Použitie prístroja Bioquant LED

Pacient vo veku 89 rokov, štandardne bez medikamentov, muž, pravák, bez nadváhy. Neprekonal žiadne závažné ochorenia, ani operácie.  Optimálna imunita. Očkovanie proti chrípke. Zdravý životný štýl. Nefajčiar.

Popis priebehu

Prvý deň

Symptómy:  pokašliavanie, dýchavičnosť, vysoké horúčky 37,9°C – 39,7 °C, bolesti hlavy, bolesti zubov, bolesti svalov ,bolesti končatín, kŕče v nohách. (Teplota meraná ráno ráno o 9,00 hodine a večer o 21,00 hodine.).

Studené zábaly.

Nasadené lieky a doplnky:  Colgryp, vitamín C, vitamín D, Magne B6

Pacient začal používať prístroj Bioquant LED nasledovne:

- stimulácia polarizovaným červeným svetlom v ľavej nosovej dierke (Bioquant LED)

- stimulácia infra svetlom v  pravej nosovej dierke (Bioquant LED)

- nastavenie: frekvencie 10Hz a výkon 5mW

- 12 minút 3x denne o 9,00 hodine (ráno), o 14,00 hodine (popoludní) a o 19,00 hodine (večer)

- Identicky aplikované v prvý, druhý, tretí a štvrtý deň

Vysoký tlak a SpO2 ráno pred stimuláciou: 155/92/87 a 85

Vysoký tlak a SpO2 ráno po stimulácii: 134/82/76 a 93

Vysoký tlak a SpO2 sa meria vždy ráno o 9,00 hodine a po rannej alikácii. 

Druhý deň

Symptómy: pokašliavanie, dýchavičnosť, vysoké horúčky 38,2°C – 40,1°C, bolesti hlavy, bolesti svalov, bolesti zubov, bolesti končatín. 

Studené zábaly.

Nasadené lieky a doplnky: Colgryp , vitamín C, vitamín D, Magne B6.

Pacient použil Bioquant LED rovnako ako v prvý deň. 

Vysoký tlak a SpO2 ráno pred stimuláciou (o 9,00 hodine): 153/89/85 a 87

Vysoký tlak a SpO2 ráno po stimulácii: 141/82/78 a 94

Tretí deň

Symptómy: pokašliavanie, dýchavičnosť, vysoké horúčky 38,0°C – 39,8 °C, bolesti hlavy, bolesti zubov, bolesti svalov, bolesti končatín.

Studené zábaly.

Nasadené lieky a doplnky: Colgryp , vitamín C, vitamín D, Magne B6.

Pacient použil Bioquant LED rovnako ako v prvý deň. 

Vysoký tlak a SpO2 ráno pred stimuláciou (o 9,00 hodine): 154/87/825 a 89

Vysoký tlak a SpO2 ráno po stimulácii: 140/80/78 a 94

​Štvrtý deň

Syptómy: pokašliavanie, dýchavičnosť ustupuje, horúčky len 37,0°C – 38,2 °C. 

Studené zábaly.

Nasadené lieky a doplnky: Colgryp , vitamín C, vitamín D, Magne B6.

Pacient použil Bioquant LED rovnako ako v prvý deň. 

Vysoký tlak a SpO2 ráno pred stimuláciou (o 9,00 hodine): 150/83/79 a 90

Vysoký tlak a SpO2 ráno po stimulácii: 139/79/75 a 95

Piaty deň

Syptómy: ľahký kašel, telesná teplota 36,7°C – 37,7 °C  

Studené zábaly.

Nasadené lieky a doplnky: Colgryp , vitamín C, vitamín D, Magne B6.

Pacient začal používať prístroj Bioquant LED nasledovne:

- stimulácia polarizovaným červeným svetlom v ľavej nosovej dierke (Bioquant LED)

- stimulácia infra svetlom v  pravej nosovej dierke (Bioquant LED)

- nastavenie: frekvencie 10Hz (popoludní a večer) alebo 40Hz (ráno) a výkon 5mW

- 12 minút 3x denne o 9,00 hodine (ráno), o 14,00 hodine (popoludní) a o 19,00 hodine (večer)

- Identicky aplikované v piati a šiesti deň

Vysoký tlak a SpO2 ráno pred stimuláciou (o 9,00 hodine): 138/80/77 a 96

Vysoký tlak a SpO2 ráno po stimulácii: 129/76/69 a 98

Šiesty deň

Symptómy: veľmi občasný kašel, výrazné zlepšenie stavu, telesná teplota 36,2°C – 36,8 °C.

Doplnky výživy: vitamín C, vitamín D, Magne B6

Pacient použil Bioquant LED rovnako ako v piaty deň.

Vysoký tlak a SpO2 ráno pred stimuláciou (o 9,00 hodine): 132/78/68 a 97

Vysoký tlak a SpO2 ráno po stimulácii: 120/72/65 a 98

Pacient sa cíti dobre. Normálna fyzická teplota. Saturácia kyslíkom - v norme a už sa nezvyšuje. Krvný tlak je stabilizovaný. Stav rekonvalenscencie v siedmy deň. 

Prehľad vývoja telesnej teploty u tohto pacienta:

Telesná teplota:

 

Deň - Min.- Max.- Avg.

1. deň - 37.9°C - 39.7°C - 38.8°C

2. deň - 38.2°C - 40.1°C - 39.15°C

3. deň- 38°C- 39.8°C- 38.9°C

4. deň -37°C- 38.2°C - 37.6°C

5. deň - 36.7°C - 37.7°C - 37.2°C

6. deň - 36.2°C - 36.8°C - 36,5°C

Prehľad vývoja krvného tlaku a tepovej frekvencie u tohto pacienta

Systolický tlak / Diastolický tlak / Tepová frekvencia

Deň - Pred aplikáciou ráno - Po aplikácii večer - SpO2 ráno / večer

1. deň - 155/92/87 - 134/82/76 - 85/93

2. deň - 153/89/85 - 141/82/78  - 87/94

3. deň - 154/87/82 - 140/80/78 - 89/94

4 deň - 150/83/79 - 139/79/75 - 90/95

5. deň - 138/80/77 - 129/76/69 - 96/98

6. deň - 132/78/68 - 120/72/65 - 97/98

Prípadová štúdia v spolupráci Yalong Trade s.r.o. a Institut EEG Biofeedback v Prahe.