Prípadová štúdia: BIOquant NS, COVID-19

Použitie prístroja Bioquant UV (modré svetlo) a Bioquant NS (polarizované červené svetlo).

Pacient vo veku 77 rokov, muž, BMI nad 30%, obvod pásu väčší ako 100cm, arthritis urica (Dna), očkovaný proti chrípke. Nezdravý životný štýl. Fajčiar - 15 cigariet denne, mierna hypertenzia, užíva nasledovné lieky: Dopegyt, Fytofontana Viro stop ústny sprej, Fytofontana Viro stop tabletky, Vitamín C, Multivitamín.

Popis priebehu

Prvý deň

Symptómy: bolesti hlavy,  bolesti krku, bolesti zubov, bolesti svalov,  pokašliavanie, dýchavičnosť, svalové kŕče v nohách a rukách, zlá spánková činnost, časté budenie, halucinácie, nechutenstvo, necíti pachy, vysoké horúčky 38,4°C – 39,9 °C  (Teplota meraná ráno ráno o 9,00 hodine a večer o 21,00 hodine.).

Vitamín C, multivitamín, studené zábaly, Dopegyt

Krvný tlak meraný vždy ráno o 9,00 hodine a večer  o 21,00 hodine.

Krvný tlak ráno: 161/98/92 

Krvný tlak večer: 158/91/89 

SpO2 - pulzová oxymetria

SpO2 meraný vždy ráno o 9,00 hodine a večer  o 21,00 hodine.

SpO2 ráno: 84 

SpO2 večer: 85 

Druhý deň

Symptómy: pokašliavanie, dýchavičnosť, vysoké horúčky 38,5°C – 40,5°C, halucinácie, bolesti hlavy, bolesti svalov, bolesti zubov, bolesti končatín, svalové kŕče, nechutenstvo, necítí pachy

Krvný tlak meraný vždy ráno o 9,00 hodine a večer o 21,00 hodine. 

Krvný tlak ráno: 164/96/90

Krvný tlak večer: 160/94/92

SpO2 meraný vždy ráno o 9,00 hodine a večer o 21,00 hodine.

SpO2 ráno: 86

SpO2  večer: 85

Tretí deň

Symptómy: pokašliavanie, ťažké stavy dýchavičnosti, vysoké horúčky 38,7°C – 40,0°C,  bolesti hlavy, bolesti zubov, bolesti svalov, bolesti končatín, svalové kŕče, úzkosť, bolesti v ušiach obojstranne, necíti pachy, nechutenstvo k jedlu

Studené zábaly, Dopegyt,  Fytofontana Viro stop ústny sprej,  Fytofontana Viro stop tablety, Vitamín C, Multivitamín (po celú ďalšiu dobu liečby).

Pacient začal používať prístroj Bioquant NS a Bioquant UV nasledovne:

  • stimulácia polarizovaným červeným svetlom v ľavej nosovej dierke (Bioquant NS)
  • stimulácia UV svetlom (modrým svetlom) v  pravej nosovej dierke (Bioquant UV)
  • nastavenie: frekvencie 10Hz a výkon 5mW
  • 12 minút 3x denne o 9,00 hodine (ráno), o 14,00 hodine (popoludní) a o 19,00 hodine (večer)
  • Identicky aplikované v nasledujúcich dňoch

Vysoký tlak a SpO2 ráno pred stimuláciou: 160/94/87 a 85

Vysoký tlak a SpO2 ráno po stimulácii: 149/85/83

Vysoký tlak a SpO2 popoludní pred stimuláciou: 159/93/88 a 84

Vysoký tlak a SpO2 popoludní po stimulácii: 147/88/85 a 89 a 88

Vysoký tlak a SpO2 večer pred stimuláciou: 159/90/88 a 85

Vysoký tlak a SpO2 večer po stimulácii: 148/87/84 a 88

​Štvrtý deň

Symptómy: pokašliavanie, ťažké stavy dýchavičnosti, vysoké horúčky 38,6°C – 40,3°C.  bolesti hlavy, bolesti zubov, bolesti svalov, bolesti končatín, svalové kŕče, úzkosť, pokašliavanie, nauzea

Vysoký tlak a SpO2 ráno pred stimuláciou:  159/94/88 a 86

Vysoký tlak a SpO2 ráno po stimulácii: 147/86/81 a 89

Vysoký tlak a SpO2 popoludní pred stimuláciou: 157/93/84 a 85

Vysoký tlak a SpO2 popoludní po stimulácii: 149/83/80 a 90

Vysoký tlak a SpO2 večer pred stimuláciou: 158/90/83 a 84

Vysoký tlak a SpO2 večer po stimulácii: 146/87/82 a 90

Piaty deň

Symptómy: pokašliavanie, zlepšenie dýchavičnosti, vysoké horúčky 37,8°C – 39,8°C, bolesti hlavy, bolesti zubov, bolesti svalov, bolesti končatín, subjektivne slabšia bolesť hlavy a uší

Vysoký tlak a SpO2 ráno pred stimuláciou:  156/92/84 a 86

Vysoký tlak a SpO2 ráno po stimulácii: 145/84/80 a 90

Vysoký tlak a SpO2 popoludní pred stimuláciou: 154/91/84 a 87

Vysoký tlak a SpO2 popoludní po stimulácii: 146/83/81 a 91

Vysoký tlak a SpO2 večer pred stimuláciou: 155/90/83 a 88

Vysoký tlak a SpO2 večer po stimulácii: 145/84/79 a 91

Šiesty deň

Symptómy: pokašliavanie,  dýchavičnosť - subjektivne zlepšenie, nižšie horúčky 37,7°C – 39,0°C, bolesti hlavy, zubov, svalov, končatín 

Vysoký tlak a SpO2 ráno pred stimuláciou:  153/91/82 a 87

Vysoký tlak a SpO2 ráno po stimulácii: 144/82/79 a 91

Vysoký tlak a SpO2 popoludní pred stimuláciou: 154/90/81 a 87

Vysoký tlak a SpO2 popoludní po stimulácii: 143/82/78 a 92

Vysoký tlak a SpO2 večer pred stimuláciou: 152/90/83 a 89

Vysoký tlak a SpO2 večer po stimulácii: 142/81/80 a 93

Siedmy deň

Symptómy: ľahké pokašliavanie, dýchavičnosť ustupuje, nižšie horúčky 37,2°C – 38,2°C,  ústup bolesti hlavy, ústup bolesti zubov, ústup bolesti svalov, ústup bolesti končatín, zlepšenie chuti k jedlu, nižšia úzkosť

Vysoký tlak a SpO2 ráno pred stimuláciou:  150/90/79 a 88

Vysoký tlak a SpO2 ráno po stimulácii: 142/82/78 a 92

Vysoký tlak a SpO2 popoludní pred stimuláciou: 151/88/81 a 89

Vysoký tlak a SpO2 popoludní po stimulácii: 143/81/79 a 93

Vysoký tlak a SpO2 večer pred stimuláciou: 150/87/82 a 90

Vysoký tlak a SpO2 večer po stimulácii: 141/80/78 a 94

Pacient se cíti lepšie. Saturácia kyslíkom pomaly stúpa, klesá systolický a diastolický krvný tlak, klesá tepová frekvencia. Klesla horúčka a telesná teplota je v norme. Stabilizovaný stav. Pacient už cíti pachy a rozoznáva chute jedla. 

Prehľad vývoja telesnej teploty u tohto pacienta

Telesná teplota:

Deň - Min.- Max.- Avg.

1. deň - 38.4°C - 39.9°C - 39.15°C

2. deň - 38.5°C - 40.5°C - 39.5°C

3. deň- 38.7°C- 40°C- 39.35°C

4. deň -38.6°C- 40.3°C - 39.45°C

5. deň - 37.8°C - 39.8°C - 38.8°C

6. deň - 37.7°C - 39°C - 38,35°C

7. deň - 37.2°C - 38.2°C - 37,7°C

Prehľad vývoja krvného tlaku a tepovej frekvencie u tohto pacienta

Systolický tlak / Diastolický tlak / Tepová frekvencia

Deň - Pred aplikáciou ráno - Po aplikácii večer - SpO2 ráno / večer

1. deň - 161/98/92 - 158/91/89 - 84/85

2. deň - 164/96/90 - 149/85/83  - 86/85

3. deň - 160/94/87 - 140/80/78 - 85/89

3. deň - 159/93/88 - 147/88/85 - 84/88 

3. deň - 159/90/88 - 148/87/84 - 85/88 

4. deň - 159/94/88 - 147/86/81 - 86/89

4. deň - 157/93/84 - 149/83/80 -85/90

​4. deň - 158/90/83 - 146/87/82 - 84/90

5. deň - 156/9284 - 145/84/80 - 86/90

5. deň - 154/91/84 - 146/83/81 - 87/91

5. deň - 155/90/83 - 145/84/79 - 88/91

6. deň - 153/91/82 - 144/82/79 - 87/91

6. deň - 154/90/81 - 143/82/78 - 87/92

6. deň - 152/90/83 - 142/81/80 - 89/93

7. den - 150/90/79 - 142/82/78 - 88/92

7. den - 151/88/81 - 143/81/79 - 89/93

7. den - 150/87/82 - 141/80/78 - 90/94

Prípadová štúdia v spolupráci Yalong Trade s.r.o. a Institut EEG Biofeedback v Prahe.