Najčastejšie príčiny úmrtnosti

 1. Ochorenia srdca, ischemické príhody ako srdcový infarkt (srdcovocievne ochorenia).
 2. Mozgové príhody ako porážka (mozgovo cievne ochorenia).
 3. Rakovina (onkologické ochorenia).
 4. Ochorenia respiračného traktu ako pneumónia, chronická obštrukčná choroba pľúc, tuberkulóza (respiračné ochorenia).
 5. Diabetes melittus (cukrovka) a jej komplikácie (metabolické poruchy).
 6. Alzheimerova choroba a demencia (neurodegeneratívne ochorenia) a iné.

Srdcovocievne ochorenia

Ochorenia srdca sú na prvej priečke. Je to napríklad ischemická príhoda alebo srdcový infarkt. Ochorenia cievneho pôvodu vznikajú hlavne našim pričinením a zlým životným štýlom ako dôsledok nesprávnej životosprávy, nedostatku pohybu, nadmernej hladiny stresu, nadbytku fajčenia, zvýšenej konzumácie alkoholu atď. Toto sú všetko faktory, ktoré vieme do určitej miery ovplyvniť. Určite tu zohráva úlohu aj genetika, ale tvorí len malú časť celého celku.

Srdcovocievne ochorenia sa môžu prejavovať ako ochorenia ciev, ako je ateroskleróza, teda zanášanie ciev a kôrnatenie ciev. Prečo sa tvoria nánosy na vnútornej strane ciev?

Zápal hrá hlavnú úlohu v patogenéze aterosklerózy. Toto ochorenie je sprevádzané nadmernou fibrózou intimy, tvorbou lipidových plakov, proliferáciou buniek hladkého svalstva a migráciou buniek ako monocyty, T-bunky, alebo krvné doštičky, ktorými telo reaguje na zápal endotelu. Zápal endotelu vzniká v dôsledku dráždenia endotelu a to, čo endotel dráždi je krv, krvinky a ich vlastnosti. Stuhnuté membrány červených krviniek, ktorých je v krvi najviac, znížená elasticita a deformabilita dráždi cievne steny a v dôsledku zvýšeného trenia dráždenie stúpa. A tak celkom jednoducho vzniká zápal endotelu so všetkými dôsledkami, stúpajú lepivé proteíny zápalového charakteru v tele a vlastnosti krvi sa ešte viac zhoršujú a nakoniec červené krvinky sa spájajú viac a viac.

Tvoria sa retiazky, ktoré zhoršujú viskozitu krvi ešte viac. Všetky tieto procesy sú procesy kladnej spätnej väzby, ktoré zhoršujú stav krvi. A nakoniec trombocyty sú vytláčané k cievnym stenám a kde je zápal, tam začína tvorba plakov, až sa môže kdesi úplne zablokovať prietok krvi a vzniká trombóza, alebo embólia.

Iným z dôvodov môže byť hyperlipidémia, nadmerné množstvo lipidov v krvi, čo je vidieť na výsledkoch krvi ako zvýšené triglyceridy (triacylglyceroly) a hlavne LDL a VLDL cholesterol sa stávajú nebezpečnými.

Ďalším dôvodom je hyperglykémia, ktorá sa vždy spája so zhoršenou viskozitou a reológiou krvi, a práve preto cukrovkári trpia na otvorené rany, hlavne na nohách, lebo sa zablokuje mikrocirkulácia krvi a tkanivo začína hniť. Obdobne je to u nich s očami, nervami a obličkami. Práve cukrovka a jej následky preukazuje potrebu, aby krv z hľadiska viskozity a reológie mala perfektné vlastnosti.

Výsledkom zhoršených tokových vlastností krvi je zanášanie ciev a sumárne nastáva zhoršené prúdenie – cirkulácia krvi ( najprv len v určitých častiach a tkanivách tela, ktoré majú nato predispozíciu), stúpa tlak, srdce musí vynaložiť viacej sily a výkonu na pumpovanie krvi a jedna z možných variant vývoja je, že stúpa krvný tlak.

Človek začína konzumovať lieky na jeho diagnózy napríklad na zníženie glukózy v krvi, potom na zníženie LDL cholesterolu v krvi, na zníženie vysokého krvného tlaku, ale príčina ostáva nezmenená. Liečime následky. Takže, ak sa naďalej stravujeme nevhodne, nemáme pohyb, berieme 5 druhov liekov a príde stresová situácia, zvýši sa nám hodnota stresových hormónov v krvi a dostaneme infarkt. Ak je to len ľahší infarkt, vyviazneme z toho s pár ďalšími liekmi, ak je ťažší, tak vám vložia do miesta cievy, ktorá je upchatá stent, ktorý ju udrží otvorenú. V najhoršom prípade je poškodenie srdca tak rozsiahle, že postupne činnosť srdca úplne zlyhá. Je jednoduché dopracovať sa do tohto stavu, ale je to vždy len náš výsledok, hlavne ak zamlada sme nemali žiadne problémy. Preto nemôžme viniť nikoho iného, len my sami máme na našom súčasnom stave najväčší podiel. Je to naša práca a náš výsledok, že máme trombózu, embóliu, infarkt myokardu, mozgovú príhodu, hypertenziu, cukrovku, ochorenia pohybového aparátu, ochorenia obličiek alebo čohokoľvek, čo sme za mlada nemali. Všetko čo sme za mlada nemali a teraz máme je výsledok nášho životného štýlu, myšlienok, emócií, správania, chovania, reakcií, stravovania, pitného režimu, aktivity resp. fyzickej ne-aktivity za celé tie roky až doposiaľ.

Takže ako vidieť, srdcovocievne ochorenia začínajú problémami s krvou. Laicky povedané, ak sú červené krvinky tuhé, tekutosť krvi je nízka, vtedy podmienky chemickej rovnováhy nie sú optimálne. V krvi je príliš veľa tukov, cukrov a vytvára sa zápal na vnútornej strane ciev.

Sme výrobcom prístroja, ktorý upravuje – zlepšuje – normalizuje vlastnosti krvi z hľadiska jej fyzikálnych vlastností, normalizuje zhoršenú viskozitu a reológiu krvi. Bioquant je prístroj, ktorý pomohol už mnohým upraviť viskozitu a krvnú reológiu. Jeho hlavnou úlohou je ,,čistiť krv,, a zlepšovať jej viskozitu a tokové vlastnosti, aby krv ľahko tiekla cievami a kapilárami. Taká krv potom sama rozpúšťa plak na vnútornej strane ciev a tým zlepšuje ich pružnosť a znižuje krvný tlak.

Sú používatelia, ktorí po mesiacoch používania Bioquantu dosiahli zlepšené hodnoty LDL cholesterolu, alebo glukózy v krvi alebo tlak sa upravil, niektorým poklesol aj tep. To preto, že sa znížila práca a námaha srdca na pumpovanie krvi s dobrou viskozitou cievnym riečiskom. A pri 100 000km ciev v tele a počte červených krviniek 20-30 triliónov ( 10 18 ) je to úžasné ako to funguje.

Ženy majú asi 4–5 miliónov červených krviniek na mikroliter (kubický milimeter) krvi a muži asi 5–6 miliónov; ľudia žijúci vo vysokých nadmorských výškach s nízkym obsahom kyslíka budú mať viac. Práve počet krviniek v jednotke objemu krvi ovplyvňuje hematokrit a ten zase viskozitu krvi. Čím je vyšší hematokrit, tým je vyššia viskozita krvi.

Pritom celý objem krvi 5litrov sa otočí v tele cca každú minútu a asi tretina putuje cez mozog. Pritom celý objem krvi putuje cez pľúca.

Mnohí užívatelia s Bioquantom po dosiahnutí normálnej viskozity a reológie krvi spoločne s lekárom redukovali lieky a ich tlak a hodnoty krvi sa dostali do normy alebo k jej blízkosti. Pulz obvykle klesá u užívateľov prístroja a nižší pulz znamená pravdepodobnosť dlhšieho veku, ktorá je tým vyššia, čím je pulz nižší. Napríklad 80 ročná pani má kľudovú tepovú frekvenciu 45-50 úderov za minútu po 10 rokoch používania všetkých modelov prístroja Bioquant a pritom nikdy aktívne nešportovala. No čo povedať, človeku sa žije dobre a cíti sa lepšie, ak má krv dobré vlastnosti. V popredajných prieskumoch hlavne pravidelní a dlhoroční užívatelia sa cítia dobre mentálne, psychicky a aj fyzicky. Lebo dobrá krv je základom zdravia. To všetko sa deje u pravidelných užívateľov prístroja. Tokové vlastnosti krvi riešia príčinu, ale aj následok ochorení. Nie vždy sa dá pomôcť úplne, ale vždy sa stav zlepší ak sa zlepší prietok krvi tkanivami. Telo si to nakoniec ureguluje samo, ale podstatné je, že sa zlepší prietok krvi práve tam, kde bol predtým obmedzený a po normalizácii toku krvi sa môže začať proces regenerácie, obnovy a normalizácie zdravotného stavu. Bioquant len normalizuje zdravotný stav a napomáha práve tam, kde je treba. Bioquant nenahrádza liečbu indikovanú lekárom, hoci je zdravotnícka pomôcka. Ale je pomocníkom pri akejkoľvek liečbe indikovanej lekárom. Napomáha rýchlejšej regenerácií, uzdraveniu a zvyšuje účinok lekárom indikovanej liečby, pretože rieši všetko principiálne práve tam, kde sa problémy začali a to v krvi – nápravou jej vlastností. Viskozita a reológia krvi je kľúč k zdraviu.

Lekári po celom svete už pochopili význam viskozity a reológie krvi, mnohí to začínajú testovať ako prognostický faktor, iní to cielene ovplyvňujú, aby zvýšili dlhovekosť populácie a dosiahli nižšiu úmrtnosť, aby sa ľudia cítili aj vo vyššom veku výkonnejší a zdravší.

Mozgové príhody ako porážka (mozgovo cievne ochorenia)

Mozgovo cievne ochorenia vznikajú vtedy, ak sa vytvára plak na vnútornej strane ciev mozgu. Je to v podstate to isté ako je popísané hore, ale deje sa to v tkanivách mozgu. Jedná sa hlavne o porážku, ktorá vzniká upchatím cievy v mozgu, čo je veľmi nebezpečné. Vtedy vznikajú ischemické stavy spôsobené nedokrvením tkaniva a neokysličením, čím bunky môžu začať odumierať. Ak cieva je slabá a v dôsledku zvýšených hodnôt tlaku praskne, dochádza k zaliatiu mozgu krvou a tá časť zaliata krvou v mozgu začne odumierať. Tým, že mozgové bunky majú nedostatok kyslíka znamená, že postupne začnú odumierať. V prípade odumretia buniek - nekrózy sa jedná o nezvratný stav. Po porážke majú mnohí ľudia poškodenia chôdze, reči, videnia, alebo paralýzy rôznych častí tela, podľa toho, ktorá časť mozgu bola zasiahnutá. Slabšie cievy a vysoké hodnoty tlaku krvi môžu viesť k takejto príhode.

Rizikové faktory srdcovocievnych a mozgovo cievnych ochorení sú:

 • Ateroskleróza (kôrnatenie tepien)
 • Hypertenzia (vysoký krvný tlak)
 • Hyperglykémia, inzulínová rezistencia, resp. diabetes melitus (cukrovka)
 • Fajčenie
 • Alkohol
 • Nedostatok pohybu
 • Akákoľvek forma stresu, myšlienky, emócie, nálady, alebo psychická nepohoda

U mozgovo cievnych ochorení môže pomôcť aj prístroj Bioquant úpravou krvnej reológie.

Kontraindikáciou prístroja sú:

 • riedka krv (znížená zrážanlivosť krvi)
 • hemoragické stavy (krvácanie)
 • onkologické ochorenia v aktívnej liečbe
 • tehotenstvo

Rakovina (onkologické ochorenia)

Rakovina je strašiakom nás všetkých. Je to ochorenie, ktoré sa obvykle neskoro diagnostikuje, lebo vtedy je už vlastne ochorenie rozvinuté, draho a dlhodobo sa lieči a mnohí s ňou zvádzajú ťažký boj. Onkologické ochorenie môže vzniknúť v ktoromkoľvek orgáne. Môže to byť rakovina lymfatických uzlín, prsníka, vaječníkov, hrubého čreva, hltana atď. Väčšinou vzniká tam, kde máme najslabšie miesto, alebo tam kde máme nejaké poškodenia. A kde ani imunitný systém ani cirkulácia krvi a podmienky pre priebeh chemických reakcií neboli ideálne.

Podmienky sú všetko pre priebeh chemických reakcií. V našom tele prebiehajú každú sekundu miliardy a miliardy chemických reakcií a ak nemajú ideálne podmienky tieto procesy môžu bežať aj nesprávnym spôsobom. O podmienkach v tele však prinesieme ďalší článok. Avšak stručne, ak podmienky sú všetko, tak sú to práve viskozita a reológia krvi, ktorá vytvára podmienky, potom pH a ORP telesných tekutín. To, aké máte podmienky si môžete overiť veľmi jednoducho. Ak máte pH moču 3 tak celkom určite máte zvýšené riziko rakoviny niekoľkonásobné v porovnaní s ľuďmi, ktorých pH moču je 7. Ak hodnota ORP je príliš vysoká ( v mV), tak trpíte oxidačným stresom a to nielen bolí, ale ničí vaše bunky a ich komponenty. Krv je základ. Ak držíte aspoň viskozitu a reológiu krvi dobrú, máte šancu byť zdravý a telo sa bude snažiť podmienky vyrovnávať. Aj pH aj ORP. Ak to cielene kontrolujete a riadite, tak len pomáhate svojmu telu.

Rakovina vzniká vtedy, keď naša imunita nefunguje, ako má. Naše telo je unavené. Pokiaľ má nejaká bunka poškodenia DNA a začne sa nekontrolovateľne množiť a naša imunita si s ňou nevie poradiť, lebo je oslabená, tak sa rozvinie rakovina. Rakovina vzniká vtedy, keď ju nečakáme, alebo vtedy, keď prežívame nejaký smútok, alebo máme dlhodobo zvýšené stresové hormóny a naše hormóny sú dlhodobo v nerovnováhe.

Nenávisť a emócie sú s ňou obvykle spojené. Telo má vysoký nadbytok stresových hormónov, ktoré sa ťažko metabolizujú a následne zhoršujú viskozitu a reológiu krvi na dlhší čas. Problémové časti tela a orgánov sú nedokrvené a pokiaľ táto situácia je dlhodobá, tak vznikajú zápalové reakcie. Takisto aj kladná spätná väzba spôsobí zhoršenie tokových vlastností krvi. Imunita je oslabená a poškodené bunky sa nekontrolovateľne množia a telo o nich ani nevie. Tak vzniká problém zvaný rakovina. Spúšťačom môže byť aj genetika, ale podmienky v tele sú to, čo ju spúšťajú.

Rakovina je ochorenie, ktorá patrí do rúk lekárom. Ľudia absolvujú chemoterapie, alebo rádioterapie, ale mnohí ľudia to riešia aj po svojom. My odporúčame vždy rešpektovať lekárov, ich postupy majú určité štatistiky miery prežitia a ich protokoly boli testované a overené. Popritom však je potrebné sa snažiť a urobiť maximum pre priebeh chemických reakcií vo svojom tele. Preto je potrebné mať perfektnú krv, ktorá je mediátorom medzi všetkými bunkami tela, mať perfektné pH a ORP, aby telo nebolo nijakým spôsobom zaťažované, ale hlave aby sa systémy tela mohli venovať len ochoreniu, regenerácii a obnove v normálnych podmienkach. pH, ORP a viskozita a reológia krvi sú kľúčom k zdraviu.

Pomedzi chemo- alebo rádioterapie odporúčame aj prostriedky s protirakovinovým účinkom, aby sa zvýšili šance a účinnosť onkologickej liečby. Nazýva sa to aj BIOIMUNOTERAPIA a je viacero ciest ako ju prevádzať. Každý si zrejme zvolí tú svoju cestu. Veď prečo by ste nemohli používať výživové doplnky, ktoré pomáhajú aj zdravým ľuďom? Treba urobiť maximum pre zvýšenie šance a pravdepodobnosti, že sa z ochorenia dostaneme. Ak neurobíme nič, urobíme lepšie, či horšie pre svoje zdravie? Doplnky ako napríklad Cordyceps, Cordyceps a Reishi, Artemisín (Artemisinin - palina ročná), vitamím C, Sóda bikarbóna, rôzne minerály, železo, vitamíny, bylinky, čaje sú prostriedky, ktoré chorým a zdravým pomáhali stáročia a nie sú známe len zo slovenskej, Čínskej tradičnej medicíny, ale aj z Ajurvédy a každá krajina má svoje prostriedky.

Záver:

Vytvorte vo svojom tele ideálne podmienky pre priebeh chemických reakcií. Viete to kontrolovať a riadiť tak, aby sa zdravie stalo trvalou súčasťou vášho tela.

Literatúra:

 1. Blood rheology in pathogenesis of the coronary heart diseases* Leopold Dintenfass, Ph.D., M.Sc., F.R.A.C.I., Hemorheology Unit of Sydney Hospital and Department of Medicine, University of Sydney Sydney, Australia
 2. Heart Rate, Life Expectancy and the Cardiovascular System: Therapeutic Considerations Konstantinos Dean Boudoulasa Jeffrey S. Borerb Harisios Boudoulasa,c,d a

Division of Cardiovascular Medicine, The Ohio State University, Columbus, Ohio, and bDivision of Cardiovascular Medicine, The Howard Gilman Institute for Heart Valve Diseases and the Schiavone Institute for Cardiovascular Translational Research, State University of New York (SUNY) Downstate Medical Center, Brooklyn, New York, N.Y., USA; cBiomedical Research Foundation, Academy of Athens, Athens, and dAristotelian University of Thessaloniki,

Thessaloniki, Greece

 1. The use of Intravenous Laser Blood Irradiation (ILBI) at 630-640 nm to prevent vascular diseases and to increase life expectancy VA Mikhaylov Eternity Medicine Institute, Dubai

Importance of Blood Rheology in the Pathophysiology of Atherothrombosis, Aimee Q. Cowan & Daniel J. Cho & Robert S. Rosenson, Published online: 21 July 2012

 1. DEVELOPMENT AND CLINICAL APPLICATIONS OF INTRAVENOUS LASER BLOOD IRRADIATION (ILBI)Vladimir Mikhailov

Effect of laser on erythrocytes sedimentation rate and some hematological parameters

Eman A. Shaker* MBChB, PhD (Physiology) NabaaA Rasheed* MBChB, PhD (Medical Physics) Zainab R. Salman* MBChB, BSc (Medical Physics)

 1. Blood rheology and aging

Michael J. Simmonds1, Herbert J. Meiselman2, Oguz K. Baskurt3

1Heart Foundation Research Centre, Griffith Health Institute, Griffith University, Gold Coast, QLD 4222, Australia

 1. BLOOD RHEOLOGY IN DIABETES MELLITUS
 2. J. BARNES, Barnet General Hospital. Heris. England.

Blood Rheology, Blood Flow and Human Health Philippe Connes1,2,3, Ste´phane Dufour4,5, Aure´lien Pichon 3,6and Fabrice Favret4,5 1UMR Inserm 665, Centre Hospitalier Universitaire 2Laboratoire ACTES EA3596, De´partement de Physiologie,

Pointe a` Pitre, Guadeloupe 3Laboratory of Excellence GR-Ex, PRES Sorbonne Paris Cite´, Paris, France 4Universite´de Strasbourg, Faculte´des Sciences du Sport, Strasbourg, France, 5Faculte´de Me´decine, Strasbourg, France

6Universite´Paris, Paris Sorbonne Cite´, Bobigny, France

Journal of theof theUniversity of Chemical Technology andandMetallurgy, 44,44,1, 2009, 50-54 7. 7. BLOOD RHEOLOGY - A KEY FOR BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODY M. Karsheva, P. Dinkova, I. Pentchev, T. Ivanova University of Chemical Technology and Metallurgy 8 Kl. Ohridski,

 1. Mechanisms and applications of the anti-inflammatory effects of photobiomodulation Michael R Hamblin Wellman Center for Photomedicine, Massachusetts General Hospital, BAR414,
 2. A Role for Photobiomodulation in the Prevention of Myocardial Ischemic Reperfusion Injury: A Systematic Review and Potential Molecular Mechanisms Ann Liebert1,2, Andrew Krause3, Neil Goonetilleke2,4, Brian Bicknell 1,5& Hosen Kiat6