Máte koronavírus? 6 vecí, ktoré odporúčame v domácom prostredí

Covid-19 spôsobil, že som sa rozhodol poskytovať svoj pohľad na veci tak, ako ich chápem ja. Každý z nás to môže urobiť a dať iným svoj pohľad na veci, ľudí alebo situácie. Možno to niekomu môže pomôcť. Možno môj iný pohľad na veci z hľadiska fyziky či termodynamiky umožní niekomu prísť s efektívnym riešením situácie a tento článok možno bude malým príspevkom k riešeniu.

Spočiatku som koronavírus bral na ľahšiu váhu ako mnohí iní. Neskôr, keď som videl vážnosť situácie, a emócie, ktoré vyvolávajú informácie v televízii - boli pre mňa stresujúce, keď som videl, koľko ľudí umiera.

Myslím si, že vírus dostane takmer každý. Vraj to tak funguje pri pandémiách tohto typu a ustáli sa to, až keď to bude mať 80-90% populácie. Podobné čísla tvrdia zdroje na internete, aj odborníci, tak to asi bude pravda.

Je možné urobiť niečo vo svojom tele, aby sme zvýšili šance, že to zvládneme?

Áno. Všetky opatrenia smerujú k tomu, aby sme v okamihu nákazy dostali do tela čo najmenej žijúcich vírusov. Tieto opatrenia, ako rúška a hygiena, spomaľujú pandémiu a jej šírenie v spoločnosti. Ak máme podmienky v tele dobré, tak to ľahšie zvládneme. Cieľom je, aby sa maximum výskytu chorých dosiahlo pomalšie, aby lekári situáciu v nemocniciach vedeli zvládať. Cieľom je, aby dávka, ktorú do tela dostaneme bola podľa možností minimálna.

Prečo si vírus vyberá práve tých, ktorí mu podľahnú?

Vírus si ich nevyberá. Oni majú proste také podmienky v tele, alebo dostali takú dávku vírusu, že ich telá to nezvládnu. Ak by dostali nízku dávku, tak by ich šance boli vyššie. Ak by ich telá boli po zdravotnej stránke v poriadku, boli by ich šance ešte vyššie a mohli by to zvládnuť, lebo väčšina populácie to dokáže zvládnuť.

Je to len o veku? Aký má vplyv viskozita a reológia krvi a vplyv na priebeh ochorenia?

Nie, zomierajú aj mladí. Ale zomiera viac starých ľudí podľa dostupných informácií.

Starí ľudia už nemajú takú imunitu ako mladí, ich telá sa tak nevedia brániť, ich cirkulácia krvi je v mnohých miestach tela nedostatočná, sú tam stavy nedokrvenia alebo bolestivosti, zvýšeného trvalého lokálneho oxidačného stresu. Obvykle sa nedostatočne hydratujú, ich krv je hustá a je len umelo riedená liekmi. A podmienky v ich telách sú také, že berú lieky na kompenzáciu zmien, ktoré v ich telách už existujú.

Odporúčanie PRVÉ: Zlepšite si reológiu krvi a viskozitu

Zdroj (6) – pojednáva o reológii krvi a starnutí - uvádza citujem:

"Tokové vlastnosti krvi hrajú významnú úlohu pri perfúzii tkanív tým, že prispievajú k hydrodynamickej rezistencii v krvných cievach. Tieto vlastnosti sú ovplyvnené patofyziologickými procesmi, čím sa zvyšuje klinický význam informácií o reológii krvi. Existujú dobre zavedené klinické dôkazy o zhoršenej tekutosti krvi u ľudí v pokročilom veku, vrátane zvýšenej viskozity plazmy a celej krvi, zhoršenej deformovateľnosti červených krviniek (RBC) a zvýšenej agregácie červených krviniek. Zvýšená koncentrácia fibrinogénu v plazme je bežným nálezom v mnohých štúdiách v dôsledku prozápalového stavu starších jedincov; toto zistenie zvýšenej koncentrácie fibrinogénu vysvetľuje vyššiu plazmatickú viskozitu a agregáciu RBC u starších jedincov. Je tiež známe, že zvýšený oxidačný stres v pokročilom veku prispieva k zmenenej tekutosti krvi, pričom deformovateľnosť RBC je dôležitým determinantom viskozity krvi."

Ako to funguje pri Covid-19?

Ak je napríklad viskozita krvi vysoká a spojí sa to so silným nedokysličením krvi cez pľúca vďaka vírusu, tak je to oveľa horšie, ako keď by ten istý stav pľúc spôsobený vírusom sa udial v tele s dobrou viskozitou a reológiou krvi.

V jednom prípade následky sú možno fatálne ale v druhom prípade je priebeh ľahšie zvládnuteľný.

Mať krv v dobrom stave z fyzikálneho hľadiska, jej dobré tokové vlastnosti, skôr než vírus dostaneme do tela je veľmi potrebné.

Hustá krv s vysokou viskozitou vyvoláva svoje komplikácie už predtým než vírus dostaneme a o to horšie, keď ho dostaneme. Ak sa k horšej viskozite a reológii krvi pridá infekcia, tá vyvoláva zápalové reakcie tela a tie vždy zhoršujú vlastnosti krvi ešte viac a zo zlého je ešte horšie. Vzniká pozitívna spätná väzba s vplyvom na pokračovanie zhoršovania stavu viskozity a reológie krvi.

Sprievodné prejavy vírusovej infekcie:

Nech dostanete akúkoľvek chrípku, sprievodný jav je chladnutie nôh, rúk alebo triaška a vždy je to dôsledok zhoršenej cirkulácie krvi. Ak chýba v tkanive energia a krv neprúdi správne, ak sa pridruží k tomu nedostatok kyslíka z pľúc a pripojí sa lokálny oxidačný stres, tak sa musíme pri takýchto podmienkach v tele cítiť hrozne. A najviac to bolí tam, kde sa tieto veci najviac pospájajú dokopy a kde je cirkulácia krvi najslabšia. Tam trpia všetky bunky a neuróny.

Také stavy ťažko zvláda mladý človek nieto starý, v ktorom je nakumulované v cievnom systéme kopec usadenín, plakov, možno aj zúžení ciev, kde sú zhoršené reologické vlastnosti krvi. Preto u starých ľudí každé ďalšie dodatočné zhoršenie viskozity a reológie krvi má oveľa závažnejšie dopady ako u mladých ľudí. Starí ľudia sú oveľa citlivejší. Príznaky ochorenia sú však dostupné na internete a treba sledovať informácie, ktoré s vírusom súvisia.

Vplyvy vírusovej infekcie na hemodynamiku:

Zdroj(5) pojednáva o vplyvoch zhoršenej cirkulácii krvi a hemodynamike pri akútnych respiratórnych vírusových infekciách - a uvádza, citujem: :

"Mikrocirkulácia, hemokoagulácia a viskozita krvi sa študovali u 377 z 1033 pacientov s chrípkou a inými akútnymi vírusovými infekciami dýchacích ciest. Nové údaje ukazujú, že je možné zlepšiť priebeh, výsledky a výsledky liečby. Poruchy mikrocirkulácie pretrvávajú počas celého ochorenia, ale pri rekonvalescencii vedú k intravaskulárnym zmenám. Mikrocirkulačné zmeny sa prejavujú pokročilou agregáciou erytrocytov, aktiváciou vaskulárnych doštičiek a plazmatických väzieb hemostázy a vysokou viskozitou krvi pri rýchlostiach s nízkym posunom. V prítomnosti sprievodnej patológie (ischemická choroba srdca, hypertenzná choroba, diabetes mellitus) a vývoj komplikácií, najmä akútna pneumónia, sú tieto poruchy stále väčšie a majú tendenciu sa zväčšovať až do obdobia poklesu klinických a toxických prejavov. Títo pacienti by mali užívať kyselinu acetylsalicylovú (aspirín) ako antiagreganciu a ďalšie lieky, ktoré zlepšujú reológiu krvi."

Článok potvrdzuje ak teda človek dostane vírusovú infekciu, že ovplyvňovanie viskozity a reológie a ich udržiavanie na dobrých hodnotách má svoj veľký význam a prispieva k zlepšeniu priebehu ochorenia.

Odporúčanie DRUHÉ: Nebojte sa zvýšenej teploty, má svoj význam

Ak dostanete teplotu, je to obranná reakcia organizmu, ktorá vám veľmi významne pomáha. Zlepšuje totiž viskozitu krvi, tým sa zlepšuje jej cirkulácia, imunita tým pádom môže aktívne pôsobiť práve tam, kde je to potrebné.

Navyše vírusy nemajú rady vyššie teploty a tie ich tiež poškodzujú. Takže usilujte sa vydržať v stave vysokej teploty, kým to bude únosné čo najdlhšie, lebo vlastne Vám to pomáha zlepšovať viskozitu a reológiu krvi a aktivitu imunity.

Príklad vplyvu teploty na viskozitu krvi cicavcov:

Taktiež zvýšená teplota v miestnosti, kde sa nachádzate a zvýšená vlhkosť je faktorom, ktorý šírenie vírusu obmedzuje. Udržujte sa v teple.

https://wattsupwiththat.com/2020/03/28/increased-indoor-humidity-may-decrease-coronavirus-covid-19-transmission/

Čo teda robiť?

Pripravte svoje telo nato, že koronavírus dostanete.

Urobte vo svojom tele podmienky s dobrou viskozitou a reológiou krvi, aby dobre a ľahko prúdila a zásobovala všetky bunky Vášho tela všetkými látkami, ktoré potrebujú. Aby dobre odvádzala všetky odpady a aby všetky orgány fungovali ako hodinky.

Nestresujte seba ani svoje okolie. Stres zhoršuje viskozitu a reológiu vašej krvi a je silný rizikový faktor. Spôsobuje nielen infarkty, mozgové príhody, trombózy ale zníži odolnosť vášho tela odolať vírusu. Nevystavujte sa extrémnej fyzickej aktivite, lebo tiež zhoršuje viskozitu a relógiu krvi. Taktiež sa nevystavujte chladu, je to stresový faktor zhoršujúci viskozitu a reológiu krvi.

Odporúčanie TRETIE: Alkalizácia a oxidačný stres

Nastavte si pH moču 7,4 tak ako je požiadavka na pH krvi, tým nič nepokazíte a nastavíte si podmienky, že nebudete trpieť v tkanivách zbytočným oxidačným stresom. ORP teda oxidačno redukčný potenciál v stave zdravia má byť záporný. Ak je potrebné, dolaďte ORP na záporné hodnoty napríklad vitamínom C. PH nastavujete alkalizáciou a mineralizáciou tela ako i vhodnou stravou. Na túto tému sme už hovorili hodne. Pre nováčikov, naštudujte si článok - Podmienky sú všetko.

Odporúčanie ŠTVRTÉ: Laserové ožarovanie krvi Bioquantom NS pre zlepšenie tokových vlastností, aktiváciu imunity, zlepšenie okysličenia

Používajte laserové ožarovanie krvi alebo prostriedky na riedenie krvi.

APELUJEME NA VÁS VIAC AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM. OVPLYVŇUJTE SVOJU KRV TÝM SPRÁVNYM SMEROM, LEBO VÍRUS SA DOSTÁVA DO KRVI. AKO TO ZVLÁDNETE ZÁVISÍ OD VÁS A OD STAROSTLIVOSTI O SVOJU KRV A JEJ VLASTNOSTI A V DRUHOM RADE OD SAMOTNÝCH LEKÁROV.

Ak budete používať laserový prístroj Bioquant s červeným svetlom, ovplyvňujete a zlepšujete nielen viskozitu a reológiu krvi ako celku, ale aj pružnosť a deformovateľnosť červených krviniek. Počas aplikácie, či už chceme alebo nechceme ožarujeme aj všetky cirkulujúce biele krvinky. Tie majú svoju tvorbu energie, majú svoje palivové články - mitochondrie, ktoré práve červené svetlo dobre aktivuje. Aktivuje sa v nich enzým cytochróm C oxidáza, a produkcia ATP sa zlepšuje.

Všetky bunky v našom tele to pociťujú. Ak krv stagnuje, tak aj prísun výživy a aj odsun odpadov stagnuje a je problémový. Pritom tie naše bunky sa nevedia hýbať, nemôžu ísť niekam von nadýchať sa čerstvého vzduchu, oni sú odkázané len na tú krv a len jej vlastnosti. Spoliehajú sa, že krv bude taká, aká má byť a ešte aj musí obsahovať v sebe všetko to, čo potrebujú. Tak a toto je teda cesta k zdraviu.

Môžete sledovať okysličenie svojej krvi oximetrom. Hodnoty pod 92% považujte za varujúce a buďte opatrní, dajte sa otestovať. Bežné je mať 98-100%, mnohí sú v pohode aj pri 95%, ale pod 92% signalizuje problém.

Čo ak Korona vírus chytíme. Riadime sa opatreniami vlády. Ale tak či tak s ním teda naše telo musí zabojovať.

Opäť platí to isté. Potrebujete mať perfektnú krv. Riedku, viskóznu, aby zaisťovala perfektne transport kyslíka, ktorý sa zápalom pľúc výrazne obmedzí. Zhorší sa jeho absorpcia do krvi práve v pľúcach. Laserom aktivované červené krvinky v krvi s dobrou viskozitou a reológiou predsa len by mali dokázať nasať do seba viac kyslíka ako tuhé, neelastické krvinky v hustej krvi.

Odporúčanie PIATE: Anti-virotiká + dostupné anti-malariká

Ak ste len v domácej starostlivosti a neabsolvujete liečbu, môžete siahnuť po nejakých výživových doplnkoch aby ste si pomohli, ako Cordyceps + Reshi. Ak by bola forma extraktu a ich kombinácia, bolo by to výborné. Môže to pomôcť nášmu telu lepšie ničiť vírusy. Iné prípadné anti-virotické účinky podľa literatúry má je Artemisinín alebo Kurkumín a tiež podporia boj tela s vírusmi.

Aj výživové doplnky a ich látky v krvi sa dajú aktivovať rovnako, ako čokoľvek iné.

Aktivácia znamená, že látky sa dostávajú do vzbudeného stavu, ich valenkčné elektróny excitujú a tým sú látky aktívnejšie. Červené svetlo na nepôsobí len mierne, ale sami osebe majú svoj význam a dajú sa dobre aktivovať modrým, lebo tu je ich absorpcia silnejšia. Krivky absorbcie sú v inom článku v blogu.

Čo prináša aktivácia krvi červeným svetlom?

Ak je to kvalitné svetlo tak prináša účinný efekt na zlepšenie viskozity a reológie krvi. Zlepšuje sa pružnosť a deformovateľnosť červených krviniek a ľahšie pretekajú hlavne kapilárami. Krv je však množstvo komponentov, ktoré sa v nej nachádzajú a mnohé z nich majú absorpčnú charakteristiku takú, že ich fotóny červeného svetla ich viac alebo menej aktivujú. Ožarovanie zvyšuje aj produkciu kyslíkových radikálov - ROS, ktorá je dočasná počas aplikácie, ale tie môžu atakovať vírusy a poškodzovať ich časti.

Už aj červené svetlo to dokáže vyvolávať (7) produkciu voľných kyslíkových radikálov, ktorá v prípade infekcie je potrebná.

"Mitochondriálna stimulácia laserovou terapiou na nízkej úrovni (LLLT) zvyšuje aktivitu cytochrómovej oxidázy (Cox), bielkovín a DNA syntézu a produkci ATP a reaktívnych druhov kyslíka

(ROS), ako je peroxid vodíka, singletový kyslík, hydroxylový radikál, a superoxiddismutáza. Chromofóry ako Cox, cytochróm c, cytochróm b, flavíny, porfyríny, hemoglobín a NADPH

oxidázy pôsobia ako fotosenzitizátory a absorbujú špecifickú vlnovú dĺžku svetla, produkujúce ROS. "

Ak sa Vám zdá, že odporúčanie mať ph moču 7,4 a mať záporné ORP je kontraproduktívne s tým, že laserové ožarovanie krvi zvyšuje ROS, tak zvýšenie ROS je len dočasné a pôsobí protivírusovo v sére a ostávajúci čas medzi aplikáciami záporné ORP pôsobí pozitívne na procesy buniek Vášho tela.

Odporúčanie ŠIESTE: Význam modrého svetla

Modré svetlo je to, čo teraz potrebujete dostať do krvi. Kým sa nám podarí k Bioquant NS vyvinúť modrý aplikátor, nezúfajte a využite cenovo dostupnú biolampu Stimlight na ožarovanie nosovej dutiny. Potrebujete fotóny modrého svetla dostať do krvi.

Druhá možnosť, ktorú som analyzoval v minulom článku bola aktivácia modrým svetlom. Teda sme výrazne vľavo posunutí oproti červenému svetlu, v modrom svetle každá vlna nesie v sebe viacej energie ako u modrého svetla a preto dokáže byť účinnejšia v kontakte s telami vírusov či baktérií a ak by energia postačovala na vyrazenie elektrónu a usmrtenie vírusu bolo by to super ale nato asi nepostačuje. Ale excitovaná molekula v tele baktérie či vírusu môže robiť jeho telo zraniteľnejšie v súvislosti s aktivitou fotosenzitizérov a ROS v ožarovanej krvi. Detaily sú v inom článku. Našim bunkám mierny oxidačný stres ak je dočasný nevadí, ale jeden zdroj uvádza, že vírusom to vadí. (6) Modré svetlo vie silnejšie excitovať, teda nabudzovať látky, ako červené. Teda dokáže urobiť látky, ktoré sú potencionálne proti mikrobiálne aktívnejšie. Opäť absorpčné spektrum týchto látok je veľmi dôležité. Navyše modré svetlo silne uvoľňuje cievy a tým prispieva k dobrej cirkulácii krvi, ktorú tak veľmi naše bunky hlavne počas infekcie potrebujú.

Ešte nikdy som nepísal podrobnejšie o tom, čo robí modré svetlo, máme ho ako súčasť biolámp a pripravujeme aj prístroj na ožarovanie krvi modrým svetlom. Trocha to ale trvá, lebo letecká preprava je obmedzená a nevieme dostať rýchlo potrebné komponenty do firmy ako tomu bolo zvykom. Pokiaľ máte našu biolampu Stimlight, ktorá obsahuje filter modrého svetla, tak pre ožarovanie nosovej dutiny zatiaľ použité tú.

Modré svetlo má veľa pozitívnych účinkov., viď (1). Článok pojednáva tom, že modré svetlo znižuje systolický tlak, stuhnutosť artérií a zlepšuje endoteliálnu funkciu u ľudí.

Článok (2) pojednáva o ožarovaní krvi modrým alebo červeným svetlom a potvrdilo sa, že u diabetikov v oboch prípadoch nastáva výrazný pokles glukózy v sére.

Článok (3) pojednáva o potencii modrého svetla na dekontamináciu baktérií.

Conclusions: BL is effective at reducing the seeding of mature CPE biofilms in vitro, and offers great promise as a topical decontamination/treatment agent for both clinical and environmental applications.

Článok (4) je jeden z mnohých po použití fotodynamických terapii v boji s infekciami. Fotosenzitizérov je pomerne vela na trhu ale ako fotosenzitizér môže fungovať čokoľvek čo excituje v spojení s daným svetlom a zvyšuje tak svoj účinok. Najvhodnejšie sú také, ktoré excitujú do dočasnej voľno radikálovej aktivity.

Článok (5) pojednáva vyložene o veľmi blízkej tematike o vplyve vírusových infekcií na hemodynamiku a mikrocirkuláciu krvi.

Článok (6) je reológií krvi v spojení so starnutím.

Článok (7 je o úlohe voľných kyslíkových radikálov pre nízkoúrovňovej laserovej terapii.

Článok (8) je o účinkoch laserového žiarenia na tvorbu voľných kyslíkových radikálov v krvi u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc.

Bolo by možne priložiť veľké množstvo ďalších zdrojov ale účel článku by neovplyvnili, ak by však niekto požadoval venovať sa problematike a získať ďalšie informácie, môže tak urobiť na pubmede, science direct a iných odborných serveroch.