BIOquant a COVID-19

Takmer všetci vieme, že Covid-19 niektorí zvládajú ľahšie, iní tažšie a niektorí naň aj umierajú. Je to spojené so stavom imunitného systému človeka, jeho rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa diagnóz, ktoré ovplyvňujú jeho orgány, stav krvi a teda pripravenosť zvládnuť ochorenie akým je Covid-19. Ľudia v dobrej fyzickej a psychickej forme zvládajú Covid väčšinou hravo, niektorí ani nevedia, že ho majú.

Covid-19 a jeho následky

Nikto však neumiera len na Covid, ale deje sa to hlavne na jeho následky. Spôsobuje zhoršenie okysličenia krvi a SpO2 u chorých s Covid klesá. Teda zhoršuje sa okysličenie orgánov a tkanív človeka. Rozvíja sa acidóza tkanív ( nárast CO2 a iných metabolitov v tkanivách), oxidačný stres, ischémia a kolotoč nepriaznivých zmien dostáva telo mimo možnosti regulácií homeostázy, teda nie je možné nastaviť dobré pomery v tele ako sa tomu automaticky deje u zdravého človeka. Niekedy je spúšťačom kolotoča zhoršenia stavu pneumónia v spojení s vírusom. Výsledkom je po určitej dobe trvania takéhoto stavu nárast tlaku krvi, nárast tepu, zhusťovanie krvi teda narastá jej viskozita a zhoršuje sa reológia, až nakoniec sa vytvárajú v cievach plaky, tvoria sa mikro-tromby a tromby a po ich uvoľnení človek zomiera na zástavu prietoku krvi v určitej časti tela.  Napríklad chorý človek s Covid umiera na infarkt a nie na COVID.

Kontrola kyslíka oximetrom

Jednoduchým riešením hodnotenia stavu je meranie obsahu kyslíka v krvi oximetrom. Všetky hodnoty pod 95% potrebujú byť riadené tak, aby sa čo najskôr dostali nad túto hranicu. Aby poškodenia tela neboli závažnejšie.

Pokiaľ máte teplotu, tá je dobrá, lebo v stave ochorenia vysoká teplota zlepšuje vlastnosti krvi, teda viskozitu a reológiu krvi. Ale príliš vysokú teplotu je potrebné aj zrážať dobre dostupnými a známymi prostriedkami.

Aby ste obmedzili riziko tvorby trombov vhodným doplnkom je Aspirín alebo acylpirín resp. anopyrin. Vždy ide o kyselinu acetylsalicylovú, ktorá robí disagregáciu trombocytov a redukuje sa riziko tvorby trombov. Nezlepšuje však okysličenie krvi, ale redukuje riziko. Alternatívou sú lieky ako Fraxiparín a iné.

Tiež je potrebné starať sa o svoju imunitu, aby fungovala čo najlepšie. Vitamíny a minerály ako Zn, Se, C, D alebo D3, B6, možno produkt Isoprinosine ako imunity booster (antivirotikum na predpis) .....  sú to vhodné doplnky výživy a lieky.

Osobne by som siahol aj po antivirotikách, ak ich nemáte dostupné tak aspoň doplnok výživy napríklad Atremisinín (Artemisin) okolo ktorého prebieha rozsiahly výskum a je schváleným liekom na vírus malárie FDA v USA a jeho potenciál na vírus Covidu sa skúma.

Čo robiť, aby ste zvýšili kyslík v tele?

Sú dve možnosti. 

1. Jedna z možností je oxygenátor, obohacujete ním kyslík, ktorý dýchate do pľúc. Ale to je len jedna strana pľúc, jedna strana mince. Fungovalo by to efektívne,  ak by krv bola perfektná, ale to nie je. Práve naopak.

2. Druhou stranou je krv, ktorá kyslík odoberá a roznáša po tele. Preto jej vlastnosti ako viskozita, reológia krvi a vlastnosti červených krviniek, aby dobre viazali kyslík sú veľmi dôležité. Určite by som siahol po produkte Bioquant NS, je to laser, ktorý ovplyvňuje druhú stranu mince a to absorbčnú a transportnú schopnosť krvi,  lebo zlepšenie viskozity a reológie krvi, ktoré navodzuje zlepšenie cirkulácie a mikrocirkulácie a odozvu uvidíte bezprostredne priamo na hodnotách SpO2 meraných oximetrom. Od aplikácie ku aplikácii sa bude zlepšovať kyslík, klesať pulz a tlak krvi, budú sa zlepšovať podmienky v tele a len v takých podmienkach môže imunita fungovať naplno a perfektne. Postupne klesne oxidačný stres, vytratí sa nedokysličenie orgánov a tkanív, zredukuje sa riziko tvorby trombov.

Keďže chorí s Covid nemajú čas hrať sa s adaptáciou, ktorá je predpísaná v Návode na použitie k prístroju Bioquant NS, postup musí byť tak rýchly, aby sa kyslík meraný oximetrom čo najskôr dostal na želané a potrebné hodnoty nad 95, ale lepšie nad 98%.

Keďže som autor Návodu na použitie, musím uviesť, že Návod bol napísaný tak, aby bežní užívatelia nepocítili nijaké vedľajšie účinky keď začínajú s prístrojom.

Preto je postup adaptácie v Návode na použitie v trvaní 42 dní. Ale počas takejto doby by chorý človek s Covid, ktorý potrebuje okamžité efekty, tak počas tejto doby môže aj zomrieť. 

To preto neplatí u chorých s Covid, lebo vedľajšie účinky tohto vírusu sú tak závažné, že rýchly nástup používania prístroja Bioquant a jeho vedľajšie účinky počas rýchleho nástupu nič neznamenajú,  v porovnaní s následkami COVID. Môže sa objaviť len mierny diskomfort, ktorý sa dá hravo prekonať.

Protokoly ako používať Bioquant prístroj pri ochorení COVID sa môžu líšiť. Pred každou aplikáciou a počas aplikácie sa sleduje SpO2 teda okysličenie krvi. Aplikácia môže bežať dovtedy a opakovať sa,  kým sa kyslík nezastabilizuje a Bioquant ho už nevie v danej aplikácii viac zvýšiť. Ak kyslík dosiahne svoj vrchol a už nestúpa, ale mierne klesá, možno aplikáciu prerušiť. Ďalšie zlepšenie sa dosiahne v ďalšej aplikácii.

Prvá možnosť

Jedno z možných použití  je napríklad 3 aplikácie denne:

P s číslom, napr P4  znamená program, ktorého paramtere sú v prístroji presne prednastavené. 

Pokiaľ vlastníte predchádzajúci model Bioquantu napr, model Bioquant, alebo model Bioquant N, alebo Bioquant PROFI alebo prístroj Kingray PROFI, používajte len spojité svetlo 0Hz ráno a na obed, večer môžte používať svetlo s frekvenciou  teda prerušované svetlo.

bioquant%20a%20covid_edited.jpg

Druhá možnosť

Ale ak by ste chceli používať len spojité svetlo s 0Hz návrh postupu je tu:

Po dosiahnutí SpO2 nad 95% sa môže počet
aplikácií redukovať na 2 aplikácie P1 s 0hz  denne. Ale ak by SpO2 začalo opäť klesať je potrebné vrátiť sa k trom aplikáciám kým sa to zastabilizuje.  SpO2 je veličina, ktorú viete riadiť prístrojom Bioquant.

Bioquant a covid 19 - 2.jpg
Treba uviesť, že Bioquant funguje inak ako kyselina actylsalicylová, alebo lieky na riedenie krvi  a jeho účinok na hladinu kyslíka v krvi je prevažne veľmi rýchly. Pružné a deformovateľné červené krvinky bez povrchových vrstiev na ich membránach efektívne viažu kyslík a plnia svoju funkciu. Len u najzávažnejších stavov zlepšovanie SpO2 bude každou aplikáciou veľmi malé a bude potrebný vyšší počet aplikácií ako u osôb s lepším zdravotným stavom. Tiež doba liečby bude trvať dlhšie u týchto osôb.
Konečným dôsledkom nárastu kyslíka, zlepšenia viskozity a reológie krvi bude možné očakávať skrátenie doby liečby a zmiernenie následkov ochorenia COVID 19 na orgány človeka a zlepšenie kvality života po prekonaní ochorenia.
Prístroj  Bioquant NS  COVID nelieči, pomáha len zmierňovať jeho následky a prispieva k zlepšeniu celkového zdravotného stavu človeka. Takže človek sa z ochorenia vlastne lieči sám, svojou imunitou a Bioquant len pomáha vytvárať k tomu podmienky, aby tieto procesy mohli bežať optimálne a nie v devastačných podmienkach, ktoré by poškodzovali orgány človeka a viedli nedajbože k smrti alebo závažným následkom vyvíjajúcim sa v takýchto podmienkach.

Uverejnené 7.1.2021, Autor: Ing.František Kokoš