Ako môže pomôcť Bioquant pred športovým výkonom?

Zlepšenie viskozity a reológie krvi nastáva len tam, kde pred aplikáciou tieto veličiny nie sú optimálne. Ak sú optimálne, zmena v tokových vlastnostiach krvi nenastane.

Zlepšenie pružnosti a deformovateľnosti červených krviniek nastáva aplikáciou takmer u každého, lebo červené krvinky a ich povrch sú ovplyvňované úplne všetkými látkami, ktoré cirkulujú v sére. Od komponentov rozloženej potravy cez zložky krvnej plazmy, krvou sa šíriaci oxidačný stres, acidóza, zápalové proteíny, produkty regulujúce hemostázu a homeostázu atď. Stačí, že sa najeme a lipidoproteínové zložky ovplyvňujú membrány červených krviniek. U niektorých ľudí po najedení sa dokonca nastáva pokles SpO2 (saturácia krvi kyslíkom).

Teda v každom prípade nastáva takmer u všetkých po použití prístroja minimálne zmena vlastností membrán červených krviniek a to ovplyvňuje ich schopnosť viazať kyslík a roznášať ho po tele. U ľudí so zhoršenou viskozitou a reológiou krvi ( reológia je spojená nádoba s vlastnosťami membrán červených krviniek) nastáva zlepšenie buď viskozity alebo len reológie alebo oboch, podľa toho, čo nie je optimálne.

Ak telo športovca bolo ovplyvnené akýmkoľvek stresovým faktorom, ten zanecháva stopy na vlastnostiach krvi ako je viskozita a reológia krvi a vlastnostiach červených krviniek.

Teda pred športovým výkonom sa naladia tokové vlastnosti krvi a vlastnosti červených krviniek a ich membrán čo najbližšie k optimálnym hodnotám, tak blízko ako je to v danom tele v podmienkach, ktoré v ňom panujú možné.

Ako môže Bioquant pomôcť po športovom výkone?

Športový výkon je stav organizmu, kedy stúpa tvorba energie v namáhaných svalových partiách, k čomu sa musí dopravovať zvýšené množstvo kyslíka energie na tvorbu ATP, ktorá poháňa bunky v ich činnosti. Srdce vtedy dvíha svoju tepovú frekvenciu, počet jeho úderov stúpa, počet nádychov a výdychov pľúc stúpa, objem pumpovanej krvi sa niekoľkonásobne zvyšuje. Ak by srdce alebo pľúca nestačili a neboli zosúladné s vynakladanou námahou, tvorba energie by sa zmenila na tvorbu s nedostatkom kyslíka a to by znamenalo zvýšenú tvorbu metabolitov zaťažujúce organizmus pri nižšej tvorbe energie. Zároveň to znamená aj zvýšený oxidačný stres, ischémiu, acidózu, teda je to čosi podobné ako následky Covid-19 v malom a lokálnom prevední. (Viď článok Bioquant a Covid 19.)

Náhly športový výkon bez prípravy je nebezpečný pre namáhané tkanivá. Môžu sa poškodiť. Ale automaticky aj pre mozog.  Každá lokálna acidóza a oxidačný stres má aj svoje systémové následky, lebo sa širi krvným tkanivom po celom tele a preto zasahuje aj mozog.  Mozog spotrebúva tretinu cirkulujúcej krvi, v malom objeme sa skrýva ohromná tvorba energie a tak je silne ovplyvnený problémami v danej časti tela.

Preto po športovom výkone Bioquant mechanizmami, ktorými pôsobí na telo športovca a účinkami, ktoré vyvoláva napomáha regenerácii tkanív, urýchľuje procesy zbavovania sa zbytkových metabolitov ( napr. kyselina mliečna), skracuje tým dobu regenerácie a umožňuje športovcovi zotaviť sa omnoho lepšie v podmienkach perfektnej krvi.

Musia športovci dodržať návod na použitie prístroja Bioquant NS pokiaľ ide o adaptáciu, teda privykanie si na prístroj na začiatku jeho používania?

Ak prepokladáme, že ide  o zdravého  športovca, vytvára to predpoklad, že jeho krvné riečište je bez plakov, jeho krv je relatívne v dobrom stave viskozity a reológie a osciluje okolo tohto dobrého stavu, ktorý pretrváva prevažnú dobu.

Preto športovci nemusia dodržiavať dobu adaptácie, ktorá bola stanovená pre potreby starších osôb s jedným alebo viacerými rozvinutými ochoreniami a títo ľudia by pocítili prístroj Bioquant ako príliš silný na začiatku používania. 

Aktívni športovci majú na výber z množstva nastavení prístroja.

Pred športovým výkonom by som doporučil používať program spojitého svetla P1 s 0Hz, alebo niektorý z programov P4 až P6 s frekvenciami 40-60Hz.

Po športovom výkone by som doporučoval program spojitého svetla P1 s 0hz ak už športovec nemusí byť mentálne aktívny a nemusí už šoférovať, ale ak musí tak v tom prípade P1 s 0hz. Ak by používal prístroj s dvoma aplikátormi naraz môže skrátiť dobu aplikácie prednastavenú v prístroji na polovicu u frekvenci je to 8-10 minút a u spojitého svetla 15 minút.

Nie je použitie prístroja u športovcov Doping?

Nie, nie je. Prístroj nič cudzie do tela nevnáša. Zlepšuje vlastnosti krvi ak nie sú optimálne a telo následne pracuje len so svojou vlastnou krvou. Nemecká antidopingová komisia stanovila po niekoľkých rokoch skúmania, že to doping nie je.

Je nejaká výnimka kedy by športovci nemohli používať prístroj?

Nie nie je, ale musia sa rešpektovať kontraindikácie prístroja. Jednou kontraindikáciou sú krvácania resp. hemoragické situácie.  Preto u kontaktných športov, kde hrozí riziko krvácania napr. do mozgu, napr. box,  kde by mohli nastať situácie vnútrolebečného krvácania, alebo mikrokrvácania, prístroj sa nesmie v zmysle tejto kontraindikácie pri podozrení na takéto stavy používať.

Ako sa môže prejaviť použitie prístroja v sumáre u športovcov?

Zlepšením sily a vytrvalosti a skrátením doby regenerácie.

Ing. František Kokoš

Publikované 12.01.2021