Používanie Bioquant NS a športový výkon

Laserové ožarovanie krvi zlepšuje vlastnosti krvi z hľadiska jej schopnosti prúdiť ľahko a bez prekážok cievami, umožňuje cez dobrú viskozitu krvi dobré prekrvenie, cez dobrú reológiu krvi ešte ďalšie zlepšenia mikrocirkulácie krvi tkanivami a teda vytvára priaznivé predpoklady pre lepšiu silu a vytrvalosť, čo je potvrdené aj štúdiami. Nezáleží na tom, či máte laser v žile alebo v nose, proste sila a vytrvalosť sa Vám zlepšuje, ale deje sa to len vtedy,  ak krv je schopná priniesť dostatok energie a kyslíka do buniek,  lebo len vtedy môžete vládať a zvládať fyzickú či psychickú námahu.

Za úspechom s Bioquantom

Každý profesionálny športovec potrebuje zvyšovať výkon, vytrvalosť, silu.

Bioquant Vám na tejto ceste pomôže.

Je laserové ožarovanie krvi doping?

Ak by sme analyzovali metódu laserového ožarovania krvi,  či je dopingom alebo nie je, nemecká antidopingová komisia stanovila, keďže sa aplikáciou svetla do tela nič cudzie do tela nevnáša, tak to ohodnotila, že metóda laserového ožarovania krvi dopingom nie je.

Dobrá viskozita a reológia krvi je základom sily a vytrvalosti, či už človeka alebo športovca. Je však základom aj mentálnej výkonnosti. Fyzická a  mentálna výkonnosť priamo súvisia so stavom krvi.

​Športový výkon a tokové vlastnosti krvi

Pri každom športovom výkone, či už s rozcvičkou alebo bez nej  ( v druhom prípade sú dopady závažnejšie, lebo nerozprúdená krv  spôsobuje,  že sa zvyšuje oxidačný stres a záťažuje tkanivá silnejšie a závažnejšie  ako v prípade absolvovania rozcvičky) stúpa riziko poškodenia tkanív v dôsledku ischémie, acidózy a oxidačného stresu. Preto perfektné tokové vlastnosti krvi znamenajú vyššiu fyzickú výkonnosť a vytrvalosť oproti stavu keď tieto parametre nie sú optimálne. Bioquant upravuje krvnú reológiu a viskozitu, teda tokové vlastnosti krvi. 

Po športovom výkone pri dobrých tokových vlastnostiach krvi a dobrej permeabilite bunkových membrán sa zlepšuje schopnosť zbavovať sa odpadových látok  ako je kyselina mliečna  a tak príznaky tzv. svalovky sa až tak neprejavujú a bunky sa ľahko zbavujú metabolitov ich činnosti.

Nezanedbateľné sú aj dopady na mozog a oddiaľovanie zanášania mozgu metabolitami a dôsledkami, čo vedie k rozvoju neurodegenaratívnych ochorení. Ak sa ničíte fyziky, ničíte sa aj mentálne. Lebo sú to spojené nádoby. Preto je najlepšie zvládať každý stres v takom stave, že tokové vlastnosti krvi sú perfektné. Inak poškodenia budú závažnejšie.

Máte vo svojich rukách.

Môžete urobiť maximum pre zníženie poškodzovania organizmu a Vašich buniek, lebo tie sú základom Vášho tela. Všetci sme poskladaní z buniek. Mali by sme sa starať o ich komfort a pohodu. A to sa dá len s dobrým stavom krvi. A o tom je prístroj Bioquant.

Ako Vám môže Bioquant pomôcť

Používanie prístroja Bioquant  je bezbolestné a neinvazívne. Zlepší nielen kognitívne schopnosti mozgu ale aj fyzické schopnosti Vášho tela.  Ak ste aktívni športovci, stúpne nielen váš výkon ale aj vytrvalosť.

Krv je to, čo spôsobuje či sa hore kompcom zadýchate alebo nie, či vládzete alebo nie, a či Vám to myslí alebo už nie. Všetko je navzájom  v ľudskom tele spojené krvou. Až druhou v poradí je nervová sieť, ale aj tá je vyživovaná krvou.