Chronická bolesť je definovaná ako bolesť pretrvávajúca dlhšie ako 12 týždňov. Chronická bolesť nás dokáže vyradiť z každodenného života a zhoršiť kvalitu nášho života.

Lieky utlmujúce bolesť či už voľne predajné, alebo na lekársky predpis nám pomáhajú znížiť bolestivosť avšak pravidelným užívaním sa zvyšuje riziko závislosti, ako sa aj zvyšuje množstvo vedľajších účinkov. 

Laserová terapia je ošetrenie, kedy dochádza k ožiareniu tkanív, orgánov, alebo bolestivého miesta laserom určitých vlastností. 

Fyziologické mechanizmy laserového ošetrenia laserom s nízkou intenzitou sú veľmi dobre preskúmané.  

Niektoré sú: 

Jednou hypotézou je, že po LLLT môže dôjsť k zvýšeniu nociceptívneho prahu, čo vedie k neurálnej blokáde, konkrétne k inhibícii nervových vlákien A a C (Kudoh et al., 1989; Chow et al., 2007).

Táto inhibícia môže byť sprostredkovaná zmenou axonálneho toku (Chow et al., 2007) alebo inhibíciou nervových enzýmov (Kudoh et al., 1989).

Okrem toho údaje naznačujú zvýšenie produkcie endorfínov (Yamamoto et al., 1988) a väzby opioidných receptorov prostredníctvom leukocytov obsahujúcich opioidy s LLLT (Cidral-Filho et al., 2014).

LLLT môže tiež napodobňovať účinky protizápalových liečiv znížením hladín prostaglandínu-2 (PGE2) (Campana et al., 1993) a inhibíciou cyklooxygenázy-2 (COX-2) (Sakurai et al., 2000).

Lasery proti bolesti vo všeobecnosti pomáhajú nasledovne:

  • Redukujú bolesť
  • Redukujú zápal
  • Zlepšujú prekrvenie v danej oblasti

Dĺžka ošetrenia závisí od vlnovej dĺžky a výkonu daného lasera, ktorý používame.