Mozog - riadiace centrum celého tela

Mozog je riadiace centrum celého tela. Váš životný štýl ovplyvňuje to, či dostanete porážku, Alzheimerovu chorobu (ďalej len ,,Alzheimer,,) alebo Parkinsonovu chorobu (ďalej len ,,Parkinson,,).

Žite zdravo, starajte sa o dobrý stav krvi a Váš mozog sa Vám odvďačí dobrou pamäťou a celkovým zdravím aj vo vysokom veku. V tomto článku sa dozviete informácie o mozgu ako ste o ňom ešte nepočuli a o hypotéze vzniku Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby ako dôsledok aterosklerózy v mozgových cievach, ktorá je skúmaná mnohými vedcami a lekármi.

V tomto článku popíšeme nasledovné témy:

 • Niekoľko faktov o mozgu, ktoré ste možno netušili
 • Čo je cerebrálna cirkulácia?
 • Rozdelenie ochorení mozgu vo všeobecnosti
 • Hypotéza a výskum vedcov medzi vzťahom aterosklerózy a neurodegeneratívnych ochorení ako Alzheimerova choroba a Parkisonsonova choroba.
 • Zdravý mozog je dobre okysličovaný a vyživovaný
 • Ako pomáha BIOquant, laserové ožarovanie krvi
 • Ako pomáha kokosový olej pacientom s neurodegeneratívnymi ochoreniami
 • Alzheimerova choroba a hypotézy vedcov
 • Parkinsonsonova choroba a hypotézy vedcov
 • Autizmus a hypotézy vedcov
 • Záver
 • Výskum Dr.Thomasa Bleacha
 • Výskum Dr.Lathe
 • Vyskum nemocnica Washington
 Mozog je najzložitejší orgán na tele, ktorý je tak zložitý, že vedci ho neustále študujú a stále sa odhaľujú nové informácie.

Niekoľko faktov o mozgu, ktoré ste možno netušili

Mozog spotrebuje najviac energie v tele až 20 percent celkovej spotreby. Najnovší výskum ukazuje, že dve tretiny tejto energie sa spotrebujú na prenos a spracovanie signálov a jedna tretina na upratovanie priestoru, v ktorom nervové bunky pracujú. Efektívnosť upratovacích aktivít má väzbu na krv a jej vlastnosti a jej schopnosť odnášať odpadové látky z upratovaného priestoru. V mozgu sa nachádza približne 100 biliónov neurónov. Mozog je najtučnejší orgán v ľudskom tele, pretože až 60 percent tvorí tuk. Každý neurón má 1000 až 10 000 synapsií. Každý neurón má množstvo mitochondrií, ktoré v ňom vyrábajú energiu (až niekoľko tisíc mitochondrií pripadá na jeden neurón.)

Čo je cerebrálna cirkulácia?

Cerebrálna cirkulácia alebo zjednodušene povedané cirkulácia krvi v mozgu je pohyb krvi cez sieť krvných ciev, ktoré sa nachádzajú v mozgu. Tepny prinášajú okysličenú krv, glukózu a iné výživné látky do mozgu a žily odnášajú odkysličenú krv naspäť do srdca na odstránenie oxidu uhličitého, kyseliny mliečnej a iných odpadových látok. Cez mozog preteká až jedna tretina krvi pumpovanej srdcom do tela na prísun živín na jeho fungovanie.

Rozdelenie ochorení mozgu vo všeobecnosti

Ochorení mozgu je množstvo, ale mohli by sme ich rozdeliť do niekoľkých kategórií a stručne popísať o aký typ ochorenia ide: infekcia, trauma, porážka, záchvat, tumor, neurodegeneratívne ochorenia atď. Vždy sa jedná o vážne prípady, ktoré patria do rúk lekárov a vyžadujú si náročnú liečbu. Základom zabránenia týchto ako aj iných ochorení je prevencia. Prevencia súvisí so zachovaním si dobrého stavu krvi, urdžiavaním normálnych hodnôt krvných zložiek a správnym fungovaním orgánov a procesov pri odstraňovaní odpadových látok. Dlhodobo zvýšený LDL cholesterol, triglyceridy, alebo glukóza prispievajú k zhoršenému stavu krvi a k následnému vzniku srdcovocievnych a mozgovocievnych ochorení. Okrem toho zlé stravovanie ako nadmerná konzumácia trans tukov a nízky príjem vody podstatne zhoršujú tieto ochorenia a odnášanie odpadových látok z tela.

Infekcie mozgu: Existuje viacero infekcií mozgu. Môžu byť spôsobené vírusmi, alebo bakériami. Medzi infekcie patrí: meningitída, encefalitída, mozgový absces, alebo borelióza.

Záchvaty: Medzi najčastejšie ochorenie mozgu, ktoré spôsobuje záchvaty je epilepsia.

Trauma: Do skupiny traumy patria nasledovné ochorenia: otras mozgu, krvácanie do mozgu a traumatické ochorenia hlavy.

Tumory: Tu patria benígne a malígne nádorové ochorenia a tumory.

Vaskulárne ochorenia mozgu: Jedná sa o ochorenia, ktoré sú spôsobené poruchou ciev a hovorí sa im aj mozgovocievne ochorenia.

Porážka: Prítok krvi a kyslíka do mozgu je prerušený v určitom mieste, obvykle krvnou zrazeninou a vzniká nedokrvenosť a ischemický stav teda situácia s nedostatočným prívodom krvi a kyslíka. Postihnuté tkanivo obvykle odumiera vo veľmi krátkom čase. Súvisí to so zástaveným prietokom krvi, čo znamená, že došlo k nárastu koncentrácie odpadových látok, ako aj kysličníka uhličitého v postihnutej oblasti a tak nervové bunky v danej oblasti do pár minút odumierajú, ak sa prietok krvi za krátku dobu nepodarí obnoviť.

Prechodný ischemický atak: Príznaky sú rovnaké ako pri porážke, ale väčšinou tieto príznaky odoznejú a nespôsobujú trvalé následky. Prietok krvi sa obnovil a tkanivo ostáva funkčné. Je to varovanie, pretože takéto príhody sa opakujú a postupne sa následky môžu zhoršovať.

Hemoragická porážka: Krvácanie do mozgu, ktoré vytvára výron krvi z cievy a vzniká tlak na mozgové tkanivo. Vzniká v dôsledku dlhodobej hypertenzie a poškodzovania ciev až napokon niektorá cieva tlak pôsobiaci na stenu ciev nemusí vydržať a praskne. Krv zaleje časť mozgu, až kým sa jej výron z poškodenej cievy do mozgu nezastaví.

Aneuryzma: Je to vypuklá oblasť v časti tepny, vyzerá ako balónik. Takáto cieva sa môže ľahšie pretrhnúť, pretože sily pôsobiace na steny v takýchto miestach sú vyššie ako v cievach s normálnym priemerom. Následne to spôsobí krvácanie do mozgu.Pre ochorenia tohto typu sa aplikujú rovnaké opatrenia ako pri ischemických stavoch, ale navyše je potrebné aj udržiavanie krvného tlaku v normálnych medziach a poprípade aj operácia.

Autoimúnne ochorenia mozgu: Patrí tu napríklad roztrúsená skleróza (skleróza multiplex), čo je ochorenie, keď imunitný systém napáda nervové bunky mozgu. Na laserové ožarovanie krvi a toto ochorenie existuje viacej klinických štúdií predovšetkým z Nemecka s priaznivými výsledkami, aj keď sa toto ochorenie nedá vyliečiť. Jeho priebeh sa spomalí a pacienti sa cítia fyzicky aj psychicky lepšie.

Neurodegeneratívne ochorenia: Parkinson, Huntington, Alzheimer, demencia

Vedci skúmajú príčinu neurodegeneratívnych ochorení a existuje hypotéza, ktorá analyzuje súvislosť aterosklerózy v tepnách a mozgu s rozvojom Alzheimerovej choroby. 

Vedeli ste, že aterosklerotický plak na cievach je vlastne súrodenec beta amyloid plaku, ktorý vzniká pri Alzheimerovi? A oba tieto plaky sekundárne spôsobujú zápaly a aktiváciu buniek imunitného systému. 

Ak na stene tepny vznikne aterosklerotický plak a stena zhrubne, spôsobuje to zápaly a telo sa ich snaží liečiť zvýšenou produkciou makrofágov (bielych krviniek - ochrancov) a zvýšenou produkciou krvných doštičiek.

Ak v mozgu vznikne plak beta amyloidu, v mozgu sa aktivujú gliómy, ktoré sú ochrancom mozgu a ktoré z dlhodobého hľadiska sa snažia zničiť tento plak, ale zároveň ničia aj neuróny a dochádza k ich odumieraniu. Aktívne mikrogliómy vypúšťajú toxické látky, ktoré nezabijú len patogén, ale aj neurón.

Preto je hypotézou, ktorú sa vedci snažia dokázať, že jeden zo spúšťačov Alzheimerovej choroby je práve ateroskleróza v tepnách mozgu. Následne spôsobený zápal vedie k nadmernej aktivácii makrofágov a gliómov. Zúžené cievy kvôli hromadenému plaku nie sú schopné efektívne odvádzať odpady a toxíny a tak sa odpady hromadia, plak rozširuje a vzniká nekonečný kolobeh hromadenia odpadov a zužovania ciev, ktorý spôsobuje zhoršenie stavu.

Aj na toto ochorenie sa objavujú klinické štúdie, jednou z nich je použitie fotónov červeného až infračerveného svetla v kombinácií s extraktom zeleného čaju. Táto kombinácia výrazne pomáha odstraňovať odpadové proteíny z mozgu. Pripisuje sa to účinkom laserového svetla na vzrast produkcie energie ATP v zdravých bunkách, čo celkovo pôsobí pozitívne na ozdravné procesy v ožiarených tkanivách.

Zdravý mozog je dobre okysličovaný, vyživovaný a prekrvovaný

Ak je mozog dobre okysličovaný tak bunky majú dostatok energie a preto odnášanie odpadových látok do pečene a obličiek je bezproblémové. Ľudský mozog je ako jedno veľké rušné mesto. Má ,,pracovníkov,, neuróny a gliové bunky, ktoré spolupracujú na postúpení informácií, má ,,kancelárie,, zhluky buniek, ktoré spolupracujú, aby dosiahli nejaké špecifické úlohy, má ,,dialnice,, zväzky vlákien, ktoré prenášajú informácie na ďaleké vzdialenosti, a má husto prepojené uzly, ktoré integrujú informácie z jeho distribuovanej siete.

Laser BIOquant pomáha odstraňovať toxíny a usadeniny z tela a ciev

Počas metabolických procesov (procesy normálneho fungovania buniek) sa produkujú odpadové látky. V mozgu sa hromadia odpadové látky, ktorých sa telo a mozog musí zbaviť. Odstraňovanie odpadu z mozgu podľa niektorých neurológov prebieha pomocou lymfatického systému. Lymfa je tekutina, ktorá obsahuje biele krvinky. Lymfatický systém ústí nakoniec do cievneho systému a tak sa všetko dostáva do krvi a detoxikačných orgánov. Aby mozog zvládal všetky komplikované úkony napríklad regulovanie a odnášanie odpadov musí správne fungovať. Musí mať dostatok výživných látok a kyslíka. Preto je nevyhnutné mať výborný stav krvi. Jedným zo spôsobov ako dosiahnuť dobrú krvnú reológiu a viskozitu je používanie laserového svetla BIOquant.

BIOquant a zlepšenie vlastností krvi

BIOquant je prístroj, ktorý zlepšuje vlastnosti krvi a má celý rad ďalších účinkov, ktoré vznikajú sekundárne po zlepšení vlastností krvi.

Zlepšuje elasticitu červených krviniek ( reológia ) a viskozitu krvi ( klesá odpor proti prúdeniu ). Červené krvinky kvôli komplikovaným lipido-proteínovým väzbám, nadmernej konzumácií tukov, prekysleniu, oxidačnému stresu a pôsobeniu voľných radikálov vedúcich ku nadmernému ukladaniu odpadov v krvi sú u mnohých ľudí pospájané do ruličiek alebo retiazkov. Keď sú spojené nedokážu celým povrchom naviazať kyslík. Ožiarením laserovým svetlom - fotónom dochádza k aktivácii látok, ktoré uvoľňujú tieto lepivé väzby medzi červenými krvinkami a tak sa od seba veľmi rýchlo oddelia. Následne sú schopné na celý svoj povrch naviazať kyslík a odnášať ho do mozgu ako aj ku všetkým orgánom.

BIOquant a zlepšenie elasticity ciev

BIOquant napomáha zlepšiť elasticitu ciev v celom tele vrátane mozgu. Keď máme zvýšený cholesterol, triglyceridy, glukózu, alebo kyselinu močovú, všetky látky, ktoré telo nevie ostrániť alebo spracovať sa ukladajú v tele - v cievach, v nejakom orgáne, v medzibunkovom priestore alebo inde. Pokiaľ sa odpad ukladá na vnútornej strane ciev, cievy hrubnú smerom dovnútra a cievy sa stávajú nepružné, zhrubnuté a dochádza k ateroskleróze (kôrnateniu ciev). Tento plak zaťažujúci vnútornú stranu tepien môže vyvolať zápalové procesy, ktoré vedú k nadmernej zrážanlivosti krvných doštičiek v mieste zápalu a vznikajú zrazeniny. Ak sa zrazeniny uvoľnia možu upchať tepnu v zúženej časti, alebo putujú do ďalšej cievy, kde spôsobia problém. Pokiaľ upchajú mozgovú cievu spôsobia ischemickú mozgovú porážku, alebo infarkt, embóliu a podobne. BIOquant pomáha cez dobré vlastnosti krvi odstraňovať tento plak na vnútornej strane ciev, zlepšuje odnášanie všetkých odpadov, čím vlastne prečisťuje cievy. Cievy sa stávajú elastickejšie a pružnejšie. Ak je krv dobrá, aj detoxikačné orgány môžu fungovať lepšie a lepšie odstraňovať odpady.

Ako si udržať zdravý mozog a predísť ochoreniam mozgu? Ako predchádzať a liečiť srdcovocievne a mozgovocievne ochorenia?

1. Udržujte dobrý stav krvi - Bioquantom a zdravým životným štýlom.

2. Konzumujte pravidelne kokosový olej.

3. Udržiavajte hladiny minerálov, vitamínov a energetického zloženia na vyváženej úrovni.

Ak ste už nastolili dobrý stav krvi, výživa pre neuróny je druhý kľúčový krok pre všetkých ľudí s ochoreniami mozgu. Mnohé štúdie kokosového oleja dokazujú nesmierne pozitívne účinky pre neuróny. Neuróny z kokosového oleja dokážu zúžitkovať energiu, aby boli schopné vykonávať všetky svoje funkcie.

Kokosový olej pomáha pri liečbe mnohých ochorení

Kokosový olej je tvorený zo stredných reťazcov mastných kyselín.Tieto mastné kyseliny sú jednoducho absorbované bunkami na zvýšenie a dodanie energie bez potreby inzulínu a tieto reťazce ako z mála dokážu preniknúť aj do nervových buniek vo forme ketónov.

Kokosový olej a ketóny

Kokosový olej stimuluje produkciu ketónov. Ketóny sú ,,super potravina,, pre mozog. Ketóny dodávajú mozgu energiu ešte užitočnejšie ako glukóza. Ketóny môžu dodať všetkú energiu, ktorú mozog potrebuje bez ovplyvnenia metabolizmu glukózy, čo je veľmi prospešné napríklad u autistov, alebo u pacientov s Alzheimerom. 

Konzumáciou kokosového oleja aktivujete ketóny, ktoré tiež aktivujú špeciálne proteíny známe ako BDNF ktoré:

 • Stimulujú ochranné mechanizmy mozgových buniek
 • Zastavujú oxidačný stres v mozgových bunkách
 • Znižujú zápalové procesy v mozgu
 • Odstraňujú toxíny a odpady z mozgu
 • Zlepšujú citlivosť na inzulín, takže bunky budú znova reagovať na inzulín a budú znova siahať po glukóze ako zdroju energie
 • Stimulujú rast nových mozgových buniek

Pravidelnou konzumáciou kokosového oleja stimulujete tvorbu ketónov aj v prípade, že vaša dieta obsahuje sacharidy. Ak by ste chceli dodržiavať prísnu kétonovú dietu, vaša strava bude obsahovať hlavne tuky, proteíny a len minimum sacharidov. V prípade, že zaradíte do svojho jedalníčka kokosový olej, ketóny budú vždy po ruke pre váš mozog a po dlhodobom dennodenom užívaní váš mozog a nervové bunky sa postupne zregenerujú. Existujú viaceré štúdie, ktoré preukázali významné zlepšenia u pacientov s Alzheimerom, sklerózou, alebo autizmom. Každe toto ochorenie je inak špecifické, ale všetky súvisia s poruchou nervového systému.

Alzheimerova choroba a hypotézy vedcov

Alzheimerova choroba je neurodegeneratívne ochorenie a je zodpovedné za vznik demencie u mnohých pacientov, ktorí trpia touto chorobou. Bohužiaľ je málo informácií o tomto ochorení a stav pacientov sa postupne zhoršuje až dochádza ku smrti a odumretiu mozgu. Prvé príznaky tohoto ochorenia sú zabúdanie, problémy s krátkodobou pamäťou, neskôr prichádza dezorientácia, výkyvy nálad, zabúdanie mien, spomienok, až nakoniec pacient nie je schopný sa o seba sám postarať. Mnohí lekári hovoria, že toto ochorenie je aj z časti genetické, ale stále viac a viac lekárov sa prikláňa k názoru, že práve naopak, s genetikou má len málo, ale za vznik sú zodpovedné nánosy, plak a spleti, ktoré sa formujú v mozgu, v mozgových bunkách, v medzibunkovom priestore a pohlcujú celý mozog. Tieto spleti a nánosy je vlastne odpad, ktoré telo nedokáže vylúčiť z tela. Všetci pacienti, ktorí majú toto ochorenie majú v tele a v mozgu odpad z proteínu nazývaný beta amyloid.

Alzheimererova choroba a plak amyloidu beta

Alzheimer je vlastne ochorenie, kde dochádza k odumretiu neurónov a synapsií v mozgovej kôre a dochádza k odumieraniu mozgovej kôry. Stáva sa akokeby dutou. U týchto pacientov je vždy nájdený plak amyloidu beta a neurofibrilárne zhluky, alebo spleti. Akumulácia týchto plakov a zhlukov je toxická a spôsobuje odumieranie neurónov.

Niektorí výskumníci tvrdia, že hromadenie peptidu beta-amyloidu je hlavným faktorom odumierania neurónov. Hromadenie amyloídových fibrílov je toxické a verí sa, že práve toto hromadenie narúša fungovanie bunky a usmrcuje ju. Je tiež známe, že beta amyloid sa hromadí v mitochondriách buniek pri Alzheimerovej chorobe a tiež potláča niektoré enzýmové funkcie a využitie glukózy v nervových bunkách, takže nervové bunky hladujú.

Alzheimererova choroba a zápal

Ďalším faktorom ochorenia je zápal. Keď máme v tele zápal, alebo infekciu, môže dôjsť k porušeniu tkanív a k aktivácií mikroglií (ochranné nervové bunky v mozgu), ktoré z krátkodobého hľadiska sú prospešné a zápal vyliečia, ale z dlhodobého hľadiska látky, ktoré vylučujú ničia neuróny. Nadváha a zápalové procesy môžu narúšať správne fungovanie imunitného systému, ktoré môžu urýchliť toto ochorenie.

Alzheimerova choroba a odumieranie neurónov

Keď si to celé zhrnieme, vidíme, že toto ochorenie vzniká z hromadenia nánosov a plakov amyloidu beta a neurofibrilárnych zhlukov v medzibunkovom priestore a vo vnútri neurónov, ktorých sa telo nedokáže zbaviť. Následne to spôsobuje poruchy neurónov, pretože dochádza k poruche rôznych funkcií ako metabolizmu glukózy, neuróny nemajú energiu a výživu, hladujú a odumierajú.

Laserové ožarovanie krvi v kombinácií s kokosovým olejom dokáže ovplyvňovaním krvi ovplyvňovať aj mozgové bunky a zlepšiť symptómy Alzheimerovej choroby

Laserové ožarovanie krvi pomáha aktivovať enzýmy, ktoré odstraňujú plak v cievach, či sa už jedná o cholesterol, triglyceridy, amyloid beta, alebo iné odpadové a toxické látky.

Okrem toho laserové ožarovanie krvi zlepšuje metabolizmus glukózy. Keďže v tomto prípade neuróny majú nedostatok energie, odporúčame konzumovať kokosový olej dennodenne, pretože obsahuje stredné reťazce a je to jediný olej, ktorý môže byť energiou neurónov bez využitia glukózy.

Existuje mnoho štúdií na myšiach, ktorých neuróny boli napadnuté amyloidom beta a postupne degenerovali. Napadnuté neuróny amyloidom beta, ktoré ešte neboli odumreté sa boli schopné zregenerovať, avšak už degenerované a odumreté neuróny neboli schopné obnoviť svoje funkcie.

Mnohí vedci sa domnievajú, že laserové ožarovanie krvi pomáha zlepšovať odnos odpadov u pacientov s Alzheimerom a zlepšuje vlastnosti krvi, okysličenie a výživu neurónov, čo spomaľuje rozvoj ochorenia a ďalších symptómov a kokosový olej aktivuje ketóny, ktoré dokážu regenerovať poškodené bunky neurónov.

Možno spájanie dvoch vecí v kombinácií s liečbou lekárov je práve to, čo môže pacientom s týmto ochorením pomôcť. Určite nie je závadou dostatok antioxidantov a udržiavanie správnej acidobázickej rovnováhy tela.

Parkinsonsonova choroba a hypotézy vedcov

Parkinsonova choroba je degeneratívne ochorenie centrálneho nervového systému, ktoré ovplyvňuje motorický systém človeka. Hlavnou príčinou je strata nervových buniek, ktoré produkujú dopamín, ktorý je zodpovedný za prenos signálov v mozgu.

Prvými príznakmi tohto ochrenia sú: problémy s pohybom, trasenie, spomalenie pohybov, problémy s chodením, neskôr sa prejavia problémy s myslením, môže nastúpiť demencia, psychické problémy, depresia atď 

Parkinsonova choroba a hromadenie plaku a tvorba zápalov

Je viacero teórií vzniku tohto ochorenia. Prvá teória je kumulovanie proteínov alfa sinukleín viazaných na ubikvitín v poškodených nervových bunkách. Táto nerozpustná bielkovina sa hromadí vo vnútri neurónov a vytvára Lewyho telieska. Tieto telieska sa postupne tvoria všade. Ďalšou teóriou je znížená aktivita mitochondrií a hromadenie železa, ako aj tvorba zápalových procesov, na ktoré imunita nedokáže vhodne reagovať.

V každom prípade, aj tu sa hovorí o akumulovaní odpadov či už medzi bunkami, kde prebiehajú signály, alebo priamo v nervových bunkách. Aj tu platí, že laserové ožarovanie krvi pomáha pri odnášaní odpadov a toxínov z celého tela a pomáha pri zlepšovaní prísunu výživy a kyslíka všetkým bunkám vrátane nervových, ako aj to,že kokosový olej je vynikajúca výživa pre neuróny.

Autizmus

Je to ochorenie, ktoré sa spája s poruchami sociálnej interakcie, verbálnej a neverbálnej komunikácie, alebo opakovaným správaním. Väčšinou rodičia objavia toto ochorenie v prvých dvoch rokoch života dieťaťa. Niektorí veria, že autizmus vznikol z očkovania, ale prepodkladá sa, že očkovanie len spustilo ochorenie, ktoré už bolo geneticky dané, hoci sa zatial veľmi neprejavovalo. Autizmus ovplyvňuje spracovanie informácií v mozgu zmenou ako nervové bunky a synapsie sa spájajú a organizujú.

Existuje niekoľko hypotéz, prečo autizmus vznikol:

 • Nadbytok nervových buniek (neurónov), čo spôsobuje prílišné prepojenie oblastí mozgu
 • Narušená neurónová migrácia v tehotenstve
 • Nevyvážené excitačné-inhibičné siete
 • Abnormálne tvorenie synapsií 

Niektoré štúdie uvádzajú, že ketónová diéta pomáha pri zlepšovaní symtómov tohto ochorenia. Konzumáciou kokosového oleja so strednými reťazcami dochádza k zlepšeniu výživy neurónov a dochádza k zlepšenej aktivite mitochondrií.

Autizmus a gliové bunky

Podľa vydavateľa knihy: Stop autism now, Dr. Bruce Fife, problém nastávia v mikrogliách. Sú to najmenšie gliové bunky v mozgu (niečo ako mozgové makrofágy) a aktivujú sa pri obrane pred patogénmi v centrálnom nervovom systéme. Keď sú aktivované vírusom, baktériou, alebo toxínmi, zaútočia v mozgu na patogény. Okrem toho vypustia chemické signály mozgu, aby sa zvýšil prítok krvi do mozgu a aby sa odstránil zápal. Keď sa ochorenie vylieči, vrátia sa do svojho neaktívneho stavu. Tento proces vlastne ochraňuje mozog, aktivuje odstránenie škodlivých odpadov patogénov a reparačné procesy. Ale má to aj negatívny dopad na mozog. Keď mikroglie sú aktivované, inicializujú uvoľnenie rôznych látok na ochranu mozgu. Z krátkodobého hľadiska je to blahodárne, ale z dlhodobého nie. Z dlhodobého hľadiska látky ako protizápalové cytokíny, chemokíny, oxid dusnatý, alebo voľné radikály nie sú prospešné. Časté vystavovanie expozícií patogénov vedie k častému aktivovaniu mikroglií, čo spôsobuje poškodenie tkanív. Aby mikroglie mohli zničiť infekciu cez fagocytózu, vypúšťajú cytotoxické látky. Tieto látky neničia len infekciu, ale aj nervové bunky a spôsobujú ich odumieranie. Keď je ochorenie chronické, mikroglie bránia mozog bojovaním proti patogénom, ale na druhej strane vypúšťajú látky, ktoré spôsobujú odumieranie nervových buniek a takéto chronické ochorenie môže byť deštrukčné.

Autizmus a chronické zápaly

Chronické zápaly poškodzujú schopnosť mozgu absorbovať glukózu, čo je primárnym zdrojom neurónov. Toto poškodenie majú aj mnohí pacienti s autizmom. To znamená, že ich nervové bunky sú stále hladné, lebo neuróny nedokážu spracovať a prijať glukózu. V prípade, že od detstva pacienti s autizmom nenahradia glukózu iným palivom, neuróny postupne hladujú a vývoj mozgu bude pozadu, alebo pozastavený. Opakované atakovanie mozgu cez infekcie, enviromentálne toxíny, lieky, ťažké kovy, alergie alebo aj vakcíny môže spôsobiť poruchy funkcií mozgu u autistov častým aktivovaním mikroglií. V knihe sa ďalej popisuje, že autizmus sa dá liečiť aj zmenou životného štýlu a to nahradením glukózy pre mozog ketónmi. 

Autizmus a ketóny

Ketóny sú produkované telom a sú zdrojom paliva pre mozog. Mozog na energiu môže využiť ketón, alebo glukózu. Ak je hladina glukózy v krvi nízka, mozog využije uložený tuk na výrobu ketónov pre neuróny na získanie energie. Ideálne je zaradenie kokosového oleja u pacientov s autizmom.

Ketóny sú super jedlo pre mozog, pretože:

 • Spušťajú regeneračné procesy
 • Chránia neuróny
 • Liečia mozog
 • Upokojujú mikroglie
 • Odstraňujú oxidačný stres
 • Liečia zápaly
 • Stimulujú rast nových nervových buniek

Záver

Možno v tomto článku sme sa pár krát opakovali, ale veríme, že to bolo prospešné a veľa ľudí si tento článok zoberie k srdcu. Žijeme vo svete, kde na nás útočia vírusy, baktérie, toxíny a musíme niečo proti tomu robiť. Liečba mnohých ochorení je zložitá a ochorenia mozgu sú väčšinou celoživotné záležitosti a neliečenie, alebo neskorá diagnostika môže viesť ku smrti. Prevencia je číslo jedna. Zbavme sa odpadových látok, začnime viacej piť, spustime detoxikačné procesy cez pohyb a začnime používať laserové ožarovanie krvi. Bioquant je zdravotnícka pomôcka, ktorá pomohla už mnohým pacientom, aj pacientom s Alzheimerom, aj so Sklerózou Multiplex alebo aj malým autistom. Je to ten najlepší prostriedok, ktorý aktivuje enzýmy, ktoré odstraňujú odpady z tela.

Zamyslime sa aj nad našim jedalníčkom. Nepchajme do seba denno-denne nezdravé potraviny. Začnime jesť aspoň trochu zdravšie a to tým, že denne zjeme niekoľko lyžíc kokosového oleja. Ani neviete ako sa vám za to neuróny poďakujú.

Štúdie a citácie

Výskum Dr.Thomas Beacha

Dr. Thomas Beach je vedcom, ktorý študuje ochorenia mozgu a hlavne sa zaoberá výskumom Alzheimera. Citujem: ,,Zistili sme, že pacienti s Alzheimerom majú niekoľko násobne vyššie pravdepodobnosť upchatých ciev a aterosklerózy ako zdraví ľudia.,, Problém je pravedpodobne v cievach mozgu.

Ateroskleróza v mozgových tepnách

Dr.Beach opisuje aterosklerózu ako zápal spôsobený nánosmi cholesterolu na vnútornej stene tepny. Nánosy sú ako otvorená rana. Biele krvinky sa snažia vyliečiť zápal a opraviť poškodenú stenu. Biele krvinky v tomto procese produkujú látky, ktoré sa uložia v tejto rane a vzniká väčší zápal. Neskôr dochádza k tvrdnutiu tepny a tomu sa hovorí kôrnatenie. Na stene sa vytvorí plak, ktorý sa zväčšuje a môže upchať tepnu. Je šokujúce sledovať, ako sú niektoré mozgové tepny zanesené plakom cholesterolu. V niektorých tepnách sú artérie tak zanesené, že krvný prietok je len minimálny 

Zápaly a Alzheimer

Podľa nášho názoru, je veľká súvislosť medzi aterosklerotickým vaskulárnym ochorením a Alzheimerovou chorobou. Nie je nám presne jasné, ako to prebieha, ale v oboch prípadoch je za všetkým pravdepodobne zápal. Dr. Beach má hypotézu, že určité molekuly naštartujú zápalový proces v kapilárach mozgu. Keď sa toto stane, kapiláry v mozgu nefungujú ako by mali a nedokážu odvádzať odpad, ako by mali, čo spôsobuje nadbytok amyloidu beta v mozgu a jeho kumulovanie vo forme plaku amyloid beta, ktorý je predpokladaný ako základná príčina Alzheimerovej choroby.

Prevencia Alzheimera a Parkinsona

Dr.Bruce odporúča prevenciu všetkým, aby sa v prvom rade starali o svoj cievny systém, aby ľudia nedostali aterosklerózu, a aby znížili riziko vzniku Alzheimerovej, alebo Parkinsonovej choroby.

Ateroskleróza vzniká hlavne pri nadmernej konzumácií cholesterolu, trans tukov a triglyceridov. BIOquant je úspečná liečba a prevencia aterosklerózy.

Ďalšia štúdia od dr. Lathe

Téma: Ateroskleróza a Alzheimer – spoločná príčina? Zápaly, oxysteroly a cievny systém?

Záver štúdie

Domnievame sa, že Alzheimerova choroba a Ateroskleróza majú rovnakú príčinu a tou je zápal (infekčné patogény).Oba ochorenia súvisia s vekom, cievnou patológiou a infekciou. Oba ochorenia sú ovplyvňované bielymi krvinkami.

Ďalšia štúdia z nemocnice Washington

Pri ateroskleróze sa ukladá plak na vnútornej strane tepien, ktoré prenášajú krv do tela. Štúdiom myší, tkanív a artérií pacientov výskum poukazuje na to, že akumulovanie odpadov pri ateroskleróze je podobné ako pri hromadení odpadov pri Alzheimerovi a Parkinsonovi.

Štúdia bola zverejnená v časopise Science Signaling.

Nová štúdia poukazuje, že pri ateroskleróze dochádza k akumulovaniu plaku cholesterolu a odpadov na steny tepny, ale nie len cholesterolu, ale aj proteínov. Imunitné bunky sa snažia zničiť plak na stenách tepien a vytvárajú proteíny, ktoré sa usádzajú v týchto tepnách a tepna nie je schopná vykonávať svoju funkciu ako predtým. Na tepne vzniká zápal a biele krvinky makrofágy sa ho snažia vyliečiť produkujúc ďalšie odpady, čo zhoršuje situáciu a stav tepny.

Akumulovanie proteínov ako amyloid beta v mozgu spôsobuje ochorenia ako Alzheimer a Parkinson.

ZDROJE: Všetky zdroje sú k dispozícií u nás vo firme.

http://www.scientificamerican.com/article/why-does-the-brain-need-s/

http://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2318-14-36

Článok napísal p.Ing. František Kokoš, ktorý sa venuje výskumu a vývoju laserového ožarovania krvi.

Článok je chránený autorskými právami.

Zverejnený 7.1.2016