Kruté štatistiky hovoria: Slovenský národ je na čele v úmrtnosti a výskyte srdcovocievnych ochorení

Srdcovocievne ochorenia sú označované ako civilizačné ochorenia, čo znamená, že sú to choroby životného štýlu. Je iróniou, že v krajinách, kde ľudia hladujú, majú najnižší výskyt srdcovocievnych ochorení. Na druhej strane sú klinické štúdie na zvieratách, že ak už príhoda (infarkt) nastane, u zvierat s nízkym prísunom cholesterolu je miera prežitia nižšia ako u zvierat s dobrou výživou a vyššou hladinou cholesterolu (v tomto prípade je zvýšená reparačná schopnosť buniek).

Príčiny srdcovocievnych ochorení

V štatistikách v rámci EÚ sme Slováci ako národ na čele v úmrtnosti a výskyte srdcovocievnych ochorení.

Príčin týchto chorôb je veľa, avšak za niektoré nemôžeme, napr.: genetické faktory a predispozícia.

Iné si spôsobilo ľudstvo celkovým životným štýlom, ako sú: jedy, lieky, kozmetika, elektromagnetický smog, ťažké kovy, stres.

Za niektoré si môžeme sami: pitný režim, nevhodné stravovanie, nízka fyzická aktivita, nezdravé návyky ako alkohol, drogy, časté preexponovávanie síl organizmu atď.

Ale to, za čo sme zodpovední sami, vieme ovplyvniť a to je v tomto komplexe rozhodujúce.

A vieme kompenzovať svojim správaním aj iné vplyvy z okolia, ktoré progres týchto chorôb urýchľujú.

Zdravé srdce a cievy - zdravá krv

Za mlada máme perfektnú krv, lebo organizmus rastie a z potravy si berie všetko, čo potrebuje. Keď vyrastieme a dlhé roky sme pod vplyvom hore uvedených faktorov, začínajú procesy ukladania odpadov v organizme. Ak sa ich človek nezbavuje dostatočne, pretože krv musí byť perfektná, odpady sa kumulujú v tele - usádzajú sa. Ak to trvá pridlho, zmeny sa prejavia v orgánoch a potom aj na samotnej krvi. "Zlá" krv signalizuje preexponovanú situáciu. "Zlá" nemusí znamenať, že už sa zmenili biochemické parametre, najprv sa zvyšuje stav koagulácie krvi, rastie jej viskozita, znižuje sa počet normálnych diskocytov a narastá počet abnormálnych foriem erytrocytov. Neskôr stúpa LDL alebo aj celkový cholesterol, začína obrana organizmu pred poškodeniami, stúpa aktivita fibrínu, vznikajú aterosklerotické zmeny, stúpa krvný tlak a postupne sa vyvíja hypertenzia, ischemické stavy atď.

Hromadenie odpadov v tele

Takto sa to deje desaťročia. Vo veku 40 rokov už máme v sebe možno aj 20 rokov staré odpady, ak sme sa ich nedokázali zbaviť.

Ako prebieha likvidácia odpadov je jednoduché. Všetky procesy prebiehajú vďaka krvi, ktorá prináša živiny z tenkého čreva a kyslík z pľúc a výsledkom metabolizmu je energia na udržiavanie teploty tela, pohyb, nervové aktivity. Vzniká kysličník uhličitý a množstvo metabolitov. CO2 odnáša krv do pľúc, ostatné odpady putujú lymfatickým systémom do krvi a orgánov, ktoré ich odstraňujú, pričom je tu súčinnosť mnohých orgánov – obličky, pečeň, slezina, pokožka.

Takže odpady majú tekutú a plynnú formu a vtedy sa ich zbavujeme ľahko. Ak už získajú pri ich uskladňovaní tuhú formu, potom proces znovurozpúšťania trvá dlho. Pokiaľ odpady v noci nedokážeme odstrániť a ráno začneme pridávať ich novú dávku, musia sa usádzať v tele.

Z hore uvedeného vyplýva, že naša samoozdravovacia schopnosť existuje a funguje. Ale keď ju trvalo poškodzujeme, nakoniec to naše telo nezvládne a vzniká choroba. Ak na srdcovocievne ochorenia trpí asi polovica obyvateľstva, tak táto polovica prekročila úroveň samoozdravovacích síl. Druhá polovica to však zvládla, zrejme robili niečo inak alebo ich metabolizmus funguje trocha lepšie a zvládol vysporiadať sa so všetkými vplyvmi. To je logické, veď každý sme inak fyzicky vybavený a inak vyzeráme. Nie každý vládze rovnako a tak je to aj s metabolizmom.

Lieky na predpis na odvrátanie dôsledkov vášho zlého životného štýlu neliečia, len udržujú alebo spomaľujú zhoršovanie stavu. Keď napr. lieky na tlak vysadíte, tlak Vám stúpne. Užívanie týchto liekov nie je ani len prevencia, že infarkt nedostanete.

Odstráňme príčinu ochorenia a nie len následky

Z hore uvedeného vyplýva, čo všetko treba robiť, aby sme zvrátili zhoršovanie nášho zdravotného stavu, ktoré sa rozvíja smerom k chorobám po špirále, ale nie vždy máme dosť síl to preseknúť a zastaviť. A keď je neskoro, už sa to ani nedá vrátiť späť. Preto začíname brať tabletky na hypertenziu – na zníženie počtu úderov srdca, na roztiahnutie ciev, na zriedenie krvi, na zníženie zrážanlivosti krvi, na zlepšenie funkcie obličiek. Ale tieto lieky neliečia. Sú len prevenciou ďalšiemu zhoršovaniu stavu. Zhoršovanie stavu by bolo bez týchto prostriedkov oveľa rýchlejšie. Tvrdím, že neliečia, pretože keď tieto lieky vysadíte, diagnóza nie je odstránená a tlak znova stúpne. Ale sú účinnou a nevyhnutnou prevenciou. Ak nezačíname s liekmi meniť svoj životný štýl, stav sa naďalej môže zhoršovať a lieky nám pribúdajú v množstve druhov aj počte. A nakoniec to aj tak skončí infarktom alebo mozgovou príhodou. Ak bol infarkt raz, celkom určite sa zopakuje a následky budú horšie, ak nič nezmeníme.

Zmena životného štýlu je nevyhnutná. Bez zmeny životného štýlu prídete o zdravie, budete celý zvyšok života na liekoch, ktoré budú pribúdať a nakoniec si zlý životný štýl zoberie krutú daň zato, že ste svoje telo zanedbávali. V médiách sa dosť pojednáva na tému zdravý životný štýl, tak ponúkame aspoň pár rád, ktoré považujeme za najdôležitejšie.

Zmena životného štýlu je nevyhnutná a úprava vlastností krvi

Tu je načase zamyslieť sa a začať niečo robiť. Treba zvrátiť situáciu. Takže fyzická aktivita (aspoň prechádzky), pravidelný pitný režim, odbúranie škodlivých faktorov pitím vody prípadne detoxikáciou, eliminovanie stresu, pravidelný spánok, zdravá strava a BIOquant® - to sú veci, ktoré to môžu zvrátiť.

Samotný BIOquant® nie je dosť silný a ak nezmeníme životný štýl, infarkt alebo mozgovú príhodu môžeme dostať - s BIOquantom® či bez neho, s liekmi od lekára či bez nich.

V mladšom veku a v menej závažných stavoch zvráti situáciu aj samotný BIOquant®, ale neskôr, vo vyššom veku a v závažnejšch stavoch už sám nestačí.

Čo BIOquant® robí, vedia už všetci. Každou aplikáciou mení pomery v krvi vedúce k riedeniu krvi, rastu aktivity enzýmov, uvoľňovaniu NO s vazodilatačným efektom, poklesu LDL a triglyceridov. Ak však jeho účinok prevalcujeme troma rezňami, piatimi vajíčkami a dvoma litrami vína a nepijeme vodu celé dni, ak len sedíme za kancelárskym stolom a ešte k tomu fajčíme, vážime 120kg, vtedy ani BIOquant® nepomôže.

Ing. František Kokoš, 30. 9. 2010