Prípadová štúdia Bioquant na tinitus

Pacient používal prístroj Bioquant (modré svetlo) vnútronosovo a obojstranne. Pacient s diagnózou Tinnitus (hučanie v ušiach).

Pacient je vo veku 42 rokov:

 • neužíva lieky, muž, pravák , optimálny BMI index, nefajčiar.

Venuje sa rekreačne jazde na bicykli (denne). Pacient je športový typ. Neprekonal žiadne závažné ochorenia, ani operácie. 

Pacient má diagnózu - Tinnitus - ľahkú formu, ktorá sa prejavuje bolesťou hlavy a formou spontánneho zvukového signálu (falošný šum). Tieto dva faktory negatívne ovplyvňujú výkonnosť, spánok, schopnosť sústredenia a schopnosť relaxácie. Prejavuje sa kolísavá nálada a únava. 

QEEG preukázalo vysokú mieru úzkosti, ktorá sa prejavila zvýšenou činnosťou Beta pásiem vysokých frekvencií Beta 1 a Beta 2 narastajúcich z pre-frontálnej do tylových oblastí negativne ovplyvňujúc činnosť mozgových vĺn spektra Alfa. Bola nameraná tiež marginálna Alfa v tylovej oblasti v pomere oči zatvorené a otvorené. Schopnosť relaxovať je potlačená.

Okrem toho byl zaznamenaný zvýšený výskyt pomalých vĺn Theta i Delta vo vysokých amplitúdach v pred čelnej oblasti a a v oblasti čela.

Popis priebehu

Prvý deň

Silné bolesti hlavy, nízka schopnosť koncentrácie, vysoká miera únavy hlavne v dopoludňajších hodinách, zhoršená spánková činnosť, znížený kognitívny výkon, nervozita, podráždenie, vysoká miera „falošného šumu“, nízka miera relaxácie, zhoršené emócie a nálada.

Stimulácia polarizovaným modrým svetlom v ľavej a v pravej nosnej dierke nasledovne:

 • frekvencia 40 Hz, dĺžka stimulácie 15 minút, výkon 5 mW, dvakrát denne o 8:00 hodine ráno a 13:00 hodine.
 • frekvencia 13 Hz, dĺžka stimulácie 15 minút, výkon 5 mW, raz denne o 19:00 hodine večer. 

Krvný tlak hodnody:

 • Krvný tlak pred stimuláciou: 120/75/57
 • Krvný tlak po stimulácii: 110/70/51
 • Meranie o 9,00 hodine.

​Kyslík hodnoty:

 • SpO2 pred stimuláciou: 95
 • SpO2 po stimulácii: 98
 • Meranie o 9,00 hodine.

​Prístroj iRelax na diagnostiku relaxácie:

 • IRelax pred stimuláciou: 59 %
 • IRelax po stimulácii: 64%
 • Meranie o 9,00 hodine.

Druhý deň

Silné bolesti hlavy, nízka schopnosť koncentrácie, vysoká miera únavy hlavne v dopoludňajších hodinách, zhoršená spánková činnosť, znížený kognitivny výkon, nervozita, podráždenie, vysoká miera „falošného šumu“, nízka miera relaxácie, zhoršené emócie a nálada.

Stimulácia polarizovaným modrým svetlom v ľavej a pravej nosnej dierke nasledovne:

 • frekvencia 40 Hz, dĺžka stimulácie 15 minút, výkon 5 mW, dvakrát denne o 8:00 hodine ráno a 13:00 hodine.
 • frekvencia 13 Hz, dĺžka stimulácie 15 minút, výkon 5 mW, raz denne o 19:00 hodine večer. 

Krvný tlak pred stimuláciou: 121/73/56

Krvný tlak po stimulácii: 111/71/52

Meranie o 9,00 hodine.

SpO2 pred stimuláciou: 95

SpO2 po stimulácii: 98

Meranie o 9,00 hodine.

IRelax pred stimuláciou: 63 %

IRelax po stimulácii: 67%

Meranie o 9,00 hodine.

Tretí deň

Silné bolesti hlavy, nízka schopnosť koncentrácie, vysoká miera únavy v dopoludňajších hodinách, zhoršená spánková činnost, znížený kognitívny výkon, nervozita, podráždenie, vysoká miera „falošného šumu“, zlepšenie schopnosti relaxovať po večernom tréningu s 13 Hz, subjektívne zlepšujúca sa nálada.

Stimulácia polarizovaným modrým svetlom v ľavej a pravej nosnej dierke nasledovne:

 • frekvencia 40 Hz, dĺžka stimulácie 15 minút, výkon 5 mW, dvakrát denne o 8:00 hodine ráno a 13:00 hodine.
 • frekvencia 13 Hz, dĺžka stimulácie 15 minút, výkon 5 mW, raz denne o 19:00 hodine večer. 

Krvný tlak pred stimuláciou: 121/74/55 

Krvný tlak po stimulácii: 111/71/51

Meranie o 9,00 hodine.

SpO2 pred stimuláciou: 95

SpO2 po stimulácii: 98

Meranie o 9,00 hodine.

IRelax pred stimuláciou: 63 %

IRelax po stimulácii: 67%

Meranie o 9,00 hodine.

​Štvrtý deň

Diskrétne zníženie bolestí hlavy , nízka schopnosť koncentrácie, znížená miera únavy hlavne v dopoludňajších  hodinách, zhoršená spánková činnosť, mierne zlepšený kognitívny výkon, mierne znížená nervozita a podráždenie, vysoká miera „falošného šumu“, zlepšenie schopnosti relaxácie po večernom tréningu s 13 Hz, subjektívne lepšia nálada.

Stimulácia polarizovaným modrým svetlom v ľavej a pravej nosnej dierke nasledovne:

 • frekvencia 40 Hz, dĺžka stimulácie 15 minút, výkon 5 mW, dvakrát denne o 8:00 hodine ráno a 13:00 hodine.
 • frekvencia 13 Hz, dĺžka stimulácie 15 minút, výkon 5 mW, raz denne o 19:00 hodine večer. 

Krvný tlak pred stimuláciou: 121/73/55  

Krvný tlak po stimulácii: 111/71/52

Meranie o 9,00 hodine.

SpO2 pred stimuláciou: 95

SpO2 po stimulácii: 98

Meranie o 9,00 hodine.

IRelax pred stimuláciou: 64 %

IRelax po stimulácii: 69 %

Meranie o 9,00 hodine.

Piaty deň

Citeľne slabšia bolesť hlavy, schopnosť koncentrácie sa zlepšila, znížená miera únavy, zhoršená spánková činnosť, mierne zlepšený kognitívny výkon, znížená nervozita, nižšia miera podráždenia, subjektivne nižšia miera „falošného šumu“, zlepšenie schopnosti relaxácie po večernom tréningu 13 Hz, lepšia nálada.

Stimulácia polarizovaným modrým svetlom v ľavej a pravej nosnej dierke nasledovne:

 • frekvencia 40 Hz, dĺžka stimulácie 15 minút, výkon 5 mW, dvakrát denne o 8:00 hodine ráno a 13:00 hodine.
 • frekvencia 13 Hz, dĺžka stimulácie 15 minút, výkon 5 mW, raz denne o 19:00 hodine večer. 

Krvný tlak pred stimuláciou: 120/72/54  

Krvný tlak po stimulácii: 109/69/51

Meranie o 9,00 hodine.

SpO2 pred stimuláciou: 96

SpO2 po stimulácii: 98

Meranie o 9,00 hodine.

IRelax pred stimuláciou: 69 %

IRelax po stimulácii: 73 %

Meranie o 9,00 hodine.

Šiesty deň

Ďalšie zníženie bolesti hlavy, zlepšená schopnosť koncentrácie, menšia miera únavy, mierne zlepšená spánková činnost, zlepšený kognitívny výkon, menšia nervozita, selektívne podráždenie, subjektívne ešte nižšia miera „falošného šumu“, zlepšenie schopnosti relaxácie po večernom tréningu 13 Hz, dobrá nálada.

Stimulácia polarizovaným modrým svetlom v ľavej a pravej nosnej dierke nasledovne:

 • frekvencia 40 Hz, dĺžka stimulácie 15 minút, výkon 5 mW, dvakrát denne o 8:00 hodine ráno a 13:00 hodine.
 • frekvencia 13 Hz, dĺžka stimulácie 15 minút, výkon 5 mW, raz denne o 19:00 hodine večer. 

Krvný tlak pred stimuláciou: 119/72/53  

Krvný tlak po stimulácii: 108/69/51

Meranie o 9,00 hodine.

SpO2 pred stimuláciou: 96

SpO2 po stimulácii: 98

Meranie o 9,00 hodine.

IRelax pred stimuláciou: 70 %

IRelax po stimulácii: 74 %

Meranie o 9,00 hodine.

Siedmy deň

Odoznievajúca selektívna bolesť hlavy , zvýšená schopnosť koncentrácie, selektívna únava , ďalšia optimalizácia spánkovej činnosti, predĺžený kognitívny výkon, bez nervozity, bez podráždenia, subjektívne o cca. 10% nižšia miera „falošného šumu“, zlepšená relaxácia po večernom tréningu 13 Hz, trvale lepšia nálada v dôsledku vyšších výkonov pri pracovnej činnosti, zlepšená relaxácia i redukovanie šumu.

Stimulácia polarizovaným modrým svetlom v ľavej a pravej nosnej dierke nasledovne:

 • frekvencia 40 Hz, dĺžka stimulácie 15 minút, výkon 5 mW, dvakrát denne o 8:00 hodine ráno a 13:00 hodine.
 • frekvencia 13 Hz, dĺžka stimulácie 15 minút, výkon 5 mW, raz denne o 19:00 hodine večer. 

Krvný tlak pred stimuláciou: 118/74/53  

Krvný tlak po stimulácii: 110/70/51

Meranie o 9,00 hodine.

SpO2 pred stimuláciou: 97

SpO2 po stimulácii: 98

Meranie o 9,00 hodine.

IRelax pred stimuláciou: 75 %

IRelax po stimulácii: 79 %

Meranie o 9,00 hodine.

Ôsmy deň

Ojedinelé bolesti hlavy, zvýšená schopnosť koncentrácie, bez únavy, prehĺbenie spánkovej činnosti (dĺžka i kvalita spánku), štandardný kognitívny výkon, bez nervozity, bez podráždenia, subjektívně o cca. 10% nižšia miera „falošného šumu“, zlepšená relaxácia po večernom tréningu 13 Hz, naďalej lepšia nálada v dôsledku vyšších výkonov pri pracovnej činnosti, zlepšená relaxácia ako aj zlepšenie šumu.

Stimulácia polarizovaným modrým svetlom v ľavej a pravej nosnej dierke nasledovne:

 • frekvencia 40 Hz, dĺžka stimulácie 15 minút, výkon 5 mW, dvakrát denne o 8:00 hodine ráno a 13:00 hodine.
 • frekvencia 13 Hz, dĺžka stimulácie 15 minút, výkon 5 mW, raz denne o 19:00 hodine večer. 

Krvný tlak pred stimuláciou: 117/73/53  

Krvný tlak po stimulácii: 108/71/51

Meranie o 9,00 hodine.

SpO2 pred stimuláciou: 97

SpO2 po stimulácii: 98

Meranie o 9,00 hodine.

IRelax pred stimuláciou: 76 %

IRelax po stimulácii: 80 %

Meranie o 9,00 hodine.

Deviaty deň

Ojedinelé bolesti hlavy, zvýšená schopnosť koncentrácie, bez únavy, prehĺbenie spánkovej činnosti (dĺžka i kvalita spánku), štandardný kognitívny výkon, bez nervozity, bez podráždenia, subjektívne o cca. 10% nižšia miera „falošného šumu“, zlepšená relaxácia po večernom tréningu 13 Hz, lepšia nálada v dôsledku dosiahnutia cieľa vyššieho výkonu pri športe i pracovnej činnosti, zlepšenie relaxácia i zlepšenie šumu.

Stimulácia polarizovaným modrým svetlom v ľavej a pravej nosnej dierke nasledovne:

 • frekvencia 40 Hz, dĺžka stimulácie 15 minút, výkon 5 mW, dvakrát denne o 8:00 hodine ráno a 13:00 hodine.
 • frekvencia 13 Hz, dĺžka stimulácie 15 minút, výkon 5 mW, raz denne o 19:00 hodine večer. 

Krvný tlak pred stimuláciou: 115/72/53  

Krvný tlak po stimulácii: 108/70/51

Meranie o 9,00 hodine.

SpO2 pred stimuláciou: 97

SpO2 po stimulácii: 98

IRelax pred stimuláciou: 77%

IRelax po stimulácii: 82%

Meranie o 9,00 hodine.

Desiaty deň

Zmenšené selektívne bolesti hlavy, zvýšená schopnosť koncentrácie, bez únavy, prehĺbenie spánkovej činnosti (dĺžka i kvalita spánku), štandardný kognitívny výkon, bez nervozity, bez podráždenia, subjektívne o cca. 10% nižšia miera „falošného šumu“, zlepšená relaxácia po večernom tréningu 13 Hz, trvale lepšia nálada v dôsledku vyšších výkonov pri pracovnej činnosti, zlepšená relaxáci i zlepšenie šumu. Zlom v hodnotení subjektívnych pocitov z tréningu - zlepšenie psychiky a motivácie.

Stimulácia polarizovaným modrým svetlom v ľavej a pravej nosnej dierke nasledovne:

 • frekvencia 40 Hz, dĺžka stimulácie 15 minút, výkon 5 mW, dvakrát denne o 8:00 hodine ráno a 13:00 hodine.
 • frekvencia 13 Hz, dĺžka stimulácie 15 minút, výkon 5 mW, raz denne o 19:00 hodine večer. 

Krvný tlak pred stimuláciou: 117/73/53 

Krvný tlak po stimulácii: 108/71/51

Meranie o 9,00 hodine.

SpO2 pred stimuláciou: 97

SpO2 po stimulácii: 98

IRelax pred stimuláciou: 78%

IRelax po stimulácii: 84%

Meranie o 9,00 hodine.

Jedenásty deň

Bez bolesti hlavy, optimálna schopnosť koncentrácie, bez únavy , optimalizovaná spánková činnosť (dĺžka i kvalita spánku), nadštandardný kognitívny výkon, zlepšenie krátkodobej i dlhodobej pamäti, subjektívne o cca. 15% nižšia miera „falošného šumu“, zlepšená relaxácia po večernom tréningu 13 Hz, trvale výborná nálada a emócie. Zlepšenie športového výkonu, rýchlosti, času záťaže, periférneho videnia, zrýchlenie reakcií pri jazde na bicykli a riadení vozidla.

Stimulácia polarizovaným modrým svetlom v ľavej a pravej nosnej dierke nasledovne:

 • frekvencia 40 Hz, dĺžka stimulácie 15 minút, výkon 5 mW, dvakrát denne o 8:00 hodine ráno a 13:00 hodine.
 • frekvencia 13 Hz, dĺžka stimulácie 15 minút, výkon 5 mW, raz denne o 19:00 hodine večer. 

Krvný tlak pred stimuláciou: 116/73/55 

Krvný tlak po stimulácii: 108/71/53

Meranie o 9,00 hodine.

SpO2 pred stimuláciou: 97

SpO2 po stimulácii: 99

IRelax pred stimuláciou: 79%

IRelax po stimulácii: 85%

Dvanácty deň

Bez bolesti hlavy, zvýšená schopnosť koncentrácie, zvýšený výkon, prehĺbenie spánkovej činnosti (dĺžka i kvalita spánku), štandardný kognitívny výkon, bez nervozity, bez podráždenia, subjektívne o cca.15% nižšia miera „falošného šumu“, zlepšená relaxácia po večernom tréningu 13 Hz, stabilizovaná nálada a emócie. Zlepšenie športového výkonu, periférneho videnia a reakcie pri  jazde na bicykli a riadení vozidla.

Stimulácia polarizovaným modrým svetlom v ľavej a pravej nosnej dierke nasledovne:

 • frekvencia 40 Hz, dĺžka stimulácie 15 minút, výkon 5 mW, dvakrát denne o 8:00 hodine ráno a 13:00 hodine.
 • frekvencia 13 Hz, dĺžka stimulácie 15 minút, výkon 5 mW, raz denne o 19:00 hodine večer. 

Krvný tlak pred stimuláciou: 118/72/54 

Krvný tlak po stimulácii: 109/71/52

Meranie o 9,00 hodine.

SpO2 pred stimuláciou: 80 %

SpO2 po stimulácii: 87 %

Záver

Celkovo pacient hodnotil stimuláciu modrým svetlom ako vysoko účinnú.

Nástup účinkov stimulácie pociťoval už v priebehu 6 minút s tým, že mu odoznela bolesť hlavy a subjektívne došlo vždy ku zníženiu tlaku v hlave, ktorý štandardne predtým pociťoval. Došlo i ku zníženiu úzkosti a k zníženiu hlasitosti vnútorného šumu subjektívne o cca. 15%. Pacient naďalej používa Bioquant podľa rozpisu. Zníženie miery úzkosti je tiež dokumentované denným meraním na prístroji IRelax. Bude zverejnená ďalšia prípadová štúdia meraním QEEG po dokončení 30-dňovej stimulácie prístrojom Bioquant. Súčasný stav pacienta je popísaný po tridsiatich šiestich stimuláciách modrým svetlom (36x).

Prípadová štúdia v spolupráci Yalong Trade s.r.o. a Institut EEG Biofeedback v Prahe.