Ako rôzne sa dá zdravotnícka pomôcka BIOquant NS použiť?

Bioquant NS je určený na vnútro nosové laserové ožarovanie krvi pre zlepšenie viskozity krvi a reológie krvi. Takto ho používajú všetci zákazníci. Najčastejšie používajú program P1 s jednou alebo dvoma aplikáciami za deň.

V účele určenia prístroja nie je uvedené ošetrenie bodovo alebo iné použitie a nie je to ani súčasť technickej dokumentácie.

Ale vynaliezaví zákazníci nás informujú aj tom, ako sa im osvedčilo používať prístroj. Používajú ho napríklad na ošetrenie bolestivých miest, na akupunktúrne body, na svietenie na oblasť herpesov, jemných poranení atď. Prikladajú si aplikátor na bolestivé miesto alebo si svietia z určitej vzdialenosti. Výkon je však nízky a biolampu, ktorá je určená na lokálne svietenie na pokožku celkom nenahradí.

Bioquant NS obsahuje spojité svetlo a frekvencie od 1Hz do 99Hz

Mnohé zdravotnícke pomôcky majú v sebe zabudované spojité svetlo a svetlo s frekvenciami, tzv. prerušované svetlo. Prerušovanie svetla znižuje výkon svetla obvykle na polovicu. Mnohí výrobcovia zdravotníckych pomôcok používajú rôzne frekvencie na akupunktúrne body. Dajú sa nastaviť napríklad všetky Nogierove frekvencie a ich účinky na organizmus na rôznych častiach tela sú podrobne popísané v literatúre.

Frekvencie, ktoré sú mimo pásma frekvencií prístroja sa dajú naladiť aj ako tretia, piata alebo siedma harmonická frekvencia, ktoré prístroj produkuje súčasne so základnou frekvenciou. 130Hz nastavíme ako 43Hz, lebo je to tretia harmonická od 43Hz.

Druhá možnosť je delenie frekvencie číslom 128, teda 2 na 7mu, čo je rozdiel o oktávu na hudobnej stupnici, ale aj na svetelnej stupnici pokiaľ ide o frekvencie a ich účinky. Takže napr. 3456Hz si nastavíme ako 3456Hz/128 to je 27Hz čo je o oktávu nižšie, je to to isté, len o oktávu nižší hlas speváka.

Akupunktúra - je Bioquant NS vhodný?

Červené svetlo vždy energizuje. Zablokovaný akupunktúrny bod sa vyčistí energiou zhruba 4 Jouly. Na vyčistenie treba 12 minút pôsobenia z jedného aplikátora. Ak sa aplikácie budú opakovať, tak účinky sa spočítavajú a tak na bod postačuje napríklad 2 minúty a aplikácie viackrát opakovať. Je vhodné prejsť celú meridiánovú dráhu spojenú s problémom, ktorý chcete riešiť, nielen čistiť jednotlivý bod.

Človeka obvykle najviac bolí jediný bod intenzívne spojený s orgánom, v ktorom je problém a práve tento bod treba vyčistiť. Tieto body sa objavujú samé, ak je podráždená pečeň sú to iné body ako pri podráždení pankreasu apod. Občas sa takéto body objavia a buď ich stimulujú akupresúrou, teplom, alebo svetlom, či elektrickými impulzmi, alebo laserom.

Je množstvo ochorení spojených s akupunktúrnymi bodmi a dráhami, ktorých ožarovanie prinesie úľavu spojenú s ochorením. Takéto diagramy nájdete na internete alebo sú súčasťou návodov na použitie takýchto prístrojov.

Môžem Bioquant NS využívať na vonkajšie aplikácie na určité problémové oblasti?

Červené laserové svetlo sa používa na ošetrovanie ústnej dutiny napr. po extrakcii zuba. Je to bežná aplikácia červených laserov v zubárstve. Vyžaduje si to špecializovaný laser na túto aplikáciu. Môžu sa ožarovať rany, ktoré sa nehoja alebo čerstvé jazvy. Jazvy môžu byť pevnejšie a jemnejšie. Mnohí používajú laserové svetlo pri herpesoch, ktoré potom miznú rýchlejšie, alebo sa vôbec neobjavia. Červené a modré svetlo sa používa na ožarovanie okolia akné, zmenšuje sa tým životný priestor akné baktérií v žľazách.

Upozornenie pre všetkých užívateľov Bioquant NS:

Nič z uvedených aplikácií nie je predmetom “Účelu určenia prístroja”, pretože sme na to nerobili žiadne testy, čo by boli ďalšie investície. Účelom určenia je zlepšenie krvnej reológie, viskozity, elasticity a deformovateľnosti červených krviniek použitím vnútro nosovej aplikácie laserového svetla.

Pretože ak sú tokové vlastnosti krvi v poriadku, tak orgány až po všetky bunky v tele majú to, čo potrebujú pre ich procesy a funkcie.

Prístroj Bioquant NS je zostavený tak, aby prípadne použitie svetla na iné časti ako do nosovej dutiny boli bezpečné, keďže ľudia sú vynaliezaví. Testy fotobiokomatibility boli robené na kontakt so sliznicou aj pokožkou. Testy laserovej bezpečnosti boli robené kvôli bezpečnosti predovšetkým v kontakte s okom a prístroj je neškodný v kontakte so sliznicami alebo pokožkou. Prístroj Bioquant NS je neinvazívny, bezpečný a pri svietení na pokožku bez vedľajších účinkov, lebo červené svetlo nevie nikdy nič poškodiť, vie len energizovať, regenerovať, reparovať, zlepšovať mikrocirkuláciu, pôsobiť uvoľňujúco či na svaly, orgány atď. Obzvlášť preto, že ide o laserové svetlo. Vlastnosť monochromacity je považovaná za kľúčovú. Keďže je to červené svetlo tak preniká pomerne hlboko a energizuje sa práve to, čo treba liečiť mechanizmami, akými laserové svetlo pôsobí na človeka. Avšak na takéto aplikácie boli vyvinuté prístroje s účelom určenia na akupunktúru, na ožarovanie pokožky sú určené biolampy, na dentálne aplikácie sú vyvinuté špecializované lasery.

Odporúčame používať prístroj BIOQUANT NS v súlade s účelom určenia prístroja.

Termíny: Laser accupuncture, photobiomodulation, laser blood irradiation, Noggier frequencies, Frequency accupuncture