však je, že ste zmenili podmienky vo svojom tele pre priebeh chemických reakcií, ktoré Vás poháňajú.

Každá Vaša myšlienka a každý jeden Váš pohyb sú chemické reakcie a ich výsledkom sú kyseliny, ktoré treba viazať. Každá Vaša emócia sú kyseliny, každý úder srdca produkuje kyseliny. Kyseliny a oxidačný stres bolia. Kyseliny ak atakujú Vaše bunky a hlavne nervové bunky tak to je bolesť. Zdravého človeka nebolí nič. S tým súvisí aj bolesť hlavy mnohých ľudí a to je signál je zle niečo s mojou krvou. Mal by som niečo urobiť. Všetky migrény nie sú len o roztiahnutí ciev v dôsledku neprekrvenia mozgu, ale aj z atakov kyselín a oxidačného stresu na neuróny.

Mohol by som dlho pokračovať, čo zlé robia kyseliny. Rozožerú aj Vaše auto, nielen Vaše telo, ak im to umožníte a ich hladiny budú dlhodobo vysoké. Aby Vás nerozžierali tak ich kontrolujte.

Záver: Nejdem záver komplikovať, asi ste z článku pochopili, čo treba robiť pre svoje zdravie.

Krv je základom zdravia a jej vlastnosti sú cestou k nemu. Viskozita, pH ORP.

Vaše telo je chemický reaktor a ak nemá správne podmienky tak sa opotrebúva zbytočne rýchlejšie. Čím v mladšom veku začnete riadiť podmienky chemických reakcií, tým dlhšie budete žiť a čo je hlavné v zdraví. Držte sa teda v zdraví. O tom napíšem v ďalšom článku možno o trocha jednoduchšie, ak dnešný článok nie je ešte úplne pochopiteľný pre každého z Vás.

Ing. František Kokoš