Čo sa deje s krvou, mozgom a celým telom po prekonaní Covid-19?

Ako sa prejavuje koronavírus?

Všetci už bohužiaľ vieme, že pod vplyvom koronavírusu sa v tele vytvoria podmienky, kedy nastáva stav stagnácie krvi. Z krviniek sa vytvorí tzv. „krvné blato“, v ktorom prestáva fungovať imunitný systém, a tak červené krvinky nevedia absorbovať (nasávať) kyslík v blízkosti pľúc. Z toho dôvodu Covid zhoršuje stav vnútornej strany pľúc, kde sa formuje zápal, a to zhoršuje podmienky celotelovo. Zápalové proteíny produkované pečeňou sú lepivé a zhoršujú podmienky ešte viac. V tele sa rozvíja ischémický stav – nedokysličenie, acidóza - prekyslenie a oxidačný stres. Najviac trpia orgány so silným metabolizmom ako je mozog. Nastáva upchávanie kapilár kdekoľvek v tele a vznikajú mikrotromby a tromby.  Teda zóny nedokysličených tkanív trpia a ak by sa tento stav neriešil, tak sa postupne rozvinie v orgánoch, upchajú sa kapiláry a nastáva stav zlyhávania orgánov.

Ako podporiť regeneráciu tela?

Lekári robia to, načo majú podmienky a možnosti. Sme toho názoru, že je potrebné pridať ešte ďalšiu pomoc a pozitívne ovplyvniť procesy tak, aby nedochádzalo k zhoršovania stavu krvi a to znamená - zlepšiť viskozitu a reológiu krvi a vlastnosti membrán červených krviniek prístrojom Bioquant podľa možností čo najskôr. Bioquant podľa stavu krvi a podľa závažnosti zdravotného stavu to dokáže skôr alebo neskôr zlepšiť ( ak je použitý včas).

Kto má perfektnú viskozitu a reológiu krvi v momente infikovania sa, u toho aj imunita funguje optimálne, a tak zdravotný postih tohto pacienta, resp. jeho pľúc a jeho organizmu bude minimálny alebo žiadny.

Čo je Bioquant NS zdravotnícka pomôcka?

Mnohí Bioquant poznáte a viete, že Bioquant je laserový prístroj, ktorý posúva vlastnosti krvi z hľadiska jej fyzikálnych vlastností  k zlepšeniu prúdenia krvi po každej jednej aplikácii, tiež k zlepšeniu pružnosti membrán červených krviniek, a tak telo aj počas Covidu môže byť lepšie okysličené a orgány môžu fungovať optimálne a nie sú v núdzovom režime s nedostatkom kyslíka.

U prípadov Covid a aplikácií Bioquantu vidieť z grafov ako skokovo narastá kyslík v tele, uviedli sme to v predchádzajúcom článku.

Ako zvýšiť okysličenie tela v domácom prostredí?

Používaním prístroja Bioquant, dochádza jednotlivými aplikáciami k tomu, že kyslík stúpa na vyššie hodnoty, potom klesá na nižšiu hodnotu, ale nie na východiskovú hodnotu, ale o čosi vyššie ako bola hodnota pred použitím prístroja (resp. pred jeho ostatnou aplikáciou). Tento proces sa opakuje každou ďalšou aplikáciou prístroja Bioquant. Takto dochádza k postupnému nárastu hodnôt kyslíka smerom hore. Aký výrazný je trend stúpania závisí od stavu konkrétneho pacienta v momente, keď začal aplikovať prístroj Bioquant.

Keďže ochorením Covid sa zaoberáme už odvtedy, keď sa o ňom objavili prvé informácie a zároveň laser na ožarovanie krvi študujeme už 12 rokov a tiež  vieme ako funguje ľudské telo a ako funguje Bioquant laser, tak na základe uvedeného sme zistili, že v mnohých prípadoch, Bioquant môže výrazne pomôcť pri menej závažných stavoch. U najzávažnejších stavov spôsobených Covidom, závisí výsledok od celkového stavu organizmu, a teda tu nikto nevie vopred predpovedať ako organizmus zareaguje.

Napriek tomu, aplikácia Bioquantu, rovnako ako aj pľúcneho ventilátora u najťažších stavov, ak nepomôže, tak určite neublíži, lebo jeho výsledkom pôsobenia je normalizácia procesov v organizme. No prognóza je u najťažších stavov neistá a nejasná. 

Čo sa deje s telom po Covide?

Z mnohých publikovaných materiálov, ktoré sme naštudovali, z toho čo sme opísali hore a z amerických zdrojov vyplýva, že všetci, ktorí na Covid zomreli majú zrazeniny krvi – tromby v najrôznejších častiach tela alebo poupchávané kapiláry v rôznych častiach tela.  

Vzhľadom k tomu, že máme fungujúci nástroj na „pocovidovú“ starostlivosť, ktorým je prístroj Bioquant, rozhodli sme sa vypracovať pre chorých po Covide komplexnejší postup následnej starostlivosti, aby sme posilnili účinky Bioquantu o látky, ktoré telo potrebuje pre svoju regeneráciu.

Postup zohľadňuje dopady Covidu na človeka tak, ako sme ich opísali hore. 

Treba vedieť aj to, že mnohí chorí sa do nemocnice počas prekonávania ochorenia Covid nedostali, mnohí nemali ani inú lekársku starostlivosť, a teda ani nevedeli, že majú venovať zvýšenú pozornosť poruchám zrážanlivosti krvi, ktoré sprevádzajú ochorenie Covid.

Preto okrem kyslíka v tele, zlepšenia viskozity a roelógie krvi - jej prúdenia telom a zlepšenia vlastností membrán červených krviniek, aby vedeli dobre viazať kyslík ( to sú medicínske účinky prístroja Bioquant), je potrebné venovať pozornosť aj fibrinolýze - rozpúšťaniu zrazenín a blokád v prúdení krvi trombotického charateru nejakým vhodným spôsobom a dodať telu suplementy k regenerácii vzniknutých poškodení.

Rovnako ako po Covide „nevládze“ celé telo, lebo je ovplyvnené ischémiou, acidózou a oxidačným stresom, tak nevládzu ani neuróny. Neuróny sú „vyčerpané“, lebo ochorenie Covid odčerpáva zdroje ATP z buniek. Celý organizmus sa musí zotaviť a v priemere to trvá asi 3 mesiace. Veríme, že s Bioquantom by sa to malo urýchliť.

Ako súčasť „pocovidovej“ starostlivosti odporúčame :

Najväčšiu starostlivosť v tomto postupe venujeme práve mozgu a neurónom, ale tento postup ovplyvní aj bunky celého tela pozitívnym spôsobom, preto je potrebné v prvom rade stimulovať mozog, aby sa vedel ladiť na rôzne frekvencie, ktoré mal pred ochorením. Ďalej venovať osobitnú pozornosť krvi, ktorá má celotelový systémový dosah na všetky bunky, orgány a tkanivá a tiež špecifickým doplnkom výživy, ktoré potrebujú najmä neuróny, ale aj všetky poškodené bunky.

1/ Bioquant laser na úpravu vlastností krvi - normalizácia krvnej reológie:

Vzhľadom k tomu, že Covid zhoršuje vlastnosti krvi z hľadiska jej prúdenia, teda zhoršuje viskozitu a reológiu, Bioquant laser by mal byť súčasťou následnej starostlivosti človeka o telo, lebo len v podmienkach dobrej viskozity reológie krvi môže prebiehať regenerácia buniek a organizmu ako celku. V podmienkach hustej krvi, zlej viskozity, a reológie to nie je možné.

2/ Bioquant pomáha aj cez frekvencie - stimulácia mozgu:

Keďže Covid zanecháva najvýraznejšie zmeny v mozgu, sú potrebné aj frekvenčné tréningy, ktoré Bioquant umožňuje. Preto tejto časti venujme zvýšenú pozornosť.

Tieto tréningy sú individuálne a je možné ich rozdeliť podľa typu ťažkostí (chorôb).

Dole uvedený typ tréningov je vhodný pre všetkých, ktorí chcú zlepšiť svoj zdravotný stav:

  • ráno po raňajkách 40Hz 12-15 minút,
  • popoludní 15 Hz 12- 15 minút,
  • 2 hodiny pred spaním 10Hz alebo 4 Hz podľa toho, čo sa znáša lepšie.

Vyššie uvedený typ tréningov na úrovni 40 Hz nie je však vhodný pre deti s ADHD, ktoré môžu mať tréningy po raňajkách 15Hz 12 min, popoludní po obede tiež 15 Hz 12 min a večer tréning 10Hz, alebo 4 Hz 12 min dve hodiny pred spánkovú činnosťou. (platí to pre prístroj na báze LED svetiel prístroj Bioquant LED, ktorý môžu používať aj deti, nakoľko to nie je laser)

Upozornenie: Frekvenčné tréningy nesmú používať ľudia s epilepsiou, tehotné matky, alebo ľudia s veľmi nízkym tlakom. Všetky informácie sú uvedené v Inštrukcii na moduláciu mozgových vĺn, ktoré dodávame s prístrojmi.

Navrhujeme, urobte si rýchly test svojho mozgu. Poskytujeme informácie zo stránky nášho partnera pre výskum mozgu z hľadiska jeho frekvencií EEG Inštitút. (facebook.com/eeginstitut)  

RYCHLÁ DIAGNOSTIKA MOZGU

Urobte si rýchlu diagnostiku mozgu. Pozerajte sa na stred obrázku. Pozerajte sa vždy na jeden po druhom v plnej veľkosti. Ak sa niektorý z obrázkov začne pohybovať máte problém s mozgovou činnosťou (obrázky nájdete v galérií na konci stránky). 

Váš mozog je v poriadku, ak sa na obrázkoch nič nehýbe.

Ak sa točia obrázky pomaly ste utlmený, prevládajú vo Vašom mozgu nízke frekvencie. „Spinkáte“ počas dňa, neviete sa sústrediť behom pracovnej činnosti dňa. Vtedy je vyššia aktivita parasympatiku spojeného s pomalými vlnami.

Ak sa točia obrázky rýchlo, máte nadbytok rýchlych vĺn, je vyššia hodnota sympatiku, môžte pociťovať stavy úzkosti a mozog má vysokú spotrebu energie (20%).

Na každý stav EEG vyvinulo iné frekvenčné tréningy.

Výhodou je, že sa spájajú s laserovým ožarovaním krvi, ktoré cez dobrú viskozitu a reológiu krvi pozitívne ovplyvňuje kognitívne schopnosti mozgu.

Všetky aplikácie robia medicínsku aplikáciu a to laserové ožarovanie krvi.  

Modulácia mozgových vĺn je nemedicínska aplikácia a prejavuje sa len pri použití frekvencií na stimuláciu mozgu alebo tréningy.

Takéto spojenie krv a vlny je najúčinnejším nástrojom ako dosiahnuť to, že mozog sa vráti k pôvodný frekvenciám, lebo podľa informacií z linku   https://www.facebook.com/eeginstitut, všetci po Covide s ťažším priebehom vykazujú zmeny v EEG a QEEG, čo sa prejavuje v zhoršení pamäte a kognitívnych schopností.  

Vyššie uvedené frekvencie pre stimuláciu boli odporúčané aj v štúdii EEG Inštitútu pre pristroj BIOquantu LED viď link :

https://www.bioquant.sk/a/studia-bioquant-testovany-v-prahe-u-20-osob

Pre prístroje typu NS tiež platia rovnaké zásady ako pre prístroj Bioquant LED pre základné typy stimulácií pre optimalizáciu mozgovej činnosti, ale s upravenými časmi stimulácie. 

3/ Tromby a mikrotromby:

Nikto nevie, kde v tele počas Covidu vznikli, resp. kde sa nachádzajú, ale celkom určite ich v tele majú pacienti po Covide viac, ako ich mali pred ochorením.

Súčasťou „pocovidovej“ starostlivosti by mal byť výživový doplnok Nattokináza. Je to enzým s antitrombotickým účinkom. Rozpúšťa tromby. Jeho aktivita so označuje FU a znamená fibrinolytickú aktivitu.

Tento produkt spolu s prístrojom Bioquant bude pôsobiť synergicky, t.j. Nattokináza bude napomáhať účinkom prístroja Bioquant

Práve to je dôvod, prečo sme doniesli Nattokinázu na trh, lebo kvalitná nattokináza má anti-trombotické účinky a máme ju od nášho dodávateľa artemisinínu, takže za vysokou kvalitou si stojíme. Náš dodávateľ je držiteľom GMP certifkátu (GOOD MANUFACTURE PRACTICE) - dobrá výrobná prax.  Bola registrovaná na ÚVZ SR ako všetky naše výživové doplnky.

Takýmto spôsobom sa obnoví prietok krvi v každej časti organizmu. Bioquant spôsobí perfektnú viskozitu a reológiu a zároveň napomôže transportu výživového doplnku Nattokináza aj do tých najodľahlejších častí organizmu. Rozpustia sa všetky plaky na povrchu membrán buniek a bunky znova začnú voľne a slobodne dýchať a nasávať život celým svojim povrchom.

Tak sa vytvoria podmienky pre rýchlu regeneráciu aj v tých častiach organizmu, kde je prietok krvi ešte stále obmedzený alebo zablokovaný.

4/ Mozog a ako mu dopomôcť k regenerácií:

Najviac počas Covidu utrpel Váš mozog, hoci si to možno vôbec neuvedomujete.

Ak je kyslík na špičke prsta 80% počas Covidu, tak v mozgu, ktorý váži cca 2-5% hmotnosti Vášho tela, (podľa toho koľko vážite), cez neho  tečie 1/3 všetkej krvi pumpovanej srdcom (deje sa tak kvôli jeho obrovskému metabolizmu). Práve obrovský metabolizmus v kombinácii s obmedzeným prísunom kyslíka a prietokom krvi počas Covidu, znamená, že sa tu kumulujú odpady. Ischémia, oxidačný stres a acidóza tu pôsobia silnejšie, ako v ktorejkoľvek časti tela. Takže dopady Covidu na mozog môžu byť závažnejšie ako v inej časti organizmu.

5/ Mitochondrie a DNA:

Telo teda dopadlo určite lepšie ako mozog z hľadiska možných poškodení.

V bunkách mohli nastať poškodenia DNA, poškodenia mitochondrií a to že nevládzete po Covide, je toho jasným dôkazom. To na sebe pociťujete. Ale nízky metabolizmus svalov v stave, keď chorý ležíte, znamená, že spotreba energie je nízka a podmienky môžu byť priaznivejšie ako v mozgu aj počas silnej ischémie. 

Čo však nevidíme je, aký pokles nastal mentálnych alebo kognitívnych alebo pamäťových schopností mozgu.

Ale ak človek upadol fyzicky, tak aj vplyv na mozog je podobný, ale dopady sú závažnejšie ako poškodenia iných častí tela.

Preto potrebujete produkt resp. produkty vo forme suplementov, ktoré by priniesli zlepšenie všetkých poškodení a v podmienkach dobrej krvi a jej dobrej cirkulácie a mikrocirkulácie v úplne všetkých častiach organizmu, a teda aby podporili regeneráciu a nápravu.

Potrebujeme vytvoriť podmienky na rýchlu regeneráciu.

Na tieto poškodenia mozgu, reparáciu DNA, reparáciu mitochondrií vašich buniek potrebujete: ( sú to jedny z najúčinnejších brain boostrov, teda stimulátorov mozgu, ale to, že ich orientácia je na mozog a neuróny neznamená, že sa nebudú podieľať na reparácii buniek a tkanív aj v iných častiach tela s poškodenými bunkami a ich časťami )

Tieto látky sú:

  • NMN – nikotímamid mononukleotid
  • Resveratrol
  • Phosphatidylserín (PS)
  • Ging seng, Gingko
  • Acetyl L karnitín
  • Kofeín....

Zaregistrovali sme produkt Mitokit, ktorý bude obsahovať prvé 4 látky, ktoré budú silným stimulantom a dodajú energiu na regeneráciu a aj priamo navodia regeneráciu mitochodndrií a DNA. Produkt z línie Gingsengov obsahuje Korean Gingseng.

Acetyl L karnitím si môžete obstarať samostatne alebo je súčasť nášho produktu Bioquant Amino Komplex spolu s aminokysleniami, ktoré dodávajú telu látky na uvoľnenie ciev.

Ale aj kofeín alebo rybí olej obsahujúci DHA a EPA považujeme za samozrejmú súčasť „pocovidovej“ starostlivosti.

Hlavné účinky látok prinesieme v nasledujúcom článku. Ale za rozhodujúce považujeme reparačnú schopnosť a regeneračnú schopnosť, schopnosť opravovať poškodenú DNA a mitochondrie, silný antioxidačný účinok, fibrinolýzu a rozpúšťanie zrazenín, vazodilatačný účinok, energizačný účinok, zlepšovanie pamäte a sústredenia sa, ochrana mozgových buniek, proti stresový účinok, znižovanie tukov a cholesterolu v krvi, zlepšenie myslenia.... v spojení s perfektným stavom krvi z hľadiska viskozity, reológie a vlastností membrán červených krviniek navodených Bioquant prístrojom teda dobrá cirkulácia a mikrocirkulácia krvi doručí molekuly látok presne tam kde sú potrebné.

6/ Artemisín (artemisinín) ako podporná terapia počas Covidu, ale aj po Covide (zabíja vírusy)

Jeho používanie pred „Covidom“ môže v kombinácii so zložkami na posilnenie imunity byť určitou formou prípravy nato, že ak vírus dostaneme tak telo bude pripravené s ním zabojovať.
Podľa niektorých štúdií artemisinín blokuje určité enzýmy potrebné k replikácii vírusu. Sú to enzýmy viažúce železo a práve reakcie so železom a produkcia voľných kyslíkových radikálov, pretože artemisin v reakcii so železom ich uvoľňuje,  môže byť hlavným mechanizmom ako bráni replikácii. Neustále sa tieto procesy študujú a výklady sa dopresňujú. Materiály sú dostupné aj na serveroch Pubmed.
Počas Covidu môže byť účinné úžívanie Artemisinu tým istým spôsobom.
A po Covide môže zase pomáhať rovnako ako sme opísali pred Covidom, chráni pred recidívou, lebo ak niekto Covid prekonal, nie je vylúčené, že ho nedostane opäť. Pretože železo sa podieľa na mnohých základných biologických procesoch vrátane syntézy DNA / RNA a tvorby ATP, vírusy sa v zásade spoliehajú na replikáciu železa v hostiteľských bunkách. S čím vírus neráta je práve Artemsinín, vznik voľných radikálov v reakcii so železom, ale tie našim bunkám neublížia, lebo naše bunky majú pomerne zdatný antioxidačný systém, ktorým vírus nedisponuje.

Záver

Keď ste prekonali Covid-19 a či ste mali, alebo nemáli symptómy, následky vo vašom tele ostávajú dlho a v prípade menšej stresovej situácie, keď stúpne hladina stresových hormónov, môže dôjsť k infarktu, alebo porážke aj za bežných situácií, nie len po Covide. Ale po Covide je situácia oveľa horšia a viac riziková. Telo po Covide nie je také, aké bolo, ale treba ho navrátiť do normálu. Ponúkame ako možné riešenie upravu vlastností krvi, aby dokázala priniesť kyslík a všetky živiny pre regeneráciu buniek.

Ing. František Kokoš

V Revúcej

10.3.2021