Všetky podmienky pre vývoj plodu sú založené na fyzikálnych zákonoch

Vychádzajú z termodynamiky chemických reakcií. Keďže život sú chemické reakcie, podmienky pre ich priebeh sú kľúčové. Ak v tele matky nie sú dobré podmienky pre priebeh chemických reakcií, ovplyvní to vývoj plodu.

Ak sú nedajbože podmienky veľmi zlé, môže to ovplyvniť aj DNA deliacich sa buniek plodu a môže vzniknúť jedinec s tzv. genetickou poruchou a problém je na svete. DNA sa dá narušiť veľmi jednoducho a to vodíkovými protónmi teda H+ iónmi alebo oxidačným stresom teda kyslíkovými radikálmi. Tak jednoducho vzniká poškodenie a tak jednoducho mu vieme zabrániť. Stačí zmeniť podmienky. Tak jednoducho vzniká aj rakovina po poškodení DNA v nevhodných podmienkach.

Aj keď spojíme dve perfektné DNA do jedného celku, nie je žiadna garancia, že sa dieťatko narodí zdravé, pretože sa vývoj plodu môže pokaziť v tele matky pod vplyvom nepriaznivých podmienok. A ak je zdravé dieťatko už na svete, jeho rast a vývoj ovplyvňujú podmienky života naďalej.

To čo tu píšem, som si zažil a prežil, takže viem o čom hovorím. Je veľa vplyvov, ktoré môžu vývoj pokaziť. Musíme kontrolovať podmienky. Ako ľudia tomu nevenujeme pozornosť, ale musíme to začať robiť. Kontrolovať podmienky v tele. 

Preto opakujem: PODMIENKY SÚ VŠETKO.

Ak chcete mať zdravé dieťa, mali by ste aspoň rok pred jeho splodením žiť zdravým životným štýlom. Aby DNA spermie aj vajíčka boli perfektné, aby dieťa, čo splodíte malo šancu byť zdravé.

Pretože ak Vaše DNA nie je perfektné a je poškodené, aj to dieťatko bude niesť toto so sebou a bude poškodené. Prejaví sa to na jeho tele.

Základná úloha budúcich rodičov, ktorí chcú mať dieťa a idú ho splodiť je byť v perfektnom zdravotnom stave. Je to úloha a povinnosť voči celej spoločnosti a nielen voči dieťatku, ktoré chceme splodiť. Preto mnohí lekári odporúčajú nečakať s plánovaním potomstva do vyššieho veku.

Čo to znamená? Kde je problém súčasnej spoločnosti?

Problém je, že tí dvaja mladí ľudia, ktorí chcú mať spolu dieťa ani nevedia, čo je zdravie, nepoznajú základné princípy zdravia ale vedia, že by chceli žiť spolu a mať rodinu. Ale dnes to už nie jen tak ako pred 100 rokmi, dnes žijeme v dobe, že vieme zmonitorovať zdravotný stav oboch jedincov, aby mohli splodiť perfektné dieťa zložené z ich génov, dnes vieme kontrolovať podmienky v tele matky počas vývoja plodu, ale na druhej strane základné podmienky chemických reakcií neriadime.

Absolútne sa tvárime, že neexistujú. V akom svete to vlastne žijeme? Kde vieme všetko a neriadime nič? Kde každé auto má riadiaci systém, monitorovanie spaľovania a my o spaľovacích podmienkach v našich telách nevieme nič?

Byť budúcim otcom a matkou, predovšetkým to znamená rešpektovať základné podmienky zdravia.

Viskozita a reológia krvi, pH organizmu a nemať oxidačný stres, teda mať aj ORP na zápornej úrovni. Tým sú vytvorené podmienky pre perfektné a optimálne fungovanie všetkých orgánov a celého vášho tela a pre perfektný vývoj plodu.

Tým, že sa plod vyvíja v tele matky, pribúda hmota, o ktorú sa krv matky musí starať a preto je tam viacero vecí, ktoré by sa mali počas vývoja plodu zohľadňovať. Je to zvýšená potreba červených krviniek, zvýšená potreba kyslíka, zvýšená potreba odstraňovania metabolitov aj z tela plodu, pretože má v tele matky svoj vlastný život. A práve preto matky s dieťatkom v tele nikdy nemajú takú viskozitu a reológiu ako zdravé netehotné ženy. Ale keďže pre vývoj dieťatka je krv kľúčový faktor, tak prečo sa nikto nestará o to, aby tieto matky mali optimálnu viskozitu a reológiu krvi? Čo je pre vývoj plodu dôležitejšie ako krv matky? Ak má zhoršené vlastnosti, tak vývoj plodu musí postupovať pomalšie. Bunky čakajú, kým dostanú všetko potrebné, až potom môže nasledovať delenie. Nedá sa deliť niečo, kde nie je nič.

Ja viem, že tieto tvrdenia o podmienkach chemických reakcií môžu byť šokom pre veľa ľudí. Veľa ľudí si myslí, že s telom sa dá narábať akokoľvek a že ono všetko zvládne. Myslia si že je to hlúposť, aby pH muselo byť 7,4 ale veď telo to úmyselne drží na tejto úrovni a je to hodnota, ktorá je podmienkou aby telo vedelo viazať kyseliny, ktoré vzniknú pri akejkoľvek fyzickej aktivite. Pri akejkoľvek mentálnej činnosti vznikajú kyseliny a tie je treba viazať. Vedeli ste, že kyseliny vznikajú aj pri strese?

"Tak nech mi nikto nehovorí, že byť kyslý je normálne. Normálne je byť mierne zásaditý a byť pripravený, že telo bude produkovať kyseliny."

Môj životný príbeh

Voľakedy, keď som bol mladý a snažili sme sa s manželkou o dieťatko som nič z toho, čo tu píšem nevedel. Chvalabohu sa nám narodili zdravé deti, ale jedna z mojich dcér dostala rakovinu kosti – osteosarkom a bola to veru riadna skúška. Bojovali sme zo všetkých síl, ako sa len dalo. Doniesli sme vtedy na Slovensko aj najnovší protokol na osteosarkomy z Nemecka a ten mal lepšie výsledky ako ten, čo sa používal v tej dobe na Slovensku. Šance na prežite piatich rokov boli vyššie pri tomto novom protokole.

Čo som týmto vlastne chcel povedať je, že: "Podmienky sú všetko."

V tej dobe, keď dcéra ochorela, absolútne nepočúvala, zbytočne sme jej čokoľvek hovorili, nedostatočne sa hydratovala a možno to bola skutočná príčina jej ochorenia. Nedostatočná hydratácia dvíha prekyslenie organizmu a oxidačný stres. Ale vtedy som nevedel ani len to, sám som nechápal význam perfektnej hydratácie.

Ak sa nehydratujete, tak sa zakysľujete, vystavujte sa oxidačnému stresu a je vysoká pravdepodobnosť aj poškodenia DNA. Ak sa toto stane, vzniknú bunky, ktoré do tela nepatria a volajú sa rakovina. Ale aj to sú vaše bunky, len už sú to iné bunky, správajú sa nekontrolovane a neplnia funkcie ako iné bunky.

Je veľmi ľahké dostať rakovinu. A je len otázka disciplíny a dostatočnej hydratácie nedostať ju. To je môj názor. Rakovina nie je obvykle geneticky daná, ale je produktom podmienok chemických reakcií v našom tele.

Dieťa, ktoré sa vyvíja v tele matky je tiež produktom chemických reakcií. A pre jeho vývoj podmienky sú všetko. Takže z čoho sa to dieťa vyvíja?

Z krvi matky. Takže prichádzame k záveru, že krv matky je strojcom dieťatka, že krv matky musí priniesť nielen kyslík, ale aj všetky živiny, že musí odniesť všetky metabolity, lebo tie množiace sa bunky žijú, dýchajú, produkujú energiu, produkujú odpady a kyseliny a to všetko treba odstraňovať z miesta, kde tie odpady vznikajú.

A opäť sme tam kde je počiatok aj koniec, sú to chemické reakcie a podmienky v akých tie chemické reakcie prebiehajú.

Ak by som vedel to, čo viem dnes pred tridsiatimi rokmi, bol by som trval na dodržaní optimálnych podmienok v mojom tele aj tele mojej manželky do všetkých detailov. Bol by som sa snažil dodržiavať podmienky chemických reakcií v telách mojich rastúcich detí. Bol by som tak zvýšil šancu, že moja dcéra nedostane osteosarkóm a mohla by byť plne a normálne funkčná dodnes. Dnes má v nohe implantát namiesto časti kosti ale chvalabohu je zdravá. A zvládli sme to.

Vlastne vtedy sa zmenil môj pohľad na život, musel som študovať zdravie, čo robiť, aby mohla svoje chemoterapie absolvovať presne podľa protokolu a vytvárať v jej tele podmienky, aby tá nasledujúca chemoterapia mohla byť vybraná presne podľa protokolu. Len ak sa protokol dodrží, šance na dožitie sa 5 rokov po skončení liečby sú vyššie, ako keď by sa protokol natiahol na dlhšiu dobu.

A dnes má dve zdravé deti a manžela a môže si užívať tento svet.

Takže na záver - podmienky v telách rodičov ovplyvňujú kvalitu DNA, podmienky v tele matky ovplyvňujú vývoj plodu a kvalitu dieťatka a podmienky v ďalšom raste a vývoji dieťatka ovplyvňujú všetko.

Ak vyrastieme a sme zdraví mali sme šťastie, lebo sa tak stalo.

Prosím venujte viac pozornosti svojej krvi, lebo to je kľúč k zdraviu a udržiavať ju v perfektnom stave je cesta ku zdraviu a jeho udržiavaniu.

Ing. František Kokoš