Ako zistím, či viskozita a reológia mojej krvi je v poriadku a či som zdravý?

Zdravie začína v tehotenskom brušku. Tam sa začína rozhodovať, či budeme zdraví a akú výbavu dostaneme. O tom rozhoduje predovšetkým telo matky a podmienky chemických reakcií v jej tele. Ak sme dostali dobrú výbavu a žijeme zdravo, tak všetko v našom tele by malo bežať ako má. Je však na nás, či si toto zdravie dokážeme udržať celý život.

Narodenie a podmienky na život

Ako zdravé deti sa narodíme len vtedy, ak podmienky v tele matky a otca boli zdravé, pričom matka je dôležitejšia, lebo v jej tele prebieha vývoj plodu. Pritom všetci vieme, že podmienky v tele matky v dôsledku vývoja a metabolizmu plodu nie sú ideálne, ale majú tendenciu byť vychýlené od podmienok porovnateľných netehotných žien. Telo sa s tým však vie vysporiadať tak, aby aj matka aj dieťa mali všetko potrebné, čo potrebujú. Ak to telo nezvláda, tak dochádza napríklad k tehotenskej cukrovke alebo k tehotenskému vysokému tlaku. To znamená, že došlo k vychýleniu chemických reakcií.

Podmienky sú všetko

Termodynamika, teda veda o stavových podmienkach chemických reakcií tvrdí, že pre chemické reakcie podmienky sú všetko. Teda pre udržanie zdravia by sme mali riadiť podmienky v našom tele pre správny priebeh chemických reakcií.

Základné podmienky zdravia sú: viskozita a reológia krvi, pH a ORP. Zdá sa, že sú to 3 podmienky, ale v tele sa to správa ako jedna. Ak jedno zlepšíme, zlepšia sa aj ostatné dve. Ak jednu z nich zhoršíme, zhoršia sa aj ostatné dve.

Krv je dôležitá preto, lebo prináša výživu a kyslík, odnáša odpady a kysličník uhličitý.

Ak sa zhorší viskozita a reológia, pH nedokrveného tkaniva klesá a ORP rastie ku kladným hodnotám a okrem ischémie teda neokysličenia to spôsobuje acidózu teda prekyslenie a tú doprevádza oxidačný stres. A naopak, zlepšenie viskozity a reológie, acidózu potláča a redukuje účinky oxidačného stresu.

Ako teda riadiť podmienky chemických reakcií v našom tele?

Musíme konať tak, aby sa minimalizovali stavy zhoršenej viskozity a reológie krvi, aby sme neboli dlhodobo významnejšie prekyslení a aby sme netrpeli oxidačným stresom.

Ako zistíme, že viskozita a reológia krvi nie je v poriadku?

V prvom rade to signalizuje akákoľvek bolesť nespôsobená úrazom, ale ktorá vzniká sama vo vnútri tela. Bolesť je dôsledkom prekyslenia tkaniva a oxidačného stresu. To je už vážne vztýčený varovný prst. Ak príde infarkt, kým príde záchranka uplynie určitý čas a oblasť poškodeného tkaniva každou minútou rastie. Nie je to škoda zničiť si srdce? Alebo časť mozgu? A pritom si to tvoríme prevažne sami.

Zhoršenú viskozitu a reológiu krvi signalizujú aj bolesti počas fyzického výkonu alebo chôdze.

Ochorenia pohybového aparátu sú vždy spojené s dlhodobým prekyslením, lebo v kyslých podmienkach kyselina močová môže kryštalizovať a ako brúsny papier brúsi naše tkanivá, ktoré musí imunitný systém odstraňovať, až sa rozvinie auto imunitné ochorenie. Je celý rad štúdií hlavne z Rumunska, že artritídy reagujú veľmi dobre na laserové ožarovanie krvi, ale príčina je práve v zlepšení viskozity a reológie krvi.

Rozvoj akéhokoľvek ochorenia signalizuje, že nemáme podmienky v tele v poriadku.

Ak si zoberiete oximeter a hodnoty kyslíka v kľude sú nižšie ako 98 už to signalizuje problém. Pod 95 je to ešte horšie, ale stretol som aj ľudí pod 92, ktorí mali syndróm chronickej únavy.

Ak si odmeriate pH moču a vidíte nižšie hodnoty ako 7 tak smerujete k problému. Čím ste nižšie, tým je to horšie.

Ak si odmeriate ORP moču a hodnota nie je záporná, v tele môže vznikať oxidačný stres.

Nízke pH a vysoké ORP vždy ničí tkanivá človeka a zhoršuje viskozitu a reológiu krvi.

Ak si urobíte lipidový profil a hodnoty LDL, VLDL, TG sú zvýšené, všetko sú to informácie, že podmienky v tele nie sú v poriadku.

Ak máte zvýšený hematokrit, ktorý veľmi významne zvyšuje viskozitu krvi ( lebo červených krviniek je v krvi najviac) je to jasný signál zhoršenej viskozity a reológie krvi.

Ak máte v tele zápaly a zvýšené zápalové proteíny, tieto významne zhoršujú viskozitu a reológiu krvi.

ESR alebo sedimentácia krvi - každé jej zvýšenie je priamo spojené s retiazkovaním červených krviniek a ich rýchlejšou sedimentáciou.

Taktiež sledovanie hodnoty tepovej frekvencie v kľude z dlhodobého hľadiska súvisí so stavmi viskozity a reológie krvi. Ak sme za mlada mali určité hodnoty a časom tieto hodnoty sa zvyšujú, znamená to zhoršovanie viskozity a reológie krvi. Ak regulačné systémy tela situáciu nebudú zvládať, začne tepová frekvencia klesať, lebo srdcovocievny systém už nebude stačiť potrebám tela.

Taktiež rozvoj hypertenzie súvisí so stavmi dlhodobo zhoršenej viskozity krvi, s rozvojom dráždenia endotelu a zápalov endotelu až to vyústi k tvorbe plakov, zúženiu priemerov ciev a ateroskleróze.

Ak idete hore kopcom a zadýchavate sa, nestačí vám dych aj to máte jasný signál, že je zle. Je to ten najjednoduchší test.

Alebo zhoršené hemokoagulačné parametre sú jasným dôkazom zhoršenej viskozity a reológie.

Alebo u lekára pri odbere krvi sestrička povie máte hustú krv. Lebo to vidí, taká krv nechce tiecť, stagnuje, má tendenciu v skúmavke rýchlo zhustnúť. Ak takáto krv skoaguluje vo vnútri cievy, problém je jasný.

Všetci ľudia by sa mali starať o viskozitu a reológiu svojej krvi. Lebo človek sám vytvára vo svojom tele podmienky na rozvoj choroby, ak sa narodil ako zdravý.

Viete že viskozita krvi sa mení s rýchlosťou jej prúdenia?

Volá sa to shear rate alebo šmyková miera. Ak dáme kvapku krvi medzi dva sklíčka, pri malej rýchlosti posunu jedného sklíčka odpor proti prúdeniu bude veľký a pri vyššej rýchlosti klesá.

A viete aké faktory ovplyvňujú viskozitu?

Nízke šmykové miery resp. nízke rýchlosti prúdenia sú práve v sieti kapilár a vysoká viskozita spôsobí vysoké trenie medzi výstelkou kapilár - endotelom a tuhými červenými krvinkami. Následne sa rozvíja zápal endotelu, až celý vývoj skončí v lepšom prípade trombózou.

O čom hovorí pulz srdca?

Práca srdca CO sa mení podľa potrieb organizmu tak, že telo si reguluje srdcový pulz (heart rate). Ak sedíte a prudko sa postavíte, pulz aj tlak vyletia hore. Ak sa posadíte, všetko sa skľudní. Dobrá variabilita srdcového pulzu - HRV ( heart rate variability) svedčí o tom, že srdce pružne reaguje na potreby tela. Pretože nič nepracuje v tele konštantne, ale tkanivá a orgány menia prekrvenie a potrebu krvi nepretržite, dobrá variabilita svedčí o dobrom stave srdcovocievneho systému. Pulz môže byť vo všeobecnosti nižší, ak je krv dobre tekutá, s nižšou viskozitou, a ak máte nižší pulz, máte vyššiu šancu dožiť sa v zdraví vyššieho veku. Toľko hovoria štúdie.

Dobrá viskozita a reológia je kľúč k nižšiemu tepu, ale aj nižšiemu riziku rôznych príhod.

Záver

Čo dodať na záver. Myslím, že podľa toho už vidíte, že dobrá viskozita a reológia krvi je kľúčová pre všetky procesy, ktoré v tele prebiehajú. Dobrá stav krvi neprinesie len úžitok všetkým našim bunkám a orgánom, ale nám pomôže aj znížiť srdcový tep, ktorý vedie k dlhovekosti.