Ako pomôcť zvýšiť hladinu kyslíka u pacientov s Covid-19, aj postkovidové stavy?

Zvýšenie hladiny kyslíka je veľmi dôležité pre organizmus, aby sa dokázal regenerovať. Avšak mnohí pacienti aj po vyliečení nedokážu mať hodnoty v norme, alebo majú problémy so zadýchavaním, alebo inými pridruženými diagnózami. Covid-19 so sebou prináša riziká aj po vyliečení. Síce sme negatívni a vyliečení, ale nikdy nevieme, aké následky na nás z dlhodobého hľadiska čakajú. Lekár, ktorý pracuje na Covid-19 oddelení nám povedal, že mnohí aj po vyliečení majú cievne ochorenia, ochorenia očí, trombózy a následne sa týmto ľudom predpisujú lieky na udržiavanie stavu, aby nedošlo k infartku, k trombóze, k porážke, ale to, čo je potrebné riesiť je predsa KRV. Tá prináša kyslík orgánom.

Bioquant je jedno z riešení a už aj lekári nám potvrdili jeho účinnosť 

Bioquant zvyšuje kyslík, znižuje tep a tlak krvi u chorých s Covid 19 a aj v pokovidovej starostlivosti. Tento článok vznikol za spolupráce s pacientami s Covid-19. V tomto článku sme použili výsledky 4 pacientov, ale máme stovky pacientov s Covid-19, ktorým Bioquant zdvihol kyslík a urýchlil regeneráciu. 

Abstrakt:

V článku sú analyzované výsledky 4 pacientov s použitím prístrojov Bioquant ( NS a LED ) s Covid-19.

Pacient 1:

 • Zmena tlaku: Systolický tlak155 na 120,
 • Diastolický tlak  z 92 na 72,
 • Zmena pulzu: 87 na 65,
 • Zmena kyslíka: 85% na 98%

Pacient 2:

 • Zmena tlaku: Sys.161 na 142,
 • Dias.98 na 80,
 • Zmena pulzu: 95 na 78,
 • Zmena kyslíka: 84% na 94%

Pacient 3:

 • Zmena tlaku: Sys.169 na 125,
 • Dias.98 na 73,
 • Zmena pulzu: 89 na 65,
 • Zmena kyslíka: 83% na 97%

Pacient 4:

 • Zmena tlaku: Sys.170 na 135,
 • Dias.96 na 85,
 • Zmena pulzu: 91 na 77,
 • Zmena kyslíka: 81% na 96%

U všetkých sa preukázal účinok prístroja Bioquant na nárast kyslíka  (SpO2), pokles systolického a diastolického tlaku ako aj pokles tepovej frekvencie počas série aplikácií, hoci reakcie sú individuálne a závisia na východiskovom stave pacienta aké má východiskové sledované hodnoty predovšetkým SpO2 a zdravotnom stave pacienta, pričom zlepšenie nezáleží na veku, pretože najstarší pacient v dobrej kondícii sa zotavil podstatne rýchlejšie ako ostatní včelenení do používania prístrojov Bioquant hodnotených v tomto článku.

Kyslíkový kocentrátor alebo zdravotnícka pomôcka Bioquant?

Máme veľa prípadov, že nám volajú ľudia, že  potrebujú kyslíkový koncentrátor. Niektorý z ich príbuzných leží s Covid 19 alebo už aj po ňom s nízkym kyslíkom. Myslia si, že im to pomôže. Pomáha to, áno,  ale len dočasne. Po odpojení kyslík padá dole. Lebo vzduch v pľúcach je jedna strana a krv v tele je druhá strana pľúc. Pri nízkych hodnotách kyslíka je krv v katastrofálnom stave, zhluky krviniek sú obalené lepkavými vrstvami a tak ich schopnosť nasávať kyslík pri prechode cievami v blízkosti pľúc je veľmi obmedzená.

Nasadením Bioquantu, teda  ožarovaním krvi laserovým ( alebo polarizovaným LED ) svetlom z prístroja aplikáciou svetla  do nosovej dutiny stúpa SpO2 ( ďalej kyslík ) skokovo hore. Väčšie zmeny sú u priaznivejších stavov a menšie zmeny u ťažkých stavov. Je to dôsledok, že u ťažkých stavov a nižšom kyslíku je krv v horšom stave ako u tých, ktorí majú kyslík o čosi vyšší z hľadiska viskozity, reológie teda “ tokových vlastností krvi” a tiež z hľadiska povrchových vrstiev na membránach červených krviniek. 

Po ukončení aplikácie klesá kyslík dole, ale obvykle už neklesne na pôvodnú hodnotu, ale už zostáva o čosi vyššie lebo stav krviniek a krvi sa mierne zlepšil. Ďalšou aplikáciou nastáva ďalší posun na vyššie hodnoty ako po prvej aplikácii a po nej klesne, ale obvykle tiež na vyššie hodnoty, ako klesol po prvej aplikácii. Takto skokovo nastáva zlepšovanie. Viď tabuľky umiestnené dole v článku.

Niekedy sa stáva že skok po prvej aplikácii je aj väčší ako o 10%. Obvykle sú nárasty menšie, v jednotkách percent.

Záver:

Nízky stav kyslíka po kovide spôsobuje zmenu stavu krvi takým spôsobom, že sa uplatňujú pozitívne spätné väzby a funguje pravidlo, zo zlého je ešte horšie, lebo regulácie životných funkcií človeka sa nachádzajú mimo regulačný rozsah.

V takom stave nič nefunguje normálne ani imunita. Imunita potrebuje k fungovaniu perfektnú krv a tú Bioquant navodzuje a tak sa imunita začína zapájať do obranných procesov a boja s Covid tak ako stúpajú hodnoty kyslíka a súčasne tep signalizuje svojim poklesom ako krvný tlak svojim poklesom, že viskozita a reológia krvi sa zlepšuje.

Zlepšovanie kyslíka signalizuje oboje: zlepšovanie vlastností membrán červených krviniek  ( tak sú schopné v pľúcach nasávať viac kyslíka ) a signalizuje aj zlepšovanie viskozity a reológie krvi ( tak sa zlepšuje prietok lepšie okysličenej krvi tkanivami )  a preto sa to synergicky podporuje v zlepšovaní stavu. Bioquant navodzuje situáciu proti Covidu – z dobrého je ešte lepšie.

Návrat hodnôt kyslíka do normálu a stavu “ tokových vlastností”  krvi  do normálu u chorých sú 2 priority. Treťou prioritou je je úloha zabrániť procesu formovaniu trombov ku ktorému v stave závažného zhoršenia fyzikálnych vlastností a krvi ako je viskozita a reológia dochádza.

Prístroj Bioquant samotný a jeho aplikácie poskytujú trvácnejšiu odozvu ako poskytuje kyslíkový generátor. Navyše zlepšenia viskozity a reológie doprevádza množstvo efektov, ktoré sa pozorujú počas laserového ožarovania krvi, jedným z nich je aj stimulácia imunity, fibrinolýza a antitrombotický efekt ale tieto nie sú dostatočne silné a rozvíjajú sa pomerne dlho. Rozhodujúca u chorých s Covid je reakcia chorých nárastom kyslíka ako reakcia na zlepšenia viskozity a reológie a vlastnosti membrán červených krviniek.

Vo vzájomnej súčinnosti pri použití kyslíkového generátora a prístroja Bioquant sa dosiahne synergický efekt a výsledky budú ešte lepšie ako sme prezentovali v tomto článku.

Všetky prístroje Bioquant a to certifikovaná zdravotnícka pomôcka Bioquant NS ako laserový prístroj a aj LED prístroj Bioquant LED s polarizáciou svetla sa preukázali ako účinné. 

Nástup účinkov Bioquant NS laserového prístroja je rýchlejší, ale LED prístroj ho dobehne po opakovaní aplikácií, nakoľko má špeciálne navrhnuté kruhovo polarizované svetlo podľa patentu Yalong Trade s.r.o. a používa tiež špeciálne úzkopásmové LED diódy.

Výsledky náhodne vybratých 4 pacientov

Pacient 1: 89 ročný, vyliečený za 6 dní Bioquant LED červené svetlo + NIR vlny RCP svetlo + suplementy

Tlak sys. / diast./ Pulz

Pred apl.

ráno

Po apl.

Večer

SpO2 ráno/večer

1. den

155/92/87

134/82/76

85/93

2. den

153/89/85

141/82/78

87/94

3. den

154/87/82

140/80/78

89/94

4 den

150/83/79

139/79/75

90/95

5. den

138/80/77

129/76/69

96/98

6. den

132/78/68

120/72/65

97/98

Zmena tlaku krvi:

Sys.155 na 120

Dias. 92 na 72

Zmena pulzu: 87 na 65

Zmena kyslíka: 85% na 98% 

Vývoj SpO2 pacient 1:

U pacienta 1, vzhľadom k dobrej kondícii bol priebeh zlepšovaní jednoznačný a doba liečby krátka napriek vysokému veku.

Pacient 2: 77 rokov, vyliečený za 10 dní, Používal laser Bioquant NS + Bioquant LED modré svetlo RCP + suplementy

Tlak sys. / diast./ Pulz

Pred apl.

rano

Po apl.

Večer

SpO2 ráno/večer

1. den

161/98/92

158/91/89

84/85

2. den

164/96/90

149/85/83

 

 

86/85

3. den

160/94/87

159/93/88

159/90/88

140/80/78

147/88/85

148/87/84

85/89

84/88

85/88

4 den

159/94/88

157/93/84

158/90/83

147/86/81

149/83/80

146/87/82

86/89

85/90

84/90

5. den

156/9284

154/91/84

155/90/83

145/84/80

146/83/81

145/84/79

86/90

87/91

88/91

6. den

153/91/82

154/90/81

152/90/83

144/82/79

143/82/78

142/81/80

87/91

87/92

89/93

7.den

150/90/79

151/88/81

150/87/82

142/82/78

143/81/79

141/80/78

88/92

89/93

90/94

 Zmena tlaku krvi:

Sys.161 na 142,

Dias. 98 na 80

Zmena pulzu: 95 na 78

Zmena kyslíka: 84 na 94

 Vývoj SpO2 pacient 2:

U pacienta 2 vzhľadom k horšiemu zdravotnému stavu zlepšenie vlastností krvi si vyžiadalo dlhší čas,  kým nastala zmena vlastností krvi k lepšiemu  a od 15tej aplikácie nastúpil trend nárastu kyslíka. Každá aplikácia aj predtým mala efekt, ale nestačila na také zlepšenie viskozity a reológie krvi, aby sa to mohlo zlepšovať. Opakovania však priniesli efekt aj keď s miernym posunom.

 Pacient 3: 77 rokov, vyliečený za 8 dní, Používal  Bioquant LED modré svetlo RCP 2 aplikátory + suplementy

DEN

TEPLOTA V ST.C

ráno 9.00 - večer 21.00

SPO2   PRED/PO            V %

TLAK SYS./ DIAST./TEP

PRED-PO

 

1.

38,8-40,9

83/89

169/98/94-154/92/89

2.

38,2-40,5

85/90

159/93/89-148/89/79

3.

38-39,9

88/92

152/88/82-143/80/78

4.

38-39,9

90/95

150/85/80-139/78/73

5.

37,2-38

91/95

139/81/78-129/76/69

6.

36,5-36,8

92/96

134/82/78-128/78/68

7.

36,4-36,8

93/96

131/78/72-127/73/67

8.

35,4-36,2

94/97

130/77/71-125/73/65

 Zmena tlaku:

Sys.169 na 125

Dias.98 na 73

Zmena pulzu: 89 na 65

Zmena kyslíka: 83 na 97

Vývoj SpO2 pacient 3:

Dva aplikátory modrého RCP svetla sa preukázali ako vysokoúčinné. Modré svetlo okrem zlepšenia viskozity a reológie navodzuje aj silnejší vazodilatačný efekt, teda uvoľnenie ciev, čo pôsobí synergicky so zlepšeniami viskozity a reológie krvi na cirkuláciu krvi a richly nárast kyslíka.  

Pacient 4: 79 rokov, vyliečený za 10 dní, Používal  Bioquant NS laser 2 aplikátory + suplementy

Deň

Teplota

Tlak / pulz pred

Tlak / pulz po

SpO2 pred / po

1.

38,9 - 41,2 ° C

 

163/90/91

81/91

2.

38,8 - 41,2 ° C

170/96/90

161/91/87

82/92

3.

38,2 - 39,8 ° C

167/93/88

160/84/84

87/93

4.

38,0 - 39,9 ° C

164/90/90

155/85/87

90/94

5.

 37,6 - 38,3 ° C

154/89/88

149/84/83

92/95

6.

 37,2 - 38,0

149/88/78

142/82/76

91/95

7.

36,8 - 37,8 ° C

147/87/78

140/80/76

93/96

8.

36,4- 37,4 ° C

139/89/79

135/84/77

92/95

9.

36,3 - 37,1 ° C

139/88/78

134/82/76

92/96

10.

35,3 - 35,8 ° C

139/87/79

135/85/77

 

Jedenásty deň v stave rekonvalescencie.

Pacient sa cíti veľmi dobre, ale unavený, bez zvýšených teplôt. Nemá bolesti hlavy, ktorú pociťoval pri nakazení Covid 19. Ďalej používa prístroj BIOquant NS v post covidovej rehabilitácii. Stimulácia na 40 Hz po dobu 15 min prináša okamžitú úľavu od bolestí hlavy a zvýšenie Sp02 na štandardné hodnoty cez 95. Nasýtenie krvi kyslíkom je v štandardnom pásme a už sa nestúpa. Celkový stav stabilizovaný. Prístroj mal vplyv aj na znižovanie krvného tlaku. 

Zmena tlaku:

Sys.170 na 135,

Dias.96 na 85

Zmena pulzu: 91 na 77

Zmena kyslíka: 81 na 96

 Vývoj SpO2 pacient 4

Dva laserové aplikátory preukázali rýchly nástup účinku a v blízkosti normálnych hodnôt kyslíka sa zlepšovania spomalili. Ůčinok laserov je veľmi rýchly v každej aplikácii, aj v zotrvačnosti pozitívnych efektov po aplikácii,čo reprezentuje graf. Prvé dva dni boli skoky kyslíka smerom hore o 10% v provnaní pred a po aplikácii.

Ďalší pacienti nám svoje zlepšenia nahlásili telefonicky obvykle po kúpe prístroja  a jeho nasadení príbuznému s nízkym kyslíkom už po prvej aplikácii nastala výrazná zmena. Keď prišli domov a nasadili Bioquant len zatelefonovali FUNGUJE TO.  Potom sa takmer všetci odmlčali,  lebo pocítili pocit úľavy z obrovského stresu, strachu a emócií ktoré ich ovládali v obave o blízkeho.

 Ing. František Kokoš (výrobca)

V Revúcej 7.3.2021